Jednovíkendové kurzy biodynamické
body-psychoterapie a poruch příjmu potravy

Úvodní kurzy - první seznámení se s prací s tělem v psychoterapii

Úvodní víkend body-psychoterapie

Nabízí možnost první ochutnávky celého rozsahu možností, se kterými body-psychoterapie pracuje. Kurz prezentuje základy práce s dotekem, zažijete, co je to vegetoterapie, vyzkoušíte si biodynamickou masáž, ochutnáte základní přístup biodynamické body-psychoterapie k verbální práci. Tento workshop pořádáme nepravidelně, lektorem je obvykle MUDr. Tomáš Morcinek. Opakování tohoto kurzu není momentálně naplánováno..

Úvodní víkend biodynamických masáží

Je možností seznámit se s jednou ze součástí biodynamické body-psychoterapie, kdy terapeut aktivně pracuje s tělem klienta pomocí různých masáží a tělesných ošetření s cílem energeticky klienta přeladit a uvolnit jeho sebeúzdravné schopnosti. Kurz vede Honza Nejedlý, žák Květy Paluskové, která tento typ práce přinesla do České republiky. Opakování tohoto kurzu je obvykle 2x ročně.

Úvodní víkend Cesty sebepoznání (seminář osobnostního rozvoje)

Je zaměřený na sebezkušenost a sebepoznání skrze přístupy body-psychoterapie, bioenergetiky a dalších příbuzných směrů. Je také vstupní branou do ročního kurzu osobního rozvoje Cesta sebepoznání, ale lze jej absolvovat i samostatně. Lektorem je Honza Nejedlý. Opakování tohoto kurzu je obvykle 2x ročně.

Kurzy Květy Paluskové

Květa PaluskováKvěta Palusková prošla výcvikem biodynamické body-psychoterapie během svého dlouhodobého emigrantského pobytu v Německu a spolu s Eli Weidenfeldem přinesli biodynamickou body-psychoterapii do České republiky. Během své body-psychoterapeutické praxe v Německu hojně využívala práci s dotekem a biodynamické masáže a také získala bohaté zkušenosti s klienty trpícími poruchou příjmu potravy.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Kurz je zaměřený jak na teorii (typologie podle Gerdy Boyesen, zakladatelky biodynamické body-psychoterapie), tak především na praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Lektorka Květa Palusková.

Základy psychosomatiky

Jedná se především teoretický kurz pro ty, kdo se chtějí seznámit s konceptem psychosomatiky. Kurz připravujeme na jaro 2020. Podrobnosti budou zveřejněny na webu v září 2019. Vede Květa Palusková.

Poruchy příjmu potravy - vede rovněž Květa Palusková

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Kurz je zaměřený na vhodné techniky u této problematiky a určeny pro ty, kdo s touto oblastí pracují nebo chtějí pracovat. Kurz bude sebezkušenostní a je tedy možné jej případně využít i pro vlastní seberozvoj.  Lektorka Květa Palusková zkušenosti s touto oblastí získala během svého 8-letého působení v Německu.

 

Všechny pořádané kurzy jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit i teoretické principy, na kterých je body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a osobnostní seberozvoj.

U většiny těchto kurzů žádáme a pravidelně dostáváme přidělené kredity od Asociace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání klinických psychologů.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku v bezpečném prostředí stabilní skupiny, vede
Honza Nejedlý, možnost přidat se od 2. víkendu, který se uskuteční 9.-12.1.2020

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
29.11.-1.12.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
14.-18.11.2019 a 23.-27.1.2020 v Brně

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.

Přidejte se k nám na:

Facebook