Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018

Finanční náklady výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2018.

Základní pravidla pro platbu výcviku:

  • Vnitřně i finančně děláte vždy závazek na jednu čtvrtinu výcviku, tedy zhruba na rok a 4 měsíce - podrobnosti viz dále. Výcvik ovšem můžete případně předčasně ukončit zcela kdykoliv.
  • Výcvik se platí jako celek bez ohledu na to, zda Vám něco případně zabrání se některého výcvikového workshopu nebo jeho části zúčastnit (na důvodu absence nezáleží).
  • Pokud výcvik ukončíte předčasně, dosud zaplacené kurzovné se nevrací.
  • Pro každý rok se určí roční cena kurzovného (podle naplánovaného počtu výcvikových bloků), která je splatná ve 4 ročních splátkách. Tyto splátky nemusí být ve stejné výši a nebudou během roku rozloženy zcela pravidelně.
  • V případě finančních potíží je možné s omezeným počtem účastníků individuálně sjednat takové rozložení plateb, které jim umožní ve výcviku setrvat. Neváhejte se v takovém případě obrátit na organizační asistentku výcviku. Pokusíme se Vám maximálně vyjít vstříc.

Cena

Základní cena za práci lektorů na workshopech a za organizaci výcviku je 520 Kč za každý výcvikový blok v první čtvrtině výcviku (prvních 60 bloků) a 600 Kč za každý výcvikový blok po zbytek výcviku (zbývajících 205 bloků). Tato cena platí, pokud je počet členů skupiny 23 a více. Pokud by počet členů skupiny poklesl na 22, 21 nebo 20 členů, cena za blok se navyšuje o 10, 20 resp. 30 Kč vůči základní ceně. Při dalším případném poklesu se cena za blok navyšuje o dalších 20 Kč za každého chybějícího do počtu 20. Minimální možný počet členů skupiny, aby výcvik mohl dále pokračovat, je 16.

Pokud během trvání výcviku přesáhne celková inflace vztažená k cenám roku 2018 hodnotu 5 %, cena za jeden blok může být navýšena o tento inflační rozdíl.

Účastníci dále hradí zvlášť výukové materiály v ceně 4800 Kč. Materiály obdrží před zahájením výcviku.

Účastníci si dále sami hradí ubytování s plnou penzi v místě konání za dny, kdy jsou na workshopech přítomni. Kromě toho se mezi ty účastníky, kteří se zúčastnili alespoň části daného workshopu, mohou rozpočítat rovným dílem náklady na pronájem sálu a pomůcek, jako jsou matrace apod. V současné době, v cenách roku 2017, se daří workshopy organizovat tak, aby se součet ceny ubytování, plné penze a případně podílu na pronájmu sálu a pomůcek pohyboval kolem cca 590-650 Kč/den.

Přibližný odhad průměrných ročních nákladů: Přesná roční cena bude závislá na počtu bloků, které se v daném období uskuteční, a na aktuální ceně za ubytování. V průměru při základní ceně za blok 600 Kč vychází roční náklady na workshopy včetně ubytování, plné penze a případného pronájmu sálu 38 až 40 tis. Kč ročně. Odhad vychází z cen ubytování v roce 2017. Tento odhad nezahrnuje náklady na případnou individuální terapii, která je nutná pro získání certifikátu a kterou je doporučeno aspoň z nějaké části absolvovat v letech, kdy probíhají workshopy.

Uvedené částky nezahrnují náklady na případné hodiny individuální psychoterapie. Formálně je sice možné požadovaný počet hodin splnit mimo roky, kdy se konají výcvikové workshopy, ale velmi doporučujeme, abyste aspoň nějaké hodiny (cca 10) absolvovali právě v letech, kdy se výcvikové workshopy konají. Je třeba počítat s tím, že výcvikový workshop Vám může otevřít nějaká témata a během workshopu se je nepodaří zpracovat. A je na Vaší zodpovědnosti se postarat o jejich zpracování, protože na dalším workshopu na to nebude prostor a naopak, může se Vám otevřít ještě něco dalšího.

Závazek na jednotlivé čtvrtiny výcviku

Vnitřně i finančně děláte vždy závazek na jednu čtvrtinu výcviku, tedy zhruba na rok a 4 měsíce. Vyjádřením tohoto závazku je zaplacení zálohy 4000 Kč, o kterou bude navýšena vždy první splátka v dané čtvrtině a o kterou bude snížena poslední splátka v dané čtvrtině. Výjimkou je první čtvrtina, kde je tato částka menší. V praxi to znamená, že v průběhu čtvrtiny máte stále minimálně o 4000 Kč předplaceno a pokud výcvik ukončíte jindy než na konci nějaké čtvrtiny, o předplacenou částku přijdete, protože již zaplacené kurzovné se nevrací. Pouze, pokud ukončíte výcvik na konci nějaké čtvrtiny, bude to bez finanční ztráty.

V případě, že by případně došlo k ukončení účasti účastníka ze strany vedení výcviku má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části zaplaceného kurzovného.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
11.-13.1.2019 v Praze

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Dana Hlaváčková
18.-20.1.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
31.1-4.2.2019 v Brně
.

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
7.-11.3.2019 v Brně
.

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Dana Hlaváčková
začátek 5.-7.4.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 4.-6.10.2019 v Praze

Erogenetic

Kombinace hraní rolí, muzikoterapie
a body-psychoterapie zaměřená na uvolnění zablokované životní energie, vede Gussie Grace Wallem, semináře v roce 2018 a 2019