Dlouhodobý výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii (bodyterapii) 2023

Základní informace o výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2023. Začátek výcviku byl vzhledem k nemoci lektora posunut na 10.-14.5.2023. Výjimečně se lze k výcviku přidat ještě na jeho druhém setkání 21.-25.6.2023.

Jedná se o dlouhodobý výcvik v integrativním přístupu bodyworku (práce s tělem, bodyterapie) a integrativního přístupu k body-psychoterapii (nazývané také psychoterapie zaměřená na tělo, někdy také zkráceně a nepřesně bodyterapie, případně  somatická psychoterapie).

Výcvik vychází z přesvědčení, že rozdělení na mysl či duši a na tělo je umělé a ve skutečnosti jsme jeden propojený organismus, kde důležitou součástí je naše životní energie. Její stav rozhoduje o tom, kolik živosti v nás je. Nakolik otevřeně a radostně životem proplouváme. I nakolik se v něm cítíme v bezpečí.

Obsah výcviku

Výcvik bude čerpat z různých způsobů práce s tělem i z různých směrů body-psychoterapie či psychoterapie jako je např. Hakomi terapie, biodynamická body-psychoterapie, bioenergetika, focusing, na zdroje zaměřená body-psychoterapie, mindfulness nebo např. techniky inspirované Elenou Tonetti.

Kromě výuky práce s tělem bude zahrnovat i dostatečný základ pro verbální část této práce i potřebný teoretický základ. A bude samozřejmě sebezkušenostní, tedy cílem bude i osobnostní rozvoj účastníků, protože osobnost terapeuta je v každém přístupu pomáhání druhým tím rozhodujícím faktorem.

Podrobněji - včetně konkrétních příkladů, co se naučíte - se o obsahu výcviku dozvíte na stránce Cíle a obsah výcviku.

Struktura výcviku, časový rozsah, certifikát

Výcvik má dvě části - skupinovou a supervizní.

Skupinová část trvá prvních 5 let a zahrnuje jak sebezkušenost, tak teorii a nácvik dovedností. Je vedená výcvikovým lektorem a probíhá v celé výcvikové skupině (20 až 30 osob). V každém roce se budou konat 4 prodloužené pobytové víkendy (Hlavice-Všelibice, středa 18:15 h až neděle 14:00) a jeden nebo v některých letech dva víkendy v Praze (pátek 17:30 až neděle 15:00).

Ve 4. roce skupinové části budete připraveni začít pracovat s reálnými klienty pod supervizí. Ta bude součástí výcvikových workshopů ve 4. a především pak v 5. roce a získáte tak první část potřebných hodin supervize. .

Po skončení skupinové části bude následovat část supervizní. V té budete individuálně plnit další hodiny práce s reálnými klienty a další hodiny supervize, nutné k získání závěrečného certifikátu. Ale stále budete mít možnost se potkávat s celou skupinou 2x ročně na supervizním dnu. Délka této části záleží na Vás, jak rychle splníte potřebné hodiny. Ty můžete získávat  částečně už i během skupinové části. Pokud budete aktivní, můžete mít supervizní část do roka až dvou hotovou. Během této doby už ale pracujete s klienty (pod supervizí).

Součástí výcviku je i absolvování 50 h sebezkušenosti formou individuální terapie u doporučených terapeutů. Tuto část můžete plnit kdykoliv během výcviku. Podrobněji v detailní části o struktuře výcviku.

Výcvik můžete zakončit dvěma způsoby. Certifikátem pro integrativní bodywork nebo certifikátem pro body-psychoterapii. Rozdíl je v počtu požadovaných hodin práce s reálnými klienty a počtu supervizních hodin. Tedy liší se pouze v supervizní části a Vy se teprve v supervizní části rozhodnete, který certifikát chcete získat.

Pro certifikát v integrativním bodyworku potřebujete 200 h práce s reálnými klienty a 100 h supervize.

Pro certifikát v body-psychoterapii potřebujete 300 h práce s reálnými klienty a 150 h supervize, což respektuje požadavky standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) pro psychoterapeutické výcviky.

Je předpoklad, že 60 h potřebné supervize už získáte v rámci workshopů skupinové části ve 4. a 5. roce, zbývající pro příslušnou verzi certifikátu pak získáváte individuálně nebo v malých supervizních skupinkách. Všechny detaily jsou v podrobné části o struktuře výcviku.

Ověření znalostí a dovedností pro závěrečný certifikát v obou případech zahrnuje prezentaci dovedností před skupinou, absolvování písemného testu teoretických znalostí, písemnou reflexi Vašeho sebevývoje během výcviku a sepsání závěrečné práce a její obhajobu. Závěrečná práce bude obsahovat dvě supervidované kazuistiky Vaší práce s klientem a teoretickou reflexi této práce.

Podrobně se o počtu hodin jednotlivých částí, podmínkách jejich plnění a dalších detailech dozvíte v podrobné části Struktura výcviku, časový rozsah a místo konání.

Cena výcviku

Během skupinové části výcviku po dobu 5 let počítejte s průměrnými ročními náklady 33 tis. Kč za výcvikové workshopy a odhadem 16 tis. Kč za ubytování a stravu při pobytech v Hlavici (dle aktuálních cen ubytování, ty se mohou změnit).

Hodiny individuální terapie Vás vyjdou na zhruba 50 - 60 tis. Kč. Hodiny supervize ve variantě certifikátu pro integrativní bodywork pak zhruba na 21 tis. Kč a ve variantě pro body-psychoterapii na zhruba 43 tis. Kč. Jsou to odhady založené na aktuálních obvyklých cenách.

Jednorázovými platbami pak bude nákup stetoskopu pro biodynamické masáže (cca 4 tis. Kč, je potřeba, aby si ho pořídila alespoň polovina skupiny) a platba za posouzení závěrečné práce a obhajobu (cca 4 tis. Kč).

Podrobně se o finančních záležitostech a pravidlech pro placení dočtete v části Cena výcviku. Důležitou informací je, že stanovené splátky ve skupinové části výcviku hradíte bez ohledu na to, zda jste se případně některého workshopu nemohli zúčastnit (na důvodech nezáleží).

Lektoři výcviku

Hlavním lektorem výcviku bude MUDr. Tomáš Morcinek. Povede zhruba 80 % všech výcvikových workshopů. Plánovanými lektory hosty jsou Eli Weidenfeld, dipl. psych., Trude Egle a MUDr. Dana Hlaváčková. V případě zahraničních lektorů bude výuka probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Podrobně se o lektorském týmu dočtete v části Lektoři výcviku.

Termíny workshopů a splátek, číslo účtu pro platby

V roce 2023 jsou termíny stanoveny na 10.-14.5.2023, 21.-25.6.2023, 20.-24.9.2023, 1.-5.11.2023. Podrobně o jednotlivých termínech, rozpisu splátek a čísle účtu pro platby na výcvik dočtete v částí Rozpis workshopů a plateb.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen všem, kdo cítí volání pomáhat druhým na jejich vnitřní cestě seberozvoje s využitím těla a práce s tělem. Zváni jsou i ti, kdo už nějaký verbální (psychoterapeutický) výcvik mají a chtějí si svoje kompetence rozšířit o využití těla v terapii.

Předpokladem pro vstup do výcviku je věk alespoň 24 let, dostatečná úroveň vnitřní zralosti a emoční stability, předností pak studium v humanitních oborech, příp. vzdělání zakončené maturitou a praxe v práci s lidmi. Práce s tělem vyžaduje rovněž uspokojivý fyzický stav, který Vám dovolí pracovat s klientem na zemi a používat, pokud je to třeba, i fyzickou sílu.

Přestože výcvik je sebezkušenostní a má tedy potenciál Vás vnitřně posunout na cestě seberozvoje, nemůže sloužit jako náhrada regulérní psychoterapie.

A důležitou podmínkou pro vstup do výcviku je absolvování víkendového kurzu Úvod do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie) vedeného MUDr. Tomášem Morcinkem, kde se seznámíte nejen se způsobem výuky, ale také poznáte hlavního lektora chystaného výcviku. Případně lze uznat i účast na kurzu Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče), dříve nabízeném pod názvem Zrození do bytí I. Pokud nebude kapacita výcviku naplněna, ve výjimečných případech lze získat z tohoto pravidla výjimku. V takovém případě napište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud jste se v minulosti zúčastnili úvodního víkendu s jiným lektorem než uvedeným, je nutné se úvodního víkendu zúčastnit znovu, abyste zažili styl výuky tohoto konkrétního lektora, protože povede většinu výcvikových workshopů. Opět výjimky jsou možné po schválení hlavním lektorem.

Akreditace a právní situace

Kvalita a obsah výcviku budou srovnatelné s dřívějšími běhy dlouhodobého výcviku, které byly organizovány ve spolupráci s Evropskou školou pro biodynamickou psychologii ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.) se sídlem v Německu. Jen se mírně mění struktura výcviku a rozšiřuje se jeho obsah.

Současně ale běh výcviku zahájený v roce 2023 v rámci této spolupráce pořádaný nebude. Důvody jsou interního rázu na německé straně. A nebude mít ani žádnou oficiální akreditaci u české nebo mezinárodní instituce. Přesto Vás připraví velmi kvalitně pro práci s klienty, pokud Vás tato profese volá.

Z hlediska aktuální právní situace ohledně psychoterapie vykonávané mimo zdravotnictví je to tak, že pro práci mimo zdravotnictví není akreditace výcviku právně nijak podstatná. Význam má jen z toho hlediska, že dává určitou garanci správně postavené struktury výcviku (což tento výcvik má). A že lektorský tým splňuje požadavky na své vzdělání. Ovšem kvalitu lektora poznáte spíše tím, že s ním už nějakou výuku absolvujete, než z toho, jaké má diplomy.

Z hlediska budoucnosti je to pak tak, že pokud zde jednou bude zákon o psychoterapii, který bude definovat pravidla pro poskytování psychoterapie mimo zdravotnictví, pak už akreditace výcviku roli hrát bude. Ovšem kromě akreditovaného výcviku budete muset mít rovněž bakalářské nebo magisterské vzdělání ve vyjmenovaných oborech na tomto odkazu. Bez tohoto vzdělání pak bohužel ani případná akreditace výcviku nebude stačit a poté, co tady tento zákon bude, nebudete moci svou práci nazývat psychoterapií. To ale neznamená, že byste nemohli být druhým nápomocni a pomáhat jim - jen budete v podobné situaci, jako je nyní např. koučink, somatický koučink, kraniosakrální terapie a množství další přístupů a metod, které jsou zaměřeny na provázení druhých na jejich cestě seberozvoje.

Omezení účasti

Výcviku není možné se účastnit společně, pokud jste:

  • v partnerském/mileneckém vztahu,
  • ve vztahu příbuzenském (rodič - dítě, prarodič - vnuk/vnučka, sourozenci, teta/strýc - synovec/neteř), přičemž totéž platí, i když se jedná o nevlastního rodiče, sourozence apod.,
  • ve vztahu šéf - podřízený, zaměstnavatel - zaměstnanec apod..

Přijímací procedura a přihlášky

Vzhledem k posunutí zahájení výcviku byla prodloužena možnost se do výcviku přihlásit. Pokud máte absolvovaný víkendový Úvod do body-psychoterapie, který vedl Tomáš Morcinek, postupuje podle pokynů níže a zašlete vše potřebné co nejdříve. Pokud tento víkendový Úvod absolvovaný nemáte, postupujte rovněž podle pokynů níže, tedy nechte si poslat email s instrukcemi, zašlete odpovědi na otázky, vyplňte přihlášku, ale zálohu 3.000 Kč zatím nezasílejte.

Podrobné instrukce, co vyplnit a kam poslat, abyste se do výcviku přihlásili, dostanete emailem, pokud do formuláře na konci této stránky zadáte své jméno a emailovou adresu.

Podle pokynů, které dostanete, vyplníte přihlášku, sepíšete svou motivaci a odpovědi na další otázky a vyplňte vstupní formulář. Současně je nutné zaslat zálohu 3.000 Kč na účet 2302404392 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla. Do zprávy pro příjemce napište slovo VYCVIK. V případě platby ze zahraničí najdete pokyny zde.

Poté, co vše požadované zašlete, budete pozváni k osobnímu pohovoru s hlavním lektorem Tomášem Morcinkem. Cena pohovoru je 500 Kč a bude uhrazena ze zaslané zálohy. Pohovory budou probíhat v Praze, kde bude větší výběr termínů. Bude i možnost pohovor absolvovat v Brně, kde to bude ale termínově omezené - předběžně pouze 30.1., 31.1. a 1.2.2023.

Zda jste byli do výcviku přijati, se ale na samotném pohovoru nedozvíte. O tom bude rozhodnuto až po uzávěrce přihlášek a poté, co všechny pohovory proběhnou. Stejně jako je tomu u jiných podobných výcviků, bude probíhat výběr uchazečů a posouzení jejich připravenosti pro výcvik. Předpokládáme, že výsledky se dozvíte do konce února 2023.

Pokud budete do výcviku přijati, částka zálohy po odečtení platby za osobní pohovor, tedy 2.500 Kč, se Vám započte jako nultá splátka na výcvik. A dostanete současně výzvu k první splátce výcviku ve výši 12.300 Kč, která bude splatná do 15.3.2023. Více o tématu splátek a ceně výcviku v části Cena výcviku a Rozpis workshopů a plateb.

Pokud přijati nebudete, pak Vám 2.500 Kč vrátíme zpátky na účet.

Storno podmínky

Při odhlášení do 20.2.2023 je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení mezi 21.2.2023 a 10.3.2023 je storno poplatek 3.000 Kč. Následně pak už platí pravidla uvedená v části Cena výcviku.

Vyplňte formulář, pokud chcete dostat další instrukce

Nezapomeňte případně zkontrolovat složku Spam a Hromadné. E-mail dorazí z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud by e-mail nedorazil do 15 minut, napište, prosíme, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Kontakty

Organizační asistentka výcviku a informace :
tel. 737 266 039, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook