Kurzy Mony Lisy Boyesen

Mona Lisa Boyesen

Mona Lisa BoyesenMona Lisa Boyesen je dcerou zakladatelky a spolutvůrkyní biodynamické body-psychoterapie, kterou dále rozvíjí. Je velmi zkušenosu terapeutkou, lektorkou a výcvikovou trenérkou s velkým charismatem. Je také autorkou inovativního pohledu na péči o novorozence a kojence Alpha nursing.

Kurzy v České republice

Reichovy charakterové typy - základy - v základním kurzu se naučíte, čm je charakterizováno všech 6 Reichových typů (schizoidní, orální, psychopatický, masoochistiký, rigidně-falický a hysterický) a to jak z hlediska tělesné stavby, tak především psychologických témat, charakteristických pro každý z nich. Kurz obsahuje i malá sebezkušenostní cvičení pro porozumění jednotlivých typům. Opakování kurzu plánujeme na rok 2018.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii - kurz určený pro ty, kdo už jednotlivé typy znají, tedy volně navazující na zákloadní kurz. Kurz se zaměřuje na to, jaké terapeutické intervence jsou vhodné pro jednotlibvé typy. Opět včetně malých sebezkušenostních cvičení. Opakování plánujeme na rok 2018.

Oidipovské období - hledání zdrojů je specialita Mony Lisy Boyesen, kde můžete zažít její speciální schopnost probouzet a zpracovávat témata z tohoto období. Jedná se o kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity i vztahu k opačnému pohlaví, tedy na období, kdy nám bylo 3-5 let. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Nejlbližší termín kurzu je v listopadu 2017, další plánujeme na rok 2018.

Období dospívání - hledání zdrojů je kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Zaměřuje se na druhé nejvýznamnější období pro formování našeho vztahu k životní síle i vztahu k opačnému pohlaví. Opět nabízí možnost mít individuáloní sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen. Nejlbližší termín kurzu v říjnu 2017, další plánujeme na rok 2018.

 

Všechny pořádané kurzy jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit i teoretické principy, na kterých je body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a seberozvoj.

Všechny kurzy mají pravidelně přiděloované kredity pro další vzdělávání klinických psychoílogů a dalších nelekařských zdravotnických profesí (zdravotní sestra atd.). Jedná se ale o kredity pouze pro oblast zdravotnictví.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
1.-3.6.2018 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek 14.10.2018 v Praze

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.