Základy psychosomatiky

termín připravujeme

Tento kurz v minulosti vedla Květa Palusková. Ta ale již ukončila aktivní lektorskou činnost. Nově plánujeme, že tento kurz povede její žačka MUDr. Dana Hlaváčková.Termín zatím nebyl stanoven.

Víkendový kurz zaměřený na pokročilejší teorii psychosomatiky a především na praktické možnosti práce s psychosomatickými obtížemi, inspirované biodynamickou body-psychoterapií a práci s imaginacemi.

Konkrétně se bude jednat z teorie o psychoanalytické modely v psychosomatice a pohled biodynamické body-psychoterapie na psychosomatiku. Většina času kurzu pak bude věnována zmíněným praktickým možnostem práce s psychosomatickými obtížemi. Např. imaginativní techniky "práce se symptomem" a "práce s aktuální bolestí" si na kurzu vyzkoušíte sami na sobě. Součástí budou i ukázky s případným krátkým vyzkoušením některých možností ošetření z body-psychoterapie - např. biodynamická masážní ošetření (pracuje se na oblečeném klientovi) apod.

Kurz je určen především pro ty, kdo terapeuticky pracují s klienty, ať už verbálně nebo přes tělo, a o této problematice mají zatím jen základní znalosti. A je také vhodným rozšiřujícím kurzem pro účastníky a absolventy výcviku v biodynamické body-psychoterapii a kurzů Terapeutické masáže a deep draining. a Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem).

Pokud základní znalosti o psychosomatice zatím nemáte, můžete je získat v připravovaném video kurzu Úvod do psychosomatiky s lektorkou MUDr. Danou Hlaváčkovou (na našich stránkách bude kurz k dispozici začátkem září 2021, předpokládaná cena je 590 Kč).

Psychosomatika je celostním (holistickým) pohledem na člověka a jeho zdraví. Vychází z toho, že zdraví a nemoc jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí. V širším slova smyslu se tedy jedná o tento komplexní pohled na zdraví a vznik nemocí. V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika určitého druhu chorob, při kterých byla tato komplexní souvislost a podmíněnost fyzických chorob duševním stavem nejvýrazněji prokázana. Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu.

Lektorka kurzu

Květa PaluskováRNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na univerzitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Žila mnoho let jako emigrantka v Německu, kde také absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí také jako výcviková lektorka ve výcviku biodynamické body-psychoterapie v České republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Rozsah a cena kurzu

Program v jednotlivé dny: pátek 17:30 - 21:00 h, sobota 9:30 - 20:30 h s pauzou na oběd, neděle 9:30 - 14:00 h. Celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena je 2.650 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 800 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.850 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.650 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Covid opatření

Pokud nebudete mít s sebou některé oficiální potvrzení (test, očkování, prodělaný covid) v souladu s platnými opatřeními, budete mít možnost si na místě před začátkem kurzu udělat samotest ze slin (plivací varianta), který zajistíme my jako organizátoři. V takovém případě dorazte, prosíme, v předstihu, provedení testu zabere cca 20 minut.

Přihlašování - už jen na místa náhradníků

Kurz je plně obsazený, ale bereme přihlášky na místa náhradníků. Ty také, pokud se nyní na kurz nedostanou, oslovíme přednostně s nabídkou účasti, pokud se kurz bude opakovat. Zálohu tedy nyní nezasílejte!

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Základy psychosomatiky 1.-3.10.2021 (pouze na místa náhradníků)

Rezervační zálohu ve výši 800 Kč zašlete převodem na účet č. 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo PSYCHOSOMATIKA. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2900057175 / 8330 a slovenský IBAN SK34 8330 0000 0029 0005 7175. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ2320100000002900057175, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

 

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora/ku semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor/ka semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora/ku kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 800 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Alžběta Černá, tel.: 777 113 405, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
3.- 5. 11. 2023 v Brně

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
11.11.2023 online

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie   vede
Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook