Rozvíjení vnitřních zdrojů (vnitřní zralost)
součást volného cyklu inspirovaného Elenou Tonetti

5.-7.5.2023 - Brno, Minoritská 10

prožitkový seberozvojový kurz

"Jaké by to bylo, kdyby tě v tvém životě nic nedrželo zpátky?"

Volné pokračování kurzu Zrození do bytí I., aktuálně přejmenovaného na Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče). Ovšem účast na Zrození do bytí I. není nutná, můžete se zcela smysluplně a plnohodnotně zúčastnit "dvojky", aniž byste absolvovali "jedničku". "Jednička" a "dvojka" jenom rozlišuje, že obsahem budou jiné techniky.

Ústřední technika na "dvojce" bude zaměřena na hledání naší vnitřní zralé a dospělé části, na zrození našeho "vnitřního stařešiny" či "moudré ženy" v nás.Takové části, která dovede zrale vyvažovat protichůdné tendence, se kterými se každý z nás setkává. Na jedné straně instinktivní potřeby našeho těla a také potřeby našeho vnitřního dítěte. A na druhé straně potřeba se vyrovnat s nároky praktického života, zajištění obživy i s nároky našeho "vnitřního kontrolora". Elena Tonetti tuto techniku nazývá Trojmozek.

Na kurzu se potkáte také i s dalšími technikami, pomocí kterých se budete podobrně jako na "jedničce" spojovat se svým nejvyšším potenciálem. Techniky budou především založeny na hraní rolí - tedy že další členové ze skupiny Vám budou hrát ve Vaši sessi potřebné role v závislosti na tom, o jakou techniku se bude jednat. A cílem vždy bude, aby technika vedla k novému pocitu v těle. Tedy aby to nezůstalo pouze na mentální úrovni.

Nejznámější technikou Eleny Tonetti je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Tu nabízím v online formě a nejbližší termín najdete zde. Ale Elena Tonetti vytvořila mnohem více různých transformativních technik, které nejsou jen o imaginaci, ale využívají také hraní rolí a další způsoby interakce s druhými. A všechny jsou zaměřeny na totéž - na rychlou a účinnou vnitřní transformaci a na budování vnitřních zdrojů.

Elena Tonetti VladimirovaKurz je inspirovám technikami Eleny Tonetti Vladimirové. Když jsem Elenu potkal v roce 2011 na semináři v Praze a posléze jsem s ní absolvoval její výcvik pro facilitátory, výrazně to ovlivnilo můj život. Jak ten osobní, tak i profesní. Vůbec potkat se s její energií a velkou empatií bylo oživující a transformující. V té době jsem už za sebou měl i výcvik v body-psychoterapii, ale její přistup mi ukázal, že u připravených klientů je možné jít k tomu pozitivnímu ještě přímější cestou. Ano, jako prakticky vždy v terapii je třeba se dotknout toho negativního a bolestivého, ale není u toho třeba zůstávat dlouho a je možné jít za tím pozitivním a vyživujícím a zůstat u toho. 

Techniky, které Elena vytvořila, by se daly ve zkratce nazvat jako krátkodobá body-psychoterapie se spirituálními přesahy, i když ona sama tomu tak neříká. Svou práci nazývá „Zrození do bytí“ (Birth into Being). Elena původně začínala pracovat především s těhotnými a rodícími ženami v rámci hnutí porodů do vody v Rusku. Je známá také jako autorka filmu Porod jak jej známe. (trailer s českým překladem zde). Více o Eleně Tonetti se můžete dočíst anglicky na jejím webu www.birthintobeing.com .

Kurz je vhodný pro kohokoliv, muže i ženy, které oslovuje hlavní záměr uvedený výše. Vhodný může být také pro páry nebo ženy, které se chystají mít děti, protože jak už bylo zmíněno výše, průběh porodu je ovlivňován nevyřešenými traumaty, jak u rodičky, tak u jejího partnera, pokud je porodu přítomen. A zpracování nevyřešeného předem může průběh porodu učinit hladším.

Bonus zdarma

Abychom měli během víkendu dost času, tentokrát nebude součástí jindy obvyklá dlouhá imaginace Přepis limbického otisku. Abyste o ni ale nepřišli, jako bonus dostáváte k víkendovému kurzu jednu účast na této imaginaci v online verzi v některém ze současných vypsaných termínů dle Vašeho výběru. Absolvovat tento přepis předem může být dobrá příprava na samotný víkend. Jen pokud si vyberete termín bonusu ještě před konání samotného víkendového kurzu, je třeba mít ještě před bonusovým přepisem zaplacenou plnou cenu víkendového kurzu, nikoliv pouze zálohu.

Lektor kurzu

Tomáš Morcinek MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii.  Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie.

Možnost ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Rozsah a cena kurzu

Program v jednotlivé dny: pátek 17:30 - 20:45 h, sobota 9:30 - 20:00 h s pauzou 1,5 h na oběd, neděle 9:30 - 16 h s pouze krátkou polední přestávkou. Celkem min. 15 hodin čistého času bez započítání přestávek.

Cena je 3.200 Kč a je splatná ve dvou splátkách. Rezervační záloha ve výši 1.200 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 2.000 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu kurzu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena vychází i z toho, že maximální počet účastníků je 14.

Přihlašování

Kurz je již plně obsazen. Přihlaste se ale jako náhradník, stává se, že někdo na poslední chvíli účast zruší. Rezervační zálohu nyní nezasílejte.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Rozvíjení vnitřních zdrojů (vnitřní zralost)

Rezervační zálohu ve výši 1.200 Kč zašlete převodem na účet č. 2102407265 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo ZRALOST.

Platba ze Slovenska

Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte vnitrostátní převod (nikoliv platbu do zahraničí, ani SEPA platbu, zbytečně by to obě strany stálo poplatky) na číslo účtu 2102407265 / 8330 a slovenský IBAN SK9383300000002102407265. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé.

Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z dalších evropských zemí

Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ8220100000002102407265, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766.

Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 14 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 600 Kč. Při odhlášení mezi 13 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 900 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 1.200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

V případě, že využijete nabídku bonusové účasti na online Přepisu limbického otisku ještě před konáním samotného víkendového kurzu, navyšuje se storno poplatek ve všech variantách o 400 Kč.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Alžběta Černá tel.: 777 113 405, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook