Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2018
Finanční náklady výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2018.

Základní pravidla pro platbu výcviku:

  • Vnitřně i finančně děláte vždy závazek na jednu čtvrtinu výcviku, tedy zhruba na rok a 4 měsíce - podrobnosti viz dále. Výcvik ovšem můžete případně předčasně ukončit zcela kdykoliv.
  • Výcvik se platí jako celek bez ohledu na to, zda Vám něco případně zabrání se některého výcvikového workshopu nebo jeho části zúčastnit (na důvodu absence nezáleží).
  • Pokud výcvik ukončíte předčasně, dosud zaplacené kurzovné se nevrací.
  • Pro každý rok se určí roční cena kurzovného (podle naplánovaného počtu výcvikových bloků), která je splatná ve 4 ročních splátkách. Tyto splátky nemusí být ve stejné výši a nebudou během roku rozloženy zcela pravidelně.
  • V případě finančních potíží je možné s omezeným počtem účastníků individuálně sjednat takové rozložení plateb, které jim umožní ve výcviku setrvat. Neváhejte se v takovém případě obrátit na organizační asistentku výcviku. Pokusíme se Vám maximálně vyjít vstříc.

Cena

Cena za práci lektorů na workshopech a za organizaci výcviku je 600 Kč za každý výcvikový blok. Tato cena platí, pokud je počet členů skupiny 23 a více. Pokud by počet členů skupiny poklesl na 22, 21 nebo 20 členů, cena za blok se navyšuje na 610, 620 resp. 630 Kč. Při dalším případném poklesu se cena za blok navyšuje o dalších 20 Kč za každého chybějícího do počtu 20. Minimální možný počet členů skupiny, aby výcvik mohl dále pokračovat, je 16.

Pokud během trvání výcviku přesáhne celková inflace vztažená k cenám roku 2018 hodnotu 5 %, cena za jeden blok může být navýšena o tento inflační rozdíl.

Účastníci si dále sami hradí ubytování s plnou penzi v místě konání za dny, kdy jsou na workshopech přítomni. Kromě toho se mezi ty účastníky, kteří se zúčastnili alespoň části daného workshopu, mohou rozpočítat rovným dílem náklady na pronájem sálu a pomůcek, jako jsou matrace apod. V současné době, v cenách roku 2017, se daří workshopy organizovat tak, aby se součet ceny ubytování, plné penze a případně podílu na pronájmu sálu a pomůcek pohyboval kolem cca 590-650 Kč/den.

Přibližný odhad průměrných ročních nákladů: Přesná roční cena bude závislá na počtu bloků, které se v daném období uskuteční, a na aktuální ceně za ubytování. V průměru při základní ceně za blok 600 Kč vychází roční náklady na workshopy včetně ubytování, plné penze a případného pronájmu sálu 38 až 40 tis. Kč ročně. Odhad vychází z cen ubytování v roce 2017. Tento odhad nezahrnuje náklady na případnou individuální terapii, která je nutná pro získání certifikátu a kterou je doporučeno aspoň z nějaké části absolvovat v letech, kdy probíhají workshopy.

Uvedené částky nezahrnují náklady na případné hodiny individuální psychoterapie. Formálně je sice možné požadovaný počet hodin splnit mimo roky, kdy se konají výcvikové workshopy, ale velmi doporučujeme, abyste aspoň nějaké hodiny (cca 10) absolvovali právě v letech, kdy se výcvikové workshopy konají. Je třeba počítat s tím, že výcvikový workshop Vám může otevřít nějaká témata a během workshopu se je nepodaří zpracovat. A je na Vaší zodpovědnosti se postarat o jejich zpracování, protože na dalším workshopu na to nebude prostor a naopak, může se Vám otevřít ještě něco dalšího.

Závazek na jednotlivé čtvrtiny výcviku

Vnitřně i finančně děláte vždy závazek na jednu čtvrtinu výcviku, tedy zhruba na rok a 4 měsíce. Vyjádřením tohoto závazku je zaplacení zálohy 4000 Kč, o kterou bude navýšena vždy první splátka v dané čtvrtině a o kterou bude snížena poslední splátka v dané čtvrtině. V praxi to znamená, že v průběhu každé čtvrtiny máte stále minimálně o 4000 Kč předplaceno a pokud výcvik ukončíte jindy než na konci nějaké čtvrtiny, o předplacenou částku přijdete, protože již zaplacené kurzovné se nevrací. Pouze, pokud ukončíte výcvik na konci nějaké čtvrtiny, bude to bez finanční ztráty.

V případě, že by případně došlo k ukončení účasti účastníka ze strany vedení výcviku má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části zaplaceného kurzovného.