Nabízíme kurzy a výcviky z oblasti body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo).

Vycházíme především z biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen. 

Kurzy jsou určeny jak odborníkům, tak široké veřejnosti se zájmem o sebepoznání a osobnostní rozvoj.

Pro lékaře a psychology jsme pořádali výcvik v metodě EMDR.

Podporujeme šíření inovativního pohledu na péči o kojence Alpha nursing.


Aktuální kurzy v nabídce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je doporučenou vstupní branou do připravovaného již. 7. opakování kurzu Terapeutická práce s dotekem. Lektor Honza Nejedlý.
Kurz proběhne 1.-3.6.2018 v Praze.

Reichovy charakterové typy - základy

Kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 18.-20.5.2018.

Období dospívání - hledání zdrojů

Kurz určený přednostně pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Uspořádání kurzu je podobné, základem je opět, že každý účastník má možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen, přičemž v tomto případě bude použití hudby, kterou si účastníci sami přinesou, součástí všech sessí. Koná se 4.-8.5.2018 v Praze.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Kurz určený pro všechny, kdo chtějí vědět, jak terapeuticky pracovat s jednotlivými charakterovými typy, které popsal Wilhelm Reich. Předpokladem účasti je znalost základních charakteristik jednotlivých typů. Kurz tedy volně navazuje na seminář Reichovy charakterové typy - základy uvedený výše. Vede Mona Lisa Boyesen v Praze ve dnech 15.-17.6.2018.

Oidipovské období - hledání zdrojů

Kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu, formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Každý účastník má možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou v délce 1,5 - 2 h. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 4.-8.10.2018 v Praze.

Terapeutická práce s dotekem

Již sedmé pokračování ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii včetně výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie založené norskou psycholožkou a fyzioterapeutkou Gerdou Boyesen. Vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové. Celkem šest víkendů v Praze. Zahájení 12.-14.10.2018.

Schválení kurzů Asociací klinických psychologů

Žádáme a pravidelně dostáváme schválení kurzů od Asiciace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání psychologů.

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.