Oidipovské období - hledání zdrojů
(volné pokračování kurzů Reichovy charakterové typy)

31.1.–4.2.2019 – v Brně, Centrum LeVITAs

7.–11.2.2019 – v Brně, Centrum LeVITAs

Oba termíny kurzu jsou plně obsazené. Z důvodu velkého zájmu o kurz, jsme se rozhodli přidat ještě termín 7.-11.2.2019. Tento termín nabízíme pouze náhradníkům, kteří se nedostali na termín o týden dříve a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Nicméně stále přijímáme na místa náhradníků. Často se stává, že se někdo z přihlášených z kurzu odhlásí např. kvůli nemoci a tedy je možné se do kurzu ještě dostat. Pokud se to nyní nepovede, budeme na Vás myslet při vyhlašování dalšího termínu v květnu nebo na podzim 2019. V případě, velkého zájmu se také budeme snažit s lektorkou domluvit více termínů na příští rok. Proto budeme rádi, když se o Vašem zájmu dozvíme a to buď vyplněním přihlášky na místa náhradníků a nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Děkujeme za Vaši přízeň a za trpělivost s přihlašováním.

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu. Absolventi kurzu Oidipovské období pak mohou pokračovat kurzem Období dospívání - hledání zdrojů.

Tématem bude tzv. oidipovské vývojové období, které spadá zhruba do věku 3-5 let a ve kterém se poprvé životní energie dítěte probudí ve formě erosu. Pokládají se zde základy naší pohlavní identity i základy vztahu k druhému pohlaví.

V tomto věku psychosexuální vývoj dospívá k tzv. raně genitálnímu stádiu a projevuje se mimo jiné zalíbením dítěte v rodiči opačného pohlaví. To, nakolik je tato probouzející se erotická síla v dítěti přijata či odmítnuta ze strany rodičů, pak má velký vliv i v dospělosti na to, jak prožíváme erotickou sílu sami v sobě i vůči opačnému pohlaví a nakolik jsme napojeni na hluboké zdroje své vlastní energie (nebo nakolik si je potřebujeme sami blokovat). A toto vše přirozeně silně ovlivňuje i naše partnerské vztahy.

Kurz nabídne možnosti, jak s tématy oidipovského období pracovat terapeuticky, a protože bude především sebezkušenostní, je možné jej využít i pro vlastní seberozvojové zpracování toho, co u jednotlivých účastníků v tomto období neproběhlo optimálně. Je tedy vhodný jak pro terapeuty, tak pro ty, kdo hledají seberozvoj nebo např. větší naplnění v partnerském vztahu či se jim partnerské vztahy nedaří. Kurz je tedy určen všem zájemcům.

Lektorka Mona Lisa Boyesen se věnuje této problematice dlouhodobě a má velký dar témata z tohoto období probouzet a zpracovávat. Během kurzu bude pro každého prostor pro individuální sessi před skupinou na téma tohoto období v délce zhruba 2 h. Toto bude hlavní náplní programu a podle varianty kurzu (viz níže) případně jedinou náplní. Pokud nebude dostatek zájemců o výukovou část poslední den kurzu, v kurzu nebude teorie ani to, že by byl prostor, aby lektorka vysvětlovala a učila, co, proč a jak dělá. Část z toho, co, jak a proč při vedení sessí dělá, se můžete dovědět v kurzu Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii. A samozřejmě především a úplněji v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Dvě varianty kurzu - sebezkušenostní a výuková

Mona LIsa Boyesen by ráda nabídla nejen možnost sebezkušenostního zpracování témat účastníků, ale ráda by umožnila těm, kteří stojí o to se od ní dále učit, aby takovou možnost dostali a mohli více rozumět, jak při vedení sessí a volbě tělesných intervencí postupuje. Pokud takový zájem bude mezi právě přihlášenými účastníky dostatečný, pak bude sebezkušenostní část individuálních sessí ukončena už předposlední den večer a poslední den kurzu proběhne diskuse nad proběhlými sessemi s možností klást otázky. Ti, kdo o učení se od lektorky zájem mít nebudou, se v takovém případě už programu poslední den nebudou účastnit. A naopak ti, kteří zájem mít budou, si budou muset připlatit, protože výukový program poslední den je možné uskutečnit pouze tak, že se počet účastníků sníží o jednoho z 12 na 11. A rozpočet za tohoto chybějicícho účastníka bude třeba dorovnat, takže to bude na těch, kdo na pondělní výukový program zůstanou.

Pokud ale zájem o výukovou část nebude u přihlášených dostatečný, tak bude zrušena a počet účastníků zůstane na původním počtu 12 a poslední den dopoledne se bude konat poslední sesse kurzu. A všichni účastníci tak budou kurz končit poslední den mezi 14:30 až 15 h.

Výuková část kurzu nemá vliv na samotný seberozvojový účinek proběhlých sessí. Je pouze možností o něco více porozumět tomu, co, jak a proč lektorka dělá.

O tom, která varianta bude platit, se přihlášení účastníci dozví minimálně 14 dnů před kurzem. Do té doby je třeba, aby všichni přihlášení počítali s koncem kurzu v pondělí odpoledne. Stručné shrnutí:

Varianta, kdy kurz je pouze sebezkušenostní po celou dobu: počet účastníků 12, poslední den dopoledne se koná poslední individuální sesse, všichni končí poslední den mezi 14:30 až 15 h, platí se pouze cena pro sebezkušenostní část.

Varianta, kdy kurz má sebezkušenostní a výukovou část: počet účastníků 11, sebezkušeniostní část končí předposlední den kurzu večer mezi 21 až 22 h a je třeba se této části zúčastnit až do konce (je tedy třeba počítat s přespáním do druhého dne), poslední den pro ty, kdo se přihlásí na výukovou část, bude probíhat výuka, všichni platí cenu za sebezkušenostní část a účastníci výukové části si navíc připlácejí (podrobně viz v části o ceně níže).

Je třeba upozornit, že účast na jednom nebo i více takových výukových dnech zdaleka nestačí sama o sobě k tomu, abyste mohli sami začít vést sesse stejným způsobem jako lektorka kurzu. K tomu je třeba mít širší psychoterapeutické znalosti a také zkušenosti s používáním tělesných intervencí, které je možné získat např. v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku v body-psychoterapii.

Podrobný popis, co se odehrává na kurzu - doporučujeme přečíst

Individuální sesse, pro kterou má každý účastník vyhrazený čas, není založena na verbálním zpracování Oidipovského období, ale na prožitkové práci. S pomocí hudby a vybraných účastníků, kteří Vám hrají důležité osoby z tohoto období (jako jsou rodiče, sourozenci a další), se emočně vrátíte k pocitům, které jste v tom období měli vůči objektu své oidipovské lásky. A následně se hledají cesty, jak uvolnit životní energii, která z různých důvodů nemohla tehdy ve Vašem těle plynout.

Všichni to známe, když se zamilujeme, jak je nejen najednou celý svět krásnější, ale jak se nám změní i pocit v těle. Jak se cítíme najednou více živí ve svém těle. Dítě v oidipovském období to má stejně. A pokud ze strany rodičů necítí přijetí svého nadšení a dětské zamilovanosti do rodiče opačného pohlaví, tento oživlý pocit musí v sobě potlačit.

V sessi na kurzu je tento oživlý stav znovu objeven a prožit. Oživlé proudění v těle je během sesse někdy tak silné, že se navenek může začít projevovat tzv. orgastickým reflexem (prosíme nezaměňovat s orgasmem!). Orgastický reflex je samovolný vlnovitý pohyb celého těla tak, jak jím prochází oživlá životní energie. Sám o sobě ale není cílem sesse. Cílem je obnovit oživlé proudění uvnitř těla. V tomto smyslu Mona Lisa Boyesen velice úzce navazuje na původní Reichův přístup.

Lektorka kurzu

Mona Lisa Boyesen Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou biodynamické body-psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě. V České republice je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii a současně zde vede kurzy svého vlastního přístupu k péči o miminko pod názvem Alpha nursing.

Kurz bude probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Podrobněji o oidipovském období a polemika s Freudem

Jeden z největších zdrojů touhy a schopnosti milovat je spojeny s tzv. oidipovskou fází vývoje dítěte. V té době vzniká první ne-symbiotický vztah dítěte se zřetelným zalíbením dcery k otci a syna k matce. Toto období je plné nevinné touhy, hravosti a idealizace rodiče opačného pohlaví. Je to období, kdy se v dítěti jeho věku přiměřeným způsobem probouzí síly erosu. Bohužel bylo toto období plné něhy dosti nešťastně ztotožněno s výjevem z řeckého mýtu o králi Oidipovi, který musel naplnit proroctví, že zabije svého otce a ožení se se svou matkou. Sigmund Feud použil tento mýtus jako příklad pro konfliktní pocity dítěte v tomto věku, které nazval „oidipovský komplex”. Ten se stal základem psychoanalytického modelu vývoje osobnosti a poruch v tomto vývoji. Oidipovský komplex kromě již zmíněného zalíbení dítěte v rodiči opačného pohlaví zahrnuje i tvrzení o tom, že dítě vnímá situaci konkurenčně a nevědomě si přeje odstranit („zabít“) rodiče stejného pohlaví. Možnost získat rodiče oapčného pohlaví jen pro sebe se ale ukáže jako nereálná a dítě se musí vypořádat s tím, že jeho příání je nenaplnitelé.

Moderní psychoanalýza zmírnila důležitost tohoto konfliktu pro chápání oidipovského vývojového období a hovoří zde o tom, že dítě v tomto věku zjistí, že mezi rodiči existuje oblast, ze které je ono vyloučeno, ačkoliv by si do ní přálo patřit. V tomto pojetí se dítě opět musí vyrovnat se zlamáním, že jeho přání nebude naplněno.

Na základě klinických zkušeností Mona Lisa Boyesen nabízí jiný pohled na toto období. Ve své práci s klienty nikdy nepozorovala, že by se např. při práci v regresi vynořovalo přání odstranit rodiče stejného pohlaví. Při regresi do tohoto období se objevují dvě bytostné potřeby dítěte.  První z nich je potřeba, aby rodič opačného pohlaví přijal a potvrdil probouzející se životní síly v dítěti včetně sil lásky, touhy a nevinné přitažlivosti. A ano - dítě může prožívat úzkost, zda toto jeho okouzlení rodičem opačného pohlaví nebude negativně vnímáno rodičem stejného pohlaví a především, zda probouzející se touha dítěte nijak nenaruší milující vztah mezi jeho rodiči. Protože druhou bytostnou touhou dítěte v tomto období není odstranění jednoho z rodičů, ale vidět rodiče jako milující se pár, aniž by se dítě se vším, co se v něm v tomto období děje, muselo cítit jako narušitel této lásky mezi jeho rodiči. Dítě si nepřeje zakoušet, že by ty krásné síly, které se v něm probouzejí, měly destruktivní dopad na jeho okolí. Pokud rodič opačného pohlaví zrale přijme a potvrdí probouzející se síly v dítěti a pokud se tím rodič stejného pohlaví necítí ohrožován, může vše proběhnout tím nejlepším způsobem, který podpoří vývoj dítěte ve zralou osobnost schopnou milovat, která má kontakt s tímto zdrojem touhy a lásky v sobě a může jej vnímat jako něco vysoce pozitivního.

Pokud ovšem reakce rodičů na probouzející se síly v dítěti nejsou zralé a přijímající, pokud samotný vztah mezi rodiči není funkční, pak je dítě zprvu velmi zmateno, protože ty nové síly v sobě, které prožívá jako pozitivní, vyvolávají v jeho nejbližším a milovaném okolí negativní reakce nebo nesoulad mezi rodiči. Dítě pak raději tyto síly erosu v sobě potlačí, protože se s nimi nemůže zcela ztotožnit jako s něčím veskrze pozitivním. K tomu ovšem dojde nevědomě a toto nevědomé potlačení pak přetrvává až do dospělosti a omezuje možnosti plného prožití erotických vztahů na dospělé rovině.

Pokud chcete podrobnější informace, přečtěte si článek lektorky Mony Lisy Boyesen Revize oidipovského fenoménu z biodynamického a erogenetického pohledu.

Rozsah a cena kurzu

Kurz začíná ve čtvrtek v 17:15, konec v pondělí mezi 14:30-15:00 h. Celkem minimálně 45 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Začátky budou každý den v 9:30, příp. už v 9:00, konec vždy večer kolem 21 h (s možností protažení v nutném případě, kdy to poslední sesse ten den bude nutně vyžadovat).

Cena za sebezkušenostní část je 7.450 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 5.450 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena za výukovou část bude stanovena podle počtu přihlášených na tuto část kurzu a bude stanovena vydělením částky 8.000 Kč počtem účastníků této části. Tedy např, při 4 účastnících 2.000 Kč, při 5 účastnících 1.600 Kč atd. Tato část ceny se platí spolu s druhou splátkou za kurz 14 dnů před začátkem kurzu.

Cena vychází mimo jiné z toho, že maximální počet účastníků je omezen na 12, resp. na 11 podle varianty kurzu - viz výše část Dvě varianty kurzu - sebezkušenostní a výuková.

Pokud jste v nepříznivé finanční situaci, ale máte vážný zájem o tento kurz, nemůžeme bohužel poskytnout slevu, ale je možné se případně individuálně domluvit na splátkách tak, že část ceny příp. doplatíte až v době po konání kurzu. V takovém případě kontaktujte organizační asistentku kurzu, kontakt viz níže.

Komentář k ceně

Kdo už jste na kurzech Mony Lisy Boyesen byli, tak vidíte, že došlo postupně k navýšení ceny až k cenám uvedeným výše. Důvod je ten, že zcela původně, když se konal na jaře 2017 první workshop Oidipovské období, plán byl, že skupina bude mít 20 účastníků, kteří si budou dělat sesse sami v malých skupinkách a lektorka bude jen obcházet a zasahovat tam, kde bude potřeba. Tomu i odpovídal rozpočet a cena. Až na místě během workshopu se tehdy Mona Lisa rozhodla, že povede sama s každým individuální sessi. Došlo pak k postupnému snižování maximálního počtu účastníků na základě zkušeností z předchozích workshopů. Obvykle ale až ve chvíli, kdy už byl další workshop vyhlášen a už by nebylo solidní cenu změnit, když byly zaslány přihlášky. Takže až nyní se dostáváme k nějaké reálnější ceně. Ta pro kurz Oidpovské období vychází na 7.450 Kč, ale protože nechceme dělat navýšení příliš velkým skokem, přidaný zářijový termín má zatím ještě zvýhodněnou cenu. I tak ale odměna lektorky nedosáhne její obvyklé odměny, kterou by za stejně dlouhý workshop dostala v Německu. Takže můžeme děkovat její přízni, kterou má k České republice, protože jsme jedinou zemí, kde tuto svoji práci nabízí ve formě otevřených workshopů a nikoliv pouze pro účastníky dlouhodobého výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Jsme si vědomi, že cena není malá. Pokud její práci ale už znáte, tak víte, jak je velmi cenná a jak jedna sesse s ní na workshopech Oidipovské období nebo Období dospívání vydá bez nadsázky za rok i více obyčejné psychoterapie. A snížený počet účastníků znamená, že má na Vaši sessi opravdu dost času a není potřeba nic uspěchávat.

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Společná účast rodinných příslušníků a partnerů

Na kurzu není možná společná účast, pokud jste v příbuzenském vztahu. Platí to jak pro vztahy rodič - dítě, prarodič - vnuk/vnučka, tak pro sourozenecký vztah, vztah teta/strýc - synovec/neteř nebo vztah bratranec/sestřenice. Podstatný přitom není samotný biologický vztah, ale emoční provázání. Toto pravidlo tedy platí i v případě, že se jedná o "náhradního" rodiče, např. otčíma, nebo nevlastní sourozence, se kterými jste vyrůstali či jste emočně provázáni apod.

Společná účast partnerů / milenců možná je, pokud se s tím oba partneři cítí dobře. Pokud by se jeden z nich v tom dobře necítil, raději se zúčastněte každý zvlášť.

Přihlašování - na místa náhradníků

Oba termíny kurzu jsou plně obsazené, ale přijímáme na místa náhradníků. Přihláška je pro oba termíny společná.

Zálohu prosím neposílejte, k tomu bychom Vás vyzvali až v případě, že by se pro Vás uvolnilo místo.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Oidipovské období - hledání zdrojů 31.1.-4.2.2019 a 7.-11.2.2019 (pouze na místa náhradníků)

Rezervační zálohu ve výši 2.000 Kč zašlete převodem na účet 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo OIDIPUS. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2400046111 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete a to kurzem ČSOB devízy - nákup podle kurzovního lístku ČSOB na tomto odkazu. Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly  komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

 

Zpět na začátek stránky

Revize oidipovského fenoménu

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
17.-19.5.2019 v Praze

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Dana Hlaváčková
18.-20.1.2019 a 1.-3.2.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
31.1-4.2.2019
a 7.–11.2.2019 v Brně .

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
7.-11.3.2019 v Brně
.

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Dana Hlaváčková
začátek 5.-7.4.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 4.-6.10.2019 v Praze

Erogenetic

Kombinace hraní rolí, muzikoterapie
a body-psychoterapie zaměřená na uvolnění zablokované životní energie, vede Gussie Grace Wallem, semináře v roce 2018 a 2019