Základy body-psychoterapie (pro všechny zájemce)

opakování kurzu zatím odloženo na neurčito

sebezkušenostní výukový kurz

Pokud jste praktikující psychoterapeut/ka, můžete se zúčastnit obdobného kurzu zaměřeného pro Vás, který rovněž plánujeme.

Kurz v rozsahu tří víkendů, z toho dva prodloužené, vycházející z principů biodynamické body-psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen.

Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v biodynamické body-psychoterapii anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. Pro verbální psychoterapeuty, kteří nemají v úmyslu absolvovat další celý výcvik, je kurz příležitostí obohatit svůj přístup (především techniky, které nepracují s tělesným kontaktem, budou snadno integrovatelné do verbálního psychoterapeutíckého přístupu).

Podmínkou účasti je předchozí účast na kurzu Úvod do body-psychoterapie s lektorem Tomášem Morcinkem.  Výjimky jsou možné po schválení lektorem kurzu, především, pokud už s lektorem nebo biodynamickou body-psychoterapií nějakou zkušenost máte. Přednost ale budou mít zájemci, který úvodní víkend s tímto lektorem absolvovali.

Absolventům kurzu, kteří následně vstoupí do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii, se účast na dvou prodloužených víkendech započte do výcvikových hodin a budou se tak moci určených dvou výcvikových workshopů zúčastnit pouze dobrovolně a za symbolický poplatek. Kurz je tedy možné využít i jako test, zda do dlouhodobého výcviku chcete nastoupit.

Tomáš Morcinek - lektor kurzu psychoterapieMUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii.  Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie. Byl hlavním lektorem 5. běhu výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Obsah kurzu

Tento základní kurz nabízí možnost získání přehledu o různých způsobech začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí se základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zakusit jednotlivé postupy a tuto zkušenost využít také pro svůj seberozvoj. Toto vše v rámci stabilní skupiny, ve které tak vznikne větší důvěra a bezpečí. Stabilita skupiny i dva prodloužené víkendy umožní jít v sebezkušenosti mnohem hlouběji, nežli je to možné v situaci jednovíkendového semináře.

V psychoterapii zaměřené na tělo existují různé směry. Všechny z nich pracují s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky, všímají si proporcí a držení těla, podporují tělesné vyjádřením emocí, pracují s dotykem. V tom se biodynamická body-psychoterapie nijak neodlišuje. Co naopak obsahuje navíc, je specifický druh tzv. biodynamických masáží, které podporují a ovlivňují terapeutický proces na tělesné úrovni.

Účastníci kurzu se seznámí jak s některými bezkontaktními způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu (např. základy focusingu, biorelease monolog, imaginace atd.), tak s některými způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem. Sem patří např. základy vegetoterapie a biodynamické masáže. Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Kurz sám o sobě neposkytuje terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

Termíny a místo konání

1. setkání: 22.-24.4.2022 víkend v Praze 6, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14:30, 20 h.

2. setkání: 2.-5.6.2022 prodloužený víkend v Praze 6, začátek ve čtvrtek v 17:30, konec v neděli ve 14:30, 30 h.

3. setkání: 7.-11.9.2022 prodloužený víkend v ubytovacím zařízení v Hlavici, začátek ve středu v 18:15 večeří, konec v neděli ve 14 h obědem, 34 h.

Celkem se jedná o 84 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

4. setkání (přidané): 30.11.-4.12.2022 prodloužený víkend v ubytovacím zařízení v Hlavici, začátek ve středu v 18:15 večeří, konec v neděli ve 14 h obědem, 34 h. Cena za toto přidané setkání je 5.200 Kč plus cena ubytování a stravy.

S přidaným 4. setkáním se jedná o celkem 118 výukových hodin.

5. setkání (přidané): 8.-12.3.2023 prodloužený víkend v ubytovacím zařízení v Hlavici, začátek ve středu v 18:15 večeří, konec v neděli ve 14 h obědem, 34 h. Cena za toto přidané setkání je 5.800 Kč plus cena ubytování a stravy plus mezi účastníky se rozpočítá nájemné za sál.

S přidaným 5. setkáním se jedná o celkem 152 výukových hodin.

6. setkání (přidané): 6.-10.3.2024 prodloužený víkend v ubytovacím zařízení v Hlavici, začátek ve středu v 18:15 večeří, konec v neděli ve 14 h obědem, 34 h. Cena za toto přidané setkání je 5.800 Kč plus cena ubytování a stravy plus mezi účastníky se rozpočítá nájemné za sál.

S přidaným 6. setkáním se jedná o celkem 186 výukových hodin.

Cena kurzu

Kurzu je nutné zúčastnit se jako celku, účast pouze na jednotlivých setkáních není možná. Proto se i kurz platí jako celek bez ohledu na případné absence a celková cena je 11.700 Kč, která je splatná ve čtyřech splátkách.

1. splátka (rezervační záloha) ve výši 1.500 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.700 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu, 3. splátka ve výši 3.900 Kč v termínu 14 dnů před 2. setkáním, 4. splátka  2.600 Kč v termínu 14 dnů před 3. setkáním. Viz i storno podmínky níže. Na víkendech v Praze je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

U pražských setkání možnost jednoduchého přespání v místě konání na matraci ve vlastním spacím pytli. Sprcha a kuchyňka k dispozici.

U setkání v ubytovacím zařízení v Hlavici si účastníci platí ubytování a plnou penzi zvlášť, toto není součástí ceny uvedené výše. Podle aktuálních cen roku 2021 jeden pobyt vychází na necelých 3.000 Kč.  Současně u těchto setkání v Hlavici se mezi účastníky rozpočítá pronájem sálu (zhruba 250 - 400 kč za pobyt).

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

2. setkání kurzu bylo přiděleno 12 kreditů v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem: AKPČR/PHA/ŠA/061/2022.

Přihlašování

Na kurzu jsou volná místa. Zasílejte zálohu spolu s přihláškou..

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Základy body-psychoterapie 2022

Rezervační zálohu ve výši 1.500 Kč. Tím se Vaše přihláška stane závaznou a platnou. Po vyzvání zasílejte rezervační zálohu převodem na účet č. 2102407265 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte ZÁKLADY.

Platba ze Slovenska

Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte vnitrostátní převod (nikoliv platbu do zahraničí, ani SEPA platbu, zbytečně by to obě strany stálo poplatky) na číslo účtu 2102407265 / 8330 a slovenský IBAN SK9383300000002102407265. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé.

Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z dalších evropských zemí

Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ8220100000002102407265, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766.

Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 14 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 600 Kč. Při odhlášení mezi 13 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 1.500 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Alžběta Černá tel.: 777 113 405, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook