Období dospívání - hledání zdrojů
(pokračování kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů)

Minoritská 10, Brno (i pro všechny budoucí termíny)

prožitkový seberozvojový kurz

Kurz nabízíme pouze absolventům kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Příhlášku do pořadníku rozesíláme absolventům pouze emailem. Aktuálně vyhlášený termín zpřístupňujeme zájemcům, kteří jsou v pořadníku na prvních pozicích.

Kurz určený přednostně pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Uspořádání kurzu je podobné, základem je opět, že každý účastník má možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen, přičemž v tomto případě bude použití hudby, kterou si účastníci sami přinesou, součástí všech sessí. Téma Vaší sesse může být z jakéhokoliv životního období od narození do současnosti - není nutné se omezovat názvem kurzu, ten souvisí především s výběrem hudby.

Mona Lisa Boyesen využívá při práci originální kombinaci hraní rolí, receptivní muzikoterapiebody-psychoterapie. Její přístup má v sobě silný prvek transformace a využívá to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo, ať už je to potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu a podobně. Jedná se tedy o přístup orientovaný na uvolnění zablokovaných zdrojů, nikoliv na řešení konfliktů z daného období. Konflikty jsou vědomě postaveny na chvíli stranou, aby se uvolnila cesta k nové zkušenosti.

Součástí přípravy na kurz bude vyhledat a přinést si s sebou více skladeb své oblíbené hudby především z období puberty a dospívání, tedy z věku cca 12-18 let, ale případně i z pozdějších období, a to takovou, která Vás emočně oslovovala a oslovuje. A tuto hudbu si přinést na nějakém přenosném zařízení s sebou (MP3 přehrávač, mobil nebo discman apod. včetně sluchátek). Podobnější informace k výběru hudby dostanete e-mailem.

Jedná se o kurz je sebezkušenostní, nikoliv výukový. Pokud už psychoterapeuticky pracujete, tak ale pro Vás bude určitě přínosné pozorovat, jak lektorka kurzu pracuje. V kurzu, který končí v pondělí odpoledne, ale nebude teorie ani nebude prostor, aby lektorka vysvětlovala a učila, co, proč a jak dělá.

Výuková část

Po skončení sebezkušenostní prožitkové části obvykle následuje výuková část (v pondělí 17:30-20:00 a v úterý 10:00 - 14:00), kde je prostor se lektorky zeptat na svou vlastní sessi a položit i jakékoliv jiné otázky na intervence, které lektorka v průběhu workshopu použila. Tato výuková část je otevřena komukoliv, kdo z účastníků o ní má zájem. Nejvíce pak samozřejmě může přinést těm, kdo už terapeuticky pracují. Vemte ale, prosím, na vědomí, že se nejedná o systematickou výuku, po které byste mohli vést sesse stejným způsobem jako lektorka.

Pokud se chcete kromě prožitkové části s vlastní sessí zůčastnit i této výukové části, cena se navyšuje o 1.000 Kč. Zda se tato výuková část koná a podrobnosti o ní se dozvíte, až když Vám nabídneme účast na konkrétním termínu. Této výukové části se není možné zůčastnit samostatně, bez účasti na celém workshopu.

Část z toho, co, jak a proč při vedení sessí lektroka dělá, se můžete dovědět také v kurzu Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii.

Lektorka kurzu

Mona Lisa BoyesenMona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou biodynamické body-psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě. V České republice je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Kurz se bude konat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Časový rozsah a cena semináře

Začátek ve čtvrtek v 18:00, konec v pondělí v 15 h. Celkem minimálně 45 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Začátky budou každý den v 10:00 (příp. v 9:30), konec vždy večer mezi 19 a 21 h (ale s možností protažení v nutném případě, kdy to poslední sesse ten den bude vyžadovat - počítejte s tím, pokud nebudete přespávat přímo v Brně, že pokud budete v roli, není možné odejít dříve, než poslední sesse skončí).

Cena je 9.000 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 7.000 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné případně zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena vychází mimo jiné z toho, že maximální počet účastníků je omezen na 10. Pokud jste v nepříznivé finanční situaci, ale máte vážný zájem o tento kurz, nemůžeme bohužel poskytnout slevu, ale je možné se případně individuálně domluvit na splátkách tak, že část ceny doplatíte až v době po konání kurzu. V takovém případě kontaktujte organizační asistentku kurzu, kontakt viz níže.

Komentář k ceně

Způsob práce lektorky Mony Lisy Boyesen se neustále vyvíjí. Výsledkem je, že v sessích, které vede, jde do větších hloubek a během jedné sesse často považuje za nezbytné se věnovat postupně i více tématům. Tím se vše stává časově náročnější, ale jako účastníci z toho dostáváte více. To je také důvodem, že od podzimu 2020 dochází ke snížení maximálního počtu účastníků na 10. To jsme museli zohlednit i v ceně, která tak stoupla. Ale i tak tuto cenu můžeme nabízet jen díky vstřícnosti lektorky, která netrvá na odměně, kterou by za stejně dlouhý workshop dostala v Německu. Takže můžeme děkovat její přízni, kterou má k České republice, protože jsme jedinou zemí, kde tuto svoji práci nabízí ve formě otevřených workshopů a nikoliv pouze pro účastníky dlouhodobého výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Jsme si vědomi, že cena není malá. Pokud její práci ale už znáte, tak víte, jak je velmi cenná a jak jedna sesse s ní na workshopech Oidipovské období nebo Období dospívání vydá bez nadsázky za rok i více obyčejné psychoterapie. A snížený počet účastníků znamená, že má na Vaši sessi opravdu dost času a není potřeba nic uspěchávat.

Možnosti ubytování

Omezená možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu si přespání, prosím, domluvte předem s organizační asistentkou, která Vám sdělí i podmínky.

Účast během těhotenství

Kurzu se nemůžete účastnit, pokud jste těhotná. Je to jak v zájmu ochrany samotného těhotenství, protože na kurzu probíhají silné emoce a nikoliv jen ty pozitivní a někdy i intenzivní tělesné interakce. A také pro zdárný průběh sesse je potřeba někdy tělesných intervencí, které by nebylo možné v tomto případě použít. A velmi pravděpodobně vědomě či podvědomě byste si ani nemohla emočně dovolit jít do takové hloubky, jak by bylo potřeba. 

Pokud těhotenství plánujete, klidně se do pořadníku zapište, ten je nezávazný. Až na Vás přijde řada a nabídneme Vám konkrétní termín kurzu, dáte nám vědět, zda se zúčastníte nebo ne.

Společná účast rodinných příslušníků a partnerů

Společná účast partnerů / milenců nebo osob v příbuzenském vztahu není možná. Platí to jak pro vztahy rodič - dítě, prarodič - vnuk/vnučka, tak pro sourozenecký vztah, vztah teta/strýc - synovec/neteř nebo vztah bratranec/sestřenice. Podstatný přitom není samotný biologický vztah, ale emoční provázání. Toto pravidlo tedy platí i v případě, že se jedná o "náhradního" rodiče, např. otčíma, nebo nevlastní sourozence, se kterými jste vyrůstali či jste emočně provázáni apod. Platí také pro případy společné účasti Vás a např. partnerů Vašich rodinných příslušníků

 

Přihlašování - obratem po obdržení přihlášky

Pokud jste již absolvovali kurz Oidipovské období - hledání zdrojů, dostanete přihlášku do pořadníku zájemců emailem. Poté se co nejdříve přihlašte a vyčkejte, až vám nabídneme konkrétní termín kurzu. Termíny se snažíme s lektorkou domlouvat podle počtu zájemců a jejích časových možností. Určitě ale budete nějakou dobu čekat. V této fázi ještě neplaťte zálohu.

Ve chvíli, kdy Vám nabídneme konkrétní termín kurzu, potřebujeme Vaše definitivní vyjádření, zda se kurzu v tomto termínu chcete zúčastnit a také Vás vyzveme k zaplacení rezervační zálohy. Tu je třeba poté bez odkladu zaslat dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Pokud se kurzu v daném termínu nebudete moci zúčastnit, ponecháme Vás v pořadníku zájemců.

Pokud nejste absolventem kurzu  Oidipovské období - hledání zdrojů a přesto se chcete kurzu zúčastnit, napište mi prosím individuálně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Oslovili bychom Vás v případě, že by se kurz nezaplnil absolventy Oidipovského období (pravděpodobnost je ale vzhledem k velkému zájmu velmi malá, spíše doporučujeme nejdříve se zúčastnit kurzu Oidipovské období).

Rezervační zálohu ve výši 2.000 Kč zašlete po vyzvání převodem na účet 2302404392 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo DOSPÍVÁNÍ. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2302404392 / 8330 a slovenský IBAN SK55 8330 0000 0023 0240 4392. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 15-20 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ44 2010 0000 0023 0240 4392, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Jana Mártonová, tel.: 737 658 953, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 17085748
jednatel Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook