Dlouhodobý výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii 2023

Finanční náklady výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2023.

Cena skupinové části výcviku

Cena za jednu výcvikovou hodinu (45 min.) je 200 Kč. V případě procvičovacích víkendů vedených asistenty pak 100 Kč. Platit nebudete jednotlivé výcvikové workshopy, ale předem určené splátky pro daný rok (obvykle 3 splátky ročně). Tedy platíte i ty workshopy, kterých se z jakýchkoli důvodů nebudete moci zúčastnit.

Dále budete při pobytech v Hlavici hradit ubytování s plnou penzí a podíl na pronájmu sálu a pomůcek (nájemné se rozpočítá mezi přítomné účastníky). A pokud jste mimopražští, pak ještě ubytování během výcvikových víkendů v Praze. Bude snaha, aby se konaly v místech, kde je možné přespat přímo v sále na matraci ve vlastním spacáku (aktuální cena 250 Kč/noc).

Jaké tedy budou průměrné roční náklady skupinové části?

  • splátky za výcvikové workshopy průměrně 33 tis. Kč (zahrnuje i platbu cca 8 tis. Kč za přípravný masérský kurz).
  • 4x ubytování s plnou penzí v Hlavici, aktuální cena 3.640 Kč/pobyt, celkem zhruba 14,5 tis. Kč,
  • 4x podíl na pronájmu sálu v Hlavici, aktuálně cca 300 - 400 Kč/pobyt, celkem 1,2-1,6 tis Kč,

K tomu jednorázové náklady na pořízení stetoskopu pro biodynamické masáže, aktuální cena 150 - 200 Euro (cca 4 tis. Kč). Pro výcvikový proces je nezbytné, aby si stetoskop pořídila alespoň polovina účastníků během prvního roku výcviku.

Konkrétní náklady v každém roce mohou být mírně jiné, podle toho, kolik přesně hodin v daném roce bude. A cena ubytování se samozřejmě může během let výcviku změnit. Stejně tak i cena přípravného masérského kurzu.

Odhad ceny dalších částí výcviku

Tento odhad vychází ze současných obvyklých cen. V době, kdy tyto části výcviku budete absolvovat, mohou být ceny už jiné. Ovšem v té době budete mít i své první příjmy z práce s reálnými klienty.

50 h individuální terapie, obvykle 1.000 - 1.200 Kč/h, tedy celkem cca 55 tis. Kč.

Supervizní část pro certifikát body-psychoterapie:

12 h individuální supervize, obvykle 1.200 Kč/h, celkem cca 14,4 tis, Kč,

48 h supervize v malých skupinkách, průměrně 400 - 500 Kč/h, celkem cca 21 tis. Kč,

30 h supervize ve velké skupině, předpoklad 250 kč/h, celkem cca 7,5 tis. Kč.

Supervizní část pro certifikát bodyworku:

7 h individuální supervize, obvykle 1.200 Kč/h, celkem cca 8,4 tis, Kč,

20 h supervize v malých skupinkách, průměrně 400 - 500 Kč/h, celkem cca 9 tis. Kč,

13 h supervize ve velké skupině, předpoklad 250 kč/h, celkem cca 3 tis. Kč.

Posouzení závěrečné práce a její obhajoba - cena bude stanovena podle aktuální cenové hladiny v daném roce, předběžně 4 tis. Kč.

Celkem tedy kromě ubytování a stravy cca 268 tis. Kč v případě certifikátu body-psychoterapie, resp. 246 tis. Kč v případě certifikátu bodyworku. Toto rozloženo do cca 6 - 8 let podle toho, jak rychle zvládnete dokončit supervizní část. Pro srovnání, aktuální běh výcviku v biodynamické body-psychoterapii, který začal v roce 2018 a který má trochu jinou strukturu, konkrétně 1.060 h skupinové části a 100 h individuální terapie, vychází při započítání ceny za individuální terapii 1.000 Kč/h na celkových cca 263 tis. Kč bez ubytování a stravy. Přitom inflace od ledna 2018 do ledna 2023 činí už celkově 33 %. Díky změně struktury výcviku Vás ale žádné navýšení o 33 % nečeká.

Základní pravidla pro platbu výcviku:

  • Vnitřně i finančně budete dělat závazek postupně na prvního 1,5 roku skupinové části výcviku, na druhých 1,5 roku a posléze na zbývající 2 roky skupinové části. Finančním vyjádřením tohoto závazku je kromě placení běžných splátek výcviku zaplacení zálohy 4.000 Kč, o kterou se následně sníží poslední splátka za dané období.
  • Pokud byste se případně rozhodli výcvik předčasně ukončit, když to uděláte na konci období, ke kterému jste se zavázali, odcházíte bez jakékoli finanční ztráty. Výcvik můžete případně předčasně opustit zcela kdykoliv, ale v takovém případě se zaplacené splátky nevrací a přijdete minimálně o uvedenou zálohu 4.000 Kč.
  • Dokud ale jste členem výcvikové skupiny, splátky výcviku platíte v předepsané výši a v předepsaných termínech bez ohledu na to, zda Vám něco případně zabrání se některého výcvikového workshopu nebo jeho části zúčastnit (na důvodu absence nezáleží).
  • Pro každý rok se určí roční cena kurzovného (podle naplánovaného počtu výcvikových hodin), která je splatná ve 3 ročních splátkách. Tyto splátky nemusí být ve stejné výši a nebudou během roku rozloženy zcela pravidelně.
  • V případě finančních potíží je možné s omezeným počtem účastníků individuálně sjednat takové rozložení plateb, které jim umožní ve výcviku setrvat. Neváhejte se v takovém případě obrátit na organizační asistentku výcviku. Pokusíme se Vám maximálně vyjít vstříc.
  • V případě, že by z nějakého důvodu došlo k ukončení účasti účastníka ze strany vedení výcviku, což je situace zcela výjimečná, má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části zaplaceného kurzovného.

Poznámka k ceně za jednu výcvikovou hodinu skupinové části

Výše uvedená cena 200 Kč/h (resp. 100 Kč/h u procvičovacích víkendů) platí, pokud je počet členů skupiny 20 a více. Pokud by počet členů skupiny poklesl na 19, 18, 17 atd., cena za jednu výcvikovou hodinu navyšuje o 5 Kč vůči základní ceně za každého chybějícího do 20.  Minimální možný počet členů skupiny, aby výcvik mohl dále pokračovat, je 14. A pokud by během trvání výcviku přesáhla celková inflace vztažená k cenám v březnu 2023 hodnotu 20 %, cena může být navýšena o tento inflační rozdíl.

Oficiální organizace výcviku

Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 17085748,
jednatel Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět na základní informace o výcviku

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook