Kurzy biodynamické body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo) i kurzy osobního rozvoje - přehled a jak si vybrat

Typy kurzů a způsob výuky

Nabízené kurzy lze rozdělit na ty, které jsou výukové, a na ty, které jsou zaměřeny především na osobnostní rozvoj.

Ovšem prakticky všechny výukové kurzy jsou sebezkušenostní (kromě teoretických video kurzů), tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak si osvojit teoretické principy, na kterých je biodynamická body-psychoterapie postavena. A také na sobě zažít účinky body-psychoterapie. Výuka je založena na cvičeních, která lektor nejprve vysvětlí, případně udělá demostraci před celou skupinou, a následně sami pracujete (obvykle ve dvojicích nebo menších skupinkách), kde se postupně vystřídáte v roli "klienta" a "terapeuta".

Při tomto uspořádání z výukových kurzů profitují jak ti, kteří se chtějí něco naučit pro svou profesi, tak ti, jejichž hlavní motivací je osobnostní rozvoj a svou profesi nebo zaměření měnit nechtějí. Výukové kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a osobnostní seberozvoj.

Kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj jsou kurzy prožitkové, zaměřené na práci na sobě. Mohou Vám pomoci udělat potřebné vnitřní změny, po kterých toužíte. Pokud už ale jste terapeuty a pracujete s klienty, jistě se způsobem práce a technikami z těchto kurzů můžete ve své práci vhodně inspirovat.

Online a video kurzy

Některé naše kurzy nabízíme i formou online živého vysílání nebo formou předtočeného videa (případně kombinací obojího).

Přepis limbického otisku online - kurz osobního rozvoje - je online verze kurzu uvedeného níže v části Kurzy na zdroje zaměřené body-psychoterapie. Jedná se o dlouhou vedenou imaginaci, ve které se znovu narodíte a naplníte si svá dětská přání, čímž Váš systém získá novou, korektivní zušenost. Vede Tomáš Morcinek.

Úvod do Reichových charakterových typů (online video kurz) - esence všech šesti Reichových charakterových typů, předtočené video s lektorem MUDr. Tomášem Morcinkem.

Úvod do psychosomatiky (online video kurz) - kurz zaměřený na základní teorii psychosomatiky, celkem cca 3 h předtočeného videa plus online setkání s otázkami a odpověďmi v délce 1 h s lektorkou MUDr. Danou Hlaváčkovou.

Péče o miminko z pohledu psychologie a Alpha nursingu - kurz připravujeme, předtočené video plus online otázky a odpovědi s lektorem Tomášem Morcinkem.

Víkendové kurzy - seznámení s prací s tělem v psychoterapii

Všechny kurzy v této části jsou sebezkušenostní výukové kurzy.

Úvod do body-psychoterapie - nabízí možnost první ochutnávky celého rozsahu možností, se kterými biodynamická body-psychoterapie pracuje. Kurz prezentuje základy práce s dotekem, zažijete, co je to vegetoterapie, vyzkoušíte si biodynamickou masáž, ochutnáte základní přístup biodynamické body-psychoterapie k verbální práci. Lektorem je MUDr. Tomáš Morcinek.

Úvod do biodynamických masáží - je možností seznámit se s jednou ze součástí biodynamické body-psychoterapie, kdy terapeut aktivně pracuje s tělem klienta pomocí různých masáží a tělesných ošetření s cílem energeticky klienta přeladit a uvolnit jeho sebeúzdravné schopnosti. Kurz vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové, která tento typ práce přinesla do České republiky.

Reichovy charakterové typy - základy - v základním kurzu se naučíte, čím je charakterizováno všech 6 Reichových typů (schizoidní, orální, psychopatický, masochistiký, rigidně-falický a hysterický) a to jak z hlediska tělesné stavby, tak především psychologických témat, charakteristických pro každý z nich. Kurz pak především obsahuje i malá sebezkušenostní cvičení pro porozumění jednotlivým typům. Dotkneme se i toho, co jednotlivé typy potřebujjí a jaké jsou jejich přednosti. Lektorem je MUDr. Tomáš Morcinek.

Specializované víkendové kurzy

Kurzy v této části jsou sebezkušenostní výukové kurzy odborněji zaměřené a odborná veřejnost má u většiny z nich přednostní právo účasti.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii - kurz určený pro ty, kdo už jednotlivé typy znají, tedy volně navazující na základní kurz. Kurz se zaměřuje na to, jaké terapeutické intervence jsou vhodné pro jednotlivé typy. Opět včetně malých sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen.

Další dva uveddené kurzy dříve vedla Květa Palusková, která spolu s Eli Weidenfeldem přinesla biodynamickou body-psychoterapii do České republiky. Květa Palusková ale už ukončila aktivní lektorskou činnost. AKtuálně tedy tyto kurzy nejsou v nabídce, ale máme v plánu je obnovit s novými lektory.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen je kurz zaměřený jak na teorii (typologie podle Gerdy Boyesen, zakladatelky biodynamické body-psychoterapie), tak především na praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence.

Základy psychosomatiky je kurz zaměřený na pokročilejší teorii psychosomatiky a především na praktické možnosti práce s psychosomatickými obtížemi, inspirované biodynamickou body-psychoterapií a práci s imaginacemi. Určeno těm, kdo o psychosomatice už mají základní povědomí. Před absolvováním tohoto kurzu je vhodné získat základní povědomí o psychosomatice ve video kurzu MUDr. Dany Hlaváčkové Úvod do psychosomatiky.

Delší sebezkušenostní výukové kurzy - možnost hlubšího poznání

Jedná se o sebezkušenostní výukové kurzy.

Základy body-psychoterapie je 3-víkendový kurz, z toho 2 prodloužené víkendy od středy večera, ve kterém se můžete hlouběji seznámit a také zažít možnosti body-psychoterapie v jejím plném rozsahu. Vede MUDr. Tomáš Morcinek. Předpokladem účasti je absolvování Úvodu do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie).

Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem) je kurz o šesti víkendech během jednoho roku zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží a to pod vedením Honzy Nejedlého, žáka Květy Paluskové, která tento kurz učila dříve. Nový ročník otevíráme obvykle 1x za rok.

Terapeutické masáže a deep draining  je jedenapůlroční specializovaný kurz zaměřený na hlubší úroveň masážní psychoterapeutické práce, navazující na roční kurz Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve Terapeutická práce s dotekem). Šestý ročník začal v roce 2020 a vede ho MUDr. Dana Hlaváčková. Opakování kurzu předpokládáme jednou za 2-3 roky.

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání jsme nabízeli také delší 1,5 roční kurz Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Tento kurz není aktuálně v nabídce.

Kurzy na zdroje zaměřené body-psychoterapie

Jedná se o kurzy osobního rozvoje, nikoliv o kurzy výukové. Vycházejí z biodynamické body-psychoterapie, z přístupu Mony Lisy Boyesen zaměřeného na zdroje a z technik Eleny Tonetti.

Večerní setkávání v Praze

Posílení vnitřních zdrojů je cyklus 4 večerních setkání zaměřených na sytící pozitivní prožitky a na kontakt s tím, co každý už v sobě pozitivního máme. Nejedná se o výuku, ale osobnostní rozvoj.

Kurzy inspirované především Elenou Tonetti

Elena Tonneti Vladimirova při své práci s rodícími ženami vyvinula velmi efektivní postupy, jak dosáhnout emoční transformaci. Jednalo se o situace, kdy se porod rozeběhne, ale pak se zastaví, což může být často způsobeno nevyřešenými emočními bloky. Sama svůj přístup nenazývá ani psychoterapií, ani práci s tělem, ale její postupy jsou často shodné nebo velmi blízké těm, užívaným v biodynamické body-psychoterapii, jen s ještě větším důrazem na transformaci.

Přepis limbického otisku - je kurz trvající cca 5 hodin a obsahuje řízenou imaginaci, během které se spojíte se svými nejhlubšími touhami a přánimi z dětství a dovolíte, aby se jejich naplnění ve Vaší představivosti zhmotnilo. Vaše tělo a Váš nervový systém tak získá zcela novou zkušenost, ke které se může vztahovat a vracet. Více o smyslu této techniky a co je limbický otisk v popisu kurzu. Pořádáme především online formu, kdy můžete zůstat v pohodlí svého domova.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče) - (prodloužený) víkend obsahující techniku "family", ve které se využívá hraní rolí, a cílem je dosytit to, co jste nedostali v dětství. Jako bonus obdržíte účast na Přepisu limbického otisku online zdarma. Dříve byl tento kurz nabízen pod názvem Zrození do bytí I.

Zrození do bytí II. - víkend dalších technik využívajících hraní rolí, zaměřený na integraci vnitřních částí (trojmozek, hodná x zlobivá holka/kluk apod.).

 

YouTube Zrození do bytí

 

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Mona Lisa Boyesen je dcerou zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyní této metody, kterou dále rozvíjí. Je velmi zkušenou terapeutkou, lektorkou a výcvikovou trenérkou s velkým charismatem. Zde uvedené kurzy jsou kurzy osobního rozvoje, kdy po většině z nich je možnost zúčastnit se po skončení kurzu výukové části, určené pro praktikující terapeuty.

Oidipovské období - hledání zdrojů - je specialita Mony Lisy Boyesen, kde můžete zažít její speciální schopnost probouzet a zpracovávat témata z tohoto období. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi a s využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Termíny se snažíme domlouvat s lektorkou podle zájmu účastníků, obvykle 2 - 4x ročně.

Období dospívání - hledání zdrojů - je kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Zaměřuje se na druhé nejvýznamnější období pro formování našeho vztahu k životní síle i vztahu k opačnému pohlaví. Opět nabízí možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen. Termíny domlouváme s lektorkou dle zájmu účastníků, obvykle 1 - 2x ročně.

Kurzy osobního rozvoje s Honzou Nejedlým

Jedná se o kurzy osobního rozvoje.

Úvodní víkend Cesty sebepoznání - je zaměřený na sebezkušenost a seberozvoj skrze přístupy body-psychoterapie, bioenergetiky a dalších příbuzných směrů. Je také vstupní branou do ročního cyklu osobního rozvoje Cesta sebepoznání, ale lze jej absolvovat i samostatně. Lektorem je Honza Nejedlý.

Cesta sebepoznání - je roční sebezkušenostní kurz zaměřený na osobnostní rozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání, výjimky po schválení lektorem.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

Od ledna 2018 začal již šestý běh tohoto psychoterapeutického výcviku. Otevření dalšího běhu dlouhodobého výcviku plánujeme na jaro 2023. Předpokladem přihlášení je absolvování Úvodu do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie).

 

NEVÍTE, KTERÝ Z KURZŮ SI VYBRAT?

Úvodní kurzy jsou prvotní ochutnávkou tohoto způsobu terapeutické práce a i vzhledem k času pouhého víkendu zažijete pouze malý výsek z celkových možností biodynamické body-psychoterapie. Záměrem úvodních kurzů není jít někam příliš hluboko, protože kurzy jsou určené i pro ty, kdo zatím žádnou zkušenost s prací na sobě nemají. Přesto se i tak někdy stává, že pro někoho účast i na jednom víkendu může přinést zásadní impuls pro životní změny.

Specializované kurzy jsou odborně zaměřené na určitá témata a určené především pro ty, kdo už nějakou zkušenost mají nebo už pracují s klienty, a chtějí si rozšířit své znalosti a zkušenosti.

Delší kurzy mají výhodu nejen v tom, že je zde více času, tedy je možné nabídnout širší rozsah technik, ale je také možné v jednotlivých technikách jít hlouběji než na úvodním víkendu. Protože i pokud např. přijímáte masážní ošetření, které trvá 25 minut nebo stejné ošetření, které trvá 50 minut, je v tom velký rozdíl, jak hluboko se dostanete. Také zde bude stabilní skupina, která vytvoří větší pocit bezpečí a důvěry mezi účastníky, sebezkušenost tak může jít do větší hloubky. A také ve stabilní skupině, kterou lektor zná, si může dovolit Vás v sebezkušenosti vést mnohem hlouběji. A samozřejmě nejvíce času a možnost jít do největší hloubky je na dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, který trvá více let.

Pokud Vás zajímá  především osobnostní rozvoj, máte možnost vybírat i z dalších kurzů. Mezi úvodní kurzy vhodné pro každého lze zařadit online kurz na jedno odpoledne Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti nebo také večerní setkávání v Praze s názvem Posílení vnitřních zdrojů.

Naproti tomu prodloužený víkend Zrození do bytí I. je vhodný pro ty, kdo už na sobě nějakou zkušenost se seberozvojovou prací mají. Pokud jste nic takového sebezkušenostního zatím neochutnali, napoprvé doporučujeme absolvovat nejprve Úvod do body-psychoterapie.

Podobně kurzy Mony Lisy Boyesen Oidipovské období - hledání zdrojů a Období dospívání - hledání zdrojů jsou kurzy určené pro ty, kdo už mají zkušenost s prací na sobě. O to hlouběji pak ale tyto kurzy mohou jít, protože každý účastník má svou individuální sessi v délce cca 3 h vedenou lektorkou s využitím skupiny k hraní rolí.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
29.1.2023 online

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
17.-19.3.2023 v Praze

Zrození do bytí II.

Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci najít svoji vnitřní zralou a dospělou část.
MUDr. Tomáš Morcinek, 24.-26.3.2023 v Brně

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 5.-7.5.2023 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
3.-5.2.2023 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook