Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018

Lektoři výcviku

Výcvik bude veden níže uvedeným lektorským týmem. Obvykle bude přítomen jeden z lektorů. Některé části výcviku mohou být případně vedeny jiným lektorem jako hostem.

Záměrem organizátora i lektorů je, aby lektorský tým zůstal stálý po celou dobu výcviku. Organizátor si ale vyhrazuje právo změnit nebo doplnit lektorský tým, zejména pokud by některý z lektorů nemohl z vážných důvodů pokračovat ve své lektorské práci.

Mona Lisa Boyesen - lektorka body-psychoterapeutického výcviku Mona Lisa Boyesen - vedoucí lektorského týmu - nar. 1945 v Norsku, je jedním z pionýrů hnutí humanistické psychologie a hnutí neo-reichiánského. Od r. 1969 je terapeutkou a následně pak i výcvikovou trenérkou na poli psychoterapie zaměřené na tělo s doplňujícím výcvikem v biosystemické terapii a poradenství u dr. Jerome Liss. Zakladatelka biorelease (seberegulace a uvolnění od stresu), Alpha nursingu (citlivé péče o dítě jako prevence chronických narušení osobnostních vzorců). V těsné spolupráci se svojí matkou, dobře známou psychoterapeutkou a reichiánskou analytičkou Gerdou Boyesen (+2005) vyvinula, formulovala a publikovala teoretické základy biodynamické psychologie (Biodynamik des Lebens, Synthesis Verlag, 1982, anglicky Collected Papers, 1973-78) a společně s matkou Gerdou, sestrou Ebbou a bratrem Paulem ji dále rozvíjeli, takže biodynamická psychologie a body-psychoterapie byla v r. 2001 akreditována Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) jako vědecky podložená metoda. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě.

Ebba Boyesen - lektorka body-psychoterapeutického výcviku Ebba Boyesen - nar. 1944 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, senior trenérka a zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Vystudovala psychoterapii zaměřenou na tělo v šedesátých a sedmdesátých letech, dále vystudovala gestalt terapii, primární terapii a systemickou rodinnou terapii. Aktivně se podílela na založení Gerda-Boyesen Institutu v Londýně v roce 1971, a po určitý čas tam působila jako pedagogická ředitelka. Terapeutické práci i vedení výcviků se věnuje již od sedmdesátých let. V současné době žije na jihu Francie a je aktivní lektorkou v celé Evropě a také v Brazílii, Izraeli, v Austrálii i v USA. Vždy se zajímala o energetický rozměr lidského bytí a vyvinula několik  inovativních  psychoterapeutických metod, jako např. Birth-Release nebo Psycho-Energetik®.

Eli WeidenfeldEli Weidenfeld - nar. 1943, senior trenér Evropské školy biodynamické body-psychoterapie (E.S.B.P.E.). Narodil se a vyrostl v izraelském Tel Avivu, vystudoval psychologii na Hamburské univerzitě. Absolvoval výcvik v několika verbálních a neverbálních terapeutických metodách se zaměřením na body-psychoterapii. Od roku 1984 se věnuje individuální i skupinové terapii a od roku 1989 je zároveň školitelem biodynamické body-psychoterapie v Německu, Rakousku a Švýcarsku (zejména pro školu "European School of Biodynamic Psychotherapy" (E.S.B.P.E.) se sídlem v německém Lübecku). V současnosti žije v Praze.

Květa Palusková - lektorka psychoterapeutického výcviku RNDr. Květa Palusková - hostující lektor - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na univerzitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí také jako výcviková lektorka ve výcvicích biodynamické body-psychoterapie v České Republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Tomáš Morcinek - lektor psychoterapeutického výcviku MUDr. Tomáš Morcinek - hostující lektor - nar. 1961, psychiatr a psychoterapeut. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v centru pro duševní zdraví Hélio v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, Birth into being podle Eleny Tonetti, Alpha nursing podle Mony Lisy Boyesen, Deep draining u K. Paluskové atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii a od r. 2009 vede kurzy biodynamické body-psychoterapie.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
4.-6.10.2019 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 20.-22.9.2019 v Praze

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Sabezkušenostní víkend určený především pro terapeuty pracující s poruchami příjmu potravy, vede
Květa Palusková, 1.-3.11.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 15.-17.11.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
8.-10.11.2019

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
19.–23.9.2019 v Praze
.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
21.-25.11.2019 v Brně
.