Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče)
součást volného cyklu inspirovaného Elenou Tonetti

19.-21.1.2024 v Brně, Minoritská 10 (centrum LeVITAs)

prožitkový seberozvojový kurz

"Jaké by to bylo, kdyby tě v tvém životě nic nedrželo zpátky?"

Jeden z našich nejvíc transformačních víkendových kurzů. Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci dosytit to, co jste nedostali v dětství, a zahojit hluboká zranění duše. Vede MUDr. Tomáš Morcinek.

Víkendový kurz, na kterém se prožitkově budete spojovat se svým nejvyšším potenciálem. A prožitkově znamená, že to ucítíte i ve svém těle. Zažijete zde dosycení toho, co jste potřebovali dostat od svých rodičů. Využijeme k tomu hraní rolí. Sesse využívá i práci s tělem, případně expresi a má i verbální složku.

Transformace motýlaJedním z teoretických východisek body-psychoterapie je to, že naše emoční zkušenosti se ukládají nejen v naší paměti, ale i v našem těle. Především ty z našeho dětství, ale i kdykoliv později. Toto se ale netýká jen těch negativních, bolestivých a traumatických zkušeností. Stejně tak se v našem těle ukládají i všechny pozitivní zkušenosti a formují tak naši osobní energii. A tomu pozitivnímu, co máme v sobě uloženo, říkáme vnitřní zdroje. Ty nám pomáhají zpracovat a překonat to negativní, co se v nás mohlo během našeho života uložit. A smyslem nabízeného víkendu je právě tyto zdroje posílit a upevnit. Více o vnitřních zdrojích a jejich budování si můžete přečíst v článku Body-psychoterapie zaměřená na zdroje.

Kurz téměř jistě u Vás vyvolá i silné emoce, ale těch negativních se budeme dotýkat jen na krátkou dobu. Smyslem nebude řešit minulost a zůstávat ve starých příbězích a bolestech. Cílem je skrze výsledný pozitivní prožitek vybudovat novou, korektivní emoční zkušenost, aby náš nervový systém, nesoucí všechny staré křivdy, získal novou zkušenost, co to znamená být živý, být v kontaktu se svou vlastní silu a se svým srdcem.

Při zpracovávání starých bolestí a traumat je někdy důležité projít fází, kdy se s tou bolestí, smutkem či vztekem uvnitř nejprve vůbec dostaneme do kontaktu a potřebujeme tyto negativní emoce prožít a vyjádřit. Na této fázi prožívání a vyjadřování negativních emocí není nic špatného. Jen v tomto kurzu jim nebude dáván příliš prostor. Pokud tedy v tuto chvíli potřebujete spíše prohloubit svůj kontakt se svou zraněnou částí, vybít svůj vztek nebo prožít svůj smutek, možná raději přijďte na některý z workshopů body-psychoterapie, kde tuto možnost dostanete naplno (např. na víkendový Úvod do body-psychoterapie).

MotýlTento kurz je vhodný, když cítíte, že prozkoumávání starých pocitů a jejich opakovaného prožívání už bylo dost a chcete udělat další krok - to staré pustit a otevřít se novým pocitům. Těm, po kterých v hloubi toužíte. Aniž bychom popírali, že tam uvnitř je i bolest apod. Ta má právo tam být, nemusíme ji odmítat. Ani by to nebylo moudré. Jen jí už nemusíme dávat tolik pozornosti a můžeme se otevřít tomu novému.

Všechny naše zkušenosti včetně těch negativních jsou v nás otištěny a mají svůj význam, svou funkci v našem životě. K něčemu nám také slouží a nebývá proto snadné je opustit. Pokud ale cítíte, že už uzrál čas a jste rozhodnuti opustit staré pocity ublíženosti, postavit se na vlastní nohy a vzít svůj život do svých rukou, tento kurz vám pomůže udělat na vaší cestě další krok.

Kurz je vhodný pro kohokoliv, muže i ženy, které oslovuje hlavní záměr uvedený výše. Vhodný může být také pro páry nebo ženy, které se chystají mít děti, protože jak už bylo zmíněno výše, průběh porodu je ovlivňován nevyřešenými traumaty, jak u rodičky, tak u jejího partnera, pokud je porodu přítomen. A zpracování nevyřešeného předem může průběh porodu učinit hladším.

Pokud jste ale ještě nikdy neabsolvovali žádný prožitkový seberozvojový kurz, kde se pracuje s emocemi, tedy se o nich nejen mluví, ale také se na kurzu prožívají, pak je vhodnější nejprve absolvovat kurz Úvod do body-psychoterapie.

Elena Tonetti VladimirovaKurz je inspirovám technikami Eleny Tonetti Vladimirové. Když jsem Elenu potkal v roce 2011 na semináři v Praze a posléze jsem s ní absolvoval její výcvik pro facilitátory, výrazně to ovlivnilo můj život. Jak ten osobní, tak i profesní. Vůbec potkat se s její energií a velkou empatií bylo oživující a transformující. V té době jsem už za sebou měl i výcvik v body-psychoterapii, ale její přistup mi ukázal, že u připravených klientů je možné jít k tomu pozitivnímu ještě přímější cestou. Ano, jako prakticky vždy v terapii je třeba se dotknout toho negativního a bolestivého, ale není u toho třeba zůstávat dlouho a je možné jít za tím pozitivním a vyživujícím a zůstat u toho. 

Techniky, které Elena vytvořila, by se daly ve zkratce nazvat jako krátkodobá body-psychoterapie se spirituálními přesahy, i když ona sama tomu tak neříká. Svou práci nazývá „Zrození do bytí“ (Birth into Being). Elena původně začínala pracovat především s těhotnými a rodícími ženami v rámci hnutí porodů do vody v Rusku. Je známá také jako autorka filmu Porod jak jej známe. (trailer s českým překladem zde). Více o Eleně Tonetti se můžete dočíst anglicky na jejím webu www.birthintobeing.com .

Bonus zdarma

Nejznámější technikou Eleny Tonetii je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Tu nabízím v online formě a nejbližší termín najdete zde. Vy ji ale dostanete jako bonus zdarma. Absolvovat tento přepis předem může být dobrá příprava na samotný víkend. Jen pokud si vyberete termín bonusu ještě před konáním samotného víkendového kurzu, je třeba mít ještě před bonusovým přepisem zaplacenou plnou cenu víkendového kurzu, nikoliv pouze zálohu.

Ohlasy účastníků

"Nevěděla jsem co od víkendu pro Rozvíjení vnitřních zdrojů očekávat, ale teď mohu říci jak jsem velice ráda, že jsem kurz absolovala. Velice si vážím přístupu všech terapeutů, i všichni účastníci perfektně doplnili celkový prožitek a podporu během cvičeních. Jako výsledek jsem si přivezla hluboce transofrmační pocit, že určité vzorce, chování a emoční stagnace se pročistily, začaly se hýbat a já se mohu těšit na světlejší a pozitivnější budoucnost. Určitě bych se znovu kurzu ráda někdy zúčastnila."
Martina, Liberec

"Po víkendu se mi daří skvěle, lehce, uvědomuji si, že dýchám, mám tělo, mám se z celého srdce ráda. Víc se směji, méně se prožívám a zčistajasna si neberu nic osobně. Děkuji za empatické a bezpečné doprovázení jak terapeutů, tak účastníků kurzu."
Dagmar, Brno

"Tenhle víkend byla pro mě neskutečná jízda. Jsem vděčný Bohu a tobě, že jsem to mohl prožít. Vnímám u sebe očistný a transformativni proces. Stále mohu volně dýchat, úzkost a sevření na hrudi zmizelo, za to jsem moc vděčný. Cítím se lehce rozkolísaný a unavený, ale vnímám větší vnitřní klid a možná vyrovnanost, jasnější mysl."
Martin, Klatovy

Lektor kurzu

Tomáš Morcinek MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii.  Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie.

Povídání o Eleně Tonetti a jejich technikách

Hovoří lektor kurzu Tomáš Morcinek.

YouTube Zrození do bytí

 

Možnost ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Rozsah a cena kurzu

Program v jednotlivé dny: pátek 17:30 - 20:45 h, sobota 9:30 - 20:00 h s pauzou 1,5 h na oběd, neděle 9:30 - 16 h s pouze krátkou polední přestávkou. Celkem min. 15 hodin čistého času bez započítání přestávek.

Cena je 3.500 Kč a je splatná ve dvou splátkách. Rezervační záloha ve výši 1.500 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 2.000 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu kurzu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Maximální počet účastníků je 14.

Přihlašování

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška na kurz Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče) 19.-21.1.2024

Rezervační zálohu ve výši 1.500 Kč zašlete převodem na účet č. 2102407265 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo DĚTSTVÍ.QR ROZVIJENI DETSTVI

Můžete použít i QR kód, jen je nutno doplnit variabilní symbol.

 

Platba ze Slovenska

Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte vnitrostátní převod (nikoliv platbu do zahraničí, ani SEPA platbu, zbytečně by to obě strany stálo poplatky) na číslo účtu 2102407265 / 8330 a slovenský IBAN SK9383300000002102407265. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé.

Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z dalších evropských zemí

Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ8220100000002102407265, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766.

Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 6-10 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 14 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 600 Kč. Při odhlášení mezi 13 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 1.500 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

V případě, že využijete nabídku bonusové účasti na online Přepisu limbického otisku ještě před konáním samotného víkendového kurzu, navyšuje se storno poplatek ve všech variantách o 400 Kč.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Alžběta Černá tel.: 777 113 405, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook