Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018

Základní informace o výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2018.

Jedná se o psychoterapeutický výcvik ve směru psychoterapie zaměřené na tělo (body-psychoterapie, somatifcké psychoterapie, zkráceně a poněkud nepřesně bodyterapie), který založila norská psycholožka Gerda Boyesen a který je nazýván biodynamická body-psychoterapie. Výcvik je dlouhodobý, trvající 5,5 let. Po absolvování první poloviny výcviku je možné obdržet certifikát tzv. biorelease stupně. Pro certifikát psychoterapeuta je nutno absolvovat celý výcvik.

Jedná se již o 6. běh tohoto výcviku na území České republiky.

Pokud uvažujete o výcviku, pro vstup do něj je nezbytné, abyste měli zkušenost s biodynamickou body-psychoterapií na sobě v rozsahu alespoň víkendového semináře. Tuto podmínku nejlépe splníte účastí na vstupním víkendu do výcviku. Více u každého běhu výcviku.

Základní informace o výcviku

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii pořádaný v České republice je odnoží výcviku pořádaného Evropskou školou pro biodynamickou psychologii ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.) se sídlem v Německu. Má stejnou strukturu a požadavky jako mají výcviky této školy pořádané v Německu a je ukončen – po splnění všech podmínek – certifikátem vydaným ESBPE. Po obsahové stránce je garantován vedoucím lektorského týmu. Absolventi budou po jeho skončení ve stejné situaci, jakoby výcvik absolvovali v Německu.

Tato situace má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že nemusíte jezdit do Německa, platit za výcvik německou cenu a být schopni mluvit německy, a přitom můžete absolvoval výcvik s velmi zkušenými a charismatickými lektory. Nevýhodou je, že tím, že se jedná de facto o německý psychoterapeutický výcvik, tento nemá žádné akreditace v České republice.

ESBPE je členem Evropské asociace pro body-psychoterapii EABP (European Association for Body Psychotherapy) a ta je členem Evropské asociace pro psychoterapii EAP (European Association for Psychotherapy).

Podmínka pro vstup do výcviku a vstupní workshop 14.-17.9.2017

Pro vstup do výcviku je potřeba, abyste se zúčastnili vstupního workshopu 14.-17.9.2017. Pokud byste se vstupního workshopu nemohli zúčastnit a přesto se chcete do výcviku přihlásit, je třeba se individuálně domluvit, jak situaci řešit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ozvěte se co nejdříve. Podrobnosti o vstupním workshopu po kliknutí na odkaz výše.

Obecně jednou z podmínek pro vstup do výcviku je mít zkušenost s body-psychoterapií na sobě v rozsahu minimálně víkendového semináře. Pokud ji zatím nemáte, splníte ji účastí na tomto vstupním workshopu. Pokud tuto zkušenost nemáte a z vážných důvodů se nemůžete zúčastnit vstupního workshopu, jak bylo uvedeno výše, je třeba se domluvit individuálně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zúčastnit se alespoň úvodního víkendu body-psychoterapie pro veřejnost v termínu 13.-15.10.2017. Pokud se přihlásíte a zaplatíte zálohu do 5.9.2017, máte na něm přednostní právo účasti. Ozvěte se tedy co nejdříve.

Postavení výcviku v České republice, spolupráce s ESBPE

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii pořádaný v České republice je odnoží výcviku pořádaného Evropskou školou pro biodynamickou psychologii ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.) se sídlem v Německu. Více informací a co to v praxi znamená včetně otázky akreditace výcviku se dozvíte na úvodní stránce pro všechny běhy výcviku.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen všem, kdo pracují v pomáhajících profesích s lidmi, např. ve zdravotnictví (psychoterapeuti, psychologové, psychiatři a další lékaři, fyzioterapeuti), ve školství nebo v personalistice, studentům těchto oborů a těm, kdo v pomáhající profesi plánují pracovat.

Zároveň je vhodný pro zájemce, kteří chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. Výcvik nemůže být ovšem náhradou vlastní psychoterapie.

Organizace výcviku

Výcvik probíhá v jedné výcvikové skupině. Náplní výcviku je jak výuka teorie, tak především praktická demonstrace různých terapeutických postupů s tím, že je následně účastníci procvičují na sobě navzájem ve dvojicích nebo menších skupinkách. Poté je příležitost ke sdílení zkušeností z proběhlé práce a k pokládání otázek. Výcvik je tedy tzv. sebezkušenostní. Účastníci na sobě zažívají jednotlivé metody v roli klienta a současně si nacvičují roli terapeuta. Součástí výcviku je i supervize role terapeuta během výcvikových setkání.

Emocionální náročnost výcviku

Vzhledem k prožitkovému charakteru může být program pro účastníky emocionálně náročný. Od účastníků se proto očekává, že si dle svých individuálních potřeb zajistí v době mezi jednotlivými workshopy dostatečnou doplňkovou podporu ve formě terapie, supervize nebo jiných prostředků psychoterapeutické podpory. To je i v souladu s podmínkou, že pro získání certifikátu je nutný určitý počet hodin individuální terapie.

Je třeba mít také na paměti, že přestože výcvik je sebezkušenostní a nabízí tak možnost seberozvoje, nemůže být náhradou regulérní terapie. Od účastníků výcviku se očekává určitý stupeň zralosti a emoční stability. Pokud tyto kvality zatím hledáte, jistěji a snadněji je získáte, pokud svůj čas a peníze budete investovat do intenzivní individuální psychoterapie. A možnost účasti na výcviku zvážíte až později. Přinese Vám to větší uspokojení a lepší výsledky.

Obsah výcviku

Výcvik je založen především na již zmíněné biodynamické psychoterapii podle Gerdy Boyesen. Jako u všech směrů psychoterapie zaměřené na tělo v pozadí stojí teorie a práce Wilhelma Reicha. Více v části Obsah výcviku.

Časový rozsah, místo konání

O časovém rozsahu výcviku a místě konání se dočtete v části Časový rozsah. Je důležité si uvědomit,, že k získání certifikátu je nutné nejen absolvovat skupinovou část výcviku, ale také absolvovat 100 h individuální psychoterapie.

Termíny jednotlivých workshopů

Termíny jednotlivých workshopů a jednotlivých splátek najdete v příslušné položce menu Rozpis workshopů a plateb. Termíny pro každý další rok výcviku budou vždy stanoveny do července roku předcházejícího.

Lektoři

Výcvik bude veden lektorským týmem pod vedením Mony Lisy Boyesen, dcery zakladatelky biodynamické psychoterapie. Dalšími členy lektorského týmu budou Ebba Boyesen a podle možností počítáme i s angažováním Eliho Weidenfelda a Květy Paluskové. Jako host může na některých workshopech působit MUDr. Tomáš Morcinek. A dle potřeby mohou být přizváníi i jiní lektoři. Přečtěte si více informací o složení lektorského týmu

Zahraniční lektoři povedou výcvik v angličtině s tlumočením do češtiny.

Finanční stránka výcviku

O finančních nákladech na výcvik se dočtete v části Cena výcviku.

Certifikát a zkouška

O certifikátu, podmínkách pro jeho získání a průběžné i závěrečné zkoušce se dočtete v části Certifikát a zkouška. K získání certifikátu je nejen třeba absolvovat skupinovou část výcviku, ale absolvovat i příslušný počet individuálních hodin psychoterapie a např. mít již určitou zkušenost s prací s reálnými klienty, abyste mohli sepsat požadované kazuistiky. Kompleetní požadavky viz odkaz výše.

Po první čtvrtině je možné případně výcvik ukončit a získat certifikát Prohloubené základy body-psychoterapie. Podrobnosti viz rovněž na odkazu výše.

Přihlašování

Přihlašování do výcviku bylo spuštěno 20.9.2017. Budete o tom informováni pomocí zpravodaje o nových akcích. Pokud se do výcviku chcete přihlásit, nepřehlédněte, že se rovněž musíte zúčastnit Vstupního workshopu 14.-17.9.2017 a pokud byste se zúčastnit nemohli, je nutné se co nejdříve individuálně domluvit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakty

Organizační asistentka výcviku a informace :
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook