Základy body-psychoterapie

zahájení 22.-24.4.2022 v Praze 6

Kurz v rozsahu tří víkendů, z toho dva prodloužené, vycházející z principů biodynamické body-psychoterapie a psychologie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen.

Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v biodynamické body-psychoterapii anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. Pro verbální psychoterapeuty, kteří nemají v úmyslu absolvovat další celý výcvik, je kurz příležitostí obohatit svůj přístup (především techniky, které nepracují s tělesným kontaktem, budou snadno integrovatelné do verbálního psychoterapeutíckého přístupu).

Podmínkou účasti je předchozí účast na Úvodním víkendu body-psychoterapie.

Absolventům kurzu, kteří následně vstoupí do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii, se účast na dvou prodloužených víkendech započte do výcvikových hodin a budou se tak moci určených dvou výcvikových workshopů zúčastnit pouze dobrovolně a za symbolický poplatek. Kurz je tedy možné využít i jako test, zda do dlouhodobého výcviku chcete nastoupit.

Tomáš Morcinek - lektor kurzu psychoterapieMUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii.  Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie. Byl hlavním lektorem 5. běhu výcviku v biodynamické body-psychoterapii. V současném běhu působí jako lektor - host.

Obsah kurzu

Tento základní kurz nabízí možnost získání přehledu o různých způsobech začlenění tělesné roviny a tělesného vnímání do psychoterapeutické práce. Účastníci se seznámí se základními principy při takovémto vedení psychoterapie. Protože kurz je veden sebezkušenostně, účastníci budou mít možnost sami na sobě zakusit jednotlivé postupy a tuto zkušenost využít také pro svůj seberozvoj. Toto vše v rámci stabilní skupiny, ve které tak vznikne větší důvěra a bezpečí. Stabilita skupiny i dva prodloužené víkendy umožní jít v sebezkušenosti mnohem hlouběji, nežli je to možné v situaci jednovíkendového semináře.

V psychoterapii zaměřené na tělo existují různé směry. Všechny z nich pracují s propojením emoční zkušenosti s tělem a s tělesnými prožitky, všímají si proporcí a držení těla, podporují tělesné vyjádřením emocí, pracují s dotykem. V tom se biodynamická body-psychoterapie nijak neodlišuje. Co naopak obsahuje navíc, je specifický druh tzv. biodynamických masáží, které podporují a ovlivňují terapeutický proces na tělesné úrovni.

Účastníci kurzu se seznámí jak s některými bezkontaktními způsoby práce, zahrnujícími nějakým způsobem tělesnou rovinu (např. základy focusingu, biorelease monolog, imaginace atd.), tak s některými způsoby práce, které zahrnují tělesný kontakt mezi terapeutem a klientem. Sem patří např. základy vegetoterapie a biodynamické masáže. Při vegetoterapii jde o vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření potlačených emocí a vegetativních aktivit a tím napomoci obnovení přirozeného toku životní energie. Aktivita zde vychází z klienta, terapeut vytváří pouze bezpečné a vhodné prostředí. Při biodynamických masážích je naopak aktivním terapeut, klient přijímá. Mezi témata bude patřit také práce s blízkostí a hranicemi nebo úloha záměru při dotyku atd.

Celý kurz bude veden v rámci tzv. biorelease přístupu, který respektuje hranice klientova odporu a je zaměřený na uvolnění a rozvinutí klientových sebeúzdravných schopností. Kurz sám o sobě neposkytuje plné terapeutické vzdělání, ale může být vhodným úvodem do tohoto způsobu práce v psychoterapii.

Schválení kurzu Asociací klinických psychologů

Žádáme a pravidelně dostáváme schválení kurzu od Asociace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání psychologů.

Termíny a místo konání

1. setkání: 22.-24.4.2022 víkend v Praze 6, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14:30.

2. setkání: 2.-5.6.2022 prodloužený víkend v Praze 6, začátek ve čtvrtek v 17:30, konec v neděli ve 14:30.

3. setkání: 7.-11.9.2022 prodloužený víkend v ubytovacím zařízení v Hlavici, začátek ve středu v 18:15 večeří, konec v neděli ve 14 h obědem.

Celkem se bude jednat o 90 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena kurzu

Kurzu je nutné zúčastnit se jako celku, účast pouze na jednotlivých setkáních není možná. Proto se i kurz platí jako celek bez ohledu na případné absence a celková cena je 11.700 Kč, která je splatná ve čtyřech splátkách.

1. splátka (rezervační záloha) ve výši 1.500 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 3.700 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu, 3. splátka ve výši 3.900 Kč v termínu 14 dnů před 2. setkáním, 4. splátka  2.600 Kč v termínu 14 dnů před 3. setkáním. Viz i storno podmínky níže. Na víkendech v Praze je součástí ceny základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

U pražských setkání možnost jednoduchého přespání v místě konání na matraci ve vlastním spacím pytli. Sprcha a kuchyňka k dispozici.

U setkání v ubytovacím zařízení v Hlavici si účastníci platí ubytování a plnou penzi zvlášť, toto není součástí ceny uvedené výše. Podle aktuálních cen roku 2021 jeden pobyt vychází na necelých 3.000 Kč.  Současně u těchto setkání v Hlavici se mezi účastníky rozpočítá pronájem sálu (zhruba 250 - 400 kč za pobyt).

Přihlašování

Tato část bude doplněna během října/listopadu 2021.

Informace a kontakt

Tomáš Morcinek, tel.: 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

COVID informace

Na titulní stránce webu najdete aktuální informace ohledně našeho přístupu ke covid situaci.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 12.12.2021, 13.2. a 3.4.2022 online

Úvodní víkend body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
28.–30.1.2022 v Brně a 25.–27.2.2022 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
18.-20.3.2022 v Praze

Základy body-psychoterapie

3-víkendové prohloubení úvodního víkendu, z toho 2 víkendy prodloužené
začíná 22.-24.4.2022 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook