Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018

Časový rozsah a místo konání

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2018.

Časový rozsah

Skupinová část výcviku má 265 výcvikových bloků vedených lektory. Jeden blok má 180 minut čistého času bez přestávek a je započítán jako 4 výcvikové hodiny. Během roku se vždy bude konat 5 - 7 výcvikových workshopů. Některé jako prodloužené víkendy v rozsahu od středy večera do neděle oběda v ubytovacím zařízení na venkově, některé jako obyčejné víkendy v Praze. Obvyklé kombinace budou 3 prodloužené víkendy plus 3 - 4 obyčejné víkendy nebo 4 prodloužené a 1 - 2 obyčejné. Celková délka výcviku bude zhruba 5,5 let. Skupinová část výcviku zahrnuje teoretickou, sebezkušenostní a nácvikovou část.

Kromě workshopů vedených lektory se účastníci sejdou 4-5x během výcviku na tzv. samořídícím víkendu. Dále je účastníkům doporučeno scházet se mezi workshopy a ve dvojicích nebo ve skupině procvičovat nabyté dovednosti. Samořídící víkendy ani toto scházení se nejsou formálně povinnou součástí výcviku a nezapočítávají se do výcvikových hodin, ale je to doporučený a podporovaný způsob, jak věci prezentované na workshopech rozvíjet a upevňovat.

Pro získání závěrečného certifikátu je nutné absolvovat i 100 hodin individuální terapie. Účastníci si tuto část výcviku zajišťují sami a individuální terapie se nemusí konat v letech, kdy se konají výcvikové workshopy. Může tedy být absolvována i před nebo po skončení skupinové části. Více viz v podmínkách pro certifikát.

Celému výcviku předchází tzv. vstupní workshop v rozsahu 7,5 tréninkových bloků. Je určen pro vážné zájemce o výcvik a slouží k formování výcvikové skupiny, definitivnímu rozhodnutí účastníků o vstupu do výcviku a rovněž k rozhodnutí lektorů, zda zájemci jsou způsobilí takový výcvik postoupit.

Místo konání

Prodloužené víkendy se konají v tichém a příjemném prostředí na venkově. V současnosti se jedná o objekt poblíž Mnichova Hradiště, ovšem dle situace se může místo konání přesunout i jinam. Samostatné víkendy se budou konat především v Praze, případně, pokud by byla velká část účastníků z Moravy, tak některé v Brně. Rozhodnutí bude na organizátorovi i s přihlédnutím k potřebám a přáním lektorů.

Povolené absence

Pro získání certifikátu terapeuta je nutné absolvovat minimálně 230 bloků výcviku, doplnit si důležitou chybějící látku a splnit další podmínky, popsané v části Certifikát a zkouška. Pro lepší představu, 35 povolených bloků absencí odpovídá třem prodlouženým víkendům plus jednomu obyčejnému, které můžete zameškat.

Pro získání biorelease certifikátu je nutné absolvovat minimálně 110 bloků, doplnit si důležitou chybějící látku a splnit další podmínky pro tento stupeň certifikátu.

V případě zameškání více bloků bude postupováno a rozhodnuto individuálně, zda je možnost, a jaká zameškané bloky a příslušná témata nahradit a doplnit. Je na zodpovědnosti účastníků, aby se o možnost náhrady zajímali hned poté, co měli nějakou absenci, a nikoliv až na úplném konci výcviku, kdy už může být možnost náhrady obtížná. Při individuálním posuzování absencí je možné také přihlédnout k dřívějším absolvovaným kurzům z psychoterapie zaměřené na tělo.

Přerušení výcviku (teoretická možnost)

Pokud účastník z vážných důvodů nemůže ve výcviku pokračovat a svou účast ve výcviku ukončí, v případě, že bude bude mít později zájem, je teoretická možnost nastoupit do dalšího běhu výcviku s tím, že nemusí znovu absolvovat tu část výcviku, kterou již absolvoval. Ovšem jako organizátoři nezaručujeme, zda se nějaký další výcvik bude konat. Proto tuto možnost označujeme jako teoretickou.

Takový účastník, tu část výcviku, kterou již absolvoval a zaplatil, nemusí platit znovu, plně se do nové skupiny zapojí až v místě, kde výcvik předtím ukončil. Do té doby má účast na workshopech pouze doporučenou, nikoliv povinnou, a to za manipulační poplatek.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook