Základy body-psychoterapie pro psychoterapeuty

roční kurz, zahájení zatím odloženo na neurčito

sebezkušenostní výukový kurz

Specializovaný výběrový roční kurz je určen pro psychoterapeuticky pracující profesionály z pomáhajících profesí a umožní jim rozšířit si své kompetence a integrovat některé principy body-psychoterapie do své práce. Je to příležitost pro všechny, kdo mají psychoterapeutický výcvik v některém z verbálních směrů psychoterapie, ale nechtějí absolvovat celý dlouhodobý výcvik psychoterapie zaměřené na tělo.

Rozšíření kompetencí se bude týkat především nedotekového využití těla v psychoterapii. Protože ale pokud chceme vést klienta více do těla a tělesného prožívání, musíme toho být jako terapeuti sami schopni, druhým záměrem kurzu je Vás jako účastníky přivést více do propojení s vlastním tělem a prožíváním. Proto v samotném kurzu s dotekem pracovat budeme. Rovněž tak s expresí nebo s následováním impulsů v těle. Pokud byste do svého způsobu práce chtěli integrovat i práci s dotekem, budeme v kurzu diskutovat, co lze bezpečně použít a k čemu byste kompetence získali až po absolvování plného dlouhodobého výcviku v body-psychoterapii.

Absolvováním kurzu se tedy nestanete body-psychoterapeutem, ale budete moci nově nabyté dovednosti integrovat do svého hlavního terapeutického přístupu. Kurz bude takto zaměřen na praktickou aplikaci ve Vašem dosavadním způsobu práce, ať už pracujete individuálně nebo se skupinou. Očekáváme, že tedy bude ze strany účastníků interaktivní, kdy budete s lektorem diskutovat, jak lze nabídnuté principy a techniky začlenit zrovna do vašeho konkrétního přístupu a směru, ve kterém jste vyučeni.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu budou vybrané metody a techniky, které jsou jinak součástí dlouhodobého výcviku. 

Kurz bude veden sebezkušenostně. Tedy každá technika nebo přístup budou vysvětleny, případně demonstrovány před skupinou, a pak si ji účastníci vyzkouší na sobě zpravidla ve dvojicích jak v roli terapeuta, tak v roli klienta. To je ten nejlepší zůsob, jak pochopit principy práce, které dané cvičení demonstruje, ale předpokládá to otevřenost k tomu se emočně dotýkat svých vlastních témat.

Ačkoliv výuka bude vedena formou cvičení a technik, neznamená to, že při samotné práci s klientem bychom měli mechanicky aplikovat jednotlivé techniky. V práci s klientem především kreativně využíváme principy, na kterých jsou tyto techniky postaveny. Principy, které si v kurzu osvojíte.

Příklady toho, s čím se v kurzu můžete setkat:

 • prohloubení základního postoje psychoterapeuta (plná přítomnost),
 • jak při verbální práci pomoci klientovi být více ve spojení se svým tělem a prožíváním,
 • různé možnosti verbální práce s klientem využívající tělo a imaginaci (včetně např. sond z Hakomi terapie nebo focusingu v jeho původním pojetí podle E.Gendlina),
 • využití imaginace pro posílení/budování vnitřních zdrojů klienta,
 • využití zástupných předmětů při práci s klientem,
 • využití práce s prostorem,
 • různé aplikace principu převzetí z Hakomi terapie,
 • úloha záměru při doteku a některé základní biodynamické masáže,
 • některé možnosti práce se zadrženými impulsy v těle (vegetoterapie),
 • základy práce s regresí, s agresí, s uzemněním (grounding) apod.,
 • základy Reichových-Lowenových charakterových typů a specifika jednotlivých typů v terapii,
 • využití čtení těla a impulsů v těle klienta,
 • základní teoretické koncepty body-psychoterapie, 
 • etika práce s dotekem v psychoterapii včetně kontraindikací,
 • případně dle zájmu skupiny téma sexuality v práci s klientem.

Podle zájmu a složení skupiny budou některá uvedená témata probrána hlouběji a některá spíše okrajově. Pokud by totiž všechna měla být probrána do hloubky, pak by kurz musel trvat dvojnásobek času a více. Na druhou stranu, pokud po skončení kurzu bude dostatečný zájem, bude možné přidat jeden nebo dva další workshopy na určité téma.

Předpoklad účasti

Pro vstup do ročního kurzu je třeba splnit následující:

 • mít ukončený výcvik v některém psychoterapeutickém směru (nebo být blízko dokončení),
 • mít praxi s klienty individuální nebo skupinovou (nebo mít minimálně dřívější zkušenost práce s klienty), 
 • absolvovat Úvod do body-psychoterapie s lektorem Tomášem Morcinkem.

Z těchto podmínek lze případně získat výjimku, ale přednost budou mít ti zájemci, kteří splní všechny uvedené podmínky. Pokud si nejste jisti, zda podmínky splňujete, nebo chcete požádat o výjimku, neostýchejte se napsat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Lektor kurzu

Tomas MorcinekMUDr. Tomáš Morcinek - nar. 1961, původní profesí psychiatr se zaměřením na psychoterapii. Působil ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, kde se věnoval především dlouhodobé individuální psychoterapii a body-psychoterapii, ale vedl i psychoterapeutické skupiny a denní stacionář. V současnosti pracuje v centru pro duševní zdraví Hélio v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being podle Eleny Tonetti, Alpha nursing podle Mony Lisy Boyesen, Deep draining u K. Paluskové atd.). Od roku 2010 se rovněž věnuje lektorské činnosti.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Bude požádáno o přidělení kreditů pro další vzdělávání klinických psychologů a předpokládáme, že pro každý termín kurzu bude přiděleno 12 kreditů, celkem tedy můžete získat 48 kreditů.

Rozsah kurzu, velikost skupiny

Rozsah kurzu je 156 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Kurzu je možné se zúčastnit pouze jako celku a také se platí jako celek.

Velikost skupiny je omezena na maximálně 22 účastníků.

Termíny a místo konání

Kurz se bude konat v ubytovacím zařízení Dům jógy Hlavice (Všelibice) kromě prvního víkendu, který bude v Praze.

Termíny kurzu zatím nejsou naplánovány.

Cena kurzu

Cena kurzu je 37.440 Kč (240 Kč za výukovou hodinu) a je splatná v celkem 3 splátkách. Rezervační záloha spolu s přihláškou 3.000 Kč, 2. splátka ve výši 15.000 Kč v termínu 14 dnů před zahájením kurzu (tedy do 26.9.2024), 3. splátka ve výši 19.440 Kč do 26.2.2025.

Výjimečně lze po vzájemné domluvě stanovit individuální rozložení splátek. V takovém případě kontaktujte organizační asistentku kurzu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tato cena nezahrnuje cenu za ubytování a plnou penzi a nezahnuje náklady na pronájem sálu v místě konání. Náklady na pronájem sálu budou rozpočítány mezi účastníky přítomné na daném setkání a budou se hradit spolu s ubytováním a stravou přímo ubytovacímu zařízení. Dle aktuálních cen roku 2023 tak jeden pobyt (ubytování, strava, podíl na pronájmu sálu) vychází na cca 4.400 Kč

Kurz platíte jako celek bez ohledu na to, zda se budete moci zúčastnit všech setkání.

Přihlašování

Na kurzu jsou volná místa. Zasílejte zálohu spolu s přihláškou.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška na Základy body-psychoterapie pro psychoterapeuty

Rezervační zálohu ve výši 3.000 Kč zašlete převodem na účet č. 2102407265 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište ZAKLADY.QR-platba

Můžete použít i QR kód, jen je nutno doplnit variabilní symbol.

 

Platba ze Slovenska

Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte vnitrostátní převod (nikoliv platbu do zahraničí, ani SEPA platbu, zbytečně by to obě strany stálo poplatky) na číslo účtu 2102407265 / 8330 a slovenský IBAN SK9383300000002102407265. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé.

Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z dalších evropských zemí

Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ8220100000002102407265, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766.

Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 60 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 59 a 31 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 800 Kč. Při odhlášení mezi 30 a 14 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 2.000 Kč. Při odhlášení méně než 14 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 3.000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Alžběta Černá tel.: 777 113 405, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook