Semináře a kurzy osobního rozvoje
(zaměřené především na osobnostní růst účastníků)

Osobnostní růst a seberozvoj se stává součástí životního přístupu mnoha lidí. Je důležitý nejen pro rozvoj soukromého života, především tedy vztahů, ale má svůj nezanedbatelný přínost i v profesní oblasti, především pro ty, kdo pracují v týmu nebo na vedoucích pozicích. Čím osobnostně zralejší jste, tím větší šanci máte na uspokojivý soukromý i pracovní život.

Kurzy a semináře osobního rozvoje jsou jednou z možností, jak svůj růst do větší zralosti podpořit. Je možné k tomu využít téměř všechny naše kurzy, protože téměř všechny jsou sebezkušenostní. Níže najdete rozdělení našich kurzů na:

  • ty, které jsou primárně zaměřené na osobnostní rozvoj účastníků,
  • na ty, které jsou sice výukové, ale sebezkušenostním způsobem a jsou otevřené všem zájemcům z řad veřejnosti a je tedy je možné je využít pro osobní rozvoj,
  • a na ty, které sice jsou sebezkušenostní, ale jsou určené především pro již terapeuticky pracující zájemce, tedy spíše pro odbornou veřejnost.

Velká výhoda využití těla na našich kurzech

Naše kurzy vycházejí především z body-psychoterapie a příbuzných směrů a tedy se na nich různým způsobem do práce zapojuje kromě mluvení i tělo. Může to být skrze zvědomění tělesného vnímání a proživání, může to být skrze využití prostoru a pohybu v něm, může to být skrze dotek včetně některých biodynamických masáží apod. Při práci s dotekem je to vždy ze strany lektora nabídka a vždy se tak děje s respektem k hranicím každého z účastníků.

Velká výhoda zapojení těla do seberozvojové práce je to, že "tělo nikdy nelže". V každém z nás je kromě přání po nějakém vnitřním posunu a větší zralosti i opačná tendence, která se snaží jakékoliv změně zabránit. Je to tendence přirozená a svým způsobem také užitečná, zajišťující stabilitu. Odborně jí říkáme "ochranný odpor". A riziko čistě verbálních přístupů k osobnímu rozvoji je ten, že takové přístupy zasáhnou jen náš intelekt. Jenže je známo, že čistě intelektuální náhledy a nové informace, které nezasáhnou dotyčného více do hloubky (tedy i do těla), nemají potenciál cokoliv v životě skutečně změnit. A ochranný odpor se snaží o to, aby to na té neohrožující intelektuální rovině zůstalo. Ano, i na verbálním kurzu osobního rozvoje k takovému hlubšímu zasažení může dojít, ale pokud se využije různým způsobem i tělo, je pravděpodobnost mnohem větší.

A nyní již slíbené rozdělení našich kurzů:

Semináře a kurzy osobního rozvoje

Tyto kurzy jsou prožitkové a vychází především z principů biodynamické body-psychoterapie, z bioenergetiky, ale nejen z nich. Pomocí obvykle jednoduchých cvičení (jednotlivě, ve dvojicích, malých skupinkách) se budete moci více dozvědět o sobě, svých vzorcích chování, vlastních hranicích a potřebách, případně objevit nové vnitřní krajiny a také vše integrovat a strávit. A tím, že se na nich pracuje také s tělem a dotykem, umožní to uvolnit chronická napětí a zadržované emoce, které jsou v našich tělech uloženy.

I když primární zaměření těchto kurzů není výukové, pokud už sami nějak terapeuticky pracujete s druhými individuálně nebo vedete skupiny, použitými technikami se jistě můžete nechat imspirovat a zařadit je do svého repertoáru. V tomto smyslu jsou vhodné i pro ty, kdo se chtějí něco naučit.

Úvodní víkend Cesty sebepoznání (víkendový seminář osobního rozvoje)

Je určený pro zájemce o dále uvedený roční kurz Cesta sebepoznání, ale lze jej absolvovat i samostatně. Na kurzu je možné se seznámit s lektorem či v tomto případě spíše průvodcem Honzou Nejedlým a jeho stylem vedení skupiny a na základě zkušenosti se případně rozhodnout pro účast na ročním kurzu.

Cesta sebepoznání (roční kurz osobního rozvoje)

Celkem 5 víkendů, z toho 2 prodloužené, kde v bezpečném prostředí stabilní skupiny můžete jít v práci na sobě a osobním seberozvoji do hloubky. Můžete zde mnoho získat pro své osobnostní zrání, které je důležité pro nás všechny a pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích obzvláště, neboť vyzrálost osobnosti pomáhajícího je tím nejúčinnějším faktorem. A pokud sami pracujete s klienty, můžete se jednotlivými cvičeními a technikami inspirovat.

Oidipovské období - hledání zdrojů (kurz osobního rozvoje)

Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen v délce 2-3 h. Jedná se o jeden z nejhlubších a nejsilnějších kurzů osobního rozvoje, který nabízíme. Kurz má délku 4 dnů a koná se v obvykle v Praze nebo v Brně.

Období dospívání - hledání zdrojů (kurz osobního rozvoje)

Kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Opět nabízí možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen.

Sebezkušenostní výukové kurzy (pro terapeuty i veřejnost se zájmem o osobní rozvoj)

Pro zájemce o celou šíři technik a přístupů body-psychoterapie nabízíme Úvodní víkend body-psychoterapie s případnou možností pokračovat v delších kurzech jako je 4-víkendový kurzu Základy body-psychoterapie nebo delší 1,5 roční kurz Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Tuto část naší nabídky máme dočasně pozastavenou, pokud chcete být informováni, až tyto kurzy budou znovu v nabídce, přihlaste k odběru Zpravodaje o nových akcích, který posílám zhruba 4-7x ročně.

Je možné také zvolit některý z kurzů zaměřených na biodynamické masáže (součást biodynamické body-psychoterapie). Jedná se o masážní ošetření zaměřená na energetické přeladění organismu, některé z nich je možné provádět přes oblečení, některé s olejen přímo na kůži. Do této části patří kurzy Úvodní víkend biodynamických masáží a pak delší kurzy Biodynamické masáže a práce s dotekem a Terapeutické masáže a deep draining.

Pro zájemce o typologii vyvinutou Wilhelmem Reichem máme kurzy Reichovy charakterové typy - základy a Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii . První z nich je napůl teoretický a napůl sebezkušenostní, druhý z nich převážně sebezkušenostní. 

Kurzy primárně pro terapeuty

Sem je možné zařadit především sebezkušenostní kurzy Květy Paluskové Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen, Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy a převážně teoretický kurz Základy psychosomatiky.

 

Na začátek stránky

COVID informace

Na titulní stránce webu najdete aktuální informace ohledně našeho přístupu ke covid situaci.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
13.2., 3.4. a 12.6.2022 online

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Reichovy charakterové typy - základy

Víkendový kurz typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
18.-20.3.2022 v Praze

Úvodní víkend body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
28.–30.1.2022 v Brně, 25.–27.2. a 25.–27.3.2022 v Praze

Základy body-psychoterapie

3-víkendové prohloubení úvodního víkendu, z toho 2 víkendy prodloužené
začíná 22.-24.4.2022 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Přidejte se k nám na:

Facebook