Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018

Lektoři výcviku

Výcvik bude veden níže uvedeným lektorským týmem. Obvykle bude přítomen jeden z lektorů. Některé části výcviku mohou být případně vedeny jiným lektorem jako hostem.

Záměrem organizátora i lektorů je, aby lektorský tým zůstal stálý po celou dobu výcviku. Organizátor si ale vyhrazuje právo změnit nebo doplnit lektorský tým, zejména pokud by některý z lektorů nemohl z vážných důvodů pokračovat ve své lektorské práci.

Mona Lisa Boyesen - lektorka body-psychoterapeutického výcviku Mona Lisa Boyesen - vedoucí lektorského týmu - nar. 1945 v Norsku, je jedním z pionýrů hnutí humanistické psychologie a hnutí neo-reichiánského. Od r. 1969 je terapeutkou a následně pak i výcvikovou trenérkou na poli psychoterapie zaměřené na tělo s doplňujícím výcvikem v biosystemické terapii a poradenství u dr. Jerome Liss. Zakladatelka biorelease (seberegulace a uvolnění od stresu), Alpha nursingu (citlivé péče o dítě jako prevence chronických narušení osobnostních vzorců). V těsné spolupráci se svojí matkou, dobře známou psychoterapeutkou a reichiánskou analytičkou Gerdou Boyesen (+2005) vyvinula, formulovala a publikovala teoretické základy biodynamické psychologie (Biodynamik des Lebens, Synthesis Verlag, 1982, anglicky Collected Papers, 1973-78) a společně s matkou Gerdou, sestrou Ebbou a bratrem Paulem ji dále rozvíjeli, takže biodynamická psychologie a body-psychoterapie byla v r. 2001 akreditována Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) jako vědecky podložená metoda. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě.

Ebba Boyesen - lektorka body-psychoterapeutického výcviku Ebba Boyesen - nar. 1944 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, senior trenérka a zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Vystudovala psychoterapii zaměřenou na tělo v šedesátých a sedmdesátých letech, dále vystudovala gestalt terapii, primární terapii a systemickou rodinnou terapii. Aktivně se podílela na založení Gerda-Boyesen Institutu v Londýně v roce 1971, a po určitý čas tam působila jako pedagogická ředitelka. Terapeutické práci i vedení výcviků se věnuje již od sedmdesátých let. V současné době žije na jihu Francie a je aktivní lektorkou v celé Evropě a také v Brazílii, Izraeli, v Austrálii i v USA. Vždy se zajímala o energetický rozměr lidského bytí a vyvinula několik  inovativních  psychoterapeutických metod, jako např. Birth-Release nebo Psycho-Energetik®.

Eli WeidenfeldEli Weidenfeld - nar. 1943, senior trenér Evropské školy biodynamické body-psychoterapie (E.S.B.P.E.). Narodil se a vyrostl v izraelském Tel Avivu, vystudoval psychologii na Hamburské univerzitě. Absolvoval výcvik v několika verbálních a neverbálních terapeutických metodách se zaměřením na body-psychoterapii. Od roku 1984 se věnuje individuální i skupinové terapii a od roku 1989 je zároveň školitelem biodynamické body-psychoterapie v Německu, Rakousku a Švýcarsku (zejména pro školu "European School of Biodynamic Psychotherapy" (E.S.B.P.E.) se sídlem v německém Lübecku). V současnosti žije v Praze.

Květa Palusková - lektorka psychoterapeutického výcviku RNDr. Květa Palusková - hostující lektor - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na univerzitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí také jako výcviková lektorka ve výcvicích biodynamické body-psychoterapie v České Republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Tomáš Morcinek - lektor psychoterapeutického výcviku MUDr. Tomáš Morcinek - hostující lektor - nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v centru pro duševní zdraví Hélio v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being podle Eleny Tonetti, Alpha nursing podle Mony Lisy Boyesen, Deep draining u K. Paluskové atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii a od r. 2009 vede kurzy biodynamické body-psychoterapie.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook