fbpx

Zrození do bytí podle Eleny Tonetti

Základní informace

8.-11.9.2015 v Nesměni, Jižní Čechy

"Jaké by to bylo, kdyby tě ve tvém životě nic nedrželo zpět?"

Třídenní sebezkušenostní kurz transformačních technik zaměřený na zrození zralého dospělého v nás, našeho "vnitřního stařešiny".

Transformativní techniky, které vytvořila Elena Tonetti, se dají v zkratce nazvat jako krátkodobá body-psychoterapie se spirituálními přesahy, i když ona sama tomu tak neříká. Svou práci nazývá „Zrození do bytí“ (Birth into Being). E. Tonetti původně začínala pracovat především s těhotnými a rodícími ženami v rámci hnutí porodů do vody v Rusku. Je známá také jako autorka filmu Porod jak jej známe. Při porodu se někdy stává, že se porod zastaví a za tím bývají často nevyřešené emoční bloky. A na jejich vyřešení Elena neměla ani 3 měsíce ani 3 roky času, jak je tomu v běžné v psychoterapii, ale maximálně 1 h času. Takže se musela naučit být velmi efektivní. Rozvinula tak různé transformativní techniky, které jsou určené komukoliv, kdo chce pracovat na sobě.

A protože nejvíce nás drží zpátky a ovlivňuji zkušenosti z raného dětství včetně našeho porodu, konkrétně se zaměříme na "přeprogramování" zážitku z příchodu na tento svět (přeprogramování limbického otisku), na dětskou zkušenost s našimi rodiči a na nalezení harmonie mezi našimi vnitřními částmi. Nabídnuta bude i možnost individuální sesse před skupinou.

Kurz může přinést i silné emoce, ale těch negativních se budeme dotýkat jen na krátkou dobu. Smyslem nebude řešit minulost, co a proč bylo a zůstávat ve starých příbězích a bolestech. Cílem je skrze prožitek vybudovat novou, korektivní pozitivní zkušenost, aby náš nervový systém, nesoucí všechny staré křivdy, získal nový referenční bod, novou zkušenost, co to znamená být živý, být v kontaktu se svou vlastní silu a se svým srdcem.

Více o Eleně Tonetti se můžete dočíst anglicky na jejím webu www.birthintobeing.com .

Elena je také autorkou známého filmu o porodu pod názvem Porod jak jej známe. Doporučuji shlédnout trailer k tomuto filmu nejlépe anglicky s hlasem Eleny Tonetti: https://youtu.be/nZtYCHASqNM nebo s českým překladem: https://youtu.be/rcP4BKaBsQg .

Všechny naše zkušenosti včetně těch negativních jsou v nás otištěny a mají svůj význam, svou funkci v našem životě. K něčemu nám také slouží a nebývá proto snadné je opustit. Pokud ale cítíte, že už uzrál čas a jste rozhodnuti opustit staré pocity ublíženosti, postavit se na vlastní nohy a vzít svůj život do svých rukou, tento kurz vám pomůže udělat na vaší cestě další krok.

Kurz je vhodný pro kohokoliv, muže i ženy, které oslovuje hlavní záměr uvedený výše. Vhodný může být také pro páry nebo ženy, které se chystají mít děti, protože jak už bylo zmíněno výše, průběh porodu je ovlivňován nevyřešenými traumaty, jak u rodičky, tak u jejího partnera, pokud je porodu přítomen. A zpracování nevyřešeného předem může průběh porodu učinit hladším.

Kurz se konal v Centru Nesměň a přihlášky byly přímo na jejich stránkách.

Cena 2900 Kč i s ubytováním a stravou!

Lektor kurzu

Tomáš Morcinek - lektor kurzů body-psychoterapieLektorem kurzu bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, kurz Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii. V současnosti působí i jako lektor v probíhajícícm dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické body-psychoterapie.

 

Na začátek stránky

COVID informace

Pokud bychom nějaký kurz museli zrušit či přesunout kvůli platným opatřením, kurzovné vracíme v plné výši. Nemusíte tedy mít obavy se hlásit.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 20.6.2021 online.

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 18.-20.6.2021 v Praze

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
zahájení 16.-20.9.2020.

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 17.-19.9.2021 v Praze

Základy psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví vede
Květa Palusková,
1.-3.10.2021 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook