Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011

Lektoři výcviku

Výcvik bude veden níže uvedeným lektorským týmem. Obvykle bude přítomen jeden z lektorů, spíše výjimečně dva lektoři současně. Některé části výcviku mohou být případně vedeny jiným lektorem jako hostem.

Záměrem organizátora i lektorů je, aby lektorský tým zůstal stálý po celou dobu výcviku. Organizátor si ale vyhrazuje právo obsazení lektorského týmu změnit nebo doplnit, zejména pokud by některý z lektorů nemohl z vážných důvodů pokračovat ve své lektorské práci.

Tomáš Morcinek - lektor psychoterapeutického výcviku MUDr. Tomáš Morcinek, hlavní lektor -  nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, Birth into being podle Eleny Tonetti, Alpha nursing podle Mony Lisy Boyesen, deep draining u K. Paluskové atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii a od r. 2009 vede kurzy body-psychoterapie.

Eli Weidenfeld - lektor výcvikuEli Weidenfeld - nar. 1943, senior trenér Evropské školy biodynamické psychoterapie (ESBPE) v Lübecku (SRN). Narodil se a vyrostl v izraelském Tel Avivu, vystudoval psychologii na Hamburské univerzitě. Absolvoval výcvik v několika verbálních a neverbálních terapeutických metodách se zaměřením na body-psychoterapii. Od roku 1984 se věnuje individuální i skupinové terapii a od roku 1989 je zároveň školitelem biodynamické psychoterapie v Německu, Rakousku a Švýcarsku (zejména pro školu "European School of Biodynamic Psychotherapy" (E.S.B.P.E.) se sídlem v německém Lübecku). V současnosti žije v Praze.

Květa Palusková - lektorka psychoterapeutického výcviku RNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí rovněž jako výcviková lektorka ve výcvicích biodynamické psychoterapie v České Republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Ebba Boyesen - lektorka psychoterapeutického výcviku Ebba Boyesen - nar. 1944 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, senior trenérka a zakladatelka Evropské školy biodynamické psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Vystudovala psychoterapii zaměřenou na tělo v šedesátých a sedmdesátých letech, dále vystudovala gestalt terapii, primární terapii a systemickou rodinnou terapii. Aktivně se podílela na založení Gerda-Boyesen Institutu v Londýně v roce 1971, a po určitý čas tam působila jako pedagogická ředitelka. Terapeutické práci i vedení výcviků se věnuje již od sedmdesátých let. V současné době žije v blízkosti Perpignanu na jihu Francie a je aktivní lektorkou v celé Evropě  a také v Brazílii, Izraeli, v Austrálii i v USA. Vždy se zajímala o energetický rozměr lidského bytí a vyvinula  několik  inovativních  psychoterapeutických metod, jako např. Birth-Release nebo Psycho-Energetik®.

Mona Lisa Boyesen - lektorka psychoterapeutického výcviku Mona Lisa Boyesen - nar. 1945 v Norsku, jeden z pionýrů hnutí humanistické psychologie a neo-reichiánského hnutí. Od r. 1969 je terapeutkou a následně pak i výcvikovou trenérkou na poli psychoterapie zaměřené na tělo s doplňujícím výcvikem v biosystemické terapii a poradenství u dr. Jerome Liss. Zakladatelka biorelease (seberegulace a uvolnění od stresu), Alpha nursing (citlivá péče o dítě jako prevence chronických narušení osobnostních vzorců). V těsné spolupráci se svojí matkou, dobře známou psychoterapeutkou a reichiánskou analytičkou Gerdou Boyesen (+2005) vyvinula, formulovala a publikovala teoretické základy biodynamické psychologie (Biodynamik des Lebens, Synthesis Verlag, 1982, anglicky Collected Papers, 1973-78) a společně se svou matkou Gerdou, sestrou Ebbou a bratrem Paulem ji dále rozvíjeli, takže biodynamická psychologie a psychoterapie byla v r. 2001 akreditována Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) jako vědecky podložená metoda.  V současnosti žije v Dánsku a vede seminíáře a výcviky po celé Evropě.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook