Delší kurzy a výcvik body-psychoterapie

Delší kurzy - možnost hlubšího poznání

Základy body-psychoterapie pro psychoterapeuty

Specializovaný roční sebezkušenostní kurz určený pro psychoterapeuticky pracující profesionály z pomáhajících profesí, který jim možní rozšířit své kompetence a integrovat některé principy body-psychoterapie do své práce. Sestává z pěti prodloužených víkendů v ubytovacím zařízení. Vede MUDr. Tomáš Morcinek. Podmínkou účasti je absolvování kurzu Úvod do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie).

Základy body-psychoterapie (pro všechny zájemce)

Sebezkušenostní kurz body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo) o třech až čtyřech víkendech, z toho dva prodloužené od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení. Možnost zažít body-psychoterapii v celém jejím rozsahu do větší hloubky a seznámit se s jejími hlavními principy. Vede MUDr. Tomáš Morcinek. Podmínkou účasti je absolvování kurzu Úvod do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie).

Biodynamické masáže a práce s dotekem
(dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem)

Kurz o šesti víkendech během jednoho roku zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží pod vedením Honzy Nejedlého, žáka Květy Paluskové, která tento kurz učila dříve. Nový ročník otevíráme obvykle 1x za rok. Podmínkou je účast na kurzu Úvod do biodynamických masáží, výjimky po schválení lektorem.

Terapeutické masáže a deep draining 

Jedenapůlroční specializovaný kurz zaměřený na hlubší úroveň masážní psychoterapeutické práce, navazující na roční kurz Biodynamické masáže a práce s dotekem (dříve Terapeutická práce s dotekem). Šestý ročník začal v roce 2020 a vede ho MUDr. Dana Hlaváčková.

 

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání nabízíme možnost prohloubení zkušenosti s biodynamickou body-psychoterapií také v delším 1,5 ročním kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Nabídka tohoto kurzu je momentálně pozastavena.

 

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

Od ledna 2018 probíhá šestý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii, zaštítěný Evropskou školou biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Zahájení dalšího běhu plánujeme na 10.-14.5.2023. Výjimečně se lze k výcviku přidat ještě na jeho druhém setkání 21.-25.6.2023. Předpokladem je účast na kurzu Úvod do body-psychoterapie (dříve pod názvem Úvodní víkend body-psychoterapie). Výjimky z tohoto pravidla po schválení hlavním lektorem.

 

Všechny pořádané kurzy jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit i teoretické principy, na kterých je biodynamická body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a seberozvoj.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook