Terapeutické masáže a deep draining

opakování předběžně plánujeme na rok 2025

sebezkušenostní výukový kurz

Předpokladem vstupu do tohoto pokračovacího kurzu je absolvování základního kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Výjimku z tohoto pravidla může schválit jedině lektorka kurzu. Další běh tohoto kurzu tak bude až poté, co bude dostatek zájemců, což očekáváme nejdříve v roce 2025.

Jedná se o sebezkušenostní výukový kurz patřící do bodyterapie.

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické druhy masáží, jejichž cílem je napomoci celému terapeutickému procesu. Významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do body-psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. základní, harmonizační formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu při současném respektování klientových psychických obran (jeho komfortní zóny), a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické body-psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních (podkoží, okostice, kosti atd.) včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep drainingu se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu. Práce se stetoskopem bude nedílnou součástí kurzu i toho, pokud budete chtít s deep drainingem dále pracovat a nabízet jej klientům.

Základním obsahem kurzu bude výuka deep draining intervence a některých terapeutických masáží, působících na vyrovnání energetické rovnováhy organismu. Podle časových možností budou zařazeny i další techniky a základy typologie podle Gerdy Boyesen ve vztahu k volbě masážní intervence.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Dobrou možností uplatnění absolventů kurzu bude rovněž možnost nabídnout praktikujícím psychoterapeutům využití uvedených metod u těch klientů, kde by to mohl být vhodný doplněk již probíhající psychoterapie. Tedy klient může pokračovat ve verbální terapii u svého dosavadního terapeuta a jako doplněk podstoupit sérii masáží a deep draining. Obzvláště v případech, kdy se verbální terapie tzv. „zasekne“, to může být velmi vhodná volba.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzu. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem, jedná se o kurz zaměřený na základní, harmonizační formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut. Pokud si nejste jisti, zda předpoklady pro kurz splňujete, ale o kurz máte zájem, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud nesplňujete uvedené podmínky, dobrou cestou, jak mít možnost se do kurzu přihlásit v budoucnu, je absolvovat uvedený kurz Biodynamické masáže a práce s dotekem. To může být dobrá vstupní cesta např. pro maséry nebo fyzioterapeuty apod., kteří nemají žádnou zkušenost s psychoterapií, i pro všechny ostatní. Jakékoliv výjimky jsou pak plně v kompetenci lektorky kurzu.

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody po skončení kurzu, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Tyto supervize mimo samotný program kurzu je možné abslovovat u Květy Paluskové, která metodu deep drainingu přinesla do České republiky. Lze je absovovat jak individuálně, tak i v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť. Kontakt na Květu Paluskovou účastníci obdrží po vstupu do kurzu.

Setkávání mezi semináři. Účastníkům bude doporučeno se scházet ve skupinkách nebo dvojicích v době mezi semináři a procvičovat to, co se v kurzu naučili. Je to důležitá součást procesu výuky.

Lektorka kurzu

Dana Hlavackova 150x175MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, nar. 1960, vystudovala lékařskou fakultu UK Praha, atestovala v oborech anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína, veřejné zdravotnictví. Bakalářský titul obhájila na MU v Brně v oborech sociologie a politologie. Biodynamickým masážím se učila u Květy Paluskové, které na jejich kurzech také asistovala a podílela se i na zpracování učebních textů deep drainingu. Dana pracovala jako lékařka v týmech zdravotnické záchranné služby. V rámci této profese absolvovala mezinárodně certifikovaný kurz CISM (Critical Incident Stress Management) vedený Peterem Appel-Schumacherem, dále je absolventkou kurzů pro peery a krizové interventy pořádané Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Podílí se na krizové intervenci u osob silně zasažených stresovou událostí a poskytuje kolegiální peer podporu v rámci psychosociální intervenční služby zdravotnické záchranné služby. Je držitelem certifikátu MŠMT a Yoga Alliance pro učitele jógy. Biodynamickým masážím se věnuje od roku 2010 ve svém poradenském studiu v Praze 3.

Termíny a místo konání

Kurz bude mít 3 víkendy v rozsahu pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužené víkendy v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení mimo Prahu. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Obvyklý časový rozpis na víkendy v Praze: pátek 17:30 - 21 h, sobota 9:30 - 20:30 h s pauzou na oběd, neděle 9:30 - 14 h. Předpokládaný začátek mimopražských setkání v 19 h, konec v neděli ve 14 h obědem.

Jednotlivé termíny:

Z důvod epidemiologických opatření byly některé termíny kurzu změněny.

1. víkend (prodloužený): 16.-20.9.2020 v Hlavici

2. víkend: 22.-24.1.2021 v Praze zrušeno

2. víkend: 26.-28.3.2021, v Praze zrušeno

2. víkend (prodloužený): 2.-6.6.2021 v Hlavici

3. víkend: 24.-26.9.2021 v Praze

4. víkend (prodloužený): 3.-7.11.2021 v Hlavici

5. víkend: 14.-16.1.2022, v Praze

6. víkend: 22.-24.4.2022, v Praze

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 21.600 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a při pobytech mimo Prahu ani náklady na pronájem sálu. U pražských setkání je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2.400 Kč. Druhá splátka ve výši 4.800 Kč do 2.9.2020. Třetí splátka ve výši 4.800 Kč do 17.5.2021. Čtvrtá splátka ve výši 2.400 Kč do 10.9.2021. Pátá splátka ve výši 4.800 Kč do 20.10.2021. Šestá splátka ve výši  2.400 Kč do 31.12.2021. Přečtěte si i storno podmínky níže.

V případě vážného zájmu o kurz a nepříznivé finanční situace zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., slevu poskytnout nemůžeme, ale je možné mimořádně domluvit jiný režim splátek. Budeme se vám snažit v rámci možností vyjít vstříc.

Cena za ubytování a plnou penzi při pobytech mimo Prahu včetně podílu za pronájem sálu a pomůcek se bude pohybovat kolem 750 - 780 Kč/den, tedy cca 3.000 - 3.100 Kč za jeden prodloužený víkend, v případě celkového počtu osob 15 - 20. Plná penze je vzhledem k podmínkám daného zařízení povinná. Cenová kalkulace vychází z ceníkových cen roku 2019.

Stetoskop. Terapeutická forma biodynamických masáží a deep drainingu se provádí za pomocí elektronického stetoskopu. Protože kurz je zaměřen na to, aby se účastníci tento způsob práce naučili, procvičovali mezi jednotlivými víkendy a používali i po skončení kurzu, předpokládáme, že si nejméně polovina účastníků pořídí svůj vlastní stetoskop nejlépe před začátkem kurzu nebo po jeho prvním víkendu. O možnostech nákupu a cenových nákladech se dozvíte více na stránce Stetoskopy pro biodynamické masáže a deep draining. Jako organizátoři nejsme schopni zajistit zapůjčení stetoskopů pro celou skupinu během jednotlivých workshopů, pouze budou k dispozici 1 - 2 kusy pro nouzové případy.

Možnosti ubytování

V Praze je možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Potvrzení o účasti a certifikát

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Ti, kteří zahájili kurz od 1. víkendu a dosáhnou minimálně 75% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu. Ti, kteří po předchozí domluvě nastoupili do kurzu až od 2. víkendu, potřebují na certifikát mít minimálně 80% účast počítanou z rozsahu kurzu po odečtení 1. víkendu.

Pokud účastník nesplní potřebnou účast uvedenou výše, ale bude mít celkovou účast alespoň 60 % (počítáno pro všechny z celého rozsahu kurzu) a současně byl osobně přítomen na minimálně jedenapůl prodlouženém víkendu v Hlavici, bude mu nabídnuta možnost si chybějící důležité masáže doplnit od kolegů a kolegyň z kurzu (příp. s využitím natočených videí) a následně se nechat přezkoušet lektorkou kurzu. Současně je potřeba, aby si účastník danou masáž ještě před přezkoušením zažil v plném rozsahu jak v roli přijímajícího, tak v roli dávajícího - tak, jak by ji zažil, kdyby byl na kurzu. V tomto kurzu je zážitek masáže na sobě velmi důležitý, aby účastník porozuměl tomu, co daná masáž vyvolává a mohl jí pak správně indikovat u svých klientů.

Pokud bude toto přezkoušení úspěšné, může účastník získat certifikát tímto náhradním způsobem. Čas lektorky věnovaný tomuto případnému přezkoušení není v ceně kurzu a platí se zvlášť.

Přihlašování - ukončeno

Kurz již běží, není možné do něj přistoupit.

Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Terapeutické masáže a deep draining ročník 2020-2021

Vaše přihláška bude posouzena lektorkou kurzu, zda Vaše dosavadní vzdělání a průprava jsou dostatečné pro zařazení do kurzu. Je také možné, že budete vyzváni k osobnímu nebo telefonickému pohovoru s lektorkou před schválením Vaší přihlášky.

Až následně budete vyzváni k zaplacení rezervační zálohy ve výši 2.400 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Po vyzvání zasílejte rezervační zálohu převodem na účet č. 2202407238/ 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DRAINING. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2202407238 / 8330 a slovenský IBAN SK9083300000002202407238. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-12 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ7920100000002202407238, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

 

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.400 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Michaela Kozáková, tel.: 737 266 039, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook