Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018

Certifikáty a zkoušky

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2018.

Závěrečná zkouška

V polovině výcviku účastníci absolvují zkoušku tzv. biorelease úrovně a na konci celého výcviku pak zkoušku terapeutické úrovně. Závěrečná zkouška má formu supervidované sesse, provedené před více pozorovateli z řad účastníků a jednoho z lektorů, po které následuje zpětná vazba pro zkoušeného ve formě zhodnocení jeho silných stránek a doporučení pro další rozvoj. Následuje rozhodnutí lektorů, zda zkouška byla absolvována úspěšně či nikoliv.

Obě zkoušky jsou součástí výcvikových workshopů a jsou tedy zahrnuty v ceně skupinové části výcviku.

Certifikát

Každý absolvent skupinové části dostane potvrzení o jejím absolvování od organizátora výcviku. Pokud absolvent splní i další podmínky uvedené níže, dle dohody mezi organizátorem a ESBPE obdrží certifikát Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Po absolvování poloviny výcviku a splnění příslušných podmínek je možné získat certifikát tzv. biorelease úrovně. 

Čas lektorů strávený posuzovaním níže uvedených materiálů k jednotlivým certifikátům není zahrnut do ceny skupinové části výcviku a pokud účastník zašle materiály k posouzení, je třeba zaslat i příslušnou částku určenou k jejich vyhodnocení. Tato částka se v případě biorelease certifikátu bude bude pohybovat v rozmezí 2-3 tis. Kč a v případě terapeutického certifikátu v rozmezí 3-4 tis. Kč. V případě, že zaslané materiály budou posouzeny jako nedostatečné, se částka nevrací. Pokud je účastník vyzván, aby část zaslaných materiálů přepracoval a zaslal znovu, je k posouzení nově zaslaných materiálů povinen zaplatit poměrnou cenu za jejich nové posouzení.

Z hlediska zdravotních pojišťoven a České asociace pro psychoterapii není výcvik v České republice akreditován.

Požadavky k získání terapeutického certifikátu

Dostatečná účast na celém výcviku, která je popsána v části Časový rozsah v odstavci Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce v polovině i na konci výcviku. Více o zkouškách viz výše.

Kladné posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta.

Absolvování 100 hodin individuální psychoterapie. Tyto hodiny nemusí být všechny absolvovány v letech, kdy se konají výcvikové workshopy. Lze uznat i hodiny absolvované před zahájením skupinové části výcviku, ale maximálně 25 h. Nebo hodiny absolvované po skončení skupinové části (bez omezení počtu), Je ale doporučeno absolvovat alespoň 10 - 15 hodin individuální terapie v každém roce, kdy se konají výcvikové workshopy, aby mohla být optimálně zpracována témata z workshopů a aby byl podpořen sebevývoj účastníků. Nejméně 50% hodin individuální terapie musí být u psychoterapeuta pracujícího přes tělo. Podrobná pravidla pro uznávání hodin individiuální terapie obdrží účastníci e-mailem.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za celé období výcviku v rozsahu přibližně 4 stránek A4. Pokud byla tato zpráva odevzdána už za první polovinu výcviku při žádosti o biorelease certfikát, podává se zpráva pouze za druhou polovinu výcviku v rozsahu zhruba 2 stránek A4.

Tři kazuistiky popisující proces práce se třemi klienty (= já jako terapeut). Kazuistika obsahuje: stručný úvod se souhrnem anamnézy a klientovy zakázky. Dále obsahuje podrobný popis tří sezení, ze kterých bude patrná návaznost práce. Nemusí se nutně jednat o tři po sobě jdoucí sezení, ale pokud to tak není, je třeba to v kazuistice zmínit. Podrobný popis sezení zahrnuje: nejprve popis toho, co se v sessi stalo, a následně popis myšlenkového procesu odehrávajícího se v hlavě terapeuta. - tedy např. terapeutovo chápání východiska nebo záměru sesse, okamžiky rozhodování terapeuta o výběru intervence a proč se rozhodl tak, jak se rozhodl atd. Jednotlivá sezení ani celá terapie nemusí být "úspěšné", ale měla by být patrná autentická a upřímná reflexe terapeuta. Maximálně jedna z těchto kazuistik může být popis práce s kolegou z výcviku.

Písemná esej o metodě biodynamické body-psychoterapie v rozsahu 2 stránky. Esejí se rozumí shrnutí základních principů biodynamické body-psychoterapie, jak specifických pro tento směr, tak i principů společných s ostatními směry. Jinými slovy, jak byste stručně biodynamickou body-psychoterapii popsali kolegovi verbálnímu psychoterapeutovi.

Písemná odpověď na soubor otázek z teorie biodynamické body-psychoterapie. Otázky jsou ke stažení zde.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek a po kladném posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta a že v rámci výcviku, kazuistik, písemné eseje i odpovědí na otázky z oblasti biodynamické body-psychoterapie má dostatečné znalosti a dovednosti pro tuto roli. Pokud rozhodnutí lektorů nebude kladné, pak účastník obdrží pouze potvrzení o absolvovaném počtu hodin, nikoliv certifikát terapeuta.

O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů.

Požadavky k získání biorelease certifikátu

Absolvování alespoň 110 bloků výcviku.

Absolvování zkoušky biorelease úrovně. Více o zkouškách viz výše. 

Absolvování 40 hodin individuální psychoterapie. Pravidla a doporučení pro tyto individuální hodiny jsou stejná jako u terapeutického certifikátu. Podrobnosti obdrží účastníci e-mailem.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za období první poloviny výcviku, v rozsahu zhruba 2 stránek A4.

Dvě kazuistiky popisující proces práce se dvěma klienty (= já jako terapeut). Jak má popis kazustiky vypadat, je popsáno výše u terapeutického certifikátu - s tím rozdílem, že součástí každé kazuistiky pro biorelease certifikát je podrobný popis pouze dvou sezení a že se v obou případech může jednat o práci s kolegou z výcviku.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek. Tyto podmínky je možné naplnit i po ukončení první poloviny workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů, včetně posouzení, že účastník splňuje základní osobnostní předpoklady pro tento certifikát.

Požadavky k získání certifikátu Prohloubené základy body-psychoterapie

Po absolvování první čtvrtiny výcviku je možné případně výcvik ukončit a získat certifikát Prohloubené základy body-psychoterapie. Podmínkou je absolvování alespoň 60 bloků výcviku, složení zkoušky určené pro ty, kdo chtějí tento certifikát získat, a odevzdání zprávy popisující vlastní proces a vývoj účastníka (= já jako klient a účastník kurzu). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je v rozsahu nejméně jedné stránky A4.

Časové omezení

Podmínky pro udělení certifikátů je možné naplnit i po ukončení skupinové části výcviku do 4 let od posledního workshopu výcviku. Pokud z nějakého důvodu nebudete schopni tuto lhůtu dodržet, je třeba se organizátorům ozvat s předstihem před koncem této lhůty a zjistit si a domluvit, zda je možné tuto lhůtu prodloužit.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook