Kurzy body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), bodyterapie a kurzy osobního rozvoje - přehled a jak si vybrat

Typy kurzů a způsob výuky

Nabízené kurzy lze rozdělit na ty, které jsou výukové, a na ty, které jsou zaměřeny především na osobnostní rozvoj.

S výjimkou teoretických video kurzů jsou všechny výukové kurzy sebezkušenostní. A dají se tedy i ony využít pro osobní rozvoj. Většina z nich je také otevřená pro kohokoliv, nejen pro odbornou veřejnost. Na sebezkušenostních kurzech si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak si osvojit teoretické principy, na kterých je body-psychoterapie postavena. A také na sobě zažít její účinky. Každé cvičení lektor nejprve vysvětlí, případně udělá demostraci před celou skupinou, a následně sami pracujete (obvykle ve dvojicích nebo menších skupinkách), kde se postupně vystřídáte v roli "klienta" a "terapeuta".

Kurzy zaměřené na osobnostní seberozvoj jsou kurzy prožitkové, zaměřené na práci na sobě. Mohou Vám pomoci udělat potřebné vnitřní změny, po kterých toužíte. Pokud už ale jste terapeuty a pracujete s klienty, jistě se způsobem práce a technikami z těchto kurzů můžete ve své práci vhodně inspirovat.

Online a video kurzy

Tyto kurzy nabízíme formou online živého vysílání nebo formou předtočeného videa (případně kombinací obojího).

Přepis limbického otisku online - kurz osobního rozvoje - je online verze kurzu uvedeného níže v části Kurzy na zdroje zaměřené body-psychoterapie. Jedná se o dlouhou vedenou imaginaci, ve které se znovu narodíte a naplníte si svá dětská přání, čímž Váš systém získá novou, korektivní zušenost. Vede Tomáš Morcinek.

Úvod do Reichových charakterových typů (online video kurz) - esence všech šesti Reichových charakterových typů, předtočené video s lektorem MUDr. Tomášem Morcinkem.

Úvod do psychosomatiky (online video kurz) - kurz zaměřený na základní teorii psychosomatiky, celkem cca 3 h předtočeného videa plus online setkání s otázkami a odpověďmi v délce 1 h s lektorkou MUDr. Danou Hlaváčkovou.

Péče o miminko z pohledu psychologie a Alpha nursingu - kurz připravujeme, předtočené video plus online otázky a odpovědi s lektorem Tomášem Morcinkem.

Víkendové kurzy - seznámení s prací s tělem v psychoterapii

Všechny kurzy v této části jsou sebezkušenostní výukové kurzy.

Úvod do body-psychoterapie - nabízí možnost první ochutnávky celého rozsahu možností, se kterými biodynamická body-psychoterapie pracuje. Kurz prezentuje základy práce s dotekem, zažijete, co je to vegetoterapie, vyzkoušíte si biodynamickou masáž, ochutnáte základní přístup biodynamické body-psychoterapie k verbální práci. Lektorem je MUDr. Tomáš Morcinek.

Úvod do biodynamických masáží - je možností seznámit se s jednou ze součástí biodynamické body-psychoterapie, kdy terapeut aktivně pracuje s tělem klienta pomocí různých masáží a tělesných ošetření s cílem energeticky klienta přeladit a uvolnit jeho sebeúzdravné schopnosti. Kurz vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové, která tento typ práce přinesla do České republiky.

Reichovy charakterové typy - základy - v základním kurzu se naučíte, čím je charakterizováno všech 6 Reichových typů (schizoidní, orální, psychopatický, masochistiký, rigidně-falický a hysterický) a to jak z hlediska tělesné stavby, tak především psychologických témat, charakteristických pro každý z nich. Kurz pak především obsahuje i malá sebezkušenostní cvičení pro porozumění jednotlivým typům. Dotkneme se i toho, co jednotlivé typy potřebujjí a jaké jsou jejich přednosti. Lektorem je MUDr. Tomáš Morcinek.

Specializované víkendové kurzy

Kurzy v této části jsou sebezkušenostní výukové kurzy odborněji zaměřené a odborná veřejnost má u většiny z nich přednostní právo účasti.

Základy psychosomatiky je kurz zaměřený na pokročilejší teorii psychosomatiky a především na praktické možnosti práce s psychosomatickými obtížemi, inspirované biodynamickou body-psychoterapií a práci s imaginacemi. Určeno těm, kdo o psychosomatice už mají základní povědomí. Vede MUDr. Dana Hlaváčková. Před absolvováním tohoto kurzu je vhodné získat základní povědomí o psychosomatice ve video kurzu stejné lektorky Úvod do psychosomatiky.

Další dva uvedené kurzy aktuálně nenabízíme. V prvním případě Květa Palusková ukončila lektorskou činnost, ve druhém Mona Lisa Boyesen se momentálně soustředí na jiné své kurzy v České republice. Pokud pro tyto kurzy najdeme vhodné lektory, jejich nabídku obnovíme.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen je kurz zaměřený jak na teorii (typologie podle Gerdy Boyesen, zakladatelky biodynamické body-psychoterapie), tak především na praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii - kurz určený pro ty, kdo už jednotlivé typy znají, tedy volně navazující na základní kurz. Kurz se zaměřuje na to, jaké terapeutické intervence jsou vhodné pro jednotlivé typy. Opět včetně malých sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen.

Delší sebezkušenostní výukové kurzy - možnost hlubšího poznání

Jedná se o sebezkušenostní výukové kurzy.

Základy body-psychoterapie pro psychoterapeuty je specializovaný sebezkušenostní kurz v rozsahu 5 prodloužených víkendů určený pro psychoterapeuticky pracující profesionály, který jim možní rozšířit své kompetence a integrovat některé principy psychoterapie zaměřené na tělo do jejich práce. Vede MUDr. Tomáš Morcinek. Předpokladem účasti je absolvování Úvodu do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie).

Základy body-psychoterapie (pro všechny zájemce) je 4-víkendový kurz, z toho dva prodloužené víkendy od středy večera, ve kterém se můžete hlouběji seznámit a také zažít možnosti body-psychoterapie v jejím plném rozsahu. Vede MUDr. Tomáš Morcinek. Předpokladem účasti je absolvování Úvodu do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie).

Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem) je kurz o šesti víkendech během jednoho roku zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží a to pod vedením Honzy Nejedlého, žáka Květy Paluskové, která tento kurz učila dříve. Nový ročník otevíráme obvykle 1x za rok.

Terapeutické masáže a deep draining  je jedenapůlroční specializovaný kurz zaměřený na hlubší úroveň masážní psychoterapeutické práce, navazující na roční kurz Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve Terapeutická práce s dotekem). Šestý ročník začal v roce 2020 a vede ho MUDr. Dana Hlaváčková. Opakování kurzu předpokládáme jednou za 2-3 roky.

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání jsme nabízeli také delší 1,5 roční kurz Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Tento kurz není aktuálně v nabídce.

Kurzy na zdroje zaměřené body-psychoterapie

Jedná se o kurzy osobního rozvoje, nikoliv o kurzy výukové. Vycházejí z body-psychoterapie, z přístupu Mony Lisy Boyesen zaměřeného na vývojové fáze a na zdroje a z technik Eleny Tonetti Vladimírové.

Rozvíjení vnitřních zdrojů - kurzy inspirované Elenou Tonetti

Elena Tonneti Vladimirova vyvinula velmi efektivní postupy, jak dosáhnout emoční transformace. Vyvinula je při práci s rodícími ženami, kdy se porod rozeběhne, ale pak se zastaví, což může být často způsobeno nevyřešenými emočními bloky. Sama svůj přístup nenazývá ani psychoterapií, ani práci s tělem, ale její postupy jsou často shodné nebo velmi blízké těm, užívaným v body-psychoterapii, jen s ještě větším důrazem na transformaci.

Přepis limbického otisku - je kurz trvající cca 5 hodin a obsahuje řízenou imaginaci, během které se spojíte se svými nejhlubšími touhami a přáními z dětství a dovolíte, aby se jejich naplnění ve Vaší představivosti zhmotnilo. Vaše tělo a Váš nervový systém tak získá zcela novou zkušenost, ke které se může vztahovat a vracet. Více o smyslu této techniky a co je limbický otisk v popisu kurzu. Pořádáme především online formu, kdy můžete zůstat v pohodlí svého domova.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče) - (prodloužený) víkend obsahující techniku "family", ve které se využívá hraní rolí, a cílem je dosytit to, co jste nedostali v dětství. Jako bonus obdržíte účast na Přepisu limbického otisku online zdarma. Dříve byl tento kurz nabízen pod názvem Zrození do bytí I.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (vnitřní zralost) - víkend dalších technik využívajících hraní rolí, zaměřený na integraci vnitřních částí. Ústřední technika bude zaměřena na hledání naší vnitřní zralé a dospělé části, na zrození našeho "vnitřního stařešiny" či "moudré ženy" v nás.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (autenticita a vnitřní svoboda) - víkendový kurz, na kterém můžete projít krátkou individuální sessí před skupinou zvanou Core Cry a zažít techniku hodná x zlobivá holka/hodný x zlobivý kluk, ve které se vyrovnáte s tématem přízpůsobení se versus svoboda a autenticita. Podrobný popis kurzu připravujeme.

 

YouTube Zrození do bytí

 

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Mona Lisa Boyesen je dcerou zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyní této metody, kterou dále rozvíjí. Je velmi zkušenou terapeutkou, lektorkou a výcvikovou trenérkou s velkým charismatem. Zde uvedené kurzy jsou kurzy osobního rozvoje, kdy po většině z nich je možnost zúčastnit se po skončení kurzu výukové části, určené pro praktikující terapeuty.

Oidipovské období - hledání zdrojů - je specialita Mony Lisy Boyesen, kde můžete zažít její speciální schopnost probouzet a zpracovávat témata z tohoto období. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi a s využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Termíny se snažíme domlouvat s lektorkou podle zájmu účastníků, obvykle 2 - 4x ročně.

Období dospívání - hledání zdrojů - je kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Zaměřuje se na druhé nejvýznamnější období pro formování našeho vztahu k životní síle i vztahu k opačnému pohlaví. Opět nabízí možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen. Termíny domlouváme s lektorkou dle zájmu účastníků, obvykle 1 - 2x ročně.

Večerní setkávání v Praze

Posílení vnitřních zdrojů je cyklus 4 večerních setkání zaměřených na sytící pozitivní prožitky a na kontakt s tím, co každý už v sobě pozitivního máme. Nejedná se o výuku, ale osobnostní rozvoj.

Prožitkové a párové kurzy (pro jednotlivce i páry)

Jedná se o prožitkové seberozvojové kurzy, zaměřené na práci s polaritou mužské a ženské energie, vhodné, pokud chcete uvolnit tvořivý potenciál ve vašem současném vztahu nebo se připravit na vztah budoucí.

Setkání v polaritě mužské a ženské energie je víkend pro jednotlivce i páry, který vede Tomáš Morcinek. Více v popisu kurzu.

Pestrý víkend párových technik v Nesměni je pobytový prodloužený víkend pro jednotlivce i páry v Centru Nesměň v jižních Čechcách, kde panuje rodinná atmosféra a kolem je náherná příroda a navíc ceny jsou velmi příznivé. Víkend vede Tomáš Morcinek.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

Další běh dlouhodobého výcviku, už sedmý, začíná začíná víkendem 10.-14.5.2023. Výjimečně lze do výcviku ještě přistoupit od jeho druhého setkání 21.-25.6.2023. Předpokladem přihlášení je absolvování Úvodu do body-psychoterapie. Výjimky z tohoto pravidla jedině po schválení hlavním lektorem výcviku.

 

NEVÍTE, KTERÝ Z KURZŮ SI VYBRAT?

Úvodní kurzy jsou prvotní ochutnávkou tohoto způsobu terapeutické práce a i vzhledem k času pouhého víkendu zažijete pouze malý výsek z celkových možností body-psychoterapie. Záměrem úvodních kurzů není jít někam příliš hluboko, protože kurzy jsou určené i pro ty, kdo zatím žádnou zkušenost s prací na sobě nemají. Přesto se i tak někdy stává, že pro někoho účast i na jednom víkendu může přinést zásadní impuls pro životní změny.

Specializované víkendové kurzy jsou odborně zaměřené na určitá témata a určené především pro ty, kdo už nějakou zkušenost mají nebo už pracují s klienty, a chtějí si rozšířit své znalosti a zkušenosti.

Delší kurzy mají výhodu nejen v tom, že je zde více času, tedy je možné nabídnout širší rozsah technik, ale je také možné v jednotlivých technikách jít hlouběji než na úvodním víkendu. Protože i pokud např. přijímáte masážní ošetření, které trvá 25 minut nebo stejné ošetření, které trvá 50 minut, je v tom velký rozdíl, jak hluboko se dostanete. Také zde bude stabilní skupina, která vytvoří větší pocit bezpečí a důvěry mezi účastníky, sebezkušenost tak může jít do větší hloubky. A také ve stabilní skupině, kterou lektor zná, si může dovolit Vás v sebezkušenosti vést mnohem hlouběji. A samozřejmě nejvíce času a možnost jít do největší hloubky je na dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, který trvá více let.

Pokud Vás zajímá  především osobnostní rozvoj, máte možnost vybírat i z dalších kurzů. Mezi úvodní kurzy vhodné pro každého lze zařadit online kurz na jedno odpoledne Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti nebo také večerní setkávání v Praze s názvem Posílení vnitřních zdrojů. Je zde i volný cyklus Rozvíjení vnitřních zdrojů, kdy se jednotlivých víkendů můžete zúčastnit v jakémkoliv pořadí. Jen v případě kurzu Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče) je vhodné, aby to nebyl Váš úplně první prožitkový kurz v životě. Pokud s prožitkovými seberozvojovými kurzy terpve začínáte, doporučujeme absolvovat nejprve Úvod do body-psychoterapie, po kterém budete tento konkrétní kurz lépe připraveni.

Podobně kurzy Mony Lisy Boyesen Oidipovské období - hledání zdrojů a Období dospívání - hledání zdrojů jsou kurzy určené pro ty, kdo už mají zkušenost s prací na sobě. O to hlouběji pak ale tyto kurzy mohou jít, protože každý účastník má svou individuální sessi v délce cca 3 h vedenou lektorkou s využitím skupiny k hraní rolí.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook