Certifikovaný psychoterapeutický výcvik v metodě EMDR

V roce 2012 proběhl druhý běh tohoto výcviku, vedený tentokrát Mag. Romanou Tripolt. Případný další běh zatím není naplánován. Pokud by se situace změnila, nejlépe se to dozvíte tak, že budete přihlášeni k odběru zpravodaje o nových akcích EMDR vpravo na stránce, který pošleme, pokud by se nějaká další akce či výcvik EMDR konaly.

Výcvik v metodě EMDR sestává ze dvou víkendových workshopů a povinné jednodenní supervize mezi těmito dvěma víkendy. Místem konání bude Praha. Výcvik je primárně určen pro terapeuticky pracující psychology a psychiatry, přesná kritéria pro možnost účasti viz níže. O samotné metodě se dočtete v části O metodě.

RomanaTripolt

Lektorkou výcviku bude Mgr. Romana Tripolt, psycholožka a psychoterapeutka z Vídně, výcviková trenérka EMDR Europe. Specializuje se na holistickou psychotraumaterapii a s traumatizovaným klienty pracuje už 15 let. Je zakladatelkou Institutu pro zpracování traumatu ve Vídni a FEMDRA (Svobodná evropská akademie EMDR).

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro psychoterapeuty splňující následující podmínky:

  • psychiatři se specializovanou způsobilostí z ministerstva zdravotnictví (tedy psychiatři, kteří mají 2. atestaci podle starého systému vzdělávání nebo atestaci podle nového systému),
  • lékaři kteréhokoliv oboru s ukončeným plným psychoterapeutickým výcvikem,
  • psychologové s atestací z klinické psychologie,
  • psychologové bez atestace s ukončeným plným psychoterapeutickým výcvikem.

Tyto požadavky vyplývají z požadavků EMDR Europe. Výcvik je výcvikem pouze v dané metodě, nikoliv výcvikem plných všeobecných terapeutických dovedností. Předpokládá se, že ty zájemce o tuto metodu získal již dříve jinde a má tak kompetence si celkově poradit s psychoterapeutickým procesem u svých klientů.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Výcvik je akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/171/2011 v rámci dalšího vzdělávání psychologů a semináře dohromady (bez supervize) jsou ohodnoceny celkem 24 kredity. Povinný den supervize je ohodnocen 4 kredity.

Rozsah výcviku

Víkendové semináře se budou konat v Praze, předpokládaný začátek v pátek v 16h a konec neděli v 16:30. Jeden seminář bude obsahovat 21 výukových hodin (jedna výuková hodina je 45 min). Víkendové semináře povede Mgr. Romana Tripolt, v případě více než 12 účastníků jí bude asistovat Eli Weidenfeld.

Výcvik bude probíhat v anglickém jazyce s překladem a účastníci obdrží písemný manuál v češtině. Během semináře se bude pracovat v celé skupině a při nácvikových částech programu také v menších skupinkách.

Povinná supervize

Povinná supervize mezi oběma semináři bude mít formu skupinové supervize pro maximálně 12 účastníků a účastníci mají povinnost absolvovat 8 supervizních hodin. Aby tato supervizní setkání byla smysluplná, od účastníků se očekává, že v té době již budou mít za sebou první klienty, se kterými pracovali pomocí metody EMDR, a budou mít připravené otázky nebo prezentovat jeden případ klinického užití EMDR.

Supervizorem bude Eli Weidenfeld a místem konání bude Praha. Supervize bude v anglickém jazyce s překladem. Eli Weidenfeld, nar. 1943, je zkušený klinický psycholog a psychoterapeut, který vystudoval a působil dlouhou dobu v Německu a má s metodou EMDR bohaté zkušenosti. V současnosti žije v Praze a působí zde rovněž jako výcvikový lektor psychoterapeutického výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo.

Termíny pro supervizi (účastník absolvuje pouze jeden z nich):

  • 21.4.2012 v Praze
  • 22.4.2012 v Praze

Doporučená supervize

Absolventům výcviku je doporučeno pokračovat v supervizi své práce s klienty pomocí EMDR. Doporučené je také po skončení výcviku v brzké době absolvovat individuální supervizi v délce cca 90 min. s podrobnou prezentací jednoho kazuistického případ užití EMDR, kdy je možné ze strany supervizora se zabývat i všemi detaily techniky supervidovaného.

Cena

Cena celého výcviku, tedy dvou víkendových seminářů a skupinové supervize mezi nimi, je celkem 14.000 Kč. Součástí ceny je občerstvení - čaj, káva, mléko atd.

Cena je splatná ve 3 splátkách. První splátka 2.000 Kč spolu s přihláškou, druhá splátka 8.000 Kč do 13.11.2011 a třetí splátka 4.000 Kč do 16.4.2012.

Certifikát

Po úspěšném absolvování výcviku obdrží účastníci certifikát, který uznává i Evropská asociace pro EMDR.

Podmínkou pro získání certifikátu je rovněž dostatečná účast na výcvikovém programu. Vzhledem k malému rozsahu výcviku je třeba mít 100% účast. V případě absence malého rozsahu do několika výukových hodin je možné chybějící hodiny nahradit individuální supervizí v rozsahu individuálně stanoveném lektorem výcviku. Tato dodatečná supervize by se v takovém případě platila zvlášť.

Přihlašování - výcvik již proběhl, přihlášení není možné

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zaplacení první splátky ve výši 2000 Kč. Peníze zašlete nejlépe převodem na účet č. 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla a do zprávy pro příjemce uveďte EMDR. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2900057175 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete a to kurzem ČSOB devízy - nákup podle kurzovního lístku ČSOB na tomto odkazu.

Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly  komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém Target2, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ2320100000002900057175, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu.

Storno podmínky

Při odhlášení do 11.11.2011 je storno poplatek 1000 Kč, zbytek první splátky se vrací. Při odhlášení mezi 12.11. až 9.12.2011 nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva předem), je storno poplatek 2000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník zajistí za sebe náhradníka, je možné zaplacené splátky převést na tohoto náhradníka za manipulační poplatek 500 Kč. Účastníci platí kurz jako celek, bez ohledu na to, zda se budou moci zúčastnit všech výukových hodin.

Pokud účastník zruší svou účast kdykoliv už během běžícího výcviku (počínaje začátkem prvního semináře), je povinen zaplatit plně každý ze seminářů nebo supervizí, kterých se účastnil, a polovinu ceny semináře a supervize, kterých se nezúčastnil od okamžiku, kdy účast zrušil.  Pro tyto účely se za cenu jednoho semináře považuje 6.000 Kč a za cenu 8 hodin supervize cena 2.000 Kč.

V případě doložených vážných zdravotních důvodů může organizátor zaplacené a nevyužité části výcviku účastníkovi poskytnout v rámci některých budoucích běhů tohoto výcviku po zaplacení organizačních nákladů s tím spojených.

Kontakty

Informace a zasílání přihlášek:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu přihlášky nezasílejte:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Uvodní informace k metodě EMDR

Popis metody EMDR

Na začátek stránky

Chcete být informováni?

Pokud chcete dostat e-mail, když se na těchto stránkách objeví nový EMDR kurz nebo výcvik, přihlaste se. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku v bezpečném prostředí stabilní skupiny, vede
Honza Nejedlý, možnost přidat se od 2. víkendu, který se uskuteční 9.-12.1.2020

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
29.11.-1.12.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
14.-18.11.2019 a 23.-27.1.2020 v Brně

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.

Přidejte se k nám na:

Facebook