Biodynamické masáže a práce s dotekem
(dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem)

sebezkušenostní výukový kurz

Před nastoupením do tohoto 6-víkendového kurzu je nutné nejprve absolvovat víkendový kurz  Úvod do biodynamických masáží.

Jedná se o sebezkušenostní výukový kurz patřící do bodyterapie.

Roční kurz Biodynamické masáže a práce s dotekem vychází z principů biodynamické psychologie a body-psychoterapie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen. V kurzu je využívána především jedna část tohoto přístupu a to jsou biodynamické masáže a masážní ošetření, která se zaměřují nikoliv na rozmasírování ztuhlých svalů, ale na celkové energetické přeladění organismu a rozproudění živosti v něm.

Biodynamická masážKurz vychází z poznatku, že v našem těle jsou uloženy všechny naše emoční zkušenosti, často ve formě chronických napětí, která omezují naši živost a dobrý životní pocit. Přitom v souladu s přesvědčením humanistické psychologie pracujeme s konceptem sebeúzdravných sil v člověku. Masážní ošetření uvede do chodu tyto sebeúzdravné síly, které mohou nastavit novou rovnováhu v organismu.

Některá z těchto masážních ošetření jsou blízká tomu, co běžně nazýváme masáží (dotek přímo na kůži za použití oleje), u některých pracujeme na oblečeném člověku a používáme např. i různé manipulace s končetinami s cílem uvolnit zadržované napětí v kloubech a dalších částech těla.

V kurzu je dbáno na rovnováhu mezi výukou a vlastním prožitkem. Není to tedy klasický masážní kurz, který se zaměřuje pouze na to, aby jeho absolventi zvládli nějaké techniky. Zde se rovným dílem zaměřujeme i na to, aby si účastníci v plném rozsahu všechny masáže a masážní ošetření zažili sami na sobě a poznali tak jejich účinky. Proto je tento sebezkušenostní kurz určen nejen pro ty, kdo chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti nebo uvažují v budoucnu o své účasti ve výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo, ale i pro ty, kdo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

Kurz je zaměřený především na výuku masážních ošetření, která po absolvování kurzu zvládnete na takové úrovni, že Vás to bude opravňovat nabízet je klientům nebo využívat pro své blízké okolí. V kurzu se seznámíte s různým zaměřením masážních ošetření (relaxační, harmonizační, stimulující, mobilizující atd.), tématem bude i práce s blízkostí a hranicemi, úloha záměru při dotyku nebo zaměření působení dotyku na různé úrovně tělesné struktury (kůže, podkoží, svaly, kosti). Rozvinete také své tělesné vnímání. Kurz bude také napomáhat účastníkům při zahrnutí těchto vědomostí do jejich práce nebo jejich osobnostního rozvoje.

Absolventi kurzu mají možnost pokračovat kurzem Terapeutické masáže a deep draining, který je zaměřený na hlubší úroveň biodynamických masážních ošetření i na hlubší teoretické základy této práce.

Klasický masážní kurz to není také proto, že na každém víkendu bude kromě biodynamických masáží zařazena i jedna nemasážní technika z biodynamické body-psychoterapie (např. verbální technika, vegetoterapie apod.). Tyto nemasážní techniky jsou v kurzu zařazeny pro Váš vlastní seberozvoj a nejsou určeny k tomu, abyste je jako takové používali s klienty. Výjimkou je pouze situace, kdy už sami jste (body-)psychoterapeuty. Pak se jimi můžete inspirovat a zařadit je do své práce. V kurzu půjde pouze o ochutnávku těchto dalších technik, nikoliv o jejich plnou výuku.

Jinými slovy, ačkoliv kurz vychází z biodynamické body-psychoterapie, nejedná se o psychoterapeutický výcvik a jeho absolvování účastníky neopravňuje nabízet body-psychoterapii nebo psychoterapi a neudělá z Vás terapeuty. K tomu je zapotřebí mnohem delší příprava a vzdělání. Na druhou stranu v kurzu získáte široké portfolio různých masážních ošetření a sami na sobě si vyzkoušíte jednu část body-psychoterapeutického přístupu.

Lektor kurzu

Honza Nejedlý lektor kurzuHonza Nejedlý, nar. 1968, absolvoval výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2012) u Květy Paluskové a Eliho Weidenfelda a posléze působil jako asistent na kurzech Květy Paluskové. Absolvoval rovněž bioenergetický výcvik (John Hawken), výcvik v rodinných konstelacích (Bhagat) a výcvik ve facilitaci skupinových procesů (IPOP), dále pak kurzy celotělové terapie a traumaterapie u Eliho Weidenfelda. Biodynamickým masážím se věnuje jako jednomu z oborů své činnosti. Vede rovněž semináře Community Building podle Scotta Pecka.

Potvrzení o účasti, absence, možnost nahrazení

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu.

Kurz si kupujete jako celek, je tedy nutné uhradit všechny splátky bez ohledu na to, zda se některého víkendu nemůžete zúčastnit.

Náhradu zameškaných víkendů s dalším během kurzu povolujeme jen ve zcela výjimečných případech hodných zvláštního zřetele a ve velmi omezené míře. Nechceme se dostat do situace, kdy by se na téměř každém víkendu kurzu objevil ve skupině někdo "cizí" na nahrazování. Narušovalo by to významně atmosféru důvěry ve skupině a pocit intimního prostoru. Tímto přístupem chráníme i skupinu, ve které budete Vy sami. Kromě toho, ačkoliv je pevně stanoveno, které všechny biodynamické masáže v kurzu budou, není pevně stanoveno, která bude na kterém víkendu. Přičemž lektor se může rozhodnout dle situace ve skupině až během víkendu, že pořadí vyučovaných masáží změní. Je tedy i technicky obtížné zajistit, že během nahrazování byste obdrželi právě ty masáže, které jste zameškali. S možností nahrazování tedy nepočítejte. Nejlepším způsobem doplnění zameškané látky je domluvit se s někým ze skupiny, aby Vám zameškané masáže ukázal.

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Termíny, cena a přihlašování

Termín konání, cena a údaje k platbě a přihlášky jsou uvedeny v následujícím odkazu:

10. ročník 2023-2024 - zahájení na jaře 2023
11. ročník 2024-2025 - zahájení od května 2024

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora/ku semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor/ka semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora/ku kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Alžběta Černá, tel. 777 113 405,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook