fbpx

Jednovíkendové kurzy biodynamické
body-psychoterapie a poruch příjmu potravy

Úvodní kurzy - první seznámení se s prací s tělem v psychoterapii

Úvodní víkend body-psychoterapie

Nabízí možnost první ochutnávky celého rozsahu možností, se kterými body-psychoterapie pracuje. Kurz prezentuje základy práce s dotekem, zažijete, co je to vegetoterapie, vyzkoušíte si biodynamickou masáž, ochutnáte základní přístup biodynamické body-psychoterapie k verbální práci. Tento workshop pořádáme nepravidelně, lektorem je obvykle MUDr. Tomáš Morcinek.

Úvodní víkend biodynamických masáží

Je možností seznámit se s jednou ze součástí biodynamické body-psychoterapie, kdy terapeut aktivně pracuje s tělem klienta pomocí různých masáží a tělesných ošetření s cílem energeticky klienta přeladit a uvolnit jeho sebeúzdravné schopnosti. Kurz vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové, která tento typ práce přinesla do České republiky. Opakování tohoto kurzu je nepravidelné.

Úvodní víkend Cesty sebepoznání (seminář osobnostního rozvoje)

Je zaměřený na sebezkušenost a sebepoznání skrze přístupy body-psychoterapie, bioenergetiky a dalších příbuzných směrů. Je také vstupní branou do ročního kurzu osobního rozvoje Cesta sebepoznání, ale lze jej absolvovat i samostatně. Lektorem je Honza Nejedlý. Opakování tohoto kurzu je nepravidelné.

 

Kurzy Květy Paluskové

Květa PaluskováKvěta Palusková prošla výcvikem biodynamické body-psychoterapie během svého dlouhodobého emigrantského pobytu v Německu a spolu s Eli Weidenfeldem přinesli biodynamickou body-psychoterapii do České republiky. Během své body-psychoterapeutické praxe v Německu hojně využívala práci s dotekem a biodynamické masáže a také získala bohaté zkušenosti s klienty trpícími poruchou příjmu potravy.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Kurz je zaměřený jak na teorii (typologie podle Gerdy Boyesen, zakladatelky biodynamické body-psychoterapie), tak především na praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Lektorka Květa Palusková.

Základy psychosomatiky

Kurz zaměřený na pokročilejší teorii psychosomatiky (psychoanalytická, biodynamická) a především na praktické možnosti práce s psychosomatickými obtížemi, inspirované biodynamickou body-psychoterapií a práci s imaginacemi. Vede Květa Palusková.

Poruchy příjmu potravy - vede rovněž Květa Palusková

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Kurz je zaměřený na vhodné techniky u této problematiky a určeny pro ty, kdo s touto oblastí pracují nebo chtějí pracovat. Kurz bude sebezkušenostní a je tedy možné jej případně využít i pro vlastní seberozvoj.  Lektorka Květa Palusková zkušenosti s touto oblastí získala během svého 8-letého působení v Německu.

 

Všechny pořádané kurzy jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit i teoretické principy, na kterých je body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a osobnostní seberozvoj.

U většiny těchto kurzů žádáme a pravidelně dostáváme přidělené kredity od Asociace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání klinických psychologů.

 

Na začátek stránky

COVID informace

Pokud bychom nějaký kurz museli zrušit či přesunout kvůli platným opatřením, kurzovné vracíme v plné výši. Nemusíte tedy mít obavy se hlásit.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede MUDr. Tomáš Morcinek.,
8.-10.10.2021 v Praze

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 29.8., 24.10. a 12.12.2021 online.

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 18.-20.6.2021 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 17.-19.9.2021 v Praze

Základy psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví vede
Květa Palusková,
1.-3.10.2021 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook