Zrození do bytí - techniky podle Eleny Tonetti

6.-8.5.2022 v DIC Hurbanova, Praha 4

"Jaké by to bylo, kdyby tě v tvém životě nic nedrželo zpátky?"

Víkendový sebezkušenostní kurz transformačních technik zaměřený na zrození zralého dospělého v nás, našeho "vnitřního stařešiny". Vede MUDr. Tomáš Morcinek.

Transformace motýlaNejznámější technikou Eleny Tonetii je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Tu nabízím v online formě a nejbližší termín je 24.10.2021. Ale Elena Tonetti vytvořila mnohem více různých tranformativních technik, které nejsou jen o imaginaci, ale využívají také hraní rolí a další způsoby interakce s druhými. A všechny jsou zaměřeny na totéž - na rychlou a účinnou vnitřní transformaci.

Když jsem Elenu potkal v roce 2011 na semináři v Praze a posléze jsem s ní absolvoval její výcvik pro facilitátory, výrazně to ovlivnilo můj život. Jak ten osobní, tak i profesní. Vůbec potkat se s její energií a velkou empatií bylo oživující a tranformující. V té době jsem už za sebou měl i výcvik v body-psychoterapii, ale její přistup mi ukázal, že u připravených klientů je možné jít k tomu pozitivnímu ještě přímější cestou. Ano, jako prakticky vždy v terapii je třeba se dotknout toho negativního a bolestivého, ale není u toho třeba zůstávat dlouho a je možné jít za tím pozitivním a vyživujícím a zůstat u toho. 

Elena Tonetti VladimirovaTechniky, které Elena vytvořila, by se daly ve zkratce nazvat jako krátkodobá body-psychoterapie se spirituálními přesahy, i když ona sama tomu tak neříká. Svou práci nazývá „Zrození do bytí“ (Birth into Being). Elena původně začínala pracovat především s těhotnými a rodícími ženami v rámci hnutí porodů do vody v Rusku. Je známá také jako autorka filmu Porod jak jej známe. Při porodu se někdy stává, že se porod zastaví a za tím bývají často nevyřešené emoční bloky. A na jejich vyřešení Elena neměla ani 3 měsíce ani 3 roky času, jak je tomu v běžné v psychoterapii, ale maximálně 1 h času. Takže se musela naučit být velmi efektivní. Rozvinula tak různé transformativní techniky, které jsou určené komukoliv, kdo chce pracovat na sobě.

A protože nejvíce nás drží zpátky a ovlivňuji zkušenosti z raného dětství včetně našeho porodu, konkrétně se zaměříme na dětskou zkušenost s našimi rodiči a na nalezení harmonie mezi našimi vnitřními částmi. Nabídnuta bude i možnost individuální sesse před skupinou zvaná Core Cry.

MotýlKurz může přinést i silné emoce, ale těch negativních se budeme dotýkat jen na krátkou dobu. Smyslem nebude řešit minulost a zůstávat ve starých příbězích a bolestech. Cílem je skrze výsledný pozitivní prožitek vybudovat novou, korektivní pozitivní zkušenost, aby náš nervový systém, nesoucí všechny staré křivdy, získal novou zkušenost, co to znamená být živý, být v kontaktu se svou vlastní silu a se svým srdcem.

Při zpracovávání starých bolestí a traumat je někdy důležité projít fází, kdy se s tou bolestí, smutkem či vztekem uvnitř nejprve vůbec dostaneme do kontaktu a potřebujeme tyto negativní emoce prožít a vyjádřit. Na této fázi prožívání a vyjadřování negativních emocí není nic špatného. Jen v tomto kurzu jim nebude dáván příliš prostor. Pokud tedy v tuto chvíli potřebujete spíše prohloubit svůj kontakt se svou zraněnou částí, vybít svůj vztek nebo prožít svůj smutek, možná raději přijďte na některý z workshopů body-psychoterapie, kde tuto možnost dostanete naplno (např. na Úvodním víkend body-psychoterapie).

Tento kurz je vhodný, když cítíte, že prozkoumávání starých pocitů a jejich opakovaného prožívání už bylo dost a chcete udělat další krok - to staré pustit a otevřít se novým pocitům. Těm, po kterých v hloubi toužíte. Aniž bychom popírali, že tam uvnitř je i bolest apod. Ta má právo tam být, nemusíme ji odmítat. Ani by to nebylo moudré. Jen jí už nemusíme dávat tolik pozornosti a můžeme se otevřít tomu novému.

Všechny naše zkušenosti včetně těch negativních jsou v nás otištěny a mají svůj význam, svou funkci v našem životě. K něčemu nám také slouží a nebývá proto snadné je opustit. Pokud ale cítíte, že už uzrál čas a jste rozhodnuti opustit staré pocity ublíženosti, postavit se na vlastní nohy a vzít svůj život do svých rukou, tento kurz vám pomůže udělat na vaší cestě další krok.

Více o Eleně Tonetti se můžete dočíst anglicky na jejím webu www.birthintobeing.com .

Elena je také autorkou známého filmu o porodu pod názvem Porod jak jej známe. Doporučuji shlédnout trailer k tomuto filmu nejlépe anglicky s hlasem Eleny Tonetti: https://youtu.be/nZtYCHASqNM nebo s českým překladem: https://youtu.be/rcP4BKaBsQg .

Kurz je vhodný pro kohokoliv, muže i ženy, které oslovuje hlavní záměr uvedený výše. Vhodný může být také pro páry nebo ženy, které se chystají mít děti, protože jak už bylo zmíněno výše, průběh porodu je ovlivňován nevyřešenými traumaty, jak u rodičky, tak u jejího partnera, pokud je porodu přítomen. A zpracování nevyřešeného předem může průběh porodu učinit hladším.

Bonus zdarma

Abychom měli během víkendu dost času, tentokát nebude součástí jindy obvyklá dlouhá imaginace Přepis limbického otisku. Abyste o ní ale nepřišli, jako bonus dostáváte k víkendovému kurzu jednu účast na této imaginaci v online verzi v některém ze současných vypsaných termínů dle Vašeho výběru. Nejbližší termín je ještě před konáním víkendu 24.10.2021 a může to být dobrá příprava na samotný víkend. Jen pokud si vyberete termín bonusu ještě před konání samotného víkendového kurzu, je třeba mít ještě před bonusovým přepisem zaplacenou plnou cenu víkendového kurzu, nikoliv pouze zálohu

Lektor kurzu

Tomáš Morcinek MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii.  Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, výcvik pro facilitátory Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie.

Povídání o Eleně Tonetti a jejich technikách

Hovoří lektor kurzu Tomáš Morcinek.

Možnost ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Rozsah a cena kurzu

Program v jednotlivé dny: pátek 17:30 - 21 h, sobota 9:30 - 20:30 h s pauzou cca 1,5 h na oběd, neděle 9:30 - 15:30 h s pouze krátkou polední přestávkou. Celkem min. 15 hodin čistého času bez přestávek.

Cena je 2.700 Kč a je splatná ve dvou splátkách. Rezervační záloha ve výši 1.200 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.500 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu kurzu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Přihlašování

Kurz je již plně obsazen. Ale můžete se přihlásit mezi náhradníky, pokud by se uvolnilo místo na poslední chvíli, dáme Vám vědět. Rezervační zálohu tedy zatím nezasílejte.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Zrození do bytí podle Eleny Tonetti 6.-8.5.2022

Rezervační zálohu ve výši 1.200 Kč zašlete převodem na účet č. 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo ZROZENÍ. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2400046111 / 8330 a slovenský IBAN SK73 8330 0000 0024 0004 6111. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 14 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 600 Kč. Při odhlášení mezi 13 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 900 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 1.200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

V případě, že využijete nabídku bonusové účasti na online Přepisu limbického otisku ještě před konáním samotného víkendového kurzu, navyšuje se storno poplatek ve všech variantách o 300 Kč.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Pavla Studená, tel.: 603 288 718, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

 

Na začátek stránky

COVID informace

Na titulní stránce webu najdete aktuální informace ohledně našeho přístupu ke covid situaci.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 12.12.2021, 13.2. a 3.4.2022 online

Úvodní víkend body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
28.–30.1.2022 v Brně a 25.–27.2.2022 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
18.-20.3.2022 v Praze

Základy body-psychoterapie

3-víkendové prohloubení úvodního víkendu, z toho 2 víkendy prodloužené
začíná 22.-24.4.2022 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook