Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011

Finanční náklady výcviku

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2011.

Cena

Cena za práci lektorů na workshopech a za organizaci výcviku je 500 Kč za každý výcvikový blok. Tato cena platí, pokud je počet členů skupiny 21 a více. Pokud počet členů skupiny začne klesat a stal by se menším nežli 21, cena za jeden blok se bude postupně navyšovat o 15 Kč za každého chybějícího do počtu 21. Minimální možný počet členů skupiny, aby výcvik mohl dále pokračovat, je 12. Účastníci platí všechny bloky výcviku bez ohledu na to, zda se jich zúčastní nebo je zameškají. Sleva z důvodu absence není možná.

Pokud během trvání výcviku přesáhne celková inflace vztažená k cenám roku 2011 hodnotu 5%, cena za jeden blok může být navýšena o tento inflační rozdíl.

Účastníci si dále sami hradí ubytování a plnou penzi v místě konání za dny, kdy jsou na workshopech přítomni. Kromě toho se mezi ty účastníky, kteří se zúčastnili alespoň části daného workshopu, rozpočtou rovným dílem náklady na pronájem sálu a pomůcek, jako jsou matrace apod. V současné době, v cenách roku 2011, se daří workshopy organizovat tak, aby se součet ceny ubytování, plné penze a podílu na pronájmu sálu a pomůcek pohyboval kolem cca 540-550 Kč/den.

Přibližný odhad průměrných ročních nákladů: Přesná roční cena bude závislá na počtu bloků, které se v daném období uskuteční, a na aktuální ceně za ubytování. V průměru ale při počtu účastníků 21 a více roční náklady na workshopy včetně ubytování, plné penze a pronájmu sálu vychází kolem cca 31.200 Kč ročně. Odhad vychází z cen ubytování v roce 2011. Tento odhad nezahrnuje náklady na individuální terapii, která je nutná pro získání certifikátu a kterou je doporučeno aspoň z části absolvovat v letech, kdy probíhají workshopy.

Pokud by počet účastníků byl nižší než 21, jak již bylo uvedeno, cena se navyšuje. Např. při 16 účastnících je cena za blok 575 Kč, odhadované průměrné roční náklady včetně ubytování atd. by se tak zvýšily na 34.500 Kč.

Vezměte, prosím, také do úvahy, že toto jsou průměrné roční náklady. Rozložení plateb ale zcela rovnoměrné nebude - viz systém záloh v dalším odstavci. Vždy na počátku každé čtvrtiny výcviku budete platit více najednou, o to méně pak ale v průběhu dané čtvrtiny.

Systém plateb a závazků

Účastníci se budou zavazovat po jednotlivých čtvrtinách výcviku, tedy vždy na 65 bloků dopředu. Finančním vyjádřením tohoto závazku bude zaplacení nevratné zálohy 1.000 Kč na každý z workshopů v nadcházejí čtvrtině výcviku. Před každým z workshopů pak účastníci doplatí cenu daného workshopu. Ta je daná počtem bloků, které se pro daný workshop plánují.

Pro bližší představu, čtvrtina výcviku bude zahrnovat 6 workshopů, většinu z nich v délce 10 bloků. Před tímto jedenapůlročním obdobím tedy zaplatíte nevratnou zálohu 6.000 Kč a před jednotlivými workshopy pak doplatíte 4.000 Kč.

Předčasné ukončení výcviku ze strany účastníka mu nedává nárok na vrácení již zaplacených záloh. Pokud by případně došlo k ukončení účasti účastníka ze strany vedení výcviku, v takovém případě má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části záloh.

V případě finančních potíží a současném přání ve výcviku setrvat je možné individuálně jednat o možnosti jiného rozložení plateb než je zde uvedené.

Platby v roce 2011 a 2012

Pokud se účastníci již proběhlého screeningu rozhodnou do výcviku vstoupit, své rozhodnutí stvrdí zaplacením zálohy na první čtvrtinu výcviku (záloha je 6.000 Kč). Termín splatnosti je do 5.9.2011, do tohoto termínu je tedy nutné zaplatit 6.000 Kč. V případě finančních problémů je možné zaplatit 3.000 Kč s tím, že zbývající 3.000 Kč je třeba doplatit nejpozději spolu s doplatkem za první workshop. Ten má splatnost 10.11.2011 a jeho výše je 4.000 Kč, pokud bude 21 nebo více účastníků ve skupině, případně příslušně více, pokud by byl počet členů skupiny menší.  

V roce 2012 jsou plánované 4 workshopy s celkovým počtem bloků 42-44. Před každým z nich účastníci zaplatí doplatek za daný workshop. Ten bude (opět za předpokladu 21 a více účastníků) podle délky workshopu 4.000 - 5.000 Kč.

Termíny pro platby na workshopy plánované v roce 2012 jsou uvedeny zde.

Platby poukazujte na účet č. 2900165563 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo VÝCVIK. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, Institut pro psychoterapii zaměřenou na tělo z.s., Františka Kadlece 4/1514, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, jako číslo účtu použijte 2900165563 / 8330. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete a to kurzem ČSOB devízy - nákup podle kurzovního lístku ČSOB na tomto odkazu.

Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože při vkladu na účet jsme zaznamenali komplikace, které mohly být způsobené náhodnou chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém Target2, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ3720100000002900165563, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Institut pro psychoterapii zaměřenou na tělo z.s., Františka Kadlece 4/1514, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz ČSOB devízy - nákup, který zjistíte na tomto odkazu.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
4.-6.10.2019 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 20.-22.9.2019 v Praze

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Sabezkušenostní víkend určený především pro terapeuty pracující s poruchami příjmu potravy, vede
Květa Palusková, 1.-3.11.2019 v Praze

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vede
Honza Nejedlý, zahájení 15.-17.11.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
8.-10.11.2019

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
19.–23.9.2019 v Praze
.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.

Období dospívání - hledání zdrojů

Individuální sesse pro každého účastníka v délce 2-2,5 h vedená lektorkou Monou Lisou Boyesen, přednostně pro absolventy Oidipovského období
21.-25.11.2019 v Brně
.