Bodyterapie nebo body-psychoterapie - jaký je v tom rozdíl?

Na rozdíl od angličtiny se bohužel v češtině často tato dvě slova zaměňují a nerozlišují. Přitom je mezi nimi dosti zásadní rozdíl.

Bodyterapie, bodyterapeut

Synonyma: bodywork, práce s tělem

Bodyterapie je každá práce s tělem (bodywork), tedy taková tělesná ošetření, která mohou mít za cíl ovlivnit třeba i celý organismus, ale pracují buďto výhradně na tělesné úrovni nebo pracují "energeticky", ovšem nepracují s psychologickými obsahy mysli ani s terapeutickým vztahem. Klient je u ní obvykle pasivní nebo se od něj případně očekává pozornost k tomu, co se děje v jeho těle: Pokud se ale během ošetření objeví nějaké emoce, tyto se dále nijak nezpracovávají. Bodyterapie tedy není součástí psychoterapie.

Projevuje se to i tím, že v bodyterapii není průběh ošetření určován vědomým dialogem mezi bodyterapeutem a klientem, ale bodyterapeut je zde spíše v expertní roli, kdy on má za úkol poznat a vědět, co klient v danou chvíli potřebuje.

Vzdělání bodyterapeuta zahrnuje obvykle kurz nebo výcvik v délce 1 - 2 roky.

Mezi bodyterapii můžeme počítat např. Feldenkraisovu metodu, kraniosakrální terapii, Dornovu metodu, Breussovu masáž, osteopatii apod. Také biodynamické masáže a deep draining, pokud jsou nabízeny samostatně a nikioliv jako součást biodynamické body-psychoterapie, lze považovat za bodyterapii. V angličtině je možné najít i definici, že "body therapy" se rovná masážní terapie. Ale definice jsou různé a chápání tohoto slova je velmi volné. Každý pod něj zařazuje něco jiného.

Body-psychoterapie, body-psychoterapeut

Synonyma: psychoterapie zaměřená na tělo, někdy také somatická psychoterapie

Naproti tomu body-psychoterapie je součástí psychoterapie. Tedy využívá a pracuje se vším, co psychoterapie umožňuje, využívá terapeutický vztah, zpracovává psychické a emoční obsahy atd. Oproti verbální psychoterapii jen navíc kromě mluvení využívá i různým způsobem tělo a tělesné vnímání, případně může pracovat i s dotekem. Jiný název pro body-psychoterapii je také psychoterapie zaměřená na tělo.

Někdy i určitý specifický druh masáží může být součástí body-psychoterapie, což je typické právě pro biodynamickou body-psychoterapii. Ale pokud se v tomto případě během masážního ošetření objeví emoce nebo významné psychické obsahy, je s nimi dále pracováno a z masáže je možné plynule přejít do jiného způsobu práce (často např. do vegetoterapie).

Což souvisí i s tím, že na rozdíl od bodyterapie v body-psychoterapii jako ostatně v každé psychoterapii body-psychoterapeut není v expertní roli toho, kdo má vědět a ví, co klient potřebuje. Ale pomáhá klientovi naučit se, aby klient poznal sám, co on i jeho tělo právě potřebují. Tedy aby klient získal větší propojení se svým nitrem i se svým tělem.

Body-psychoterapeut musí absolvovat psychoterapeutický výcvik v délce obvykle 4 - 6 let. A i po výcviku se od něj očekává, že se bude dále vzdělávat a bude navštěvovat supervizi (tedy někoho zkušenějšího, se kterým bude svou práci konzultovat).

Body-psychoterapie se dále rozděluje na různé směry, např. biodynamická body-psychoterapie, biosyntéza, hakomi, bioenergetika, core energetics a mnoho dalších. Pokud máte zájem najít body-psychoterapeuta, můžete se podívat do našeho seznamu biodynamických body-psychoterapeutů a nabídek biodynamických masáží a deep drainingu.

Na co si dát pozor

Pokud hledáte bodyterapeuta nebo body-psychoterapeuta, vždy si na jeho webové prezentaci nebo při rozhovoru s ním ujasněte, co vlastně pod daným slovem nabízí, jaké má vzdělání a zda to ladí s Vaším očekáváním a tím, co vlastně hledáte. A pokud hledáte psychoterapii a ne pouze práci s tělem, pak daný člověk musí být psychoterapeut, tedy mít dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, který trvá 4 - 6 let. Pokud má něco, to trvalo kratší dobu (třeba 2 roky a je jedno, zda se to jmenovalo kurz nebo výcvik), pak není psychoterapeutem, protože za tak krátkou dobu není možné v žádném směru psychoterapie získat plné vzdělání.

 

Na začátek stránky

COVID informace

Na titulní stránce webu najdete aktuální informace ohledně našeho přístupu ke covid situaci.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Podporujeme:

Zdravé fórum

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
19.6. a 17.7.2022 online

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
20.–22.5.2022 a 16.–18.9.2022 v Praze

Zrození do bytí I. (Elena Tonetti)

Víkendový kurz transformativních technik podle Eleny Tonetti, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 6.-9.10.2022 v Brně.

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Přidejte se k nám na:

Facebook