Dlouhodobý výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii 2023

Cíle a obsah výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2023.

Výcvik vychází z přesvědčení, že rozdělení na mysl či duši a na tělo je umělé a ve skutečnosti jsme jeden propojený organismus, kde důležitou součástí je naše životní energie. Její stav rozhoduje o tom, kolik živosti v nás je. Nakolik otevřeně a radostně životem proplouváme. I nakolik se v něm cítíme v bezpečí.

V dětství jsme se prakticky všichni naučili naši živost různými způsoby omezovat a umrtvovat - abychom nemuseli cítit bolest z nenaplněných dětských přání a tužeb, bolest z toho, že jsme se narodili do světa, který není ideální. I když nás naši rodiče milovali, jak nejvíce mohli, protože oni sami v dětství nedostali dokonalou nepodmíněnou lásku, nemohli nám ji při vší vůli sami poskytnout. Ale my jako děti toužíme po dokonalé nepodmíněné lásce, bezpečí a respektu.

Nabízený dlouhodobý výcvik Vás naučí, jak druhým pomáhat obnovovat jejich živost a tím jim umožnit žít plnohodnotnější život, cítit se v životě lépe a mít více uspokojivé vztahy. Naučíte se, jak k tomu různým způsobem využít tělo a tělesné prožívání. Naučíte se, jak bezpečně při práci s klienty využívat dotek. A také se naučíte, jak jim pomoci verbálně a kognitivně zpracovat témata, která se při práci s tělem vynoří.

Výcvik bude inspirován různými způsoby práce s tělem i různými směry body-psychoterapie či psychoterapie - např. Hakomi terapií, biodynamickou body-psychoterapií, bioenergetikou, gestalt terapií, focusingem, technikami Eleny Tonetti, přístupy mindfulness nebo psychoanalytickou teorií.

Příklady toho, s čím se ve výcviku setkáte a naučíte se:

 • nácvik základního postoje terapeuta (plná přítomnost),
 • různé možnosti verbální práce s klientem využívající tělo (včetně např. focusingu a sond z Hakomi),
 • princip převzetí z Hakomi terapie,
 • úloha záměru při doteku nebo zaměření působení doteku na různé úrovně tělesné struktury (kůže, podkoží, svaly, kosti),
 • všechny základní biodynamické masáže (biorelease stupeň),
 • pokročilejší masážní intervence včetně základů deep drainingu,
 • různé možnosti práce se zadrženými impulsy v těle (vegetoterapie),
 • vegetoterapeutická technika uvolnění vzorců z porodu (Birth Release podle Ebby Boyesen),
 • práce s regresí, s agresí, s uzemněním (grounding) apod.,
 • práce s blízkostí a hranicemi,
 • Reichovy charakterové typy a specifika jednotlivých typů v terapii,
 • čtení těla,
 • úvod do technik orientovaných na vývojové fáze,
 • techniky orientované na posílení/budování vnitřních zdrojů (tzv. kompenzační techniky),
 • využití hraní rolí, technika "Family" podle Eleny Tonetti,
 • základy krizové intervence a využití těla v krizové intervenci,
 • téma sexuality v práci s klientem,
 • specifika obtížných situací v terapii (sebevražedný klient, klient s hraniční strukturou osobnosti, mlčící klient, klient kritický k terapeutovi, klient odeslaný do terapie partnerem, klient s tendencí překračovat hranice terapeutického vztahu, klient idealizující si terapeuta),
 • nácvik sessí s využitím všeho dosud probraného ve trojicích (terapeut, klient, pozorovatel) a supervize tohoto nácviku,
 • nácvik první sesse s klientem (anamnéza, kontrakt atd.).

Příklady teoretických témat specifických pro práci s tělem:

 • teorie primární a sekundární osobnosti a vzniku neurózy,
 • vazomotorický cyklus,
 • sebeúzdravný princip,
 • koncept psychoperistaltiky,
 • přenos a protipřenos při práci s dotekem,
 • kontraindikace použití jednotlivých technik,
 • etika práce s dotekem,
 • základy anatomie.

Výcvik bude zahrnovat rovněž následující obecná teoretická témata:

 • základy pojetí člověka, psychiky a terapie významných psychoterapeutických škol,
 • teorie vývoje člověka, vývojová stádia,
 • teorie změny a účinných faktorů v terapii a z toho vyplývající obecné možnosti terapeutických intervencí,
 • psychologické posuzování situací v jejich kontextu (včetně sociálního a kulturního),
 • psychoterapeutická propedeutika,
 • význam a specifika terapeutického vztahu,
 • ochranný odpor v terapeutickém procesu,
 • základy psychopatologie,
 • etika terapeutické práce (včetně etiky práce s dotekem) a řešení modelových etických situací,
 • právní podmínky práce s klienty.

Cíle výcviku

Výcvik má dva hlavní cíle. Prvním je připravit Vás odborně (vědomostně i prakticky) na pomáhající práci s klienty. Výše jste se dočetli, jaká témata ve výcviku budou a co se naučíte.

Druhým neméně důležitým cílem je podpořit Váš seberozvoj směrem k větší zralosti Vaší osobnosti, protože terapeutické dovednosti, které souvisí s osobností pomáhajícího, jsou i dle výzkumů tím rozhodujícím faktorem účinnosti jakékoliv terapie. Cílem je, abyste získali větší náhled sami na sebe, byli vědomější, lépe rozuměli svému prožívání i lépe rozuměli svým potřebám. A také vědoměji zacházeli se svými emocemi i vztahy. Ve výcviku budete mít možnost projít korektivní zkušeností, jak emocionální a kognitivní, tak i konativní a budete rozvíjet svou emoční inteligenci. Abyste získali schopnost budovat účinný terapeutický vztah s různými typy klientů s různými obtížemi, zvládali vlastní emoční regulaci v roli terapeuta a orientovali se v interakcích, přenosech a protipřenosech, které se v terapeutickém vztahu vyskytují.

Tato seberozvojová část bude přítomna jak v rámci výcvikových workshopů ve skupině, tak i v hodinách individuální terapie, které jsou součástí výcviku. Součástí výcvikových workshopů bude také cca jednou za 1,5 roku možnost svůj postup a směřování na této vnitřní cestě konzultovat individuálně s hlavním lektorem výcviku.

Současně je třeba vzít na vědomí, že výcvik není terapeutická skupina a nemůže být náhradou regulérní (psycho)terapie, přestože má tento seberozvojový potenciál. Od účastníků se očekává, že už před vstupem do výcviku mají jistou zralost, emoční stabilitu a odolnost, protože na výcvikových workshopech nebude vždy možné upřednostnit to, co by v daný moment účastník nejvíce potřeboval pro svůj vnitřní seberozvojový proces, protože zde budou i potřeby celé skupiny, časové omezení a rovněž bude přítomný výukový cíl výcviku. V tomto smyslu se očekává, že na výcvikovém workshopu otevřená a nedokončená témata či procesy si účastník zpracuje v hodinách individuální terapie.

Pokud se o výcvik zajímáte proto, že od něj očekáváte především svůj vlastní seberozvoj a léčení, velmi doporučujeme zvážit vložení času a peněz spíše do intenzívní individuální psychoterapie. Přinese Vám to větší uspokojení a lepší výsledky. A možnost účasti na výcviku zvážíte až později. V případě, že máte v tomto bodě pochybnosti, neostýchejte se kontaktovat hlavního lektora Tomáše Morcinka na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozvržení obsahu výcviku

Sebezkušenost, teorie i nácvik dovedností se budou na workshopech skupinové části výcviku vzájemně prolínat po celou dobu. Podobně, jako se tyto složky prolínaly i na víkendovém Úvodu do body-psychoterapie, který jste před výcvikem absolvovali.

V prvních dvou letech výcviku bude ale přece jen větší zaměření na sebezkušenost, V posledních dvou letech skupinové části pak naopak některé víkendy v Praze mohou být zaměřené spíše teoreticky než prožitkově a ve výcviku bude celkově i více nácviků. A rovněž přibude supervize Vaší práce s prvními klienty.

Etický kodex

Vzhledem k tomu, jak hluboká může být práce s klientem, když pracujeme přes tělo, často mnohem hlubší, nežli je tomu u verbální psychoterapie, je důležité, aby se odehrávala v bezpečném prostředí a bezpečném kontextu. Takovýto bezpečný kontext je v současnosti nejlépe definován v psychoterapeutických etických kodexech. Výcvik i jeho lektorský tým se proto hlásí k etickému kodexu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP, česky zde) i etickému kodexu České asociace pro psychoterapii (ČAP). A zásady těchto kodexů budou součástí výuky ve výcviku.

 

Zpět na základní informace o výcviku

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
29.1.2023 online

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
17.-19.3.2023 v Praze

Zrození do bytí II.

Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci najít svoji vnitřní zralou a dospělou část.
MUDr. Tomáš Morcinek, 24.-26.3.2023 v Brně

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 5.-7.5.2023 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
3.-5.2.2023 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook