Delší kurzy a výcvik biodynamické body-psychoterapie

Delší kurzy - možnost hlubšího poznání

Terapeutická práce s dotekem je kurz o šesti víkendech během jednoho roku zaměřený na využití doteku v psychoterapii a především na výuku biodynamických masáží a to nově pod vedením Honzy Nejedlého, žáka Květy Paluskové, která tento kurz učila dříve.

Terapeutické masáže a deep draining  je jedenapůlroční specializovaný kurz zaměřený na hlubší úroveň masážní psychoterapeutické práce, navazující na roční kurz Terapeutická práce s dotekem. Poslední, pátý ročník pod vedením Květy Paluskové skončil v roce 2017. Pro opakování kurzu zatím hledáme vhodného lektora.

Pro zájemce o hlubší poznání a sebepoznání nabízíme možnost prohloubení zkušenosti s body-psychoterapií jednak v kratším 4-víkendovém kurzu Základy body-psychoterapie a také v delším 1,5 ročním kurzu Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených). Nabízení těchto dvou kurzů je momentálně pozastaveno.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

Na podzim 2017 skončil pátý běh Dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické psychoterapii, zaštítěného Evropskou školou biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Od ledna 2018 začal nový, šestý běh tohoto výcviku. Zahájen byl Vstupním workshopem 14.-17.9.2017.

 

Všechny pořádané kurzy jsou sebezkušenostní, tedy si různé techniky a postupy zažijete sami na sobě, což je ten nejlepší způsob, jak pochopit i teoretické principy, na kterých je body-psychoterapie postavena. Kurzy tak mohou využít jak profesionálové z pomáhajících profesí k dalšímu odbornému rozvoji, tak i široká veřejnost se zájmem o sebepoznání a seberozvoj.

Všechny kurzy mají pravidelně přiděloované kredity pro další vzdělávání klinických psychoílogů a dalších nelekařských zdravotnických profesí (zdravotní sestra atd.). Jedná se ale o kredity pouze pro oblast zdravotnictví.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.