Terapeutické masáže a deep draining

zahájení 27.-29.3.2020

Otevření dalšího ročníku plánujeme na konec března 2020 a to s novou lektorkou MUDr. Bc. Danou Hlaváčkovou. Pro ty, kdo jste tuto naši novou lekltorku ještě nezažili při výuce, jsme připravili ukázkové odpoledne, abyste ji mohli poznat a lépe se rozhodnout o své účasti na celém kurzu.

Ukázkové odpoledne terapeutických masáží a deep drainingu

Sobota 16.11.2019 v Praze v čase 13 - 18:30, cena 800 Kč

Především pro ty z Vás, kdo nyní nebo do budoucna vážně uvažujete o kurzu Terapeutické masáže a deep draining, ale naši novou lektorku MUDr. Danu Hlaváčkovou zatím neznáte, jsme připravili tuto odpolední ukázku terapeutickách masáží a deep drainingu. O lektorce samotné viz více níže na stránce.

Na programu bude výuka jedné terapeutické masáže, konkrétně masáže kostí a periostu. Budete tak moci poznat nejen samotnou lektorku, ale i její styl výuky, a tak se lépe rozhodnout, zda se závazně přihlásíte do celého kurzu. Prostor bude i na případné dotazy k obsahu ročního kurzu. Výuka bude sebezkušenostním způsobem, tedy si tuto masáž zkusíte jak dát, tak ji přijmete.

Toto ukázkové odpoledne nemáme v plánu opakovat, proto doporučujeme se zúčastnit i v případě, že o účasti na kurzu Terapeutické masáže a deep draining uvažujete do budoucna, třeba až za několik let.

Zúčastnit se můžete, i když už jste Danu Hlaváčkovou na nějakém kurzu zažili. Ale pokud by byl o ukázkové odpoledne zájem přesahující kapacitu prostoru, dáme přednost těm, kdo jste se s ní ještě nesetkali.

Přihláška na ukázkové odpoledne 16.11.2019 v Praze

Pro rezervaci místa na tomto odpoledni je třeba zaslat předem celou cenu 800 Kč na účet č. 2900057175/ 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte ODPOLEDNE. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. V případě platby ze Slovenska nebo jiné evropské země viz pokyny ke konci této stránky.

Storno podmínky pro ukázkové odpoledne: Při odhlášení 7 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí, se storno poplatek rovná celé ceně 800 Kč. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč.

 

Roční kurz Terapeutické masáže a deep draining

Psychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické druhy masáží, jejichž cílem je napomoci celému terapeutickému procesu. Významný přínos k tomuto způsobu práce představují biodynamické masáže a tzv. deep draining, které do body-psychoterapie přinesla Gerda Boyesen.

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeúzdravných schopností organismu při současném respektování klientových psychických obran (jeho komfortní zóny), a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické body-psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních (podkoží, okostice, kosti atd.) včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep drainingu se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu. Práce se stetoskopem bude nedílnou součástí kurzu i toho, pokud budete chtít s deep drainingem dále pracovat a nabízet jej klientům.

Základním obsahem kurzu bude výuka deep draining intervence a některých terapeutických masáží, působících na vyrovnání energetické rovnováhy organismu. Podle časových možností budou zařazeny i další techniky a základy typologie ve vztahu k volbě masážní intervence.

Cílem kurzu je účastníky připravit dostatečně na tento druh terapeutické masážní práce. Pro absolventy kurzu, kteří jsou psychoterapeuty, mohou být uvedené metody vhodným rozšířením a obohacením jejich terapeutických dovedností. Ti absolventi, kteří nejsou sami psychoterapeuty (nemají příslušné vzdělání a výcvik), budou moci naučené metody používat na klientech pouze pod podmínkou, že budou domluveni na spolupráci s praktikujícím psychoterapeutem ve svém okolí, pro případ, že se u klienta objeví procesy, které by bylo dále potřeba zpracovat psychoterapeuticky. A podmínkou bude rovněž to, že klient s takovou možností zpracování témat u psychoterapeuta bude souhlasit.

Dobrou možností uplatnění absolventů kurzu bude rovněž možnost nabídnout praktikujícím terapeutům využití uvedených metod u těch klientů, kde by to mohl být vhodný doplněk již probíhající psychoterapie. Tedy klient může pokračovat ve verbální terapii u svého dosavadního terapeuta a jako doplněk podstoupit sérii masáží a deep draining. Obzvláště v případech, kdy se verbální terapie tzv. „zasekne“, to může být velmi vhodná volba.

Komu je kurz určen. Kurz je výběrový, to znamená, že konečné rozhodnutí o tom, kdo se ho může zúčastnit, je plně v kompetenci lektorky kurzu. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v některém ze směrů psychoterapie zaměřené na tělo nebo účastníci takového výcviku po dostatečně dlouhou dobu. Do kurzu se rovněž mohou přihlásit absolventi ročního kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem, jedná se o kurz zaměřený na biorelease formu biodynamických masáží). V úvahu je možné také vzít absolvování jiných kurzů psychoterapie společně s faktem, že zájemce je praktikující fyzioterapeut. Pokud si nejste jisti, zda předpoklady pro kurz splňujete, ale o kurz máte zájem, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud nesplňujete uvedené podmínky, dobrou cestou, jak mít možnost se do kurzu přihlásit v budoucnu, je absolvovat uvedený kurz Biodynamické masáže a práce s dotekem. To může být dobrá vstupní cesta např. pro maséry nebo fyzioterapeuty apod., kteří nemají žádnou zkušenost s psychoterapií, i pro všechny ostatní. Jakékoliv výjimky jsou pak plně v kompetenci lektorky kurzu.

Individuální terapie. Protože účast na kurzu může být emocionálně náročná a u účastníků může dojít k otevření jejich osobních témat, je podmínkou účasti, aby si účastníci ještě před zahájením kurzu osobně domluvili možnost případných nárazových individuálních konzultací s pro ně dostupným psychoterapeutem. Nezáleží přitom na tom, ke které škole se psychoterapeut hlásí.

Supervize. Součástí programu jednotlivých prodloužených víkendů bude i supervize dosavadních zkušeností s naučenými metodami v rozsahu celkem 12 hodin. Pokud budou účastníci aplikovat naučené metody, je podmínkou mít prvních 20 sessí s klienty supervidované. Tyto supervize mimo samotný program kurzu je možné abslovovat u Květy Paluskové, která metodu deep drainingu přinesla do České republiky. Lze je absovovat jak individuálně, tak i v malých skupinkách. Tyto případné dodatečné supervize se platí zvlášť. Kontakt na Květu Paluskovou účastníci obdrží po vstupu do kurzu.

Setkávání mezi semináři. Účastníkům bude doporučeno se scházet ve skupinkách nebo dvojicích v době mezi semináři a procvičovat to, co se v kurzu naučili. Je to důležitá součást procesu výuky.

Lektorka kurzu

Dana Hlavackova 150x175MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, nar. 1960, vystudovala lékařskou fakultu UK Praha, atestovala v oborech anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína, veřejné zdravotnictví. Bakalářský titul obhájila na MU v Brně v oborech sociologie a politologie. Biodynamickým masážím se učila u Květy Paluskové, které na jejich kurzech také asistovala a podílela se i na zpracování učebních textů deep drainingu. Dana pracuje jako lékařka v týmech zdravotnické záchranné služby. V rámci této profese absolvovala mezinárodně certifikovaný kurz CISM (Critical Incident Stress Management) vedený Peterem Appel-Schumacherem, dále je absolventkou kurzů pro peery a krizové interventy pořádané Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Podílí se na krizové intervenci u osob silně zasažených stresovou událostí v rámci systému první psychické pomoci záchranné služby. Je držitelem certifikátu MŠMT a Yoga Alliance pro učitele jógy. Biodynamickým masážím se věnuje od roku 2010 v rámci péče o duševní zdraví záchranářů ve Středočeském kraji.

Termíny a místo konání

Kurz bude mít 3 víkendy v rozsahu pátek večer až neděle v Praze a 3 prodloužené víkendy v rozsahu od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení mimo Prahu. Celkový rozsah je 180 výukových hodin. Předpokládaný začátek pražských setkání je vždy v pátek v 17:30 h, mimopražských v 19 h, konec v neděli mezi 14-15 h.

Jednotlivé termíny:

1. víkend: 27.-29.3.2020 v Praze

2. víkend: 5.-7.6.2020 v Praze

3. víkend (prodloužený): 16.-20.9.2020 v Hlavici

4. víkend (prodloužený):: 25.-29.11.2020 v Hlavici

5. víkend: termín bude upřesněn později, pravděpodobně leden 2021, v Praze

6. víkend (prodloužený): termín bude upřesněn později, jaro 2021, v Hlavici

Cena kurzu

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná. Cena za celý kurz je 21.600 Kč. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu účastníků a při pobytech mimo Prahu ani náklady na pronájem sálu. U pražských setkání je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

První splátka spolu s přihláškou ve výši 2.400 Kč. Druhá splátka ve výši 4.800 Kč nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu. Třetí splátka ve výši 4.800 Kč do 31.8.2019. Čtvrtá splátka ve výši 4.800 Kč do 10.11.2019. Pátá splátka ve výši 2.400 Kč nejpozději 14 dnů před 5. víkendem. Šestá splátka ve výši 2.400 Kč nejpozději 14 dnů před posledním 6. víkendem. Přečtěte si i storno podmínky níže.

V případě vážného zájmu o kurz a nepříznivé finanční situace zašlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., slevu poskytnout nemůžeme, ale je možné mimořádně domluvit jiný režim splátek. Budeme se vám snažit v rámci možností vyjít vstříc.

Cena za ubytování a plnou penzi při pobytech mimo Prahu včetně podílu za pronájem sálu a pomůcek se bude pohybovat kolem 750 - 780 Kč/den, tedy cca 3.000 - 3.100 Kč za jeden prodloužený víkend, v případě celkového počtu osob 15 - 20. Plná penze je vzhledem k podmínkám daného zařízení povinná. Cenová kalkulace vychází z ceníkových cen roku 2019.

Stetoskop. Terapeutická forma biodynamických masáží a deep drainingu se provádí za pomocí elektronického stetoskopu. Protože kurz je zaměřen na to, aby se účastníci tento způsob práce naučili, procvičovali mezi jednotlivými víkendy a používali i po skončení kurzu, předpokládáme, že si nejméně polovina účastníků pořídí svůj vlastní stetoskop nejlépe před začátkem kurzu nebo po jeho prvním víkendu. O možnostech nákupu a cenových nákladech se dozvíte více na stránce Stetoskopy pro biodynamické masáže a deep draining. Jako organizátoři nejsme schopni zajistit zapůjčení stetoskopů pro celou skupinu během jednotlivých workshopů, pouze budou k dispozici 1 - 2 kusy pro nouzové případy.

Možnosti ubytování

V Praze je možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Potvrzení o účasti

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti s počtem absolvovaných hodin. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu. Podmínkou pro udělení závěrečného certifikátu je alespoň 80% účast na kurzu a doplnění si zameškané látky např. na setkáních s ostatními účastníky. Při účasti menší než 80% se bude posuzovat individuálně, zda a za jakých podmínek by případně udělení certifikátu bylo možné (kromě doplnění si probrané látky od ostatních účastníků např. povinné dodatečné supervize či doplňující kurz apod.). U těch, kteří po předchozí domluvě nastoupili do kurzu až od 2. víkendu, se těchto 80% bude počítat z rozsahu kurzu po odečtení 1. víkendu.

Přihlašování - do ročníku od března 2020 zatím nebylo spuštěno

Možnost se přihlásit otevřeme koncem října 2019.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Terapeutické masáže a deep draining - zatím nebylo spuštěno

Vaše přihláška bude posouzena lektorkou kurzu, zda Vaše dosavadní vzdělání a průprava jsou dostatečné pro zařazení do kurzu. Je také možné, že budete vyzváni k osobnímu nebo telefonickému pohovoru s lektorkou před schválením Vaší přihlášky.

Až následně budete vyzváni k zaplacení rezervační zálohy ve výši 2.400 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Rezervační zálohu zasílejte převodem na účet č. 2900057175/ 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte DRAINING. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2900057175 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ2320100000002900057175, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.400 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku v bezpečném prostředí stabilní skupiny, vede
Honza Nejedlý, zahájení 15.-17.11.2019 v Praze

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Sabezkušenostní víkend určený především pro terapeuty pracující s poruchami příjmu potravy, vede
Květa Palusková, 1.-3.11.2019 v Praze

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
29.11.-1.12.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
14.-18.11.2019 a 23.-27.1.2020 v Brně

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.

Přidejte se k nám na:

Facebook