Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011

Časový rozsah, místo konání

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2011.

Časový rozsah

Hlavní částí výcviku je 260 výcvikových bloků vedených lektory rozložených do zhruba 24 workshopů v průběhu 5,5-6 let (dle domluvy skupiny s lektory). Jeden blok má rozsah 4 tréninkových hodin. Jedná se o čistý čas, který s vámi lektoři stráví, přestávky se nezapočítávají. Obvyklá délka jednoho workshopu je 4-5 dnů formou prodloužených víkendů. Celkový rozsah této části výcviku je tedy 1040 tréninkových hodin. Tato část zahrnuje teorii, sebezkušenost, nácvikovou část a zahrnuje i 50 hodin skupinové supervize práce s klienty.

Kromě workshopů vedených lektory se účastníci sejdou 4x během výcviku na tzv. samořídícím víkendu. Dále je účastníkům doporučeno scházet se mezi workshopy a ve dvojicích nebo ve skupině procvičovat nabyté dovednosti. Toto scházení se není formálně povinnou součástí nutnou k udělení ceritifikátu, ale doporučený a podporovaný způsob, jak věci prezentované na workshopech rozvinout tak, abyste je mohli dobře uplatnit v roli terepeuta, až začnete pracovat s reálnými klienty. Současně je to vhodný způsob jak podpořit svůj sebevývoj.

Během výcviku jsou účastníci dále podporování v tom, aby vytvořili tzv. terapeutický řetězec a v době mezi workshopy spolu pracovali v předem domluvených stálých dvojicích jako terapeut a klient.

Pro získání závěrečného certifikátu je nutné absolvovat i 100 hodin individuální terapie. Účastníci si tuto část výcviku zajišťují sami a veškerá individuální terapie se nemusí konat v letech, kdy se konají výcvikové workshopy. Více viz v podmínkách pro certifikát.

Celému výcviku předchází tzv. otevřený workshop, neboli screening v rozsahu 8 tréninkových bloků. Je určen pro vážné zájemce o výcvik a slouží k formování výcvikové skupiny, definitivnímu rozhodnutí účastníků o vstupu do výcviku a rovněž k rozhodnutí lektorů, zda zájemci jsou způsobilí takový výcvik postoupit.

Před výcvikem je kromě toho nutné absolvovat alespoň jeden úvodní víkend v psychoterapii zaměřené na tělo, pokud už nemáte dostatečnou zkušenost s bodyterapií z dřívějška. O tomto tématu viz více v části Který kurz si vybrat?

Místo konání

Workshopy se konají v tichém a příjemném prostředí na venkově. V současnosti se jedná o objekt poblíž Mnichova Hradiště, ovšem dle situace se může místo konání přesunout i jinam.

Emocionální náročnost výcviku

Vzhledem k prožitkovému charakteru může být program pro účastníky emocionálně náročný. Od účastníků se proto očekává, že si dle svých individuálních potřeb zajistí v době mezi jednotlivými workshopy dostatečnou doplňkovou podporu ve formě terapie, supervize nebo jiných prostředků psychoterapeutické podpory. To je i v souladu s podmínkou, že pro získání certifikátu je nutný určitý počet hodin individuální terapie.

Je třeba mít také na paměti, že přestože výcvik je sebezkušenostní a nabízí tak možnost seberozvoje, nemůže být náhradou regulérní terapie. Když na workshopech budete spolu pracovat jako klienti a terapeuti, Vaši kolegové nebo kolegyně, kteří budou zrovna v roli terapeuta, budou danou techniku dělat poprvé a mají plné právo na to se jí teprve učit.

Povolené absence

Pro získání certifikátu terapeuta je nutné absolvovat minimálně 230 bloků výcviku, doplnit si důležitou chybějící látku a splnit další podmínky, popsané v části Certifikát a zkouška. Pro získání biorelease certifikátu je nutné absolvovat minimálně 130 bloků, doplnit si důležitou chybějící látku a splnit další podmínky pro tento stupeň certifikátu.

V případě zameškání více bloků bude postupováno a rozhodnuto individuálně, zda je možnost a jaká zameškané bloky a příslušná témata nahradit a doplnit. Je na zodpovědnosti účastníků, aby se o možnost náhrady zajímali hned poté, co měli nějakou absenci, a nikoliv až na úplném konci výcviku, kdy už může být možnost náhrady obtížná. Při individuálním posuzování absencí je možné také přihlédnout k dřívějším absolvovaným kurzům z psychoterapie zaměřené na tělo.

Přerušení výcviku

Pokud účastník z vážných důvodů nemůže ve výcviku pokračovat a svou účast ve výcviku ukončí, pokud o to bude mít zájem, je možnost nastoupit do dalšího běhu výcviku s tím, že nemusí znovu absolvovat tu část výcviku, kterou už absolvoval. Tedy část výcviku, kterou již absolvoval a zaplatil, nemusí platit znovu, plně se do nové skupiny zapojí až v místě, kde výcvik předtím ukončil. Do té doby má účast na workshopech pouze doporučenou, nikoliv povinnou, za manipulační poplatek. Toto vše za předpokladu, že se další výcviková skupina bude konat (což je přáním ze strany organizátora, ale nelze dávat žádné záruky).

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook