Historie biodynamické body-psychoterapie v České republice

Jak se biodynamická body-psychoterapie dostala do ČR

Na počátku stojí příběh RNDr. Květy Paluskové, české geoložky, která se po emigraci do Spolkové republiky Německo rozhodla změnit profesi. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii a složila německou státní zkoušku jako Heilpraktiker. To společně jí umožnilo oficiálně pracovat jako psychoterapeutka v rámci německého zdravotnictví.

navarovKdyž byla Květa Palusková ještě účastnicí ve svém výcviku, výcviková skupina měla vždy jednou ročně dlouhý 10-denní workshop. Psal se rok 1993 a Květa Palusková skupině navrhla, aby se tento workshop konal v České republice, konkrétně v severních Čechách na zámku Navarov. Shodou okolností se také stalo, že Mona Lisa Boyesen, která měla tento workshop původně vést, nemohla, a tak jí jako lektor zastoupil Eli Weidenfeld, Dipl. Psych., který už tehdy působil jako senior trenér německého výcvikového institut ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.). Elimu Weidenfeldovi, který do té doby žil podobně jako Květa Palusková v Hamburku, se tehdy v České republice velmi zalíbilo. A byl to pro něj první impuls, kdy začal zvažovat své přestěhování do české kotliny.

Dalším, kdo do příběhu vstoupil, byla PhDr. Hana Drábková, mladá česká psycholožka, která se v roce 1994 vydala na světový psychoterapeutický kongres Evolution of Psychotherapy. Ten se konal v Hamburku a místní psychoterapeuti byli požádáni, aby u sebe ubytovali někoho z těch, kdo na kongres přijedou z bývalého východního bloku a nemohou si dovolit platit ubytování v hotelu. Ubytování nabídl i Eli Weidenfeld a shodou náhod tím, kdo mu byl "!přidělen", byla Hanka Drábková. Ta v té době mimo jiné pracovala pro projekt PhDr. Jiřího Růžičky s názvem Pražská psychoterapeutická fakulta (PPF). Jednalo se a jedná se o projekt celoživotního vzdělávání dospělých. A jak bude zřejmé dále, toto seznámení se Eliho Weidenfelda a Hany Drábkové bylo velmi důležité pro další vývoj.

Když se posléze Eli Weidenfeld rozhodl v roce 1995 pro přestěhování do Prahy a v témže roce se z emigrace vrátila i Květa Palusková do svého nového domu poblíž Mnichova Hradiště, byl v České republice položen základ pro rozvoj vzdělávání v biodynamické body-psychoterapii.

To začalo tím, že PhDr. Hana Drábková v roce 1996 zprostředkovala nejprve Elimu Weidenfeldovi a následně i Květě Paluskové vedení víkendových seminářů v rámci Pražské psychoterapeutické fakulty. Eli Weidenfeld nabízel semináře "Terapie zaměřená na tělo" a Květa Palusková "Biodynamické masáže v psychoterapii".

První výcviky v biodynamické body-psychoterapii

Oba semináře pod Pražskou psychoterapeutickou fakultou byly velmi úspěšné a účastníci se dotazovali na možnost absolvovat výcvik v tomto přístupu. Eli Wiedenfeld ale dlouho odolával, protože i když bydlel v Praze, stále pracoval jako výcvikový lektor pro německý institut a jezdil vést workshopy do Německa. Prvni psychoterapeutický výcvik tak začal až v roce 2003. Tato skupina byla pro druhou část výcviku posléze sloučena s druhým během výcviku, který začal asi o rok později. Lektory byli po celou dobu společně Eli Weidenfeld a Květa Palusková. Jako hosté přijely vždy jednou Ebba Boyesen a Mona Lisa Boyesen.

Další běhy výcviku pak byly zahájeny v roce 2005, 2008, 2011 a 2018. V nich postupně více působily obě dcery Gerdy Boyesen Ebba a Mona Lisa, i když stále největší podíl měli "domácí" lektoři Eli Weidenfeld, Květa Palusková a nově i Tomáš Morcinek.

Kurzy Květy Paluskové

V roce 2009 přišla Květa Palusková s konceptem ročního kurzu zaměřeného na biodynamické masáže, které sama ve své terapeutické praxi v Německu hojně využívala. Kurz byl nabízen pod názvem Terapeutická práce s dotekem (aktuální název je Biodynamické masáže a práce s dotekem). A od roku 2011 pak následoval i následný, pokračovací kurz Terapeutické masáže a deep draining. Základní kurz Terapeutická práce s dotekem vedla Květa v rozmezí let 2009 až 2015 celkem 5x. Navazující kurz Terapeutické masáže a deep draining pak celkem 4x v rozmezí let 2011 a 2017. Květa Palusková se tak zasloužila o to, aby tato část biodynamické body-psychoterapie byla v České republice dostupná pro klienty a další zájemce.

Protože Květa Palusková měla ze své praxe v Německu velké zkušenosti s terapií poruch příjmu potravy, nabídla i kurz na toto téma, kde vyučovala techniky, které sama úspěšně s klientkami používala. První tento kurz se konal v roce 2010.

Kurzy Mony Lisy Boyesen

Když byla Mona Lisa Boyesen jako host lektorem na prvním výcviku, kterého se účastnil i Tomáš Morcinek, zmínila i svůj inovativní přístup k péči o miminka, který nazvala Alpha nursing. Oba se dohodli, že by na toto téma mohly být v Česdké republice samostatné workshopy. První Úvodní víkend Alpha nursingu se konal v roce 2011. Následovaly další a v roce 2013 se pak konal první výcvik pro Alpha nursing poradce a poradkyně. Po určité době pak organizaci kurzů Alpha nursingu převzal organizační tým z Brna.

Součástí Úvodního víkendu Alpha nursingu bylo i vysvětlení, proč je Alpha nursing tak důležitý a že je prevencí raných narušení osobnostních vzorců, které jsou v rámci Reichovy typologie známy jako schizoidní a orální typ. Mona Lisa tedy na těchto víkendech mluvila o těchto dvou Reichových typech. Účastníci pak byli zvědaví i na další typy z této typologtie a tak vznikla myšlenka s Monou Lisou Boyeasen uspořádat samostatný kurz Reichových charakterových typů - základy. První se konal v roce 2013. A protože účastníci tohoto nového kurzu byli zvědaví nejen na to, co jednotlivé typy jsou, ale i jak s nimi v terapii pracovat, vzniklo následně pokračování v podobě kurzu Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii. První se konal v roce 2014.

Velkou vášní Mony Lisy Boyesen a jejím velkým darem je práce s tématem oidipovského období. Přišla se svým vlastním teoretickým přístupem k tomuto období, se kterým se můžete seznámit v jejím článku Revize oidipovského fenoménu z biodynamického pohledu. První samostatný workshop Oidipovské období - hledání zdrojů se konal v roce 2014 v Hlavici. Tehdy ještě způsobem, kdy účastnici pracovali vzájemně mezi sebou v menších skupinkách a lektorka do práce ve skupince vstupovala jen tehdy, když se něco zadrhlo. Od roku 2017 se pak tyto workshopy začaly konat v Brně a v Praze s tím, že každý měl svou individuáolní sessi před skupinou vedenou lektorkou. A od roku 2017 se koná i navazující obdobně vedený workshop Období dospívání - hledání zdrojů.

 

Na začátek stránky

 

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook