Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2023

Časový rozsah a místo konání

Zde uvedené předběžné informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2023.

Časový rozsah

Výcvik má celkem 1.160 h (počítáno jako 45-ti minutové výukové hodiny). Z toho 1.060 h probíhá ve skupině a obsahuje teorii, metodologii, nácvik i sebezkušenost. Dalších 100 h sebezkušenosti pak je formou individuální psychoterapie (či supervize).

Skupinová část výcviku je rozložena do 6 let. Její součástí jsou:

  • 868 h výuky vedené výcvikovým lektorem - prodloužené víkendy v Hlavici (Všelibice), obvykle od středy 19 h do neděle 14 h (33 h výuky), a víkendy v Praze od pátku 17:30 do neděle 15:00 (20 h výuky),
  • 60 h procvičovací víkendy - 3 víkendy vedené asistenty výcviku,
  • 40 h procvičovací víkendy - 2 samořídící víkendy,
  • 50 h za 1x účast na kurzu Mony Lisy Boyesen Oidipovské období - hledání zdrojů s vlastní sessí (kdo absolvoval už před zahájením výcviku, lze to započíst),
  • 42 h za účast 1x ročně na tzv. regionálních jednodenních setkáních v rozsahu 7 výukových hodin (5:15 běžných hodin), tato setkání si účastníci organizují sami.

Během jednoho roku výcviku tedy obvykle absolvujete 1-2 víkendy v Praze vedené lektorem, 3-4 prodloužené víkendy v Hlavici vedené lektorem, 1 procvičovací víkend a minimálně 1 regionální jednodenní setkání. U regionálních setkání je ale doporučeno, aby se konala během roku častěji, jejich smyslem je procvičovat získané dovednosti. Do výcvikových hodin se ale započte jedna účast ročně.

Pro získání certifikátu je navíc nutno absolvovat ještě 100 hodin individuální psychoterapie (či supervize). Účastníci si tuto část výcviku zajišťují sami a hradí zvlášť.  Individuální psychoterapii není sice formálně nutné absolvovat v letech, kdy se koná skupinová část výcviku, ale lze jen doporučit, aby alespoň část těchto hodin v době konání skupinové části proběhla, protože to významně podpoří sebezkušenost účastníka a jeho osobnostní růst. A pomůže mu to zpracovat a integrovat témata otevřená na workshopech skupinové části.

Individuální psychoterapie tedy může být absolvována i před nebo po skončení skupinové části, ovšem z hodin absolvovaných před zahájením výcviku lze uznat maximálně 25 h. Také část z potřebných hodin může být nahrazena supervizí. Podrobnosti dostanou účastníci emailem.

Povolené absence

Pro získání certifikátu psychoterapeuta lze tolerovat maximálně 130 výukových hodin absencí na skupinové části výcviku, pokud si účastník současně doplní důležitou chybějící látku. V případě zameškání více hodin bude postupováno a rozhodnuto individuálně. Je na zodpovědnosti účastníků, aby se o možnost doplnění důležité látky zajímali hned poté, co měli nějakou absenci, a nikoliv až na úplném konci výcviku, kdy už může být možnost náhrady obtížná.

Přerušení skupinové části výcviku (teoretická možnost)

Pokud účastník z vážných důvodů nemůže ve výcviku pokračovat a svou účast ve výcviku ukončí, v případě, že bude mít později zájem, je teoretická možnost nastoupit do dalšího běhu výcviku s tím, že nemusí znovu absolvovat tu část výcviku, kterou již absolvoval. Ovšem jako organizátoři nezaručujeme, zda se nějaký další výcvik bude konat. Proto tuto možnost označujeme jako teoretickou.

Takový účastník, tu část výcviku, kterou již absolvoval a zaplatil, nemusí platit znovu, plně se do nové skupiny zapojí až v místě, kde výcvik předtím ukončil. Do té doby má účast na workshopech pouze doporučenou, nikoliv povinnou, a to za manipulační poplatek.

Zpět na základní informace

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Podporujeme:

Zdravé fórum

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
29.1.2023 online

Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče)

Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci dosytit to, co jste nedostali v dětství, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 20.-22.1.2023 v Praze

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
2.-4.12.2022 nebo 20.-22.1.2023 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
3.-5.2.2023 v Brně

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 24.-26.3.2023 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook