Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011

Finanční náklady výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2011.

Cena

Cena za práci lektorů na workshopech a za organizaci výcviku je 500 Kč za každý výcvikový blok. Tato cena platí, pokud je počet členů skupiny 21 a více. Pokud počet členů skupiny začne klesat a stal by se menším nežli 21, cena za jeden blok se bude postupně navyšovat o 15 Kč za každého chybějícího do počtu 21. Minimální možný počet členů skupiny, aby výcvik mohl dále pokračovat, je 12. Účastníci platí všechny bloky výcviku bez ohledu na to, zda se jich zúčastní nebo je zameškají. Sleva z důvodu absence není možná.

Pokud během trvání výcviku přesáhne celková inflace vztažená k cenám roku 2011 hodnotu 5%, cena za jeden blok může být navýšena o tento inflační rozdíl.

Účastníci si dále sami hradí ubytování a plnou penzi v místě konání za dny, kdy jsou na workshopech přítomni. Kromě toho se mezi ty účastníky, kteří se zúčastnili alespoň části daného workshopu, rozpočtou rovným dílem náklady na pronájem sálu a pomůcek, jako jsou matrace apod. V současné době, v cenách roku 2011, se daří workshopy organizovat tak, aby se součet ceny ubytování, plné penze a podílu na pronájmu sálu a pomůcek pohyboval kolem cca 540-550 Kč/den.

Přibližný odhad průměrných ročních nákladů: Přesná roční cena bude závislá na počtu bloků, které se v daném období uskuteční, a na aktuální ceně za ubytování. V průměru ale při počtu účastníků 21 a více roční náklady na workshopy včetně ubytování, plné penze a pronájmu sálu vychází kolem cca 31.200 Kč ročně. Odhad vychází z cen ubytování v roce 2011. Tento odhad nezahrnuje náklady na individuální terapii, která je nutná pro získání certifikátu a kterou je doporučeno aspoň z části absolvovat v letech, kdy probíhají workshopy.

Pokud by počet účastníků byl nižší než 21, jak již bylo uvedeno, cena se navyšuje. Např. při 16 účastnících je cena za blok 575 Kč, odhadované průměrné roční náklady včetně ubytování atd. by se tak zvýšily na 34.500 Kč.

Vezměte, prosím, také do úvahy, že toto jsou průměrné roční náklady. Rozložení plateb ale zcela rovnoměrné nebude - viz systém záloh v dalším odstavci. Vždy na počátku každé čtvrtiny výcviku budete platit více najednou, o to méně pak ale v průběhu dané čtvrtiny.

Systém plateb a závazků

Účastníci se budou zavazovat po jednotlivých čtvrtinách výcviku, tedy vždy na 65 bloků dopředu. Finančním vyjádřením tohoto závazku bude zaplacení nevratné zálohy 1.000 Kč na každý z workshopů v nadcházejí čtvrtině výcviku. Před každým z workshopů pak účastníci doplatí cenu daného workshopu. Ta je daná počtem bloků, které se pro daný workshop plánují.

Pro bližší představu, čtvrtina výcviku bude zahrnovat 6 workshopů, většinu z nich v délce 10 bloků. Před tímto jedenapůlročním obdobím tedy zaplatíte nevratnou zálohu 6.000 Kč a před jednotlivými workshopy pak doplatíte 4.000 Kč.

Předčasné ukončení výcviku ze strany účastníka mu nedává nárok na vrácení již zaplacených záloh. Pokud by případně došlo k ukončení účasti účastníka ze strany vedení výcviku, v takovém případě má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části záloh.

V případě finančních potíží a současném přání ve výcviku setrvat je možné individuálně jednat o možnosti jiného rozložení plateb než je zde uvedené.

Platby v roce 2011 a 2012

Pokud se účastníci již proběhlého screeningu rozhodnou do výcviku vstoupit, své rozhodnutí stvrdí zaplacením zálohy na první čtvrtinu výcviku (záloha je 6.000 Kč). Termín splatnosti je do 5.9.2011, do tohoto termínu je tedy nutné zaplatit 6.000 Kč. V případě finančních problémů je možné zaplatit 3.000 Kč s tím, že zbývající 3.000 Kč je třeba doplatit nejpozději spolu s doplatkem za první workshop. Ten má splatnost 10.11.2011 a jeho výše je 4.000 Kč, pokud bude 21 nebo více účastníků ve skupině, případně příslušně více, pokud by byl počet členů skupiny menší.  

V roce 2012 jsou plánované 4 workshopy s celkovým počtem bloků 42-44. Před každým z nich účastníci zaplatí doplatek za daný workshop. Ten bude (opět za předpokladu 21 a více účastníků) podle délky workshopu 4.000 - 5.000 Kč.

Termíny pro platby na workshopy plánované v roce 2012 jsou uvedeny zde.

Platby poukazujte na účet č. 2900165563 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo VÝCVIK. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, Institut pro psychoterapii zaměřenou na tělo z.s., Františka Kadlece 4/1514, 180 00 Praha 8.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook