Biodynamické masáže a práce s dotekem
(dříve pod názvem Terapeutická práce s dotekem)

Změnili jsme název kurzu, aby byl srozumitelnější. Obsah kurzu se ale nijak nemění.

Další ročník kurzu plánujeme na začátek roku 2020.

Podmínkou pro přijetí do kurzu je předchozí účast na Úvodním víkendu biodynamických masáží, sledujte proto vyhlášení dalšího úvodního víkendu a přihlaste se nejprve tam.

Roční kurz Terapeutická práce s dotekem vychází z principů biodynamické psychologie a body-psychoterapie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen.

Biodynamická masážKurz vychází z poznatku, že v našem těle jsou uloženy všechny naše emoční zkušenosti, často ve formě chronických napětí, která omezují naši živost a dobrý životní pocit. Terapeutickou prací s dotekem jsou pak míněny především biodynamické masáže a masážní ošetření, která se zaměřují nikoliv (jen) na rozmasírování ztuhlých svalů, ale na celkové energetické přeladění organismu a rozproudění živosti v něm, a v tomto smyslu působí terapeuticky. Přitom v souladu s přesvědčením humanistické psychologie pracujeme s konceptem sebeúzdravných sil v člověku. Masážní ošetření uvede do chodu tyto sebeúzdravné síly, které mohou nastavit novou rovnováhu v organismu. Některá z těchto masážních ošetření jsou blízká tomu, co běžně nazýváme masáží (dotek přímo na kůži za použití oleje), u některých pracujeme na oblečeném člověku a používáme např. i různé manipulace s končetinami s cílem uvolnit zadržované napětí v kloubech a dalších místech těla.

V kurzu je dbáno na rovnováhu mezi výukou a vlastním prožitkem. Není to tedy klasický masážní kurz, který se zaměřuje pouze na to, aby jeho absolventi zvládli nějaké techniky. Zde se rovným dílem zaměřujeme i na to, aby si účastníci v plném rozsahu všechny masáže a masážní ošetření zažili a poznali tak sami na sobě jejich účinky. A není to klasický masážní kurz i proto, že na každém víkendu bude kromě biodynamických masáží zařazena i jedna nemasážní technika z biodynamické body-psychoterapie (např. verbální technika, vegetoterapie apod.).

I proto je tento sebezkušenostní kurz určen nejen pro ty, kdo chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti nebo uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo, ale i pro ty, kdo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj.

V kurzu se seznámíte s různým zaměřením masážních ošetření (relaxační, harmonizační, stimulující, mobilizující atd.), tématem bude i práce s blízkostí a hranicemi, úloha záměru při dotyku nebo zaměření působení dotyku na různé úrovně tělesné struktury (kůže, podkoží, svaly, kosti). Rozvinete také své tělesné vnímání a seznámíte se s jeho využitím v rámci některých verbálních terapeutických postupů. Kurz bude také napomáhat účastníkům při zahrnutí těchto vědomostí do jejich práce nebo jejich osobního rozvoje.

Praktickým výstupem kurzu pak je, že jeho absolventy opravňuje nabízet biodynamické masáže a masážní ošetření na základní úrovni, kterou v biodynamické body-psychoterapii nazýváme biorelease úrovní. Ale ačkoliv kurz vychází z biodynamické body-psychoterapie, nejedná se o psychoterapeutický výcvik a jeho absolvování účastníky neopravňuje nabízet body-psychoterapii nebo psychoterapi a neudělá z vás terapeuty. K tomu je zapotřebí mnohem delší příprava a vzdělání.

Absolventi kurzu mají možnost pokračovat kurzem Terapeutické masáže a deep draining, který je zaměřený na hlubší úroveň biodynamických masážních ošetření i na hlubší teoretické základy této práce.

Lektoři kurzu

Pro tento kurz máme dva lektory, přičemž jeden ročník kurzu vede vždy jen jeden z nich. Ročník zahájený v roce 2019 povede MUDr. Dana Hlaváčková.

Dana Hlavackova 150x183MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, nar. 1960, vystudovala lékařskou fakultu UK Praha, atestovala v oborech anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína, veřejné zdravotnictví. Bakalářský titul obhájila na MU v Brně v oborech sociologie a politologie. Biodynamickým masážím se učila u Květy Paluskové, které na jejich kurzech také asistovala a podílela se i na zpracování učebních textů deep drainingu. Dana pracuje jako lékařka v týmech zdravotnické záchranné služby. V rámci této profese absolvovala mezinárodně certifikovaný kurz CISM (Critical Incident Stress Management) vedený Peterem Appel-Schumacherem, dále je absolventkou kurzů pro peery a krizové interventy pořádané Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Podílí se na krizové intervenci u osob silně zasažených stresovou událostí v rámci systému první psychické pomoci záchranné služby. Je držitelem certifikátu MŠMT a Yoga Alliance pro učitele jógy. Biodynamickým masážím se věnuje od roku 2010 v rámci péče o duševní zdraví záchranářů ve Středočeském kraji.

Honza Nejedlý lektor kurzuHonza Nejedlý, nar. 1968, absolvoval výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2012) u Květy Paluskové a Eliho Weidenfelda a posléze působil jako asistent na kurzech Květy Paluskové. Absolvoval rovněž bioenergetický výcvik (John Hawken), výcvik v rodinných konstelacích (Bhagat) a výcvik ve facilitaci skupinových procesů (IPOP), dále pak kurzy celotělové terapie a traumaterapie u Eliho Weidenfelda. Biodynamickým masážím se věnuje jako jednomu z oborů své činnosti. Od r. 2001 vede horskou boudu v Krkonoších a věnuje se seberozvoji.

Potvrzení o účasti

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu.

Termíny, cena, přihlašování

Termíny konání jednotlivých ročníků, cena a údaje k platbě a přihlášky jsou uvedeny v následujících odkazech:

8. ročník 2019 - 2020 - zahájení v dubnu 2019
7. ročník 2018 - 2019, zahájený v říjnu 2018

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora/ku semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor/ka semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora/ku kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět na začátek stránky

 

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku v bezpečném prostředí stabilní skupiny, vede
Honza Nejedlý, zahájení 15.-17.11.2019 v Praze

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
4.-6.10.2019 v Praze

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Sabezkušenostní víkend určený především pro terapeuty pracující s poruchami příjmu potravy, vede
Květa Palusková, 1.-3.11.2019 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 20.-22.9.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
8.-10.11.2019

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
29.11.-1.12.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
19.–23.9.2019 v Praze
.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.