Terapeutické masáže a deep draining

ročník 2016 - 2017

Otevření dalšího ročníku v současné době neplánujeme.

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické druhy masáží, jejichž cílem je napomoci celému terapeutickému procesu. Významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu v rámci klientových psychických obran, a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep draining se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu.

Základním obsahem kurzu bude výuka deep draining intervence a některých terapeutických masáží, působících na vyrovnání energetické rovnováhy organismu. Podle časových možností budou zařazeny i další techniky nebo stručný úvod do Reichovy charakterologie ve vztahu k práci s dotekem.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Dobrou možností uplatnění absolventů kurzu bude rovněž možnost nabídnout praktikujícím terapeutům využití uvedených metod u těch klientů, kde by to mohl být vhodný doplněk již probíhající psychoterapie. Tedy klient může pokračovat ve verbální terapii u svého dosavadního terapeuta a jako doplněk podstoupit sérii masáží a deep draining. Obzvláště v případech, kdy se verbální terapie tzv. „zasekne“, to může být velmi vhodná volba.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzy. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Terapeutická práce s dotekem (jedná se o kurz zaměřený na biorelease formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut.
Pokud nesplňujete uvedené podmínky, dobrou cestou, jak mít možnost se do kurzu přihlásit v budoucnu, je absolvovat uvedený kurz Terapeutická práce s dotekem. To může být dobrá vstupní cesta např. pro maséry nebo fyzioterapeuty apod., kteří nemají žádnou zkušenost s psychoterapií, i pro všechny ostatní.

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Lektorka kurzu nabízní i možnost dodatečných supervizí během kurzu i po jeho skončení, ať už individuálně nebo v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť.

Setkávání mezi semináři. Účastníkům bude doporučeno se scházet ve skupinkách nebo dvojicích v době mezi semináři a procvičovat to, co se v kurzu naučili. Je to důležitá součást procesu výuky.

Lektorka kurzu

Květa Palusková - lektorka kurzu bodyterapieRNDr. Květa Palusková, nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "Heilpraktiker" v rámci německého zdravotnictví. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku. Po návratu zpět do vlasti jste se s ní mohli setkat především jako s lektorkou psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii nebo kurzů biodynamických masáží pořádaných VIAPem, i jako s psychoterapeutkou.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Kurzu bylo přiděleno 12 kreditů za každý víkend v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod čísly AKP ČR/PHA/ŠA/096/2016, AKP ČR/PHA/ŠA/033/2017 a AKP ČR/SC/ŠA/17/2017 a 8 kreditů za každý víkendový kurz v Praze a 12 kreditů za každý prodloužený víkend pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání) pod čísly POUZP 609/16 ŠA, POUZP 1004/16 ŠA, POUZP 1279/16 ŠA, POUZP 1795/16 ŠA, POUZP 1988/16 ŠA, POUZP 397/17 ŠA. 

Termíny a místo konání

Kurz proběhne v rozsahu 3 víkendů v rozsahu pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužených víkendů v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení Dům jógy Hlavice. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Předpokládaný začátek pražských setkání je vždy v pátek v 17:30h, mimopražských v 19h, konec v neděli mezi 14-15 h.

Jednotlivé termíny: 15.-17.4.2016 v Praze, 15.-19.6.2016 v Hlavici, 7.-11.9.2016 v Hlavici, 25.-27.11.2016 v Praze, 6.-8.1.2017 v Praze a 5.-9.4.2017 v Hlavici. Účastníkům bude doporučeno procvičovat naučené techniky i na setkáních mimo uvedené termíny.

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Plánovaná cena za celý kurz je 19.800 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a při pobytech mimo Prahu ani náklady na pronájem sálu. U pražských setkání je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2.200 Kč. Druhá splátka ve výši 4.400 Kč do 1.4.2016. Třetí splátka ve výši 2.200,- Kč do 1.6.2016. Čtvrtá splátka ve výši 4.400,- Kč do 24.8.2016. Pátá splátka ve výši 2.200,- Kč do 11.11.2016. Šestá splátka ve výši 2.200,- Kč do 23.12.2016. Sedmá splátka ve výši 2.200,- Kč do 22.3.2017. Přečtěte si i storno podmínky v části Přihlašování.

V případě vážného zájmu o kurz a nepříznivé finanční situace zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., slevu poskytnout nemůžeme, ale je možné mimořádně domluvit jiný režim splátek. Budeme se vám snažit v rámci možností vyjít vstříc.

Cena za ubytování a plnou penzi při pobytech mimo Prahu včetně podílu za pronájem sálu a pomůcek se bude pohybovat kolem 600-650Kč/den, tedy cca 2.400-2.600 Kč za jeden prodloužený víkend, v případě celkového počtu osob 16-20. Plná penze je vzhledem k podmínkám daného zařízení povinná. Cenová kalkulace vychází z ceníkových cen roku 2015.

Možnosti ubytování

V Praze je možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Potvrzení o účasti

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu.Podmínkou pro udělení závěrečného certifikátu je alespoň 80% účast na kurzu a doplnění si zameškané látky např. na setkáních s ostatními účastníky. Při účasti menší než 80% se bude posuzovat individuálně, zda a za jakých podmínek by případně udělení certifikátu bylo možné (kromě doplnění si probrané látky od ostatních účastníků např. povinné dodatečné supervize či doplňující kurz apod.). U těch, kteří po předchozí domluvě nastoupili do kurzu až od 2. víkendu, se těchto 80% bude počítat z rozsahu kurzu po odečtení 1. víkendu.

Přihlašování - ročník 2016 - 2017 - bylo uzavřeno

Otevření dalšího ročníku v sočasné době neplánujeme.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Terapeutické masáže a deep draining 2016 - 2017 - ukončeno

Vaše přihláška bude posouzena lektorkou kurzu, zda Vaše dosavadní vzdělání a průprava jsou dostatečné pro zařazení do kurzu. Je také možné, že budete vyzváni k osobnímu nebo telefonickému pohovoru s lektorkou před schválením Vaší přihlášky. Následně budete vyzváni k zaplacení rezervační zálohy ve výši 2.200 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Rezervační zálohu zasílejte převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DRAINING. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2400046111 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete a to kurzem ČSOB devízy - nákup podle kurzovního lístku ČSOB na tomto odkazu. Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém Target2, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 31 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 30 a 8 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 8 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
17.-19.5.2019 v Praze

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Dana Hlaváčková
18.-20.1.2019 a 1.-3.2.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
31.1-4.2.2019
a 7.–11.2.2019 v Brně .

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
7.-11.3.2019 v Brně
.

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Dana Hlaváčková
začátek 5.-7.4.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 4.-6.10.2019 v Praze

Erogenetic

Kombinace hraní rolí, muzikoterapie
a body-psychoterapie zaměřená na uvolnění zablokované životní energie, vede Gussie Grace Wallem, semináře v roce 2018 a 2019