Alpha nursing - citlivá péče o miminko

Co je Alpha nursing?

Kurzy Alpha nursingu s Monou Lisou Boyesen 

Letáky ke stažení

Seznam Alpha nursing poradkyň

Alpha nursing vyvinula na základě svých pozorování a také zkušeností z klinické praxe norská psychoterapeutka Mona Lisa Boyesen. Jedná se o pohled na poporodní vývojové potřeby dítěte od narození do věku zhruba 1 rok, ale i více, a to z hlediska psychického vývoje a prevence narušení psychického vývoje. Svá zjištění M. L. Boyesen publikovala poprvé už v roce 1981 v časopise Journal of Biodynamic Psychology v článku The Infant & the Alpha.

Základní poselství Alpha nursingu

Základním poselstvím na základě pozorování malých dětí je to, že miminka po narození mají přirozenou schopnost vstupovat do stavů "nezávislého blaha", které jsou pro ně nejen příjemné, ale také zcela zásadní pro zdravý tělesný i psychický vývoj. Slovo nezávislý zde znamená, že sice miminko potřebuje mít splněné jisté vnější podmínky, aby to těchto stavů mohlo vstoupit, ale že stav blaženosti není těmito podmínkami vyvolán. Je jimi pouze umožněn a zdroj blaženosti se nachází uvnitř. Na druhou stranu nevhodný přístup pečujících osob může miminku bránit do těchto stavů vstoupit a tím omezit nebo i ohrozit jeho dobrý vývoj - psychický i tělesný.

Vývojem zde ale nemyslíme to, jak rychle miminko začne chodit či mluvit či být schopno jiných výkonů, kterými se rodiče někdy rádi chlubí. Vývojem zde myslíme to, že základ naší dospělé osobnosti a našich vzorců chování a prožívání se vytváří v našem dětství a tak jsem velmi předurčeni tím, jak naše dětství proběhlo. A sami zase pak předurčujeme život svých dětí. Současné poznatky vývojové psychologie to říkají jasně - základní formativní perioda je od doby početí do zhruba 6-7 let, přičemž čím blíže k době porodu, tím se jedná o hlubší základy naší osobnosti. Také čím dříve ve vývoji něco neproběhlo optimálně, tím obtížněji je to ovlivnitelné později v dospělosti (např. pomocí psychoterapie). Proto je i období do 1 roku tak zcela zásadní.

Z hlediska Alpha nursingu se na vývoj dítěte tedy díváme ze širší perspektivy, než je pouze to, co bude umět v 6 měsících nebo v jednom roce. Zajímá nás také a především, jak na tom pak bude v dospělosti se schopností prožívat radost a štěstí nebo mít naplňující mezilidské vztahy. A základ toho všeho leží nejvíce právě v prvním roce života.

"Nezávislé stavy blaha", o kterých tady hovoříme, není obtížné se naučit u malých miminek rozpoznávat a matky s dětmi na kurzech Alpha nursingu si jich jsou často vědomy, i když třeba neví o jejich zásadním významu pro vývoj dítěte.

Přirozené tempo vývoje

Pokud má mít miminko příležitost a schopnost vstupovat do stavů "nezávislého blaha", které jsou stavy vnitřními, nesmí být vedeno příliš brzy k orientaci na vnější svět a vnější schopnosti a výkony. Děti jsou velmi tvárné a přizpůsobivé. Když je k orientaci na vnější svět a na výkony od počátku systematicky povedete, budou Vaše děti možná chodit a mluvit dříve než jiné děti. Ale riskujete, že Vaše dítě ztratí kontakt se svým životadárným jádrem uvnitř a bude toho sice hodně umět, ale ztratí schopnost být šťastné - a to nejen pro danou chvíli, ale i celoživotně. Resp. možná v dospělosti bude tento zdroj namáhavě hledat zpět v různých terapiích a není jisté, zda bude mít to štěstí se k němu opět dostat. A taková velmi pokročilá a vyvinutá miminka se smutným nebo prázdným pohledem můžeme někdy vidět.

Miminkům vedeným podle Alpha nursingu rodiče dopřávají čas, až ono samo dospěje do bodu, kdy se o vnější svět začne zajímat, a pak tento zájem opětují a podporují. Miminka podle Alpha nursingu možná začnou chodit a mluvit později než ostatní děti, ale vidíte, jak jim září oči. A vnější vývojové manko velmi rychle doženou, protože jejich mozek mohl v psychickém slova smyslu přirozeně dozrát k zacházení s vnějším světem.

Okulární fáze vývoje

První 2-4 měsíce vývoje je možné označit jako okulární fázi vývoje. V tomto období miminka potřebují nebýt přehlcena zrakovými vjemy. Jejich napojení na nezávislé stavy blaha je dosud velmi silné a proto je vhodné, aby zatím nebyly nadměrně vystaveny podnětům, které by je v tomto "vnitřním" ponoru rušily. Miminka v tomto období uvítají, když jsou umístěna v kočárku tak, aby viděla na matku. A uvítají, když nemají 15 cm před obličejem různá chřestítka, ale spíše, pokud je nějaký výraznější bod v prostoru 2-3 m daleko, na který mohou případně fixovat svůj zrak. Protože šíjové svaly jsou v tomto období ještě málo vyvinuté a protože jejich uvolnění je velmi důležité pro vstupování do nezávislých stavů blaha, je dobré, aby miminko trávilo většinu času tak, aby se tyto svaly mohly uvolnit - tedy aby hlavička měla dostatečnou a klidnou oporu.

Na to je třeba myslet např. i při volbě  polohy při nošení v šátku, obzvlášť pokud je v něm miminko více hodin denně, aby hlavička měla oporu. V těchto prvních měsících života je tak vhodné používat spíše horizontální polohu, kde je jistota, že hlavička bude dobře podepřena.

Jak nebránit miminkům ve vstupování do stavů blaženosti

I po skončení okulární fáze, po které následuje fáze orální, tedy zhruba od 4. měsíce života trvá důležitost podložení hlavičky dítěte tak, aby se mohly jeho šíjové svaly zcela uvolnit. Také je vhodné si všímat, kdy miminko chce nějaký kontakt ze strany okolí a kdy nikoliv. Ve chvílích, kdy se miminko dostane do stavu nezávislého blaha, je vhodné mu dát prostor a naší pozorností ho nerušit. V tu chvíli nás opravdu nepotřebuje a pozornost nebo hraní si s ním jej nepříjemně ruší.

Je tak dobré si všímat, kdy miminko naší pozornost opravdu potřebuje a kdy je to naopak naše potřeba si s ním hrát, užívat si ho, ale ono by raději bylo v klidu a užívalo si své vnitřní štěstí. Taková pozornost pak udělá sice dobře nám jako rodiči, ale neudělá dobře miminku.

Někdy třeba otcové, kteří nemají tolik přirozeného kontaktu s miminkem, které matky mají při kojení, si to mají tendenci vynahradit tím, že miminko různě lechtají apod. To v prvním roce života není příliš vhodné a je to pro miminko spíše rušivé. A pokud se to děje příliš často, může to negativně vývoj miminka ovlivnit.

Jak naopak podpořit vstupování miminek do stavů blaženosti

Stavy nezávislého blaha se velmi často objevují po kojení nebo během něj, pokud si na ně udělá maminka dostatek času a vše probíhá v klidu, jako by se čas zastavil. Je vhodné, když na takové delší kojení v klidu je možné mít čas alespoň jednou denně. Některé další praktické tipy a vysvětlení najdete i v letáku ke stažení níže. A samozřejmě nejpodrobněji se vše dozvíte přimo od Mony Lisy Boyesen na kurzech, které v České republice pořádá - kontakt viz dále.

Alpha nursing a kojení

Kojení není pouze předávání fyzické výživy miminku. Je to také a především předávání láskyplné péče a lásky jako takové. Z toho, co bylo napsáno výše, vyplývá, že pro zdravý vývoj miminka je toto předávání lásky v podobě kojení velmi důležité. Pokud Vám ale okolnosti brání v tom, abyste své dítě kojila, nemusíte být z toho ve stresu. Jedním z poselství Alpha nursingu je, že toto potřebné předávání lásky může úspěšně proběhnout i při krmení z láhve. Možná by bylo lepší v takovém případě mluvit spíše o "kojení z láhve", protože slovo krmení naznačuje pouze ono předávání fyzických živin. Vaše miminko má tedy plnou možnost dostat vše, co potřebuje ke svému zdravému fyzickému i psychickému vývoji, i když Vás okolnosti donutí místo kojení z prsu kojit z láhve.

Toto poselství bývá někdy mylně vykládáno tak, že Alpha nursing nepovažuje kojení z prsu za důležité a dává ho na roveň krmení z láhve. To je ale velký omyl. Alpha nursing zdůrazňuje ono předávání lásky. Matka, která chce svému miminku předávat lásku a může kojit, to bude přirozeně dělat skrze kojení. Pokud by třeba z nějaké pohodlnosti nekojila, ale krmila dítě z láhve, je možné vážně pochybovat o tom, zda je opravdu naplno nastavená k předávání lásky dítěti. A pokud není, pak z té láhve bude opravdu dítě jen krmit, nikoliv "kojit". Jenom ta matka, která chce naplno dítěti předávat lásku, ale z nějakého vážného důvodu kojit nemůže, bude volit "kojení" z láhve.

Proč je to vše důležité

Naše nejrannější zkušenosti se světem jsou zcela zásadní pro vývoj naší osobnosti. Pokud naše zkušenost se světem v období prvního roku není optimální, vede to k rozvoji tzv. schizoidních a orálních rysů osobnosti. Vhodné zacházení s miminkem je naopak prevencí vzniku těchto osobnostních rysů, které následně omezují plnost života dospělého člověka  Podrobnější popis je už ale nad rámec tohoto textu.

Proč zrovna název Alpha nursing

Mona Lisa Boyesen své poznatky nazvala Alpha nursing, protože se domnívala, že nezávislé stavy blaha u miminek odpovídají tzv. alpha stavům vědomí u dospělých. Až později zjistila, že miminka do jednoho roku nemají na EEG alpha vlny, ty se objevují ve větší míře až od zhruba 5 let věku. Původní název už ale přístupu Mony Lisy Boyesen zůstal. 

Jak brát Alpha nursing

Vše okolo péče i miminka výchovy dětí je vhodné brát se zdravým rozumem, Alpha nursing nevyjímaje. Důležité je, aby nejen dítě, ale i matka a otec byli v klidu a pohodě a vzali do úvahy vše, co je tady řečeno, ale neudělali z toho dogma, které je třeba plnit každou vteřinu během péče o dítě. To by z toho byli všichni jen ve stresu a to není to, co je pro dobrý vývoj miminka potřebné.

Kurzy Alpha nursing s Monou Lisou Boyesen

Výcviky.cz pořádaly několik úvodních víkendů Alpha nursingu vedených přímo Monou Lisou Boyesen a také Výcvik Alpha nursing poradkyň a poradců, kteří jsou připraveni principy Alpha nursingu předávat dále rodičům. Seznam Alpha nursing poradkyň najdete po kliknutí na odkaz.

V současné době kurzy Alpha nursingu pořádá organizační tým z Brna. Pokud máte o kurz Alpha nursingu s Monou Lisou Boyesen zájem, kontaktujte je na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 737 487 437.

V roce 2019 se konal druhý Výcvik Alpha nursing poradkyň a poradců v rozsahu 2 x 4 dny v Brně.

Leták Alpha nursing ke stažení

V letáku najdete další informace a praktické rady, které nejsou uvedeny v tomto článku, proto doporučujeme si ho také přečíst. Jeho autorkou je přímo Mona Lisa Boyesen. Leták je možné dále volně šířit jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Obě verze níže mají shodný text, pouze jiné grafické rozložení.

Verze třísloupcová "skládací harmonika" ke stažení zde.

Verze jednosloupcová A4 ke stažení zde.

Popis výcviku Alpha nursing poradkyň a poradců

Další přehled o tématech, kterým se Alpha nursing věnuje, získáte, když si přečtete obsah proběhlého Výcviku Alpha nursing poradkyň a poradců, který je ke stažení zde.

 

Na začátek stránky

Co je Alpha nursing

Kurzy Alpha nursingu s Monou Lisou Boyesen 

Letáky ke stažení

Seznam Alpha nursing poradkyň

Alpha nursing je na:

Facebook

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online