Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti

12.12.2021 online v čase 14:30 - 18:30 - dlouhá verze + dobrovolné sdílení 13.12.2021 v čase 18:00 - 19:30

13.2.2022 online v čase 14:30 - 18:30 - dlouhá verze + dobrovolné sdílení 14.2.2022 v čase 18:00 - 19:30

3.4.2022 online v čase 14:30 - 18:30 - dlouhá verze + dobrovolné sdílení 4.4.2022 v čase 18:00 - 19:30

 

Limbický otisk

Přepis limbického otisku (Limbic Imprint Recoding) je hluboká řízená imaginace inspirovaná metodou Eleny Tonetti - Vladimirové. Vychází z toho, že naše tělo i emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla fyzická realita. Toho je možné využít, abychom doslova přepsali to, jak se do nás a do našeho těla otiskly naše dřívější zkušenosti s tímto světem, především pak zkušenosti z doby početí, zrození a z takzvaného formativního období, které je do zhruba 6 let.

A ta představivost, kterou k tomu použijeme, nemusí být nutně vizuální. Je to technika i pro ty, kdo vizuální představivost nemají, ale mají ji spíše pocitovou. Funguje to stejně dobře.

Když naše duše přišla na tento svět, přišli jsme s očekáváním lásky. Jenže tento svět je nedokonalý a tak, i když naši rodiče nás měli rádi a dělali, co mohli, každý jsme se setkali s nějakými nedokonalostmi, způsobujícím v našem dětském citlivém a otevřeném bytí bolest, zklamání nebo smutek. A abychom tyto bolestivé emoce nemuseli cítit, my i naše tělo se u někoho více, u někoho méně uzavřelo, stáhlo, naučilo necítit.

Přepis limbického otiskuBěhem řízené imaginace se budete moci znovu narodit a všechny tyto pro vývoj tak důležité okamžiky prožít znovu - ale tentokrát přesně tak, jak jste vždycky toužili je prožít. Abyste cítili přesně tu lásku, kterou jste vždycky toužili cítit. Vaše imaginace tak bude zhmotněním Vašich nejhlubších přání. A Vaše tělo na to bude reagovat, jako by to byla realita a zažije ten stav, který tehdy potřebovalo zažít. Váš nervový systém tak získá novou zkušenost, ke které se může vracet.

Není to tak, že bychom chtěli změnit minulost nebo ji popírat. Minulost změnit nemůžeme, nepřepisujeme minulost, ale to, co jsme si z ní uložili v sobě a ve svém těle. Tedy to, jak nás ta minulost zformovala. A to přepsat můžeme. Pomocí toho, že v představě svá nejhlubší přání zhmotníme. 

Více o autorce techniky Eleně Tonetti - Vladimirové se můžete dočíst anglicky na jejím webu www.birthintobeing.com nebo velmi stručně na našem webu zde. Elena je také autorkou známého filmu o porodu pod názvem Porod jak jej známe. Doporučujeme shlédnout trailer k tomuto filmu nejlépe anglicky s hlasem Eleny Tonetti: https://youtu.be/nZtYCHASqNM nebo s českým překladem: https://youtu.be/rcP4BKaBsQg .

A kdo chcete z technik Eleny Tonetti zažít více a naživo, tak se můžete zúčastnit víkendového kurzu Zrození do bytí, který bude 5.-7.11.2021 v Brně. Tam budete moci zažít rovněž naplnění svých dětských tužeb a to včetně fyzické složky, kdy dva lidé Vám budou hrát mámu a tátu.

Co je to ten limbický otisk

Podrobně je to v článku Limbický otisk v části Info na našem webu. Stručně řečeno: Limbický systém je část mozku, která je spojena s našimi emocemi. Limbický otisk vyjadřuje fakt, že se naše zkušenosti z raného dětství do něj "otisknou", zformují jej a následně nás na nevědomé úrovni ovlivňují v dospělosti - v našem chování i v našem emočním prožívání, a to ve všech oblastech života (vztahy, partnerství, práce, sex, intimita atd.). Je to tedy jistý druh naprogramování, které si v sobě neseme.

Praktické informace k online verzi kurzu

Kurz zahrnuje dlouhou imaginaci, kdy je obvyklé ležet nebo být pohodlně opřený v polosedě. Tato část trvá zhruba 1:30 až 1:45 h. K tomu je ještě třeba připočítat zhruba 30 minut po skončení imaginace na "dojezd", tedy zažití a integraci, což je hodně důležité. .

Možná rizika (nejen) online verze: Pokud naše dětské touhy a přání po lásce a přijetí nejsou naplněna, instinktivně je v sobě potlačíme, abychom necítili tu bolest a zklamání. Pokud si v imaginaci máme představit jejich naplnění, musíme se s nimi znovu spojit a to může otevřít také bolest, zklamání a smutek, že jsme v dětství nedostali to, po čem jsme toužili. Pro zdárný průběh imaginace je ale třeba do těchto pocitů nevstupovat a vědomě se v imaginaci držet pozitivních, sytících a naplňujících představ.

Pokud tedy o sobě víte, že máte nějaké hluboké nezpracované trauma z dětství, které Vás vždy stahuje do bolesti a smutku, když se se svým dětstvím chcete propojit, a ty emoce Vás zatím úplně pohlcují a nelze z nich vystoupit, pak může být vhodné zvolit nejprve jiný způsob práce se svým zraněním, nežli je technika přepisu limbického otisku. Ale ani nic neebrání tomu přepis limbického otisku zkusit - vždy máte možnost imaginaci i předčasně ukončit, kdyby se Vám nedařilo udržet pozitivní představy a emoce.

Pro online kurz budete potřebovat: klidnou, tichou místnost, kde nebudete po celou dobu rušeni, místo, kde můžete pohodlně delší dobu ležet, šátek na oči, deku na přikrytí, počítač nebo notebook s možností přehrávat zvuk (kvalitní reproduktory mohou být výhodou), případně mikrofon, pokud budete chtít třeba něco sdílet nebo se zeptat (není nutné), případně webkameru (také není nutné), a internetové připojení, které nevypadává.

Kurz bude vedený přes aplikaci Zoom (její instalace není složitá, je zdarma a návod obdržíte).

Praktické informace pro kurzy s osobním setkáním

Kurz zahrnuje dlouhou imaginaci v délce zhruba 2 h, kdy je obvyklé ležet. Zcela určitě budete potřebovat mít s sebou šátek na oči, deku na přikrytí, případně polštářek pod hlavu. A pokud jsou v místě konání matrace, tak velké prostěradlo, které opravdu celou matraci zakryje (hygienické důvody). Pokud matrace v místě konání nejsou, pak je nutné si přinést vlastní karimatku - pokud můžete, pro větší pohodlí doporučujeme (samo)nafukovací.

Podrobné informace, co dalšího si vzít s sebou na kurz, zda je nutná karimatka a popis cesty do místa konání dostanete emailem nejpozději týden před jeho konáním. Pokud Vám takový email nedorazí, ozvěte se nám. Mohl skončit ve spamu.

Opakovaná účast

Je velmi vhodné se zúčastnit opakovaně, protože opakováním se dostáváte hlouběji a hlouběji. Je běžné, že napoprvé si ne vše představíte natolik živě, aby to zapůsobilo na Vaše pocity v  těle - přičemž pro změnu je důležité, aby představa byla natolik živá, že to pocity v těle ovlivní a ve svém těle budete prožívat slast, lásku či bezpečí - přesně to, co potřebujete právě zažít. A také je běžné, že nervový systém potřebuje tuto novou zkušenost zažít opakovaně, aby se pevně ukotvila ve Vašem systému. Proto také nabízíme zvýhodněnou cenu, pokud si zakoupíte více opakování. 

Ohlasy účastníků

"Tomášova vedená meditace byla pro mě ohromně vyživující. Zažil jsem překrásné spojení se svou duševní rodinou, což mi dodalo naději a posílilo důvěru ve vedení a ve svou hodnotu. Děkuji, že je něco takového možné!"
Martin, Praha

"Již dvakrát jsem absolvovala přepis limbického otisku pod vedením Tomáše Morcinka a vždy to pro mě byla skvělá zkušenost. Osobně vnímám tuto techniku jako velmi citlivou a efektivní a Tomášovo vedení mi opravdu sedí. Moc děkuji a těším se na další setkání."
Zuzana Šimečková, Praha

Lektor kurzu

Tomáš Morcinek MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii.  Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a výcvik pro facilitátory Birth into Being (Elena Tonetti - Vladimirova, 2013). Kromě toho také různé další psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie.

Časový rozsah a cena kurzu

Kurz začíná vždy v neděli ve 14:30 a samotná vedená imaginace a tedy i online přenos bude končit flexibilně kolem 17:45. Počítejte ale s tím, že po skončení online přenosu budete potřebovat minimálně ještě 30 minut na "dojezd" a integraci - je tedy nutné si vyhradit nerušený čas alespoň do 18:30 h.

Vždy další den v pondělí je dobrovolné sdílení v čase 18:00 - 19:30.

Cena 680 Kč při jednorázové účasti. Protože ale doporučujeme zúčastnit se opakovaně, viz výše, můžete si rovnou zakoupit za zvýhodněnou cenu dvě nebo tři účasti na právě vypsané termíny. Cena dvou účastí je 1.180 Kč (tedy 590 Kč/přepis). Cena tří účastí je 1.500 Kč (tedy 500 Kč/přepis).

V případě vážných důvodů je možné po domluvě předplacenou účast z právě vypsaných termínů přesunout na některý z termínů budoucích. Z naší strany plánujeme opakovaní online verze zhruba každý druhý měsíc.

Přihlašování - obratem

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete cenu vybraného kurzu dle pokynů níže. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška na Přepis limbického otisku online - prosinec 2021 až duben 2022

Cenu vybraného kurzu zašlete převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište PŘEPIS. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2400046111 / 8330 a slovenský IBAN SK73 8330 0000 0024 0004 6111. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly  komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

 

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz, který není náhradou lékařské nebo psychoterapeutické péče. Pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s vážnějšími psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. A ještě lépe, raději lektorovi napište předem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a ujistěte se, že tento kurz je pro Vás vhodný.

Storno podmínky

Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 50 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 200 Kč. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 50 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Pavla Studená, tel.: 603 288 718, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
MUDr. Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766
tel. 608 888 867, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku 

 

Na začátek stránky

COVID informace

Na titulní stránce webu najdete aktuální informace ohledně našeho přístupu ke covid situaci.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 12.12.2021, 13.2. a 3.4.2022 online

Úvodní víkend body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
28.–30.1.2022 v Brně a 25.–27.2.2022 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
18.-20.3.2022 v Praze

Základy body-psychoterapie

3-víkendové prohloubení úvodního víkendu, z toho 2 víkendy prodloužené
začíná 22.-24.4.2022 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook