Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011

Certifikát a zkouška

Závěrečná zkouška

V polovině výcviku účastníci absolvují zkoušku tzv. biorelease úrovně a na konci výcviku pak zkoušku terapeutické úrovně  Zkouška má povahu supervidované sesse, provedené před více pozorovateli z řad účastníků a jednoho z lektorů, po které následuje zpětná vazba pro zkoušeného ve formě zhodnocení jeho silných stránek a rovněž doporučení pro další rozvoj. A následuje rozhodnutí lektorů, zda zkouška byla absolvována úspěšně či nikoliv.

Certifikát

Absolventi výcviku, po splnění příslušných podmínek, obdrží certifikát Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Po absolvování poloviny výcviku a splnění příslušných podmínek je možné získat certifikát tzv. biorelease úrovně. Organizačně vydání certifikátu ESBPE zajišťuje organizátor výcviku.

ESBPE je akreditována u Evropské asociace pro body-psychoterapii (EABP) a to umožňuje pro ty, kdo splňují příslušné požadavky Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), získat Evropský certifikát psychoterapeuta. Případné získání tohoto certifikátu si zajišťují absolventi již sami.

Výcvik není v České republice akreditován z hlediska zdravotních pojišťoven.

Požadavky na terapeutický certifikát

Dostatečná účast na celém výcviku, která je popsána v části Časový rozsah v odstavci Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce v polovině i na konci výcviku. Více o zkouškách viz výše.

Kladné posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta.

Absolvování 100 hodin individuální psychoterapie. Tyto hodiny nemusí být absolvovány v letech, kdy se konají výcvikové workshopy, ale max. 25 h může být absolvováno před zčátkem skupinové části výcviku. Lze uznat i hodiny absolvované před nebo po této době, ale je doporučeno absolvovat alespoň 15 hodin individuální terapie v každém roce, kdy se konají výcvikové workshopy, aby mohla být optimálně zpracována témata z workshopů a aby byl podpořen sebevývoj účastníků. Nejméně 50% hodin individuální terapie musí být u psychoterapeuta pracujícího přes tělo. Podrobná pravidla pro uznávání hodin individiuální terapie obdrží účastníci e-mailem.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za celé období výcviku v rozsahu nejméně 4 stránek A4. Pokud byla tato zpráva odevzdána už za první polovinu výcviku při žádosti o biorelease certfikát, podává se zpráva pouze za druhou polovinu výcviku v rozsahu nejméně 2 stránek A4.

Tři kazuistiky popisující proces práce se třemi klienty (= já jako terapeut), přičemž dvě z nich je nutné probrat osobně v rámci individuální supervize v rozsahu 3 hodin. Cena těchto supervizí není zahrnuta v ceně výcviku a účastníci ji platí zvlášť. Určenými supervizory jsou Eli Weidenfeld nebo Květa Palusková. Každá kazuistika obsahuje stručný úvod se souhrnem anamnézy a klientovy zakázky. Dále obsahuje podrobný popis tří sezení, ze kterých bude patrná návaznost práce. Nemusí se nutně jednat o tři po sobě jdoucí sezení, ale pokud to tak není, je třeba to v kazuistice zmínit. Podrobný popis sezení zahrnuje nejen, co se v sessi stalo, ale také myšlenkový proces odehrávající se v hlavě terapeuta. - tedy např. terapeutovo chápání východiska nebo záměru sesse, okamžiky rozhodování terapeuta o výběru intervence a proč se rozhodl tak, jak se rozhodl atd. Jednotlivá sezení ani celá terapie nemusí být "úspěšné", ale měla by být patrná autentická a upřímná reflexe terapeuta. Maximálně jedna z těchto kazuistik může být popis práce s kolegou z výcviku.

Písemná esej o metodě biodynamické body-psychoterapii a písemná odpověď na otázky z oblasti biodynamické body-psychoterapie. Otázky jsou ke stažení zde.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek a po kladném posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta a že v rámci výcviku, kazuistik, písemné eseje i odpovědí na otázky z oblasti biodynamické body-psychoterapie má dostatečné znalosti a dovednosti pro tuto roli. Pokud rozhodnutí lektorů nebude kladné, pak účastník obdrží pouze potvrzení o absolvovaném počtu hodin, nikoliv certifikát terapeuta.

Tyto podmínky je možné naplnit i po ukončení workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů.

Požadavky na biorelease certifikát

Absolvování alespoň 130 bloků výcviku.

Absolvování zkoušky biorelease úrovně. Více o zkouškách viz výše. 

Absolvování 40 hodin individuální psychoterapie. Pravidla a doporučení pro tyto individuální hodiny jsou stejná jako u terapeutického certifikátu.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za období první poloviny výcviku v rozsahu nejméně 2 stránek A4.

Dvě kazuistiky popisující proces práce se dvěma klienty (= já jako terapeut). Požadavky na kazuistiky jsou podobné těm u terapeutického certifikátu s tím rozdílem, že součástí každé kazuistiky je podrobný popis pouze dvou sezení a že se v obou případech může jednat o práci s kolegou z výcviku.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek. Tyto podmínky je možné naplnit i  po ukončení první poloviny workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů, včetně posouzení, že účastník splňuje základní osobnostní předpoklady pro tento certifikát.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
29.1.2023 online

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
17.-19.3.2023 v Praze

Zrození do bytí II.

Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci najít svoji vnitřní zralou a dospělou část.
MUDr. Tomáš Morcinek, 24.-26.3.2023 v Brně

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 5.-7.5.2023 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
3.-5.2.2023 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook