Kurzy body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo) - přehled a jak si vybrat

Všechny pořádané kurzy jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit i teoretické principy, na kterých je body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a seberozvoj.

Všechny kurzy mají pravidelně přiděloované kredity pro další vzdělávání klinických psychoílogů a dalších nelekařských zdravotnických profesí (zdravotní sestra atd.). Jedná se ale o kredity pouze pro oblast zdravotnictví.

Úvodní kurzy - seznámení s prací s tělem v psychoterapii

Úvodní víkend body-psychoterapie nabízí možnost první ochotnávky celého rozsahu možností, se kterými body-psychoterapie pracuje. Kurz prezentuje základy práce s dotekem, zažijete, co je to vegetoterapie, vyzkoušíte si biodynamickou masáž, ochutnáte základní přístup body-psychoterapie k verbální práci. Tento workshop pořádáme nepravidelně, lektorem je obvykle MUDr. Tomáš Morcinek. Opakování tohoto kurzu zatím neplánujeme.

Úvodní víkend biodynamických masáží je možností seznámit se s jednou ze součástí biodynamické body-psychoterapie, kdy terapeut aktivně pracuje s tělem klienta pomocí různých masáží a tělesných ošetření s cílem energeticky klienta přeladit a uvolnit jeho sebeúzdravné schopnosti. Kurz vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové, která tento typ práce přinesla do České republiky. Nejbližší termín je 1.-3.6.2018 v Praze.

Delší kurzy - možnost hlubšího poznání

Terapeutická práce s dotekem je kurz o šesti víkendech během jednoho roku zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží a to nově pod vedením Honzy Nejedlého, žáka Květy Paluskové, která tento kurz učila dříve.

Terapeutické masáže a deep draining  je jedenapůlroční specializovaný kurz zaměřený na hlubší úroveň masážní psychoterapeutické práce, navazující na roční kurz Terapeutická práce s dotekem. Poslední, pátý ročník pod vedením Květy Paluskové skončil v roce 2017. Pro opakování kurzu zatím hledáme vhodného lektora. 

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání jsme nabízeli možnost prohloubení zkušenosti s body-psychoterapií jednak v kratším 4-víkendovém kurzu Základy body-psychoterapie a také v delším 1,5 ročním kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Nabízení těchto dvou kurzů je momentálně pozastaveno.

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Mona Lisa Boyesen je dcerou zakladatelky a spolutvůrkyní biodynamické psychoterapie, kterou dále rozvíjí. Je velmi zkušenosu terapeutkou, lektorkou a výcvikovou trenérkou s velkým charismatem.

Reichovy charakterové typy - základy - v základním kurzu se naučíte, čm je charakterizováno všech 6 Reichových typů (schizoidní, orální, psychopatický, masoochistiký, rigidně-falický a hysterický) a to jak z hlediska tělesné stavby, tak především psychologických témat, charakteristických pro každý z nich. Kurz obsahuje i malá sebezkušenostní cvičení pro porozumění jednotlivých typům. Opakování kurzu plánujeme na rok 2019.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii - kurz určený pro ty, kdo už jednotlivé typy znají, tedy volně navazující na zákloadní kurz. Kurz se zaměřuje na to, jaké terapeutické intervence jsou vhodné pro jednotlibvé typy. Opět včetně malých sebezkušenostních cvičení. Opakování plánujeme na rok 2019.

Oidipovské období - hledání zdrojů je specialita Mony Lisy Boyesen, kde můžete zažít její speciální schopnost probouzet a zpracovávat témata z tohoto období. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Nejlbližší termín kurzu je v říjnu 2018, další plánujeme na rok 2019.

Období dospívání - hledání zdrojů je kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Zaměřuje se na druhé nejvýznamnější období pro formování našeho vztahu k životní síle i vztahu k opačnému pohlaví. Opět nabízí možnost mít individuáloní sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen. Nejlbližší termín kurzu v listopadu 2018, další plánujeme na rok 2019.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

Pátý běh Dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii, zaštítěného Evropskou školou biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku), skončil v listopadu 2017. Od ledna 2018 začal již šestý běh tohoto psychoterapeutického výcviku. Otevření dalšího běhu výcviku záleží na vytíženosti lektorů v příštích letech.

Kurzy podle Eleny Tonetti

Elena Tonneti Vladimirova při své práci s rodícími ženami vyvinula velmi efektivní postupy, jak dosáhnout emoční transformaci. Jednalo se o situace, kdy se porod rozeběhne, ale pak se zastaví, což může být často způsobeno nevyřešenými emočními bloky. Sama svůj přístup nenazývá ani psychoterapií, ani práci s tělem, ale její postupy jsou často shodné nebo velmi blízké těm, užívaným v body-psychoterapii, jen s ještě větším důrazem na transformaci.

Přepis limbického otisku je kurz trvající cca 5 hodin a obsahuje dlouhou řízenou imaginaci na téma zrození na tento svět. Budete mít možnost se v představě zrodit znovu a přesně takovým rodičům, po kterých jste vždy toužili. Více o smyslu této techniky v popisu kurzu. Nabídku tohoto kurzu plánujeme na rok 2018.

Zrození do bytí – prodloužený víkend obsahující jak imaginaci přepisu limbického otisku, tak další techniky podle Eleny Tonetti, ve kterých se vyuýžívá hraní rolí. Také možnost mít individuální mini-sessi "Core Cry". Nabídku tohoto kurzu plánujeme předběžně na rok 2018.

 

ZPŮSOB VÝUKY

Výuka je sebezkušenostní, tedy teoretické principy se učíte skrze různá cvičení a techniky, které lektor nejprve vysvětlí, případně udělá demostraci před celou skupinou. Následně pracujete obvykle ve dvojicích /nebo menších skupinkách), kde se postupně vystřídáte v roli "klienta" a "terapeuta". Samozřejmě při jakémkoliv zádrhelu máte kdykoliv možnost zavolat lektora, aby Vám s tím pomohl. Při tomto uspořádání tak z kurzů profitují jak ti, kteří se chtějí něco naučit pro svou profesi, tak ti, jejich hlavní motivací je osobostní rozvoj a svou hlavní profesi měnit nechtějí.

Výjimkou jsou kurzy Mony Lisy Boyesen Oidipovské období - hledání zdrojů a Období dospívání - hledání zdrojů, které spočívají z cca 80-90% času z toho, že lektorka pracuje s jednotlivými účastníky individuálkně před celou skupinou. Sebezkušenost je zde tedy velmi hluboká, i když se jedná pouze o jeden prodloužený víkend. A učení probíhá především pozuorováním práce lektorky.

 

NEVÍTE, KTERÝ Z KURZŮ SI VYBRAT? Který je ten pravý pro vás?

Úvodní kurzy jsou prvotní ochutnávkou tohoto způsobu terapeutické práce a i vzhledem k času pouhého víkendu zažijete pouze malý výsek z celkových možností body-psychoterapie.A také záměrem těchto kurzů není jít někam příliš hluboko, protože kurzy jsou určené i pro ty, kdo zatím žádnou zkušenost s prací na sobě nemají. Přesto se i tak někdy stává, že pro někoho účast i na jenom víkendu může přinést zásadní impuls pro životní změny.

Delší kurzy mají výhodu nejen v tom, že je zde více času,, tedy je možné nabídnut širší rozsah technik, alle je také možné na jednotlivé techniky dát více času nežli v úvodním víkendu. A pokud např. přijímáte masážní ošetření, které trvá 25 minut nebo 50 minut, je v tom velký rozdíl, jak hluboko se dostanete. Také zde bude stabilní skupina, která vytvoří větší pocit bezpečí a důvěry mezi účastníky, sebezkušenost tak může jít do větší hloubky. A také ve stabilní skupině, kterou lektor zná, si může dovolit Vás v sebezkušenosti vést mnohem hloouběji. A samozřejmě nejvíce času je a do největší hloubky je možné jít na dlouhodobé psychoterapeutickém výcviku, který trvá více let.

Výjimkou zmíněnou už výše v části Způsob výuky jsou některé kurzy Mony Lisy Boyesen, kde každý účastník má možnost individuáloní sesse před skupinou, kterou vede samotná loektorka. Pak i pouhý prodloiužený víkend má možnost jít v sebezkušenosti velmi hluboko. 

Mezi úvodní kurzy vhodné pro každého lze zařadit i několikahodinový kurz Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti. Naproti tomu prodloužený víkend Zrození do bytí je vhodný spíše pro ty, kdo už mají nějakou zkušenost se seberozvojovou prací na sobě. Pokud jste zatím nic takového sebezkušenostního neochutnali, napoprvé si možná vyberte spíše některý z našich úvodních víkendů.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Dana Hlaváčková
začátek 5.-7.4.2019 v Praze

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
17.-19.5.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 4.-6.10.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
12.-14.4.2019

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
7.-11.3.2019 v Brně
.