Kurzy na zdroje zaměřené body-psychoterapie
(kurzy osobního rozvoje)

Seberozvojové kurzy zařazené do této části nejsou kurzy výukové, ale kurzy prožitkové, zaměřené na práci na sobě. Jsou to tedy kurzy zaměřené na osobnostní seberozvoj. Mohou Vám pomoci udělat potřebné vnitřní změny, po kterých toužíte. Pokud už ale jste terapeuty a pracujete s klienty, jistě se způsobem práce a technikami z těchto kurzů můžete ve své práci vhodně inspirovat.

Kurzy zde uvedené jsou zaměřené na posílení vnitřních zdrojů. Nejlépe, když si přečtete článek v části Info o tom, co to je na zdroje zaměřená body-psychoterapie. Velmi stručně řečeno, je to ta část psychoterapeutických postupů, kdy vědomě a záměrně pomáháme klientovi vytvořit a také ukotvit v těle vnitřní zdroje, které jsou tvořené vším, co jsme kdy pozitivního zažili. Často s využitím regrese a s využtím tzv. "kompenzačních technik". Využíváme k tomu jak imaginaci, tak např. hraní rolí. A protože se jedná o body-psychoterapii, pracujeme i s dotekem.

Pokud chceme rozvinout a ukotvit v těle to pozitivní, záměrem je vyvolat v klientovi hluboké pozitivní korektivní emoční prožitky. A to opakovaně, aby to podpořilo sklon mít tyto prožitky i v životě. To ale neznamená, že při vytváření pozitivního prožitku se nemůže objevit smutek nebo lítost, např. z toho, že tyto prožitky nemáme v běžném životě nebo jsme je neměli v dětství. Na kurzech jsou vítány všechny pocity, které se objeví.

Zde uvedené kurzy vycházejí z biodynamické body-psychoterapie, z přístupu Mony Lisy Boyesen zaměřeného na zdroje a z technik Eleny Tonetti.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (inspirováno Elenou Tonetti)

Přepis limbického otisku je kurz trvající 5 hodin a obsahuje dlouhou řízenou imaginaci na téma zrození na tento svět. Budete mít možnost se v představě zrodit znovu a přesně takovým rodičům, po kterých jste vždy toužili. Více o smyslu této techniky v popisu kurzu. Kurz v současnosti nabízíme především online formou.

Následující tři kurzy tvoří volný cyklus, je možné se jich zúčastnit v libovolném pořadí:

Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče) – víkend obsahující techniku, která využívá hraní rolí, kdy Vám další členové skupiny hrají ideální rodiče. Cílem je dosytit to, co jste nedostali v dětství. Jako bonus obdržíte jednu účast na online Přepisu limbického otisku zdarma. Dříve jsme tento kurz nabízeli pod názvem Zrození do bytí I.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (vnitřní zralost) – hlavní technika tohoto víkendu je zaměřena na integraci vnitřní racionální a živelné část v nás a zrození "vnitřního stařešiny" či "moudré ženy" v nás a rovněž využívá hraní rolí.

Rozvíjení vnitřních zdrojů (autenticita a vnitřní svoboda) - víkendový kurz, na kterém můžete projít krátkou individuální sessí před skupinou zvanou Core Cry a zažít techniku hodná x zlobivá holka/hodný x zlobivý kluk, ve které se vyrovnáte s tématem přízpůsobení se versus svoboda a autenticita. Podrobný popis kurzu připravujeme.

Elena Tonetti Vladimirova

Elena Tonetti VladimirovaElena Tonneti Vladimirova při své práci s rodícími ženami vyvinula velmi efektivní postupy, jak dosáhnout emoční transformaci. Jednalo se o situace, kdy se porod rozeběhne, ale pak se zastaví, což může být často způsobeno nevyřešenými emočními bloky. Sama svůj přístup nenazývá ani psychoterapií, ani práci s tělem, ale její postupy jsou často shodné nebo velmi blízké těm, užívaným v integrativní body-psychoterapii, jen s ještě větším důrazem na transformaci.

Povídání o Eleně Tonetti a jejich technikách

Hovoří lektor kurzů Tomáš Morcinek.

 

YouTube Zrození do bytí

 

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Mona Lisa Boyesen je dcerou zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyní této metody, kterou dále rozvíjí. Je velmi zkušenou terapeutkou, lektorkou a výcvikovou trenérkou s velkým charismatem. Je také autorkou inovativního pohledu na péči o novorozence a kojence Alpha nursing.

Oidipovské období - hledání zdrojů

Mona Lisa BoyesenSpecialita Mony Lisy Boyesen, kde můžete zažít její speciální schopnost probouzet a zpracovávat témata z tohoto období. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí, s případnými body-terapeutickými intervencemi a s využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Termíny se snažíme domlouvat s lektorkou podle zájmu účastníků, obvykle 3x ročně.

Období dospívání - hledání zdrojů

Kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Zaměřuje se na druhé nejvýznamnější období pro formování našeho vztahu k životní síle i vztahu k opačnému pohlaví. Opět nabízí možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen. Termíny domlouváme s lektorkou dle zájmu účastníků, obvykle 2-3x ročně.

Večerní setkávání v Praze

Cyklus 4 večerních setkání pod názvem Posílení vnitřních zdrojů. Tato setkání jsou míněna jako jistý druh duševní hygieny, kdy podpoříme a udržujeme to pozitivní v nás. Omezený časový rozsah totiž neumožňuje jít úplně hluboko nebo použít nějakou delší techniku, jako je tomu na víkendových kurzech dále.

Po absolvování cyklu se budete moci přidat do chystaných otevřených večerů vedených v podobném duchu, které se budou konat zhruba jednou měsíčně.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook