Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii

Další běh výcviku bude zahájen v lednu 2018. V termínu 14.-17.9.2017 proběhne vstupní workshop pro výcvik. Více informací viz Výcvik zahájený 2018.

Jedná se o psychoterapeutický výcvik ve směru psychoterapie zaměřené na tělo (bodyterapie), který založila norská psycholožka Gerda Boyesen a který je nazýván biodynamická psychoterapie. Výcvik je dlouhodobý, trvající 5,5 let. Po absolvování první poloviny výcviku je možné obdržet certifikát tzv. biorelease stupně. Pro certifikát psychoterapeuta je nutno absolvovat celý výcvik.

Plánovaný běh od ledna 2018 bude již 6. během tohoto výcviku na území České republiky.

Pokud uvažujete o výcviku, pro vstup do něj je nezbytné, abyste měli zkušenost s body-psychoterapií na sobě v rozsahu alespoň víkendového semináře. Tuto podmínku nejlépe splníte účastí na vstupním víkendu do výcviku. Více u každého běhu výcviku.

 
Základní informace o výcviku

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii pořádaný v České republice je odnoží výcviku pořádaného Evropskou školou pro biodynamickou psychologii ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.) se sídlem v Německu. Má stejnou strukturu a požadavky jako mají výcviky této školy pořádané v Německu a je ukončen – po splnění všech podmínek – certifikátem vydaným ESBPE. Po obsahové stránce je garantován vedoucím lektorského týmu. Absolventi budou po jeho skončení ve stejné situaci, jakoby výcvik absolvovali v Německu.

Tato situace má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že nemusíte jezdit do Německa, platit za výcvik německou cenu a být schopni mluvit německy, a přitom můžete absolvoval výcvik s velmi zkušenými a charismatickými lektory. Nevýhodou je, že tím, že se jedná de facto o německý psychoterapeutický výcvik, tento nemá žádné akreditace v České republice.

ESBPE je členem Evropské asociace pro body-psychoterapii EABP (European Association for Body Psychotherapy) a ta je členem Evropské asociace pro psychoterapii EAP (European Association for Psychotherapy).

Jednotlivé běhy výcviku

Připravovaný 6. běh výcviku od ledna 2018.
5. běh výcviku zahájený v roce 2011.
4. běh výcviku zahájený v roce 2008.

Organizace výcviku

Výcvik probíhá v jedné výcvikové skupině. Náplní výcviku je jak výuka teorie, tak především praktická demonstrace různých terapeutických postupů s tím, že je následně účastníci procvičují na sobě navzájem ve dvojicích nebo menších skupinkách. Poté je příležitost ke sdílení zkušeností z proběhlé práce a ke kladení otázek. Výcvik je tedy tzv. sebezkušenostní, účastníci na sobě zažívají jednotlivé metody v roli klienta a současně si nacvičují roli terapeuta Součástí výcviku je i supervize role terapeuta během výcvikových setkání.

Jste zde: Titulní strana Psychoterapeutický výcvik