Dlouhodobý výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii (bodyterapii) 2023

Cíle a obsah výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2023.

Body-psychoterapie (neboli psychoterapie zaměřená na tělo, někdy zkráceně a nepřesně nazývána bodyterapie, případně somatická psychoterapie) je součástí psychoterapie. Tento přístup zahrnující tělo v psychoterapii vychází z přesvědčení, že rozdělení na mysl či duši a na tělo je umělé a ve skutečnosti jsme jeden propojený organismus, kde důležitou součástí je naše životní energie. Její stav rozhoduje o tom, kolik živosti v nás je. Nakolik otevřeně a radostně životem proplouváme. I nakolik se v něm cítíme v bezpečí.

V dětství jsme se prakticky všichni naučili naši živost různými způsoby omezovat a umrtvovat - abychom nemuseli cítit bolest z nenaplněných dětských přání a tužeb, bolest z toho, že jsme se narodili do světa, který není ideální. I když nás naši rodiče milovali, jak nejvíce mohli, protože oni sami v dětství nedostali dokonalou nepodmíněnou lásku, nemohli nám ji při vší vůli sami poskytnout. Ale my jako děti toužíme po dokonalé nepodmíněné lásce, bezpečí a respektu.

Nabízený dlouhodobý výcvik v bodyterapii Vás naučí, jak druhým pomáhat obnovovat jejich živost a tím jim umožnit žít plnohodnotnější život, cítit se v životě lépe a mít více uspokojivé vztahy. Naučíte se, jak k tomu různým způsobem využít tělo a tělesné prožívání. Naučíte se, jak bezpečně při práci s klienty využívat dotek. A také se naučíte, jak jim pomoci verbálně a kognitivně zpracovat témata, která se při práci s tělem vynoří.

Výcvik bude inspirován různými způsoby práce s tělem i různými směry body-psychoterapie či psychoterapie - např. Hakomi terapií, biodynamickou body-psychoterapií, bioenergetikou, gestalt terapií, focusingem, technikami Eleny Tonetti, přístupy mindfulness nebo psychoanalytickou teorií.

Příklady toho, s čím se ve výcviku setkáte a naučíte se:

 • nácvik základního postoje terapeuta (plná přítomnost),
 • různé možnosti verbální práce s klientem využívající tělo (včetně např. focusingu a sond z Hakomi),
 • princip převzetí z Hakomi terapie,
 • úloha záměru při doteku nebo zaměření působení doteku na různé úrovně tělesné struktury (kůže, podkoží, svaly, kosti),
 • všechny základní biodynamické masáže,
 • pokročilejší masážní intervence včetně základů deep drainingu,
 • různé možnosti práce se zadrženými impulsy v těle (vegetoterapie),
 • vegetoterapeutická technika uvolnění vzorců z porodu (Birth Release podle Ebby Boyesen),
 • práce s regresí, s agresí, s uzemněním (grounding) apod.,
 • práce s blízkostí a hranicemi,
 • Reichovy charakterové typy a specifika jednotlivých typů v terapii,
 • čtení těla,
 • úvod do technik orientovaných na vývojové fáze,
 • techniky orientované na posílení/budování vnitřních zdrojů (tzv. kompenzační techniky),
 • využití hraní rolí, technika "Family" podle Eleny Tonetti,
 • základy krizové intervence a využití těla v krizové intervenci,
 • téma sexuality v práci s klientem,
 • specifika obtížných situací v terapii (sebevražedný klient, klient s hraniční strukturou osobnosti, mlčící klient, klient kritický k terapeutovi, klient odeslaný do terapie partnerem, klient s tendencí překračovat hranice terapeutického vztahu, klient idealizující si terapeuta),
 • nácvik sessí s využitím všeho dosud probraného ve trojicích (terapeut, klient, pozorovatel) a supervize tohoto nácviku,
 • nácvik první sesse s klientem (anamnéza, kontrakt atd.).

Příklady teoretických témat specifických pro práci s tělem:

 • teorie primární a sekundární osobnosti a vzniku neurózy,
 • vazomotorický cyklus,
 • sebeúzdravný princip,
 • koncept psychoperistaltiky,
 • přenos a protipřenos při práci s dotekem,
 • kontraindikace použití jednotlivých technik,
 • etika práce s dotekem,
 • základy anatomie.

Výcvik bude zahrnovat rovněž následující obecná teoretická témata:

 • základy pojetí člověka, psychiky a terapie významných psychoterapeutických škol,
 • teorie vývoje člověka, vývojová stádia,
 • teorie změny a účinných faktorů v terapii a z toho vyplývající obecné možnosti terapeutických intervencí,
 • psychologické posuzování situací v jejich kontextu (včetně sociálního a kulturního),
 • psychoterapeutická propedeutika,
 • význam a specifika terapeutického vztahu,
 • ochranný odpor v terapeutickém procesu,
 • základy psychopatologie,
 • etika terapeutické práce (včetně etiky práce s dotekem) a řešení modelových etických situací,
 • právní podmínky práce s klienty.

Cíle výcviku

Výcvik má dva hlavní cíle. Prvním je připravit Vás odborně (vědomostně i prakticky) na pomáhající práci s klienty. Výše jste se dočetli, jaká témata ve výcviku budou a co se naučíte.

Druhým neméně důležitým cílem je podpořit Váš seberozvoj směrem k větší zralosti Vaší osobnosti, protože terapeutické dovednosti, které souvisí s osobností pomáhajícího, jsou i dle výzkumů tím rozhodujícím faktorem účinnosti jakékoliv terapie. Cílem je, abyste získali větší náhled sami na sebe, byli vědomější, lépe rozuměli svému prožívání i lépe rozuměli svým potřebám. A také vědoměji zacházeli se svými emocemi i vztahy. Ve výcviku budete mít možnost projít korektivní zkušeností, jak emocionální a kognitivní, tak i konativní a budete rozvíjet svou emoční inteligenci. Abyste získali schopnost budovat účinný terapeutický vztah s různými typy klientů s různými obtížemi, zvládali vlastní emoční regulaci v roli terapeuta a orientovali se v interakcích, přenosech a protipřenosech, které se v terapeutickém vztahu vyskytují.

Tato seberozvojová část bude přítomna jak v rámci výcvikových workshopů ve skupině, tak i v hodinách individuální terapie, které jsou součástí výcviku. Součástí výcvikových workshopů bude také cca jednou za 1,5 roku možnost svůj postup a směřování na této vnitřní cestě konzultovat individuálně s hlavním lektorem výcviku.

Současně je třeba vzít na vědomí, že výcvik není terapeutická skupina a nemůže být náhradou regulérní (psycho)terapie, přestože má tento seberozvojový potenciál. Od účastníků se očekává, že už před vstupem do výcviku mají jistou zralost, emoční stabilitu a odolnost, protože na výcvikových workshopech nebude vždy možné upřednostnit to, co by v daný moment účastník nejvíce potřeboval pro svůj vnitřní seberozvojový proces, protože zde budou i potřeby celé skupiny, časové omezení a rovněž bude přítomný výukový cíl výcviku. V tomto smyslu se očekává, že na výcvikovém workshopu otevřená a nedokončená témata či procesy si účastník zpracuje v hodinách individuální terapie.

Pokud se o výcvik zajímáte proto, že od něj očekáváte především svůj vlastní seberozvoj a léčení, velmi doporučujeme zvážit vložení času a peněz spíše do intenzívní individuální psychoterapie. Přinese Vám to větší uspokojení a lepší výsledky. A možnost účasti na výcviku zvážíte až později. V případě, že máte v tomto bodě pochybnosti, neostýchejte se kontaktovat hlavního lektora Tomáše Morcinka na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozvržení obsahu výcviku

Sebezkušenost, teorie i nácvik dovedností se budou na workshopech skupinové části výcviku vzájemně prolínat po celou dobu. Podobně, jako se tyto složky prolínaly i na víkendovém Úvodu do body-psychoterapie, který jste před výcvikem absolvovali.

V prvních dvou letech výcviku bude ale přece jen větší zaměření na sebezkušenost, V posledních dvou letech skupinové části pak naopak některé víkendy v Praze mohou být zaměřené spíše teoreticky než prožitkově a ve výcviku bude celkově i více nácviků. A rovněž přibude supervize Vaší práce s prvními klienty.

Etický kodex

Vzhledem k tomu, jak hluboká může být práce s klientem, když pracujeme přes tělo, často mnohem hlubší, nežli je tomu u verbální psychoterapie, je důležité, aby se odehrávala v bezpečném prostředí a bezpečném kontextu. Takovýto bezpečný kontext je v současnosti nejlépe definován v psychoterapeutických etických kodexech. Výcvik i jeho lektorský tým se proto hlásí k etickému kodexu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP, česky zde) i etickému kodexu České asociace pro psychoterapii (ČAP). A zásady těchto kodexů budou součástí výuky ve výcviku.

 

Zpět na základní informace o výcviku

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
12.-14.4. 2024 v Praze

Setkání v polaritě mužské a ženské energie

Víkendový kurz, ve kterém můžete prozkoumat svůj vztah k opačnému pohlaví. Určeno pro jednotlivce i páry. Vede Tomáš Morcinek
10.-12.5.2024 v Praze

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook