Výcviky.cz

body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

Terapeutická práce s dotekem
Základní informace

Ročník kurzu, který bude zahájen v lednu 2018,  je již plně obsazen. Přijímáme už pouze na místa náhradníků.

Momentálně pracujeme na přípravě dalšího ročníku, který bude zahájen podle velikosti zájmu pravděpodobně v červnu nebo v říjnu 2017. Již nyní můžete poslat přihlášku.

Před zahájením dalšího ročníku kurzu se uskuteční jeden nebo dva úvodní víkendy biodynamických masáží. Doporučujeme Vám se jednoho z nich zúčastnit. Budete tak mít možnost se seznámit s lektorem a jeho způsobem výuky. Úvodní víkend biodynamických masáží je vhodnou vstupní branou do kurzu Terapeutická práce s dotekem.

Roční kurz Terapeutická práce s dotekem vychází z principů biodynamické psychologie a psychoterapie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen.

Motto:

Biodynamická masážNaše životní zkušenost a historie je ukotvena nejenom v naší psychice, ale také v našem těle. Mohlo by se říci, že v každé buňce našeho těla jsou zaznamenány informace minulých událostí. Nic z toho se neztratilo. To je dobré pro naše poznání. Ale i bolestivé zkušenosti, které naše tělo a naše duše prodělaly, jsou v našem těle pevně zaznamenány.

V naší práci se pokoušíme tyto zkušenosti a s nimi spojenou bolest vyhledat a transformovat do obohacujících poznatků a zkušeností „moudrého těla“. Správnými doteky si můžeme připomenout a mobilizovat samouzdravovací schopnost našeho těla. Dotykem mobilizovaná energie začne v těle proudit, nachází otisky bolestivých událostí v minulosti a přeměňuje je v životnost a kreativitu, kterou naše duše tolik potřebuje, aby mohla uskutečnit všechny své myšlenky a cíle.

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí doplnit a rozvinout své profesní zkušenosti, uvažují v budoucnu o své účasti na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo anebo chtějí udělat něco pro sebe, své tělo a svůj osobní rozvoj. Pokud již nějak pracujete s klienty, třeba ´jako terapeuti nebo maséři, kurz Vám umožní zařadit do svého repertoáru a nabídky biodynamická masážní ošetření na tzv. biorelease úrovni. Samotné absolvování kurzu z Vás ale neudělá terapeuty. K tomu je zapotřebí mnohem delší příprava avzdělání.

Lektor kurzu

Jan NejedlýHonza Nejedlý, nar. 1968, absolvoval výcvik v biodynamické psychoterapii (2012) u Květy Paluskové a Eliho Weidenfelda a posléze působil jako asistent na kurzech Květy Paluskové. Absolvoval rovněž bioenergetický výcvik (John Hawken), výcvik v rodinných konstelacích (Bhagat) a výcvik ve facilitaci skupinových procesů (IPOP), dále pak kurzy celotělové terapie a traumaterapie u Eliho Weidenfelda. Biodynamickým masážím se věnuje jako jednomu z oborů své činnosti. Od r. 2001 vede horskou boudu v Krkonoších a věnuje se seberozvoji.

Obsah kurzu

O náplni kurzu se dozvíte více v části Obsah kurzu.

Rozsah kurzu, termíny, místo konání a cena

Kurz probíhá v šesti víkendových seminářích rozložených zhruba do jednoho roku. Místem konání je Dětské integrační centrum a mateřská školka, Hurbanova 1285/14, 142 00  Praha 4 – Krč.

Pokud není kurz zcela zaplněn, je možné do kurzu vstoupit dodatečně od jeho 2. víkendu. V takovém případě se platí poměrná část ceny.

Termíny a cena

Termíny konání jednotlivých ročníků a cena jsou uvedeny v následujících odkazech:

připravovaný ročník - datum zahájení bude upřesněno
aktuální ročník 2018 - 2019
ukončený ročník 2014 - 2015
ukončený ročník 2013 - 2014
ukončený ročník 2011 - 2012
ukončený ročník 2010 - 2011
ukončený ročník 2009 - 2010

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Potvrzení o účasti

Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti. Ti, kteří dosáhnou 80% účasti, dostanou potvrzení ve formě certifikátu o absolvování kurzu. U těch, kteří po předchozí domluvě nastoupili do kurzu až od 2. víkendu, se těchto 80% bude počítat jen z 5 víkendů.

Přihlašování

Pokud se chcete přihlásit, přejděte do části Přihlášky a platba, kde se dozvíte další informace a můžete vyplnit přihlášku.

Jste zde: Titulní strana Body-psychoterapie Kurzy Terapeutická práce s dotekem