Prohloubené základy body-psychoterapie
(odpovídající biorelease úrovni biodynamického výcviku)

ročník 2014 – 2015

Kurz již proběhl. Otevření dalšího ročníku v současné době neplánujeme.

Základní informace

Prohloubené základy body-psychoterapie nabízí možnost hlubšího seznámení se s body-psychoterapií a současně možnost zažít její účinky na sobě. Uzavřená skupina účastníků bude během 2,5 roku mít možnost sebezkušenostně pracovat na svých vlastních tématech a seznamovat se tímto způsobem s různými možnostmi tohoto směru psychoterapie. Součástí kurzu bude i nezbytná teorie a nácvik dovedností. Kurz odpovídá svým obsahem i rozsahem zhruba biorelease úrovni psychoterapeutickému výcviku v biodynamické psychoterapii.

Kurz bude vycházet především z principů biodynamické psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen, a také z příbuzných psychoterapeutických směrů, mimo jiné také z technik vyvinutých Elenou Tonetti, které se dají zařadit mezi krátkodobou psychoterapii zaměřenou na tělo. Více se dozvíte v části Obsah kurzu.

Kurz je možné využít dvěma základními způsoby. Jednou oblastí je využití kurzu pro hlubší seznámení se s body-psychoterapií pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích a chtěli by si svoje znalosti a dovednosti rozšířit i na možnosti využití těla v psychoterapii. Kurz jim umožní zakomponovat prvky body-psychoterapie do jejich vlastní práce s klienty. Po jeho absolvování se ovšem nestanou body-psychoterapeuty, k tomu je potřebné absolvovat celý psychoterapeutický výcvik. Druhá oblast je práce na vlastním seberozvoji a kurz tak může být např. velmi vhodným doplňkem verbální individuální psychoterapie a to nejenom v situacích, kdy se např. dlouhodobá verbální terapie tzv. "zadrhne".

POZOR ZMĚNA! Nově už nevyžadujeme předchozí účast na úvodním víkendu body-pychoterapie, pouze je doporučeno se úvodního víkendu zúčastnit. Aktuálně je takový v nabídce  v Praze 3.-5.1.2014. Teoretická látka z úvodního víkendu bude na kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie zopakována, ale nebudou se již opakovat techniky a cvičení z úvodního víkendu. Změnu jsme udělali, aby se do kurzu mohli přihlásit i ti zájemci, kteří se z důvodu naplněnosti úvodního víkendu v listopadu 2013 dostali až na úvodní víkend v lednu 2014, kdy bude na přihlášení se na Prohloubené základy už pozdě.

Pokud byste chtěli skupinu využít především jako doplněk k již probíhající psychoterapii, je vhodné účast zkonzultovat se svým terapeutem a také s lektorem. Záleží na typu psychických obtíží, které člověk má a na kterých potřebuje pracovat. Je třeba vždy pečlivě zvážit, která forma psychoterapie je v danou chvíli vhodná. Jinými slovy, tato sebezkušenostní skupina nemusí být vhodná úplně pro každého. Pokud máte pochybnosti a otázky, kontaktujte nás.

Tomáš Morcinek- lektor body-psychoterapieLektorem semináře bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, kurz Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii. V současnosti působí i jako lektor v probíhajícícm dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické psychoterapie.

Individuální terapie během kurzu. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných alespoň nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí. Není tedy povinnost během kurzu na individuální terapii docházet, ale mít takovou možnost předpřipravenou, kdyby se ukázalo, že je to potřeba. Jinak takovou kombinaci vřele doporučujeme, pokud si ji budete moci časově a finančně dovolit.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem: AKP ČR/PHA/ŠA/053/2014 a AKP ČR/PHA/ŠA/052/2015 a 12 kreditů za každý prodloužený víkend ( 8 kreditů za každý víkend ) pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod číslem OZ 120/14 ŠA, OZ 211/15 ŠA, OZ 468/15 ŠA, OZ 954/15 ŠA, OZ 1190/15 ŠA.

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v celkem 10 víkendových setkáních, z toho budou 5 v Praze, 5 prodloužených víkendů v ubytovacím zařízení mimo Prahu a 2 opakovací víkendy v Praze vedené asistentkami kurzu. Celkem se tedy jedná o rozsah 318 hodin (počítají se výukové hodiny po 45 min).

Jednotlivé termíny:

1. workshop: 17.1.-19.1.2014, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h.

2. workshop: 21.3.-25.3.2014, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v úterý obědem mezi 14-15h.

3. workshop: 6.6.-8.6.2014, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h. POZOR tento termín je náhradou za původně oznámený 31.5.-1.6.2014.

5. platba 4.000,- Kč splatná do 29.8.2014

4. workshop: 12.9.-16.9.2014, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v úterý obědem mezi 14-15h.

6. platba 1.000,- Kč splatná do 25.10.2014

5. workshop - opakovací: 8.11.-9.11. 2014, rozsah 16 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v sobotu v 10:00, konec v neděli ve 14:30h.

7. platba 2.000,- Kč splatná do 30.1.2015

6. workshop: 13.2.-15.2.2015, rozsah 20 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v pátek v 18h, konec v neděli ve 14h.

8. platba 4.000,- Kč splatná do 25.3.2015

7. workshop: 8.4.-12.4.2015, rozsah 40 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

9. platba 1.000,- Kč splatná do 22.5.2015

8. workshop - opakovací: 6.6.-7.6. 2015, rozsah 16 hodin, místo konání Praha 4, Hurbanova ul., začátek v sobotu v 10:00, konec v neděli ve 14:30h.

10. platba 2.000,- Kč splatná do 26.8.2015

9. workshop: 11.9.-13.9.2015, rozsah 26 hodin, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 10 h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

10. workshop: 1.6.-5.6.2016, rozsah 40 hodin, místo konání Padmafarma, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem ve 14 h.

11. workshop: 14..-16.10.2016, rozsah 20 hodin, místo konání Praha, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14 h.

12. workshop: 16..-18.6.2017, rozsah 20 hodin, místo konání Praha, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14 h.

Cena kurzu

Cena jednoho prodlouženého víkendu mimo Prahu (rozsah 40 h) je 4.000 Kč plus cena ubytování s plnou penzí, která se platí zvlášť a která v letošním roce činí cca 2300 Kč. Cena víkendového setkání v Praze (rozsah 20 h) je 2.000 Kč. Cena opakovacího víkendu v Praze (rozsah 16 h) se bude pohybovat někde mezi 700 - 1000 Kč podle počtu účastníků tak, aby se pokryly nutné náklady.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Vyjádřením tohoto závazku ze strany účastníků bude zaplacení určité zálohy předem, která v případě předčasného ukončení účasti propadá, a která bude spotřebována až při platbě za poslední workshop v roce 2015. Výše této zálohy je 2.000 Kč. Současně, pokud účastník zamešká některou část kurzu, pokud chce pokračovat, musí tuto část uhradit v plné výši. Pouze v případě vážných důvodů je možné výjimečně úhradu za zameškanou část snížit, maximálně ale na 70% původní částky.

Přehled splátek: 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.000 Kč v termínu 14 dnů před zahájením kurzu, 3. splátka ve výši 3.000 Kč do 7.3.2014, 4. splátka ve výši 2.000 Kč do 23.5.2014,  5. splátka 4.000 Kč do 29.8.2014, 6. splátka 1.000 Kč do 25.10.2014. Splátky pro rok 2015 budou oznámeny, až budou známy termíny v roce 2015.

V případě finančních obtítží je možné domluvit jiné rozložení splátek, v takovém případě se neostýchejte kontaktovat organizátory.

Viz i storno podmínky v části Přihlašování. Na seminářích v Praze je součástí ceny i základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

U pražských seminářů možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem. U mimopřažských je ubytování a strava součástí semináře.

Zvýhodnění v případě účasti v dlouhodobém výcviku v biodynamické psychoterapii

Absolventi kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie s minimálně 85% účastí budou mít čtvrtý, pátý a šestý workshop dlouhodobého výcviku za čtvrtinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 25 tzv. bloků (1 blok = 4 výukové hodiny). Absolventi s účastí méně než 85%, ale minimálně 70%, budou mít čtvrtý, páty a šestý workshop dlouhodobého výcviku za polovinu jeho ceny a povolený počet absencí v první polovině výcviku jim bude navýšen o 15 tzv. bloků.

Přihlašování

Pokud se chcete přihlásit, přejděte do části Přihlašování, kde se dozvíte další informace a můžete vyplnit přihlášku.

Kontakty

Informace a adresa pro zasílání přihlášek:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu prosím přihlášky nezasílejte:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ: 63938766,
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
17.-19.5.2019 v Praze

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Dana Hlaváčková
18.-20.1.2019 a 1.-3.2.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
31.1-4.2.2019
a 7.–11.2.2019 v Brně .

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
7.-11.3.2019 v Brně
.

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Dana Hlaváčková
začátek 5.-7.4.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 4.-6.10.2019 v Praze

Erogenetic

Kombinace hraní rolí, muzikoterapie
a body-psychoterapie zaměřená na uvolnění zablokované životní energie, vede Gussie Grace Wallem, semináře v roce 2018 a 2019