Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

1.-3.11.2019 – DIC Hurbanova, Praha 4

Kurz již proběhl. Pokud byste měli zájem o tento kurz v budoucnu, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., při dostatečném zájmu vyhlásíme nový termín.

Kurz je zaměřen na imaginativní a dotekové psychoterapeutické techniky vhodné u osob s poruchami příjmu potravy. Jednotlivé techniky budou probírány sebezkušenostním způsobem, tedy si je účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Z imaginativních technik to bude např. imaginace rodinného stolu. Dotekové techniky budou reprezentovány některou z biodynamických masáží (součást biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen), která je vhodná u mentální anorexie nebo bulímie. Jednou z dalších technik bude např. technika zaměřená na vnímání vlastního těla (srovnání kresby těla se skutečností). Toto jsou příklady technik, které budou na kurzu zařazeny, ale ne jejich plný výčet.

Kurz je určen především psychoterapeutům a dalším pomáhajícím profesím pracujícím s poruchami příjmu potravy, kteří si chtějí rozšířit svůj terapeutický repertoár, a je určen také těm, kteří plánují s poruchami příjmu potravy pracovat v budoucnu. V kurzu nebude ale probíráno, co jednotlivé poruchy příjmu potravy jsou, ani jaká jsou celková specifika těchto onemocnění a jejich terapie. Pokud tyto znalosti zatím nemáte a s poruchami přijmu potravy byste chtěli začít pracovat, je nezbytné si tyto znalosti doplnit jinde.

Přestože techniky prezentované v semináři budou zaměřené na terapii u poruch příjmu potravy, mohou být užitečnou inspirací i těm, kdo s poruchami příjmu potravy nepracují. Vítáni jsou tedy i další zájemci z řad odborné i laické veřejnosti, seminář ale není určen lidem, kteří sami trpí nějakou formou poruchy příjmu potravy ani jejich rodinným příslušníkům!

Co jsou poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou okruhem onemocnění spojeným s naší západní civilizací a patří sem mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Postihuje především mladé dívky a ženy, ale v 5% případů se vyskytuje také u mužů. Typické jsou obavy z tloušťky, manipulace s jídlem sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.

Při mentální anorexii se jedná o úmyslné snižování váhy různými způsoby, především pak odmítáním stravy, zatímco u mentální bulímie jde o záchvatovité přejídání a následné zvracení. Při záchvatovitém přejídání, jak už z názvu vyplývá, dochází rovněž k přejídání, ovšem obvykle bez následného zvracení, takže je často spojeno se zvýšením hmotnosti a vyskytuje se především jako reakce na stres, citové strádání či depresivní nálady.

Ačkoliv jsou poruchy příjmu potravy spojeny s různými tělesnými symptomy a komplikacemi, jedná se o psychické onemocnění a psychoterapie při jejich léčbě hraje klíčovou roli. Kognitivně behaviorální terapie (zkráceně KBT) je rozšířenou možností léčby a jejím základem je naučit nemocné novým stravovacím návykům. U poruch příjmu potravy ale s patologickým zacházením s jídlem jdou ruku v ruce i změny osobnosti a vztahů takto nemocného člověka. A tady je už paleta psychoterapeutických možností širší, nežli je pouze KBT přístup. Příklady těchto jiných možností psychoterapie poruch příjmu potravy, které nevycházejí z KBT přístupu, se snažíme přinést v tomto kurzu.

Lektorka kurzu

Květa PaluskováRNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na univerzitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Žila mnoho let jako emigrantka v Německu, kde také absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí také jako výcviková lektorka v psychoterapeutickém výcviku biodynamické body-psychoterapie v České republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy. Během svého působení v Německu získala také bohaté zkušenosti z individuální i skupinové práce s poruchami příjmu potravy, které nabídne účastníkům semináře.

Schválení kurzu Asociací klinických psychologů

Kurzu bylo přiděleno 8 kreditů od Asociace klinických psychologů v rámci dalšího vzdělávání psychologů pod číslem AKPČR/PHA/ŠA/100/2019.

Rozsah a cena kurzu

Program v jednotlivé dny: pátek 17:30 - 21 h, sobota 9:30 - 20:30 h s pauzou na oběd, neděle 9:30 - 14 h. Celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena je 2.650 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 800 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.850 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.650 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Přihlašování - kurz již proběhl

Kurz již proběhl.

Pokud chcete mít v kurzu rezervované místo, vyplňte přihlášku a zašlete rezervační zálohu dle pokynů níže. Bez rezervační zálohy Vám místo v kurzu nebudeme držet. Před přihlášením doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Přihláška Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy 1.-3.11.2019 (pouze na místa náhradníků)

Rezervační zálohu ve výši 800 Kč zašlete převodem na účet 2400046111 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište PPP. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2400046111 / 8330 a slovenský IBAN SK73 8330 0000 0024 0004 6111. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Doporučujeme použít bankovní převod, nikoliv vklad na účet, protože v takovém případě se vyskytly  komplikace, které mohly být náhodně způsobené chybou pracovníka banky, ale nejsme schopni to ověřit.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ6220100000002400046111, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Tomáš Morcinek, Františka Kadlece 4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora/ku semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor/ka semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora/ku kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 300 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 800 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
MUDr. Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8, IČ: 63938766
tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

 

Na začátek stránky

COVID informace

Pokud bychom nějaký kurz museli zrušit či přesunout kvůli platným opatřením, kurzovné vracíme v plné výši. Nemusíte tedy mít obavy se hlásit.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Zrození do bytí (Elena Tonetti)

Víkendový kurz transformativních technik podle Eleny Tonetti, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 5.-7.11.2021 v Brně.

Úvodní víkend body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
26.-28.11.2021 v Brně

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek, 24.10., 12.12.2021 a 13.2.2022 online.

Přidejte se k nám na:

Facebook