Najdete zde informace o body-psychoterapii i základní teorii biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen, ze které především (ale nejenom) vycházíme.

Nabízíme kurzy a výcviky z oblasti body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo).

Kurzy jsou určeny jak odborníkům, tak široké veřejnosti se zájmem o sebepoznání a osobnostní rozvoj.

Pro lékaře a psychology jsme pořádali výcvik v metodě EMDR.

Podporujeme šíření inovativního pohledu na péči o kojence Alpha nursing.


Aktuální kurzy v nabídce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je doporučenou vstupní branou do připravovaného již. 7. opakování kurzu Terapeutická práce s dotekem. Lektor Honza Nejedlý.
Kurz proběhne 1.-3.6.2018 v Praze.

Semináře přístupu Erogenetic

Jedná se o originální kombinaci hraní rolí, muzikoterapie a body-psychoterapie, semináře vede autorka přístupu Gussie Grace Wallem. Erogenetic se nezaměřuje pouze na prozkoumání toho, co bylo, ale má v sobě silný prvek transformace a využívá to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo. Koná se: 1.6.2018 sebeprožitkový večer, 2.-3.6.2018 víkendový seminář, 5.6.2018 večerní seminář - vše v Praze, 6.-10.6.2018 4-denní seminář, kde má každý svou individuální sessi v délce 2 h.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Kurz určený pro všechny, kdo chtějí vědět, jak terapeuticky pracovat s jednotlivými charakterovými typy, které popsal Wilhelm Reich. Předpokladem účasti je znalost základních charakteristik jednotlivých typů. Kurz tedy volně navazuje na seminář Reichovy charakterové typy - základy uvedený výše. Vede Mona Lisa Boyesen v Praze ve dnech 15.-17.6.2018.

Oidipovské období - hledání zdrojů

Kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu, formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Každý účastník má možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou v délce 1,5 - 2 h. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 4.-8.10.2018 v Praze.

Terapeutická práce s dotekem

Již sedmé pokračování ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii včetně výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie založené norskou psycholožkou a fyzioterapeutkou Gerdou Boyesen. Vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové. Celkem šest víkendů v Praze. Zahájení 12.-14.10.2018.

 

Schválení kurzů Asociací klinických psychologů

Žádáme a pravidelně dostáváme schválení kurzů od Asiciace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání psychologů.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.