Prohloubené základy body-psychoterapie

ročník 2014 – 2015

Kurz již proběhl. Otevření dalšího ročníku v současné době neplánujeme.

Prohloubené základy body-psychoterapie nabízí možnost hlubšího seznámení se s biodynamickou body-psychoterapií a současně možnost zažít její účinky na sobě. Uzavřená skupina účastníků bude během 2,5 roku mít možnost sebezkušenostně pracovat na svých vlastních tématech a seznamovat se tímto způsobem s různými možnostmi tohoto směru psychoterapie. Součástí kurzu bude i nezbytná teorie a nácvik dovedností.

Kurz bude vycházet především z principů biodynamické body-psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen, a také z příbuzných psychoterapeutických směrů, mimo jiné také z technik vyvinutých Elenou Tonetti, které se dají zařadit mezi krátkodobou psychoterapii zaměřenou na tělo. Více se dozvíte v části Obsah kurzu.

Kurz je možné využít dvěma základními způsoby. Jednou oblastí je využití kurzu pro hlubší seznámení se s biodynamickou body-psychoterapií pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích a chtěli by si svoje znalosti a dovednosti rozšířit i na možnosti využití těla v psychoterapii. Kurz jim umožní zakomponovat prvky biodynamické body-psychoterapie do jejich vlastní práce s klienty. Po jeho absolvování se ovšem nestanou biodynamickými body-psychoterapeuty, k tomu je potřebné absolvovat celý psychoterapeutický výcvik. Druhá oblast je práce na vlastním seberozvoji a kurz tak může být např. velmi vhodným doplňkem verbální individuální psychoterapie a to nejenom v situacích, kdy se např. dlouhodobá verbální terapie tzv. "zadrhne".

Nově už nevyžadujeme předchozí účast na úvodním víkendu body-pychoterapie, pouze je doporučeno se úvodního víkendu zúčastnit. Teoretická látka z úvodního víkendu bude na kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie zopakována, ale nebudou se již opakovat techniky a cvičení z úvodního víkendu.

Pokud byste chtěli skupinu využít především jako doplněk k již probíhající psychoterapii, je vhodné účast zkonzultovat se svým terapeutem a také s lektorem. Záleží na typu psychických obtíží, které člověk má a na kterých potřebuje pracovat. Je třeba vždy pečlivě zvážit, která forma psychoterapie je v danou chvíli vhodná. Jinými slovy, tato sebezkušenostní skupina nemusí být vhodná úplně pro každého. Pokud máte pochybnosti a otázky, kontaktujte nás.

Tomáš Morcinek- lektor body-psychoterapieLektorem semináře bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being s Elenou Tonetti-Vladimirovou atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii. V současnosti působí i jako lektor v probíhajícícm dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické body-psychoterapie.

Individuální terapie během kurzu. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných alespoň nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí. Není tedy povinnost během kurzu na individuální terapii docházet, ale mít takovou možnost předpřipravenou, kdyby se ukázalo, že je to potřeba. Jinak takovou kombinaci vřele doporučujeme, pokud si ji budete moci časově a finančně dovolit.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem: AKP ČR/PHA/ŠA/053/2014 a AKP ČR/PHA/ŠA/052/2015 a 12 kreditů za každý prodloužený víkend ( 8 kreditů za každý víkend ) pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod číslem OZ 120/14 ŠA, OZ 211/15 ŠA, OZ 468/15 ŠA, OZ 954/15 ŠA, OZ 1190/15 ŠA.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v celkem 10 víkendových setkáních, z toho budou 5 v Praze, 5 prodloužených víkendů v ubytovacím zařízení mimo Prahu a 2 opakovací víkendy v Praze vedené asistentkami kurzu. Celkem se tedy jedná o rozsah 318 hodin (počítají se výukové hodiny po 45 min).

Jednotlivé termíny:

1. workshop: 17.1.-19.1.2014, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h.

2. workshop: 21.3.-25.3.2014, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v úterý obědem mezi 14-15h.

3. workshop: 6.6.-8.6.2014, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h. POZOR tento termín je náhradou za původně oznámený 31.5.-1.6.2014.

5. platba 4.000,- Kč splatná do 29.8.2014

4. workshop: 12.9.-16.9.2014, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v úterý obědem mezi 14-15h.

6. platba 1.000,- Kč splatná do 25.10.2014

5. workshop - opakovací: 8.11.-9.11. 2014, rozsah 16 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v sobotu v 10:00, konec v neděli ve 14:30h.

7. platba 2.000,- Kč splatná do 30.1.2015

6. workshop: 13.2.-15.2.2015, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h.

8. platba 4.000,- Kč splatná do 25.3.2015

7. workshop: 8.4.-12.4.2015, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

9. platba 1.000,- Kč splatná do 22.5.2015

8. workshop - opakovací: 6.6.-7.6. 2015, rozsah 16 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v sobotu v 10:00, konec v neděli ve 14:30h.

10. platba 2.000,- Kč splatná do 26.8.2015

9. workshop: 11.9.-13.9.2015, rozsah 26 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 10 h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

10. workshop: 1.6.-5.6.2016, rozsah 40 hodin, místo konání Padmafarma, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem ve 14 h.

11. workshop: 14..-16.10.2016, rozsah 20 hodin, místo konání Praha, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14 h.

12. workshop: 16..-18.6.2017, rozsah 20 hodin, místo konání Praha, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14 h.

Cena kurzu

Cena jednoho prodlouženého víkendu mimo Prahu (rozsah 40 h) je 4.000 Kč plus cena ubytování s plnou penzí, která se platí zvlášť a která v letošním roce činí cca 2300 Kč. Cena víkendového setkání v Praze (rozsah 20 h) je 2.000 Kč. Cena opakovacího víkendu v Praze (rozsah 16 h) se bude pohybovat někde mezi 700 - 1000 Kč podle počtu účastníků tak, aby se pokryly nutné náklady.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Vyjádřením tohoto závazku ze strany účastníků bude zaplacení určité zálohy předem, která v případě předčasného ukončení účasti propadá, a která bude spotřebována až při platbě za poslední workshop v roce 2015. Výše této zálohy je 2.000 Kč. Současně, pokud účastník zamešká některou část kurzu, pokud chce pokračovat, musí tuto část uhradit v plné výši. Pouze v případě vážných důvodů je možné výjimečně úhradu za zameškanou část snížit, maximálně ale na 70% původní částky.

Přehled splátek: 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.000 Kč v termínu 14 dnů před zahájením kurzu, 3. splátka ve výši 3.000 Kč do 7.3.2014, 4. splátka ve výši 2.000 Kč do 23.5.2014,  5. splátka 4.000 Kč do 29.8.2014, 6. splátka 1.000 Kč do 25.10.2014. Splátky pro rok 2015 budou oznámeny, až budou známy termíny v roce 2015.

V případě finančních obtítží je možné domluvit jiné rozložení splátek, v takovém případě se neostýchejte kontaktovat organizátory.

Na seminářích v Praze je součástí ceny i základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

U pražských seminářů možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem. U mimopřažských je ubytování a strava součástí semináře.

Zvýhodnění v případě účasti v dlouhodobém výcviku v biodynamické body-psychoterapii

Absolventi kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie s minimálně 85% účastí budou mít čtvrtý, pátý a šestý workshop dlouhodobého výcviku za čtvrtinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 25 tzv. bloků (1 blok = 4 výukové hodiny). Absolventi s účastí méně než 85%, ale minimálně 70%, budou mít čtvrtý, páty a šestý workshop dlouhodobého výcviku za polovinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 15 tzv. bloků.

Přihlašování

Kurz již proběhl.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Prohloubené základy body-psychoterapie

Rezervační zálohu ve výši 2.000 Kč zašlete převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo PROHLOUBENE ZAKLADY. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2400046111 / 8330 a slovenský IBAN SK73 8330 0000 0024 0004 6111. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-12 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora/ku semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor/ka semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora/ku kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

 

Na začátek stránky

Podrobný obsah kurzu

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook