Zásady ochrany osobních údajů

Zasílání zpravodaje o nových akcích

Tyto zásady se týkají pouze zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním zpravodaje o nových akcích. Pokud zašlete přihlášku na některý z kurzů inzerovaných na stránkách www.vycviky.cz , budou se Vás týkat i další zásady zpracování osobních údajů, které najdete na tomto odkazu.

Webové stránky Výcviky.cz www.vycviky.cz jsou provozovány společně těmito subjekty:

  • fyzická podnikající osoba Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ 63938766,
  • Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683
  • Institut psychoterapie zaměřené na tělo z.s., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ 22878998
  • Institut biodynamické psychoterapie s.r.o., Chodská č. ev. 561, 252 30 Hlásná Třebaň - Rovina, IČ: 06418082

Komu udělujete souhlas

Souhlas se zasíláním zpravodaje o nových akcích udělujete správci podnikající fyzické osobě Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ 63938766.

Kontaktní údaje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 608 888 867.

K čemu udělujete souhlas

Souhlas udělujete k zasílání e-mailů nabízejících kurzy, semináře, workshopy či výcviky a související produkty inzerované na webu www.vycviky.cz . U všeobecného zpravodaje se jedná o akce z oblasti body-psychoterapie, psychoterapie obecně nebo z oblasti seberozvoje. Zpravodaj zasíláme obvykle zhruba 4 - 7x ročně. U zpravodaje zaměřeného na metodu EMDR se jedná o kurzy, semináře, workshopy či výcviky metody EMDR, případně jiných terapeutických metod zaměřených na práci s traumatem.

Co zpracováváme a možnost odvolání souhlasu

Zpracovávaným údajem je Vaše e-mailová adresa a zpracováváme ji na základě Vámi svobodně uděleného souhlasu, když se k odběru přihlásíte. Adresu budeme zpracovávat po dobu, dokud budeme na webu www.vycviky.cz nabízet výše uvedené kurzy, semináře a další akce, nejdéle ale 12 let od udělení souhlasu. Pak Vás požádáme o souhlas nový. .

Současně Vás informujeme, že platforma, kterou využíváme pro hromadné rozesílání zpravodaje, automaticky eviduje, zda jste zaslaný e-mail otevřeli, na které odkazy v zaslaném e-mailu jste klikli a z které IP adresy.

Samozřejmě svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, nejsnadněji tak, že v každém zaslaném zpravodaji je na konci odhlašovací odkaz. Po odhlášení z odběru daného zpravodaje jeho zasílání ihned ukončíme.

Pokud se odhlásíte z odběru všech zpravodajů, ke kterým jste byli přihlášeni, a nebudeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat z jiného důvodu, např. plnění smlouvy/služby, když se přihláísíte na některý z kurzů inzerovaných na webu www.vycviky.cz, pak Vaši emailovou adresu nejpozději do 30 dnů smažeme z naší databáze.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Výpočetní technika, kterou používáme, je aktualizovaná a chráněna antivirovým programem i firewallem. Přistup je vždy chráněn dostatečně silným heslem a umožněn pouze těm osobám, které z pracovních důvodů s osobními údaji potřebují nakládat.

Předání osobních údajů třetím osobám, mlčenlivost

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací pouze takových zpracovatelů, kteří umí data ochránit v souladu s požadavky zákona a na dané zpracování se specializují. Konkrétně se jedná o poskytovatele zasílání newsletterů (SmartSelling a.s).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování v souladu se zákonem.

Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zpravodaje o nových akcích omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost znamená, že pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut) je Vaším dalším právem. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook