Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Certifikovaný psychoterapeutický výcvik v metodě EMDR

V roce 2012 proběhl druhý běh tohoto výcviku, vedený tentokrát Mag. Romanou Tripolt. Případný další běh zatím není naplánován. Pokud by se situace změnila, nejlépe se to dozvíte tak, že budete přihlášeni k odběru zpravodaje o nových akcích, který posíláme cca 5-6 x ročně.

Výcvik v metodě EMDR sestává ze dvou víkendových workshopů a povinné jednodenní supervize mezi těmito dvěma víkendy. Místem konání bude Praha. Výcvik je primárně určen pro terapeuticky pracující psychology a psychiatry, přesná kritéria pro možnost účasti viz níže. O samotné metodě se dočtete v části O metodě.

Romana Tripolt - výcviková trenérka EMDR Europe Lektorkou výcviku bude Mgr. Romana Tripolt, psycholožka a psychoterapeutka z Vídně, výcviková trenérka EMDR Europe. Specializuje se na holistickou psychotraumaterapii a s traumatizovaným klienty pracuje už 15 let. Je zakladatelkou Institutu pro zpracování traumatu ve Vídni a FEMDRA (Svobodná evropská akademie EMDR).

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro psychoterapeuty splňující následující podmínky:

  • psychiatři se specializovanou způsobilostí z ministerstva zdravotnictví (tedy psychiatři, kteří mají 2. atestaci podle starého systému vzdělávání nebo atestaci podle nového systému),
  • lékaři kteréhokoliv oboru s ukončeným plným psychoterapeutickým výcvikem,
  • psychologové s atestací z klinické psychologie,
  • psychologové bez atestace s ukončeným plným psychoterapeutickým výcvikem.

Tyto požadavky vyplývají z požadavků EMDR Europe. Výcvik je výcvikem pouze v dané metodě, nikoliv výcvikem plných všeobecných terapeutických dovedností. Předpokládá se, že ty zájemce o tuto metodu získal již dříve jinde a má tak kompetence si celkově poradit s psychoterapeutickým procesem u svých klientů.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Výcvik je akreditován pod číslem AKP ČR/PHA/ŠA/171/2011 v rámci dalšího vzdělávání psychologů a semináře dohromady (bez supervize) jsou ohodnoceny celkem 24 kredity. Povinný den supervize je ohodnocen 4 kredity.

Rozsah výcviku

Víkendové semináře se budou konat v Praze, předpokládaný začátek v pátek v 16h a konec neděli v 16:30. Jeden seminář bude obsahovat 21 výukových hodin (jedna výuková hodina je 45 min). Víkendové semináře povede Mgr. Romana Tripolt, v případě více než 12 účastníků jí bude asistovat Eli Weidenfeld.

Výcvik bude probíhat v anglickém jazyce s překladem a účastníci obdrží písemný manuál v češtině. Během semináře se bude pracovat v celé skupině a při nácvikových částech programu také v menších skupinkách.

Povinná supervize

Povinná supervize mezi oběma semináři bude mít formu skupinové supervize pro maximálně 12 účastníků a účastníci mají povinnost absolvovat 8 supervizních hodin. Aby tato supervizní setkání byla smysluplná, od účastníků se očekává, že v té době již budou mít za sebou první klienty, se kterými pracovali pomocí metody EMDR, a budou mít připravené otázky nebo prezentovat jeden případ klinického užití EMDR.

Supervizorem bude Eli Weidenfeld a místem konání bude Praha. Supervize bude v anglickém jazyce s překladem. Eli Weidenfeld, nar. 1943, je zkušený klinický psycholog a psychoterapeut, který vystudoval a působil dlouhou dobu v Německu a má s metodou EMDR bohaté zkušenosti. V současnosti žije v Praze a působí zde rovněž jako výcvikový lektor psychoterapeutického výcvikuv psychoterapii zaměřené na tělo.

Termíny pro supervizi (účastník absolvuje pouze jeden z nich):

  • 21.4.2012 v Praze
  • 22.4.2012 v Praze

Doporučená supervize

Absolventům výcviku je doporučeno pokračovat v supervizi své práce s klienty pomocí EMDR. Doporučené je také po skončení výcviku v brzké době absolvovat individuální supervizi v délce cca 90 min. s podrobnou prezentací jednoho kazuistického případ užití EMDR, kdy je možné ze strany supervizora se zabývat i všemi detaily techniky supervidovaného.

Cena

Cena celého výcviku, tedy dvou víkendových seminářů a skupinové supervize mezi nimi, je celkem 14.000 Kč. Součástí ceny je občerstvení - čaj, káva, mléko atd.

Cena je splatná ve 3 splátkách. První splátka 2.000 Kč spolu s přihláškou, druhá splátka 8.000 Kč do 13.11.2011 a třetí splátka 4.000 Kč do 16.4.2012. Účet pro zasílání splátek je zveden v části Přihlašování.

Certifikát

Po úspěšném absolvování výcviku obdrží účastníci certifikát, který uznává i Evropská asociace pro EMDR.

Podmínkou pro získání certifikátu je rovněž dostatečná účast na výcvikovém programu. Vzhledem k malému rozsahu výcviku je třeba mít 100% účast. V případě absence malého rozsahu do několika výukových hodin je možné chybějící hodiny nahradit individuální supervizí v rozsahu individuálně stanoveném lektorem výcviku. Tato dodatečná supervize by se v takovém případě platila zvlášť.

Přihlašování - výcvik již proběhl, přihlášení není možné

Pokud se chcete přihlásit, informace a přihlášku naleznete v části Přihlašování.

Kontakty

Informace a zasílání přihlášek:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - na tuto adresu přihlášky nezasílejte:
Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7,
IČ:  28379683,
jednatel MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8,
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jste zde: Titulní strana EMDR Certifikovaný psychoterapeutický výcvik