Bodyterapie nebo body-psychoterapie - jaký je v tom rozdíl?

Na rozdíl od angličtiny se bohužel v češtině často tato dvě slova zaměňují a nerozlišují. Přitom je mezi nimi dosti zásadní rozdíl.

Bodyterapie, bodyterapeut

Synonyma: bodywork, práce s tělem

Bodyterapie je každá práce s tělem (bodywork), tedy taková tělesná ošetření, která mohou mít za cíl ovlivnit třeba i celý organismus, ale pracují buďto výhradně na tělesné úrovni nebo pracují "energeticky", ovšem nepracují s psychologickými obsahy mysli ani s terapeutickým vztahem. Klient je u ní obvykle pasivní nebo se od něj případně očekává pozornost k tomu, co se děje v jeho těle: Pokud se ale během ošetření objeví nějaké emoce, tyto se dále nijak nezpracovávají. Bodyterapie tedy není součástí psychoterapie.

Projevuje se to i tím, že v bodyterapii není průběh ošetření určován vědomým dialogem mezi bodyterapeutem a klientem, ale bodyterapeut je zde spíše v expertní roli, kdy on má za úkol poznat a vědět, co klient v danou chvíli potřebuje.

Vzdělání bodyterapeuta zahrnuje obvykle kurz nebo výcvik v délce 1 - 2 roky.

Mezi bodyterapii můžeme počítat např. Feldenkraisovu metodu, kraniosakrální terapii, Dornovu metodu, Breussovu masáž, osteopatii apod. Také biodynamické masáže a deep draining, pokud jsou nabízeny samostatně a nikioliv jako součást biodynamické body-psychoterapie, lze považovat za bodyterapii. V angličtině je možné najít i definici, že "body therapy" se rovná masážní terapie. Ale definice jsou různé a chápání tohoto slova je velmi volné. Každý pod něj zařazuje něco jiného.

Body-psychoterapie, body-psychoterapeut

Synonyma: psychoterapie zaměřená na tělo, někdy také somatická psychoterapie

Naproti tomu body-psychoterapie je součástí psychoterapie. Tedy využívá a pracuje se vším, co psychoterapie umožňuje, využívá terapeutický vztah, zpracovává psychické a emoční obsahy atd. Oproti verbální psychoterapii jen navíc kromě mluvení využívá i různým způsobem tělo a tělesné vnímání, případně může pracovat i s dotekem. Jiný název pro body-psychoterapii je také psychoterapie zaměřená na tělo.

Někdy i určitý specifický druh masáží může být součástí body-psychoterapie, což je typické právě pro biodynamickou body-psychoterapii. Ale pokud se v tomto případě během masážního ošetření objeví emoce nebo významné psychické obsahy, je s nimi dále pracováno a z masáže je možné plynule přejít do jiného způsobu práce (často např. do vegetoterapie).

Což souvisí i s tím, že na rozdíl od bodyterapie v body-psychoterapii jako ostatně v každé psychoterapii body-psychoterapeut není v expertní roli toho, kdo má vědět a ví, co klient potřebuje. Ale pomáhá klientovi naučit se, aby klient poznal sám, co on i jeho tělo právě potřebují. Tedy aby klient získal větší propojení se svým nitrem i se svým tělem.

Body-psychoterapeut musí absolvovat psychoterapeutický výcvik v délce obvykle 4 - 6 let. A i po výcviku se od něj očekává, že se bude dále vzdělávat a bude navštěvovat supervizi (tedy někoho zkušenějšího, se kterým bude svou práci konzultovat).

Body-psychoterapie se dále rozděluje na různé směry, např. biodynamická body-psychoterapie, biosyntéza, hakomi, bioenergetika, core energetics a mnoho dalších. Pokud máte zájem najít body-psychoterapeuta, můžete se podívat do našeho seznamu biodynamických body-psychoterapeutů a nabídek biodynamických masáží a deep drainingu.

Na co si dát pozor

Pokud hledáte bodyterapeuta nebo body-psychoterapeuta, vždy si na jeho webové prezentaci nebo při rozhovoru s ním ujasněte, co vlastně pod daným slovem nabízí, jaké má vzdělání a zda to ladí s Vaším očekáváním a tím, co vlastně hledáte. A pokud hledáte psychoterapii a ne pouze práci s tělem, pak daný člověk musí být psychoterapeut, tedy mít dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, který trvá 4 - 6 let. Pokud má něco, to trvalo kratší dobu (třeba 2 roky a je jedno, zda se to jmenovalo kurz nebo výcvik), pak není psychoterapeutem, protože za tak krátkou dobu není možné v žádném směru psychoterapie získat plné vzdělání.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
29.1.2023 online

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
17.-19.3.2023 v Praze

Zrození do bytí II.

Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci najít svoji vnitřní zralou a dospělou část.
MUDr. Tomáš Morcinek, 24.-26.3.2023 v Brně

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 5.-7.5.2023 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
3.-5.2.2023 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook