Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Alpha nursing - popis metody
Co je Alpha nursing?

Ve stručnosti se jedná o:

  • citlivou poporodní péči o miminko,
  • naplnění specifických potřeb novorozence během jeho vývoje, především v prvním roce života,
  • doprovázení dítěte během krmení,
  • podporování vyskytujících se spánkových a hypnotických stavů, důležitých pro psychické zrání,
  • prevenční terapii.
Miminko První rok života je základem pro veškerý další tělesný, emocionální a psychosexuální vývoj. Ačkoliv je tělo v okamžiku porodu plně vybaveno po tělesné stránce, dítě nadále zůstává v obzvlášť citlivém stavu. Proměna tedy není při porodu ještě dokončená. Dítě potřebuje přibližně ještě jednou tak dlouhé období, přibližně devět měsíců až jeden rok, aby se u něj dokončily důležité psychické a neurofyziologické procesy.

Během těchto velkých vnitřních proměn se novorozenec nechá nosit a kolébat a prospí týdny a měsíce. Uvnitř se svým jemným a specifickým způsobem vyrovnává s procesem adaptace. V tichém polospánku se odehrávají pozoruhodné procesy, které jsou základem pro psychický a emocionální vývoj a které jsou důležité pro životní, kreativní, jemně motorické a kognitivní schopnosti. Z toho pak bude hodně čerpat, pokud byly naplněny jeho základní potřeby a pokud se dítě mohlo ve vší tichosti oddávat svému obohacujícímu vnitřnímu životu. Například pokud během krmení může tak dlouho sát, až je jeho srdíčko zcela spokojené, může se dostat do významné fáze odpočinku a dokonce až do stavu podobnému hypnotickému nebo meditativnímu stavu; přitom převažující mozkové vlny (alfa, theta a delta) podporují vývoj a odbourávání stresu. Též tzv. REM-spánek (Rapid Eye Movement), který je důležitý pro intenzivní stimulaci centrálního nervového systému, růst mozku a duchovní vývoj, je podporován nerušeným sáním a uspokojením potřeb kojence. A je zcela zřejmé, pokud se matka, otec nebo blízká osoba na dítě náležitě naladí, lze rozpoznat, co právě jejich dítě potřebuje a jak by se dalo uspokojit. Zdravé dítě chce zcela jednoduše citlivou péči, jemné dotýkání, pocit bezpečí, klid, dobré prožitky při kojení nebo při krmení z láhve. Stabilní první rok života je tedy jako dům s dobrými základy nebo jako strom s hlubokými kořeny. Dítěti dá emocionální celistvost, sílu a výdrž, aby překonalo těžkosti v životě.

Pokud jsou miminka vyrušována při plnění svých instinktivních potřeb, vyvinou se u nich nejprve určité stresové symptomy jako například kolika, nespavost, apatie, hyperaktivita, zvýšená citlivost atd. Následně pak postupně ztrácejí svou schopnost autoregulace. Zadržený stres se tak hromadí v jejich těle a nelze ho již odbourat. Následkem toho vznikají dlouhodobé poruchy projevující se i později v dospělosti narušením hlubokých osobnostních vzorců důležitých pro spokojený život. Jedná se o problematiku patřící do okruhu schizoidního nebo orálního. Často se jedná o úplné drobnosti, které mohou dítě rušit v jeho vývoji a kterým se lze zcela snadno vyvarovat, pokud rodiče dostatečně znají potřeby svého dítěte v této vývojové fázi. Jedním z rušivých faktorů může být jeho příliš brzké vystavení vnějším podnětům, které ho přetěžují. Vývoj vyžaduje svůj čas. Předčasné dospívání okrádá dítě o jeho přirozený proces vývoje a vede k tomu, že přeskočí důležité životní fáze nebo jimi projde příliš rychle a později v životě si je musí kompenzovat.

Jak už bylo řečeno, miminko je vybavené schopností autoregulace, která zabraňuje tvorbě raného dětského stresu. Alpha nursing tuto schopnost podporuje a vyživuje skrze:

  • podporu během těhotenství,
  • přípravu na porod,
  • provedení porodu,
  • zacházení s dítětem: řečí těla, dotyky atd.

Další přehled o tématech, kterým se Alpha nursing věnuje, získáte, když si přečtete obsah kurzu Výcvik Alpha nursing poradkyň a poradců.

 

Úvodní informace o kurzech Alpha nursing

Úvodní víkend Alpha nursingu

Výcvik Alpha nursing poradkyň a poradců