Výcviky.cz

psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii 2018
Základní informace o výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2018.

Jedná se o psychoterapeutický výcvik ve směru psychoterapie zaměřené na tělo (bodyterapie), který založila norská psycholožka Gerda Boyesen a který je nazýván biodynamická psychoterapie. Výcvik je dlouhodobý, trvající 5,5 let. Po absolvování první poloviny výcviku je možné obdržet certifikát tzv. biorelease stupně. Pro certifikát psychoterapeuta je nutno absolvovat celý výcvik.

Plánovaný běh od ledna 2018 bude již 6. během tohoto výcviku na území České republiky.

Podmínka pro vstup do výcviku a vstupní workshop 14.-17.9.2017

Pro vstup do výcviku je nezbytné, abyste měli zkušenost s body-psychoterapií na sobě v rozsahu alespoň víkendového semináře. Tuto podmínku nejlépe splníte účastí na vstupním víkendu do výcviku 14.-17.9.2017. Pokud by Vám v tom něco závažného zabránilo (bude doplněno).

Vstupní workshop je určen výhradně pro vážné zájemce o tento psychoterapeutický výcvik. Má účastníkům pomoci udělat definitivní rozhodnutí, zda do výcviku vstoupit. Nemusíte tedy být zcela rozhodnuti, ale měli byste o účasti ve výcviku velmi vážně uvažovat.

Pokud zkušenost s body-psychoterapií na sobě již máte, pak je Vaše účast na vstupním workshopu pouze doporučená. Ale v případě, že by počet zájemců o výcvik byl větší nežli maximální kapacita výcviku, pak účastníci vstupního workshopu budou mít přednost. I když body-psychoterapii již znáte třeba odjinud, je vhodné zažít Monu Lisu Boyesen, protože výcvikové workshopy bude vést nejčastěji ona. A jestliže již znáte práci Mony Lisy Boyesen, ale pouze z workshopů Oidipovské období nebo Reichovy charakterové typy, velmi doporučujeme rovněž účast na tomto vstupním workshopu, protože obsahem uvedených kurzů je velmi specifická procesová práce a mohou vytvářet poněkud zkreslený dojem, jak bude vypadat práce na samotném výcviku.

Postavení výcviku v České republice, spolupráce s ESBPE

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii pořádaný v České republice je odnoží výcviku pořádaného Evropskou školou pro biodynamickou psychologii ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.) se sídlem v Německu. Více informací a co to v praxi znamená včetně otázky akreditace výcviku se dozvíte na úvodní stránce pro všechny běhy výcviku.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen všem, kdo pracují v pomáhajících profesích s lidmi, např. ve zdravotnictví (psychoterapeuti, psychologové, psychiatři a další lékaři, fyzioterapeuti), ve školství nebo v personalistice, studentům těchto oborů a těm, kdo v pomáhající profesi plánují pracovat.

Zároveň je vhodný pro zájemce, kteří chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. Výcvik nemůže být ovšem náhradou vlastní psychoterapie.

Emocionální náročnost výcviku

Vzhledem k prožitkovému charakteru může být program pro účastníky emocionálně náročný. Od účastníků se proto očekává, že si dle svých individuálních potřeb zajistí v době mezi jednotlivými workshopy dostatečnou doplňkovou podporu ve formě terapie, supervize nebo jiných prostředků psychoterapeutické podpory. To je i v souladu s podmínkou, že pro získání certifikátu je nutný určitý počet hodin individuální terapie.

Je třeba mít také na paměti, že přestože výcvik je sebezkušenostní a nabízí tak možnost seberozvoje, nemůže být náhradou regulérní terapie. Od účastníků výcviku se očekává určitý stupeň zralosti a emoční stability. Pokud tyto kvality zatím hledáte, jistěji a snadněji je získáte, pokud svůj čas a peníze budete investovat do intenzivní individuální psychoterapie. A možnost účasti na výcviku zvážíte až později. Přinese Vám to větší uspokojení a lepší výsledky.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků

U všech workshopů výcviku žádáme a předpokládáme, že i obdržíme přidělené kredity pro další vzdělávání klinických psychologů od Asociace klinických psychologů a kredity pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí (zdravotní sestra, soc. pracovník ve zdravotnictví, fyzioterapeuti a další - přesný seznam na vyžádání) od POUZP. Předpokládaný počet kreditů je 8 kreditů za víkendový workshop a 12 kreditů za workshop o prodlouženém víkendu.

Obsah výcviku

Výcvik je založen především na již zmíněné biodynamické psychoterapii podle Gerdy Boyesen. Jako u všech směrů psychoterapie zaměřené na tělo v pozadí stojí teorie a práce Wilhelma Reicha. Více v části Obsah výcviku.

Časový rozsah, místo konání

O časovém rozsahu výcviku a místě konání se dočtete v části Časový rozsah. Je důležité si uvědomit,, že k získání certifikátu je nutné nejen absolvovat skupinovou část výcviku, ale také absolvovat 150 h individuální psychoterapie.

Termíny jednotlivých workshopů

Termíny jednotlivých workshopů naleznete v příslušné položce menu Rozpis workshopů. Termíny pro každý další rok výcviku budou vždy stanoveny do června, event. července roku předcházejícího.

Lektoři

Výcvik bude veden lektorským týmem pod vedením Mony Lisy Boyesen, dcery zakladatelky biodynamické psychoterapie. Dalšími členy lektorského týmu budou Ebba Boyesen a podle možností počítáme i s angažováním Eliho Weidenfelda a Květy Paluskové. Jako host může na některých workshopech působit MUDr. Tomáš Morcinek. A dle potřeby mohou být přizváníi i jiní lektoři. Přečtěte si více informací o složení lektorského týmu

Finanční stránka výcviku

O finančních nákladech na výcvik se dočtete v části Cena výcviku.

Certifikát a zkouška

O certifikátu, podmínkách pro jeho získání a průběžné i závěrečné zkoušce se dočtete v části Certifikát a zkouška. K získání certifikátu je nejen třeba absolvovat skupinovou část výcviku, ale absolvovat i příslušný počet individuálních hodin psychoterapie a např. mít již určitou zkušenost s prací s reálnými klienty, abyste mohli sepsat požadované kazuistiky. Kompleetní požadavky viz odkaz výše.

Přihlašování

Pokud se chcete přihlásit, informace a přihlášku naleznete v části Přihlašování (bude doplněno pravděpodobně během července).

Kontakty

Organizační asistentka výcviku a informace :
Kateřina SKálová, tel. 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.