fbpx

Kurzy biodynamické body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), poruch příjmu potravy i kurzy osobního rozvoje - přehled a jak si vybrat

Téměř všechny pořádané kurzy a semináře jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit teoretické principy, na kterých je biodynamická body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a osobnostní seberozvoj.

U některých našich kurzů žádáme a pravidelně dostáváme přidělení kreditů od Asociace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání psychologů.

Úvodní kurzy - seznámení s prací s tělem v psychoterapii

Úvodní víkend body-psychoterapie nabízí možnost první ochutnávky celého rozsahu možností, se kterými biodynamická body-psychoterapie pracuje. Kurz prezentuje základy práce s dotekem, zažijete, co je to vegetoterapie, vyzkoušíte si biodynamickou masáž, ochutnáte základní přístup biodynamické body-psychoterapie k verbální práci. Tento kurz pořádáme nepravidelně. Lektorem je obvykle MUDr. Tomáš Morcinek. Opakování tohoto kurzu nyní není naplánováno.

Úvodní víkend biodynamických masáží je možností seznámit se s jednou ze součástí biodynamické body-psychoterapie, kdy terapeut aktivně pracuje s tělem klienta pomocí různých masáží a tělesných ošetření s cílem energeticky klienta přeladit a uvolnit jeho sebeúzdravné schopnosti. Kurz vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové, která tento typ práce přinesla do České republiky. Opakování tohoto kurzu je obvykle 2x ročně.

Jednovíkendové kurzy Květy Paluskové

Květa Palusková prošla psychoterapeutickým výcvikem v biodynamické body-psychoterapii během svého dlouhodobého emigrantského pobytu v Německu a spolu s Eli Weidenfeldem přinesli biodynamickou body-psychoterapii do České republiky. Během své body-psychoterapeutické praxe v Německu hojně využívala práci s dotekem a biodynamické masáže a také získala bohaté zkušenosti s klienty trpícími poruchou příjmu potravy.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen je kurz zaměřený jak na teorii (typologie podle Gerdy Boyesen, zakladatelky biodynamické body-psychoterapie), tak především na praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Lektorka Květa Palusková.

Základy psychosomatiky je kurz zaměřený na pokročilejší teorii psychosomatiky a především na praktické možnosti práce s psychosomatickými obtížemi, inspirované biodynamickou body-psychoterapií a práci s imaginacemi. Určeno těm, kdo o psychosomatice už mají základní povědomí. Vede Květa Palusková.

Poruchy příjmu potravy - vede rovněž Květa Palusková

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy jsou zaměřeny na vhodné techniky u této problematiky a určeny pro ty, kdo s touto oblastí pracují nebo chtějí pracovat. Kurz bude sebezkušenostní a je tedy možné jej případně využít i pro vlastní seberozvoj.  Lektorka Květa Palusková zkušenosti s touto oblastí získala během svého 8-letého působení v Německu.

Delší sebezkušenostní výukové kurzy - možnost hlubšího poznání

Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem) je kurz o šesti víkendech během jednoho roku zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží a to pod vedením Honzy Nejedlého, žáka Květy Paluskové, která tento kurz učila dříve a nově také pod vedením MUDr. Dany Hlaváčkové, taktéž žačkou Květy Paluskové. Nový ročník otevíráme obvykle 1x za rok.

Terapeutické masáže a deep draining  je jedenapůlroční specializovaný kurz zaměřený na hlubší úroveň masážní psychoterapeutické práce, navazující na roční kurz Biodynamické masáže a práce s dotekemBiodynamické masáže a práce s dotekem (dříve Terapeutická práce s dotekem). Šestý ročník začne v roce 2020 a povede ho MUDr. Dana Hlaváčková.

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání jsme nabízeli možnost prohloubení zkušenosti s body-psychoterapií jednak v kratším 4-víkendovém kurzu Základy body-psychoterapie a také v delším 1,5 ročním kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Nabízení těchto dvou kurzů je momentálně pozastaveno.

Kurzy osobního rozvoje

Úvodní víkend Cesty sebepoznání je zaměřený na sebezkušenost a seberozvoj skrze přístupy body-psychoterapie, bioenergetiky a dalších příbuzných směrů. Je také vstupní branou do ročního cyklu osobního rozvoje Cesta sebepoznání, ale lze jej absolvovat i samostatně. Lektorem je Honza Nejedlý. Opakování tohoto kurzu je obvykle 2x ročně.

Cesta sebepoznání je roční sebezkušenostní kurz zaměřený na osobnostní rozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání, výjimky po schválení lektorem.

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Mona Lisa Boyesen je dcerou zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyní této metody, kterou dále rozvíjí. Je velmi zkušenou terapeutkou, lektorkou a výcvikovou trenérkou s velkým charismatem.

Reichovy charakterové typy - základy - v základním kurzu se naučíte, čm je charakterizováno všech 6 Reichových typů (schizoidní, orální, psychopatický, masochistiký, rigidně-falický a hysterický) a to jak z hlediska tělesné stavby, tak především psychologických témat, charakteristických pro každý z nich. Kurz obsahuje i malá sebezkušenostní cvičení pro porozumění jednotlivých typům. Opakování kurzu vždy 1x ročně.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii - kurz určený pro ty, kdo už jednotlivé typy znají, tedy volně navazující na základní kurz. Kurz se zaměřuje na to, jaké terapeutické intervence jsou vhodné pro jednotlivé typy. Opět včetně malých sebezkušenostních cvičení. Opakování kurzu vždy 1x ročně.

Oidipovské období - hledání zdrojů je specialita Mony Lisy Boyesen, kde můžete zažít její speciální schopnost probouzet a zpracovávat témata z tohoto období. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi a s využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Termíny se snažíme domlouvat s lektorkou podle zájmu účastníků, obvykle 2 - 4x ročně.

Období dospívání - hledání zdrojů je kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Zaměřuje se na druhé nejvýznamnější období pro formování našeho vztahu k životní síle i vztahu k opačnému pohlaví. Opět nabízí možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen. Termíny domlouváme s lektorkou dle zájmu účastníků, obvykle 1 - 2x ročně.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

Pátý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii, zaštítěného Evropskou školou biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku), skončil v listopadu 2017. Od ledna 2018 začal již šestý běh tohoto psychoterapeutického výcviku. Otevření dalšího běhu výcviku záleží na vytíženosti lektorů v příštích letech.

Kurzy podle Eleny Tonetti

Elena Tonneti Vladimirova při své práci s rodícími ženami vyvinula velmi efektivní postupy, jak dosáhnout emoční transformaci. Jednalo se o situace, kdy se porod rozeběhne, ale pak se zastaví, což může být často způsobeno nevyřešenými emočními bloky. Sama svůj přístup nenazývá ani psychoterapií, ani práci s tělem, ale její postupy jsou často shodné nebo velmi blízké těm, užívaným v biodynamické body-psychoterapii, jen s ještě větším důrazem na transformaci.

Přepis limbického otisku je kurz trvající cca 5 hodin a obsahuje řízenou imaginaci, během které se spojíte se svými nejhlubšími touhami a přánimi z dětství a dovolíte, aby se jejich naplnění ve Vaší představivosti zhmotnilo. Vaše tělo a Váš nervový systém tak získá zcela novou zkušenost, ke které se může vztahovat a vracet. Více o smyslu této techniky a co je limbický otisk v popisu kurzu. 

Zrození do bytí – prodloužený víkend obsahující jak imaginaci přepisu limbického otisku, tak další techniky podle Eleny Tonetti, ve kterých se využívá hraní rolí. Případně také možnost mít individuální mini-sessi "Core Cry".

 

ZPŮSOB VÝUKY

Výuka je sebezkušenostní. Tedy teoretické principy se učíte skrze různá cvičení a techniky, které lektor nejprve vysvětlí, případně udělá demostraci před celou skupinou, a následně sami pracujete (obvykle ve dvojicích /nebo menších skupinkách), kde se postupně vystřídáte v roli "klienta" a "terapeuta". Samozřejmě při nějakých obtížích máte kdykoliv možnost zavolat lektora, aby Vám pomohl. Při tomto uspořádání tak z kurzů profitují jak ti, kteří se chtějí něco naučit pro svou profesi, tak ti, jejichž hlavní motivací je osobnostní rozvoj a svou profesi nebo zaměření měnit nechtějí.

Výjimkou jsou kurzy Mony Lisy Boyesen Oidipovské období - hledání zdrojů a Období dospívání - hledání zdrojů, ve kterých cca 80-90% času lektorka pracuje s jednotlivými účastníky individuálně před celou skupinou. Sebezkušenost je zde tedy velmi hluboká, i když se jedná pouze o jeden prodloužený víkend. A učení probíhá především pozorováním práce lektorky, nikoliv výukou teorie.

Druhou výjimkou je kurz Základy psychosomatiky s Květou Paluskovou, který bude naopak především teoretický.

 

NEVÍTE, KTERÝ Z KURZŮ SI VYBRAT?

Úvodní kurzy jsou prvotní ochutnávkou tohoto způsobu terapeutické práce a i vzhledem k času pouhého víkendu zažijete pouze malý výsek z celkových možností biodynamické body-psychoterapie. Záměrem úvodních kurzů není jít někam příliš hluboko, protože kurzy jsou určené i pro ty, kdo zatím žádnou zkušenost s prací na sobě nemají. Přesto se i tak někdy stává, že pro někoho účast i na jenom víkendu může přinést zásadní impuls pro životní změny.

Jednovíkendové kurzy Květy Paluskové jsou odborně zaměřené na určitá témata a určené především pro ty, kdo už nějakou zkušenost mají nebo už pracují s klienty, a chtějí si rozšířit své znalosti a zkušenosti.

Delší kurzy mají výhodu nejen v tom, že je zde více času, tedy je možné nabídnout širší rozsah technik, ale je také možné v jednotlivých technikách jít hlouběji než v úvodním víkendu. Protože i pokud např. přijímáte masážní ošetření, které trvá 25 minut nebo stejné ošetření, které trvá 50 minut, je v tom velký rozdíl, jak hluboko se dostanete. Také zde bude stabilní skupina, která vytvoří větší pocit bezpečí a důvěry mezi účastníky, sebezkušenost tak může jít do větší hloubky. A také ve stabilní skupině, kterou lektor zná, si může dovolit Vás v sebezkušenosti vést mnohem hlouběji. A samozřejmě nejvíce času a možnost jít do největší hloubky je na dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, který trvá více let.

Výjimkou zmíněnou už výše v části Způsob výuky jsou některé kurzy Mony Lisy Boyesen, kde každý účastník má možnost individuální sesse před skupinou, kterou vede samotná lektorka. Pak i pouhý prodloužený víkend má možnost jít v sebezkušenosti velmi hluboko. 

Mezi úvodní kurzy vhodné pro každého lze zařadit i několikahodinový kurz Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti. Naproti tomu prodloužený víkend Zrození do bytí je vhodný spíše pro ty, kdo už na sobě mají nějakou zkušenost se seberozvojovou prací. Pokud jste zatím nic takového sebezkušenostního neochutnali, napoprvé si možná vyberte spíše některý z našich úvodních víkendů.

 

Na začátek stránky

COVID informace

Pokud bychom nějaký kurz museli zrušit či přesunout kvůli platným opatřením, kurzovné vracíme v plné výši. Nemusíte tedy mít obavy se hlásit.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 20.6.2021 online.

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 18.-20.6.2021 v Praze

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
zahájení 16.-20.9.2020.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 17.-19.9.2021 v Praze

Základy psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví vede
Květa Palusková,
1.-3.10.2021 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook