Úvodní kurzy body-psychoterapie

Body-psychoterapie jednovíkendové kurzy

Delší kurzy a psychoterapeutický výcvik

Delší kurzy a výcvik biodynamické terapie

 

Mona Lisa Boyesen

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Květa Palusková

Nové kurzy Květy Paluskové

Na těchto stránkách najdete informace o body-psychoterapii i základní teorii biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen, ze které především (ale nejenom) vycházíme (více).

Nabízíme kurzy a výcviky z oblasti body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo) včetně výuky biodynamických masáží (více).

Nabízíme rovněž kurz zaměřený na terapii u poruch příjmu potravy (více).

Kurzy jsou určeny jak odborníkům, tak většina z nich i široké veřejnosti, lze je tedy využít i jako kurzy osobního rozvoje.

Pro lékaře a psychology jsme pořádali výcvik v metodě EMDR.

Podporujeme šíření inovativního pohledu na péči o kojence Alpha nursing (více).


Nově na stránkách:

Seznam body-psychoterapeutů a nabídek biodynamických masáží a deep drainingu

Seznam absolventů našich kurzů a psychoterapeutického výcviku, kteří nabízejí své služby klientům. Seznam je rozdělený podle krajů a postupně jej doplňujeme.


Aktuální kurzy v nabídce:

Reichovy charakterové typy - základy

Kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede MUDr. Tomáš Morcinek, koná se 2.-4.10.2020 v Praze.

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Již devátý ročník ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii, především pak výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie založené norskou psycholožkou a fyzioterapeutkou Gerdou Boyesen. Vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové. Celkem šest víkendů v Praze. Zahájení 2.-4.10.2020 v Praze.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový roční kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci biodynamické body-psychoterapie, vede MUDr. Dana Hlaváčková. Vhodné jako doplnění pro účastníky nebo absolventy výcviku v některém ze směru psychoterapie zaměřené na tělo, nebo pro maséry a fyzioterapeuty či pro absolventy kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Zahájení kurzu 16.-20.9.2020 v Hlavici.

Oidipovské období - hledání zdrojů

Kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu, formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Každý účastník má možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou v délce zhruba 2 h. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 15.-19.10.2020 v Brně.

Úvodní víkend biodynamických masáží

Víkendový kurz zaměřený na praktickou sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vhodnou vstupní branou do připravovaného již 10. opakování ročního kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Lektor Honza Nejedlý. Kurz proběhne 16.-18.10.2020 v Praze.

Základy psychosomatiky

Kurz zaměřený na základy teorie psychosomatiky - celostní pohled na člověka a jeho zdraví. Určeno těm, kdo terapeuticky pracují a o této problematice mají zatím jen malé nebo žádné povědomí, ale i všem ostatním zájemcům. Vede Květa Palusková, koná se 23.-25.10.2020 v Praze.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Kurz určený pro všechny, kdo chtějí vědět, jak terapeuticky pracovat s jednotlivými charakterovými typy, které popsal Wilhelm Reich. Předpokladem účasti je znalost základních charakteristik jednotlivých typů. Kurz tedy volně navazuje na seminář Reichovy charakterové typy - základy. Vede norská psychoterapeutka Mona Lisa Boyesen v Praze ve dnech 23.-26.10.2020 v Praze.

Období dospívání - hledání zdrojů

Kurz určený přednostně pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Uspořádání kurzu je podobné, základem je opět, že každý účastník má možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen za použití hudby, kterou si sám přinese. Koná se 12.-16.11.2020 v Brně.

 Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz nabídne nejen teorii, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Vede Květa Palusková, koná se 20.-22.11.2020 v Praze.

COVID informace

Pokud bychom nějaký kurz museli zrušit či přesunout kvůli platným opatřením, kurzovné vracíme v plné výši. Nemusíte tedy mít obavy se hlásit.

Kurz poruchy příjmu potravy

Obnovili jsme kurz Květy Paluskové Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Přidejte se k nám na:

Facebook