Cesta sebepoznání s Honzou Nejedlým
(zaměřeno především na osobnostní seberozvoj)

Cesta sebepoznání je roční kurz zaměřený na osobnostní rozvoj účastníků. Kurzu předchází Úvodní víkend, který je poodmínkou pro vstup do ročního kurzu.

Osobnostní růst a seberozvoj se stává součástí životního přístupu mnoha lidí. Je důležitý nejen pro rozvoj soukromého života, především tedy vztahů, ale má svůj nezanedbatelný přínost i v profesní oblasti, především pro ty, kdo pracují v týmu nebo na vedoucích pozicích. Čím osobnostně zralejší jste, tím větší šanci máte na uspokojivý soukromý i pracovní život.

Kurzy a semináře osobního rozvoje jsou jednou z možností, jak svůj růst do větší zralosti podpořit. Je možné k tomu využít téměř všechny naše kurzy, protože téměř všechny jsou sebezkušenostní.

Níže najdete rozdělení našich kurzů na:

  • ty, které jsou primárně zaměřené na osobnostní rozvoj účastníků,
  • na ty, které jsou sice výukové, ale sebezkušenostním způsobem a jsou otevřené všem zájemcům z řad veřejnosti a je tedy je možné je využít pro osobní rozvoj,
  • a na ty, které sice jsou sebezkušenostní, ale jsou určené především pro již terapeuticky pracující zájemce, tedy spíše pro odbornou veřejnost.

Velká výhoda využití těla na našich kurzech

Naše kurzy vycházejí především z body-psychoterapie a příbuzných směrů a tedy se na nich různým způsobem do práce zapojuje kromě mluvení i tělo. Může to být skrze zvědomění tělesného vnímání a proživání, může to být skrze využití prostoru a pohybu v něm, může to být skrze dotek včetně některých biodynamických masáží apod. Při práci s dotekem je to vždy ze strany lektora nabídka a vždy se tak děje s respektem k hranicím každého z účastníků.

Velká výhoda zapojení těla do seberozvojové práce je to, že "tělo nikdy nelže". V každém z nás je kromě přání po nějakém vnitřním posunu a větší zralosti i opačná tendence, která se snaží jakékoliv změně zabránit. Je to tendence přirozená a svým způsobem také užitečná, zajišťující stabilitu. Odborně jí říkáme "ochranný odpor". A riziko čistě verbálních přístupů k osobnímu rozvoji je ten, že takové přístupy zasáhnou jen náš intelekt. Jenže je známo, že čistě intelektuální náhledy a nové informace, které nezasáhnou dotyčného více do hloubky (tedy i do těla), nemají potenciál cokoliv v životě skutečně změnit. A ochranný odpor se snaží o to, aby to na té neohrožující intelektuální rovině zůstalo. Ano, i na verbálním kurzu osobního rozvoje k takovému hlubšímu zasažení může dojít, ale pokud se využije různým způsobem i tělo, je pravděpodobnost mnohem větší.

A nyní již slíbené rozdělení našich kurzů:

Semináře a kurzy osobního rozvoje

Tyto kurzy jsou prožitkové a vychází především z principů biodynamické body-psychoterapie, z bioenergetiky nebo třeba z techbnik podle Eleny Tonetti, ale nejen z nich. Pomocí obvykle jednoduchých cvičení (jednotlivě, ve dvojicích, malých skupinkách) se budete moci více dozvědět o sobě, svých vzorcích chování, vlastních hranicích a potřebách, případně objevit nové vnitřní krajiny a také vše integrovat a strávit. A tím, že se na nich pracuje také s tělem a dotykem, umožní to uvolnit chronická napětí a zadržované emoce, které jsou v našich tělech uloženy.

I když primární zaměření těchto kurzů není výukové, pokud už sami nějak terapeuticky pracujete s druhými individuálně nebo vedete skupiny, použitými technikami se jistě můžete nechat imspirovat a zařadit je do svého repertoáru. V tomto smyslu jsou vhodné i pro ty, kdo se chtějí něco naučit.

Úvodní víkend Cesty sebepoznání je určený pro zájemce o dále uvedený roční kurz Cesta sebepoznání, ale lze jej absolvovat i samostatně. Na kurzu je možné se seznámit s lektorem či v tomto případě spíše průvodcem Honzou Nejedlým a jeho stylem vedení skupiny a na základě zkušenosti se případně rozhodnout pro účast na ročním kurzu.

Cesta sebepoznání je celkem 5 víkendů, z toho 2 prodloužené, kde v bezpečném prostředí stabilní skupiny můžete jít v práci na sobě a osobním seberozvoji do hloubky. Můžete zde mnoho získat pro své osobnostní zrání, které je důležité pro nás všechny a pro ty, kdo pracují v pomáhajících profesích obzvláště, neboť vyzrálost osobnosti pomáhajícího je tím nejúčinnějším faktorem. Vede Honza Nejedlý.

Posílení vnitřních zdrojů je cyklus 4 večerních setkání zaměřených na sytící pozitivní prožitky a na kontakt s tím, co každý už v sobě pozitivního máme. Vede Tomáš Morcinek.

Přepis limbického otisku - je kurz trvající cca 5 hodin a obsahuje řízenou imaginaci, během které se spojíte se svými nejhlubšími touhami a přánimi z dětství a dovolíte, aby se jejich naplnění ve Vaší představivosti zhmotnilo. Vaše tělo a Váš nervový systém tak získá zcela novou zkušenost, ke které se může vztahovat a vracet. Více o smyslu této techniky a co je limbický otisk v popisu kurzu. Pořádáme především online formu, kdy můžete zůstat v pohodlí svého domova. Vede Tomáš Morcinek.

Zrození do bytí I. - prodloužený víkend inspirovaný Elenou Tonetti obsahující techniku "family", ve které se využívá hraní rolí, a možnost mít individuální mini-sessi "Core Cry". Vede Tomáš Morcinek.

Zrození do bytí II. - víkend dalších technik využívajících hraní rolí, zaměřený na integraci vnitřních částí (trojmozek, hodná x zlobivá holka/kluk apod.). Vede Tomáš Morcinek.

Oidipovské období - hledání zdrojů je kurz, kde má každý účastník svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen v délce 3 h s využitímn ostatních ke hraní rolí. Jedná se o jeden z nejhlubších a nejsilnějších kurzů osobního rozvoje, který nabízíme. Kurz má délku 4 dnů a koná se v Brně.

Období dospívání - hledání zdrojů je kurz určený pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Opět nabízí možnost mít individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen.

Sebezkušenostní výukové kurzy (pro terapeuty i veřejnost se zájmem o osobní rozvoj)

Pro zájemce o celou šíři technik a přístupů body-psychoterapie nabízímen víkendový Úvod do body-psychoterapie s případnou možností pokračovat v delších kurzech jako je 3-víkendový kurz Základy body-psychoterapie nebo delší 1,5 roční kurz Prohloubené základy body-psychoterapie (9 víkendů, zhruba polovina prodloužených).

Je možné také zvolit některý z kurzů zaměřených na biodynamické masáže (součást biodynamické body-psychoterapie). Jedná se o masážní ošetření zaměřená na energetické přeladění organismu, některé z nich je možné provádět přes oblečení, některé s olejen přímo na kůži. Do této části patří kurzy Úvod do biodynamických masáží a pak navazující delší kurzy Biodynamické masáže a práce s dotekem a Terapeutické masáže a deep draining.

Pro zájemce o typologii vyvinutou Wilhelmem Reichem máme kurzy Reichovy charakterové typy - základy a Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii . První z nich je napůl teoretický a napůl sebezkušenostní, druhý z nich převážně sebezkušenostní. Kromě toho nabízíme video kurz Úvod do Reichových charakterových typů.

Kurzy primárně pro terapeuty

Sem je možné zařadit kurzy Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen a převážně teoretický kurz Základy psychosomatiky.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
29.1.2023 online

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
17.-19.3.2023 v Praze

Zrození do bytí II.

Pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci najít svoji vnitřní zralou a dospělou část.
MUDr. Tomáš Morcinek, 24.-26.3.2023 v Brně

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 5.-7.5.2023 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s body-psychoterapií, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
3.-5.2.2023 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přidejte se k nám na:

Facebook