Cesta sebepoznání
(roční cyklus osobního rozvoje)

Zahájení 15.–17.11.2019 – v Praze

Na kurzu jsou volná místa.

Podmínkou pro přijetí do kurzu je předchozí účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání (nejbližší termín 4.-6.10.2019), výjimky jsou možné po schválení lektorem kurzu. Na úvodním víkendu se seznámíte s lektorem a jeho způsobem vedení a můžete se tak lépe rozhodnout pro pokračování v ročním kurzu. Cvičení z úvodního víkendu se na ročním kurzu nebudou opakovat.

Pokud jste s Honzou Nejedlým absolvovali kurz Terapeutická práce s dotekem, je účast na úvodním víkendu doporučená, nikoliv povinná.

Tento seberozvojový kurz má celkem 5 víkendů v průběhu jednoho roku, některé z nich prodloužené. Kurz (cyklus) bude prožitkový a bude vycházet především z principů biodynamické body-psychoterapie, z bioenergetiky, ale nejen z nich. Lektor, v tomto kurzu spíše průvodce, připraví různá cvičení (jednotlivě, ve dvojicích, malých skupinkách nebo i v rámci celé skupiny), jejichž záměrem bude více se dozvědět o sobě, svých vzorcích chování a prožívání, vlastních hranicích a potřebách, dotknout se emocí, objevit nové vnitřní krajiny a také vše integrovat a strávit. A protože se bude pracovat především s tělesným prožíváním a také s dotekem, nastane příležitost uvolnit chronická napětí a zadržované emoce, které se v našich tělech ukládají.

Pozornost bude věnována i aktuálnímu emočnímu prožívání účastníků přímo během kurzu i vztahové situaci mezi členy skupiny a její dynamice. Toto vše ve skupině o maximální velikosti 24 osob. Nezanedbatelnou příměsí kurzu bude sdílení a také humor.

V tomto bezpečném prostředí stabilní skupiny bude možné během jednoho roku dojít mnohem hlouběji než na samostatných víkendech.

Schody vzhůruNa rozdíl od výukových kurzů bude zde hlavním záměrem osobnostní seberozvoj účastníků formou prožitku. Ačkoli bude i prostor pro objasnění terapeutického pozadí, nejedná se o výcvik, jehož absolvování by Vás opravňovalo začít terapeuticky pracovat s klienty, ale můžete zde mnoho získat pro své osobnostní zrání, které je důležité pro nás všechny a pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích obzvláště, neboť vyzrálost osobnosti pomáhajícího je tím nejúčinnějším faktorem. Ve své práci se také můžete jednotlivými „cvičeními“ inspirovat.

Lektor a průvodce Honza Nejedlý (1968) prošel mnoha seberozvojovými kurzy a výcviky a má tak na výběr širokou paletu cvičení a nástrojů, z nichž skupině nabídne ty, které budou aktuálně korespondovat s potřebami, přáními a emoční i vztahovou situací skupiny. Tedy bude postupovat podobně jako v dobré terapii, kdy to, co se na terapeutické sessi stane, není známo předem, ale vzniká teprve z interakce mezi klientem a terapeutem. Ani tady ale terapeut, jako dobrý průvodce, neztrácí svůj vnitřní záměr pomoci klientovi objevit nové vnitřní prostory a nová poznání.

S čím například se tedy budete moci na kurzu setkat? Objeví se práce s dotekem (včetně některých biodynamických masáží), vegetoterapie, jednoduchá verbální cvičení, bioenergetika, práce s imaginací, pohyb, hraní rolí, vývojová témata (narození, rodiče, smrt…), autentická komunikace, práce s vnitřními postavami a dítětem, případně i techniky inspirované šamanismem apod.

Podmínkou účasti na ročním cyklu je absolvování Úvodního víkendu Cesty sebepoznání, kde se můžete seznámit s přístupem Honzy Nejedlého a s atmosférou kurzu a na základě této zkušenosti se pak rozhodnout pro účast na ročním kurzu. Výjimky z požadavku na absolvování úvodního víkendu jsou možné pouze po schválení lektorem kurzu. Nejbližší termín úvodního víkendu je 4.-6.10.2019 v Praze. Pro absolventy ročního kurzu terapeutická práce s dotekem je účast na úvodním víkendu doporučená.

Lektor, průvodce a facilitátor kurzu

Lektor Honza NejedlyHonza Nejedlý, nar. 1968, absolvoval psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii (Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Ebba a Mona Lisa Boyesen), bioenergetický výcvik (John Hawken), výcvik v rodinných konstelacích (Bhagat), výcvik ve facilitaci skupinových procesů (IPOP) a šamanský výcvik (John Hawken). Z dalších kurzů pak např. kurzy celotělové terapie, traumaterapie a ericksonovské hypnoterapie (Eli Weidenfeld), kurz terapeutických masáží a deep drainingu (Květa Palusková) a na mnoha těchto výcvicích a kurzech po jejich absolvování působil nebo působí jako asistent. Věnuje se také facilitaci seminářů CBW–Vytváření opravdového společenství (Scott M. Peck), působí jako lektor kurzu Terapeutická práce s dotekem a pracuje jako individuální a párový terapeut. V práci s klienty nebo se skupinou se spoléhá na biodynamický princip, který je orientován na vnitřní životadárné a ozdravné síly. S pomocí různých body-psychoterapeutických metod, většinou velmi jednoduchých, doprovází do míst, kde jsou věci rozpoznány takové, jaké jsou, což otevírá cestu k znovunabytí schopnosti osvobodit původní zdravou energii, která je v každém z nás.

Rozsah a cena kurzu

Celkem 5 víkendů v průběhu jednoho roku, z toho 3 víkendy od pátku večera do neděle (15 h čistého času), 1 prodloužený víkend od čtvrtka večera do neděle (22,5 h čistého času), toto vše v Praze, a 1 prodloužený víkend od středy večera do neděle v ubytovacím zařízení na venkově (30 h čistého času). 

Začátky v Praze první den v 17:30 h a konec v neděli ve 14:30 h, začátek v ubytovacím zařízení mimo Prahu v 19 h, konec v neděli obědem ve 14 h.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná.

Cena za celý kurz je 13.975 Kč a je splatná ve čtyřech splátkách. Rezervační záloha ve výši 2.150 Kč spolu s přihláškou, další splátky viz níže.

Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy (kromě prodlouženého víkendu mimo Prahu). Cena kurzu nezahrnuje náklady na ubytování a stravu. Cena rovněž nezahrnuje náklady na pronájem sálu u prodlouženého víkendu mimo Prahu, které se rozpočítají mezi účastníky a platí se spolu s ubyfováním a stravou.

V případě finančních obtíží je možné ve výjimečných případech rozpis splátek upravit. V takovém případě nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud není kurz zcela zaplněn, je možné výjimečně po schválení lektorem do kurzu vstoupit dodatečně od jeho 2. víkendu. V takovém případě se platí poměrná část ceny.

Rozpis víkendů a splátek

Termíny byly z organizačních důvodů upraveny.

2. splátka kurzu ve výši 5.375 Kč do 29.10.2019.

1. víkend: 15.-17.11.2019, místo konání Praha 4, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14:30.

2. víkend (prodloužený): 9.-12.1.2020, místo konání Praha 4, začátek ve čtvrtek v 17:30, konec v neděli ve 14:30.

3. splátka kurzu ve výši 2.150 Kč do 6.3.2020.

3. víkend: 20.-22.3.2020, místo konání Praha 4, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14:30.

4. splátka kurzu ve výši 4.300 Kč do 13.5.2020.

4. víkend (prodloužený): 6.-10.5.2020 v ubytovacím zařízení mimo Prahu (ekocentrum Loutí Rabyně), začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19 h, konec v neděli ve 14 h obědem.

5. víkend: 11.-13.9.2020, místo konání Praha 4, začátek v pátek v 17:30, konec v neděli ve 14:30.

Ubytování a strava

U víkendů v Praze je součástí ceny kurzu pouze základní občerstvení ve formě čaje a kávy. Stravu si účastníci zajišťují sami. V místě konání je možnost jednoduchého přespání. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

U prodlouženého víkendu v ubytovacím zařízení mimo Prahu bude zajištěno ubytování s plnou penzí - platí se zvlášť, není součástí ceny kurzu. Dále se mezi účastníky rozpočítá cena za pronájem sálu. Celkem za ubytování i sál by se cena měla pohybovat mezi 3.000 - 4.000 Kč za celý pobyt (4 dny)

Přihlašování

Na kurzu jsou volná místa. Posílejte rezervační zálohu společně s přihláškou.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Cesta sebepoznání 2019/2020

Rezervační zálohu ve výši 2150 Kč zašlete převodem na účet č. 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo CESTA. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2900057175 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ2320100000002900057175, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.150 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:

Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku v bezpečném prostředí stabilní skupiny, vede
Honza Nejedlý, zahájení 15.-17.11.2019 v Praze

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
4.-6.10.2019 v Praze

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Sabezkušenostní víkend určený především pro terapeuty pracující s poruchami příjmu potravy, vede
Květa Palusková, 1.-3.11.2019 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 20.-22.9.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
8.-10.11.2019

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
29.11.-1.12.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
19.–23.9.2019 v Praze
.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.