Období dospívání - hledání zdrojů
(pokračování kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů)

7.-11.3.2019 - v Brně, Centrum LeVITAs

Kurz nabízíme pouze absolventům kurzu Oidipovské období. Příhláška bude rozesílána pouze emailem.

Kurz určený přednostně pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Uspořádání kurzu je podobné, základem je opět, že každý účastník má možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen, přičemž v tomto případě bude použití hudby, kterou si účastníci sami přinesou, součástí všech sessí. Téma Vaší sesse může být z jakéhokoliv životního období od narození do současnosti - není nutné se omezovat názvem kurzu, ten souvisí především s výběrem hudby. 

Mona Lisa Boyesen využívá při práci originální kombinaci hraní rolí, receptivní muzikoterapie a body-psychoterapie. Její přístup má v sobě silný prvek transformace a využívá to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo, ať už je to potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu a podobně. Jedná se tedy o přístup orientovaný na uvolnění zablokovaných zdrojů, nikoliv na řešení konfliktů z daného období. Konflikty jsou vědomě postaveny na chvíli stranou, aby se uvolnila cesta k nové zkušenosti.

Součástí přípravy na kurz bude vyhledat a přinést si s sebou více skladeb své oblíbené hudby především z období puberty a dospívání, tedy z věku cca 12-18 let, ale případně i z pozdějších období, a to takovou, která Vás emočně oslovovala a oslovuje. A tuto hudbu si přinést na nějakém přenosném zařízení s sebou (MP3 přehrávač, mobil nebo discman apod. včetně sluchátek). Podobnější informace k výběru hudby dostanete e-mailem.

Dvě varianty kurzu - sebezkušenostní a výuková

Mona LIsa Boyesen by ráda nabídla nejen možnost sebezkušenostního zpracování témat účastníků, ale ráda by umožnila těm, kteří stojí o to se od ní dále učit, aby takovou možnost dostali a mohli více rozumět, jak při vedení sessí a volbě tělesných intervencí uvažuje. Pokud takový zájem bude mezi právě přihlášenými účastníky dostatečný, pak bude sebezkušenostní část individuálních sessí ukončena už předposlední den večer a poslední den kurzu proběhne diskuse nad proběhlými sessemi s možností klást otázky apod. Ti, kdo o učení se od lektorky zájem mít nebudou, se v takovém případě už programu poslední den nebudou účastnit. A naopak ti, kteří zájem mít budou, si budou muset připlatit, protože výukový program poslední den je možné uskutečnit pouze tak, že se počet účastníků sníží o jednoho z 11 na 10. A rozpočet za tohoto chybějicícho účastníka bude třeba dorovnat, takže to bude na těch, kdo na pondělní výukový program zůstanou.

Pokud ale zájem o výukovou část nebude u přihlášených dostatečný, tak bude zrušena a počet účastníků zůstane na původním počtu 11 a poslední den dopoledne se bude konat poslední sesse kurzu. A všichni účastníci tak budou kurz končit poslední den mezi 14:30 až 15 h.

O tom, která varianta bude platit, se přihlášení účastníci dozví minimálně 14 dnů před kurzem. Do té doby je třeba, aby všichni přihlášení počítali s koncem kurzu v pondělí odpoledne. Stručné shrnutí:

Varianta, kdy kurz je pouze sebezkušenostní po celou dobu: počet účastníků 11, poslední den dopoledne se koná poslední individuální sesse, všichni končí poslední den mezi 14:30 až 15 h, platí se pouze cena pro sebezkušenostní část.

Varianta, kdy kurz má sebezkušenostní a výukovou část: počet účastníků 10, sebezkušeniostní část končí předposlední den kurzu večer mezi 21 až 22 h a je třeba se této části zúčastnit až do konce (je tedy třeba počítat s přespáním do druhého dne), poslední den pro ty, kdo se přihlásí na výukovou část, bude probíhat výuka, všichni platí cenu za sebezkušenostní část a účastníci výukové části si navíc připlácejí (podrobně viz v části o ceně níže).

Je třeba upozornit, že účast na jednom nebo i více takových výukových dnech zdaleka nestačí sama o sobě k tomu, abyste mohli sami začít vést sesse stejným způsobem jako lektorka kurzu. K tomu je třeba mít širší psychoterapeutické znalosti a také zkušenosti s používáním tělesných intervencí, které je možné získat např. v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku v body-psychoterapii.

Lektorka kurzu

Mona Lisa BoyesenMona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou biodynamické body-psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě. V České republice je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Kurz se bude konat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Místo, rozsah a cena semináře

Začátek ve čtvrtek v 17:15, konec sebezkušenostní části v neděli večer mezi 21-22 h, konec výukové části v pondělí mezi 14:30-15:00 h. Celkem minimálně 45 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Začátky budou každý den v 9:00 (příp. v 9:30), konec vždy večer kolem 21 h (s možností protažení v nutném případě, kdy to poslední sesse ten den bude nutně vyžadovat).

Cena za sebezkušenostní část je 7.800 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 1.800 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 6000 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 7.800 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena za výukovou část bude stanovena podle počtu přihlášených na tuto část kurzu a bude stanovena vydělením částky 8.000 Kč počtem účastníků této části. Tedy např, při 4 účastnících 2.000 Kč, při 5 účastnících 1.600 Kč atd. Záloha na tuto část kurzu ve výši 600 Kč je splatná spolu s přihláškou, doplatek do konečné ceny pak spolu s 2. splátkou za sebezkušenostní část 14 dnů před začátkem kurzu.

Cena vychází mimo jiné z toho, že maximální počet účastníků je omezen na 10, resp. na 11 podle varianty kurzu - viz výše část Dvě varianty kurzu - sebezkušenostní a výuková.

Pokud jste v nepříznivé finanční situaci, ale máte vážný zájem o tento kurz, nemůžeme bohužel poskytnout slevu, ale je možné se případně individuálně domluvit na splátkách tak, že část ceny doplatíte až v době po konání kurzu. V takovém případě kontaktujte organizační asistentku kurzu, kontakt viz níže.

Komentář k ceně

Kdo už jste na kurzech Mony Lisy Boyesen byli, tak vidíte, že došlo postupně k navýšení ceny až k té výše uvedené. Důvod je ten, že zcela původně, když se konal na jaře 2017 první workshop Oidipovské období, plán byl, že skupina bude mít 20 účastníků, kteří si budou dělat sesse sami v malých skupinkách a lektorka bude jen obcházet a zasahovat tam, kde bude potřeba. Tomu i odpovídal rozpočet a cena. Až na místě během workshopu se tehdy Mona Lisa rozhodla, že povede sama s každým individuální sessi. Došlo pak k postupnému snižování maximálního počtu účastníků na základě zkušeností z předchozích workshopů. Obvykle ale až ve chvíli, kdy už byl další workshop vyhlášen a už by nebylo solidní cenu změnit, když byly zaslány přihlášky. Takže až nyní se dostáváme k nějaké reálnější ceně. I tak ale odměna lektorky nedosáhne její obvyklé odměny, kterou by za stejně dlouhý workshop dostala v Německu. Takže můžeme děkovat její přízni, kterou má k České republice, protože jsme jedinou zemí, kde tuto svoji práci nabízí ve formě otevřených workshopů a nikoliv pouze pro účastníky dlouhodobého výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Jsme si vědomi, že cena není malá. Pokud její práci ale už znáte, tak víte, jak je velmi cenná a jak jedna sesse s ní na workshopech Oidipovské období nebo Období dospívání vydá bez nadsázky za rok i více obyčejné psychoterapie. A snížený počet účastníků znamená, že má na Vaši sessi opravdu dost času a není potřeba nic uspěchávat. Navíc zkušenost ukazuje, že na Obdodobí dospívání jsou sesse delší, protože je delší úvodní fáze, kdy hovoříte o tom, jakému tématu se chcete věnovat. U Oidipovského odbobí může být tato fáze krátká. U Období dospívání je třeba někdy více "detektivní práce", jak tomu lektorka sama říká, aby objevila, kde jsou zdroje, na které Vám může pomoci se v sessi napojit a obnovit k nim přístup. Proto je také na workshopu Období dospívání maximální počet pouze 11, kdežto na Oidipovském období 12 účastníků.

Možnosti ubytování

Omezená možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu si přespání, prosím, domluvte předem s organizační asistentkou, která Vám sdělí i podmínky.

Společná účast rodinných příslušníků a partnerů

Na kurzu není možná společná účast, pokud jste v příbuzenském vztahu. Platí to jak pro vztahy rodič - dítě, prarodič - vnuk/vnučka, tak pro sourozenecký vztah, vztah teta/strýc - synovec/neteř nebo vztah bratranec/sestřenice. Podstatný přitom není samotný biologický vztah, ale emoční provázání. Toto pravidlo tedy platí i v případě, že se jedná o "náhradního" rodiče, např. otčíma, nebo nevlastní sourozence, se kterými jste vyrůstali či jste emočně provázáni apod.

Společná účast partnerů / milenců na tomto kurzu není možná. Jedná se o hlubinnou práci a přítomnost partnera může toho, kdo má svou sessi, nevědomě blokovat v tom, aby šel opravdu do hloubky prožitku.

Přihlašování - obratem po obržení přihlášky

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihlášky zasíláme e-mailem pouze absolventům kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů.Pokud nejste absolventem kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů a přesto se chcete zúčastnit, napište mi prosím individuálně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Oslovili bychom Vás v případě, že by se kurz nezaplnil absolventy Oidipovského období.

Rezervační zálohu ve výši 1.800 Kč zašlete převodem na účet 2900057175 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo DOSPÍVÁNÍ. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2900057175 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete a to kurzem ČSOB devízy - nákup podle kurzovního lístku ČSOB na tomto odkazu. Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly  komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ2320100000002900057175, BIC kód FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu.

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 400 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 900 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 1.800 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Dana Hlaváčková
začátek 5.-7.4.2019 v Praze

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
17.-19.5.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 4.-6.10.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
12.-14.4.2019

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
7.-11.3.2019 v Brně
.