Erogenetic - kombinace hraní rolí, muzikoterapie a biodynamické body-psychoterapie

Erogenetic je originální kombinace hraní rolí, receptivní muzikoterapie a biodynamické body-psychoterapie. V něčem může připomínat rodinné konstelace, ale je postaven na jiných principech a díky využití hudby a práce s tělem jde mnohem hlouběji. Byl vyvinut nezávisle na zmíněných rodinných konstelacích. Vytvořila jej norská psychoterapeutka Gussie Grace Wallem v roce 1987 ve spolupráci s Monou Lisou Boyesen. Autorka metody je i lektorkou workshopů, které se konají v České republice.

Erogenetic se nezaměřuje pouze na prozkoumání toho, co bylo, ale má v sobě silný prvek transformace a využívá to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo, ať už je to potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu a podobně.

Erogenetic je určený ke zpracování témat z jakéhokoliv životního období, kdy životní události vedly k tomu, že jsme si sami začali blokovat svou životní energii. Nezpracovaná životní zklamání a nepříznivé události vedou k tomu, že si sami vědomě či nevědomě omezíme zdroje naši životní energie a schopnosti milovat. Je to proto, abychom nemuseli cítit bolest spojenou s těmito nenaplněnými touhami. Nalezením a zpracováním těchto zklamání tak můžeme obnovit naše zdroje lásky a vášně a vnitřní prameny nadšení.

Důležitou součástí této individuální sesse je hlasitá reprodukce hudby, kterou si sami přinesete a která je pro vás emočně otevírající. Protože emočně jsme nejvíce s hudbou spojeni v době puberty a dospívání, kdy hudba se svými texty rezonuje hluboce s našimi bytostnými touhami, bude doporučeno přinést si hudbu právě z tohoto období. Ale je možné přinést hudbu i z jakéhokoliv jiného životního období, pokud je to hudba, která ve vás otevírá emoce.

V České republice lze tuto metodu zažít individuálně nebo ve skupině, a to na víkendových nebo 4-denních sebezkušenostních seminářích. Na začátek roku 2019 je plánován začátek 3-letého profesionálního výcviku.

Na 4-denních sebezkušenostních seminářích je pro každého vyhrazený prostor pro individuální sessi před skupinou v délce cca 2 h.. Z tohoto důvodu je počet účastníků těchto seminářů omezen na max. 13-14.

Název erogenetic je spojením slov eros, geny a etika. Jedná se o tři dimenze, ve kterých sesse Erogenetic působí: Eros - naše životní touha a jiskra, Geny - naše forma, převzaté dary i omezení, Etika - životní poslání a naše vnitřní pravda a etika. Uvedeme-li tyto tři roviny do souladu, život se stává kouzelným dobrodružstvím, v kterém žijeme své dary v souladu se svým životním posláním

Gussie Grace Wallem Lektorka a autorka metody Gussie Grace Wallem, nar. 1956 v Norsku, žákyně Gerdy Boyesen, od r. 1978 pracuje s klienty. Vystudovala Fakultu fyziatrie v Londýně, kde dokončila výcvik v oboru biodynamické fyziatrie, terapeutických masáží a poté také biodynamické psychoterapie. Kvalifikovaná fyzioterapeutka, učitelka gymnastiky, učitelka metody biorelease, biodynamická psychoterapeutka a akupunkturistka. V letech 2006-2008 působila jako lektorka v Evropské škole biodynamické psychologie v Lübecku. Zakladatelka metody psychomediálního channellingu a ve spolupráci s M. L. Boyesen zakladatelka erogenetic.

Podrobnější popis průběhu 5-denního semináře

Seminář probíhá tak, že se nejprve poslouchá donesená hudba ve dvojicích, aby člověk zjistil, která skladba s ním momentálně nejvíce emočně rezonuje.

Ve zbytku workshopu pak má každý možnost mít svou sessi, na kterou je vyhrazeno cca 2 h času. Práce během erogenetic sesse je hodně podobná rodinným konstelacím, ale byla vyvinuta nezávisle na tvůrci rodinných konstelací B. Hellingerovi. Řeknete téma, se kterým chcete pracovat, vy nebo lektorka vyberou, které role v konstelaci budou, vy si pak vyberete jednotlivé zástupce z přítomných účastníků, kteří budou hrát role, např. vašich rodičů, vašich vnitřních částí nebo partnera apod. Pak vše probíhá za hlasité opakované reprodukce té skladby, která je pro vás momentálně nejvíce emočně otevírající. Klient je od počátku součástí konstelace a on i lidé v rolích následují své impulsy. Cílem není ale zjišťovat, jak a proč vše kdysi bylo, ale nalézt a zažít si transformaci a dostat to, co člověk potřeboval, ale nedostal, aby nervový systém měl novou zkušenost, nový referenční bod, ke kterému se může vztahovat. Pokud je to třeba, lektorka občas do dění zasáhne nebo pracuje i přímo na těle klienta, aby podpořila jeho proces.

Další informace, nové termíny, cena, přihlášky

Podrobnosti naleznete na stránce organizátora akce.

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Základy psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví vede
Květa Palusková,
24.-26.4.2020 v Praze

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
zahájení 16.-20.9.2020.

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Jak terapeuticky pracovat s jednotlivými typy, vede
Mona Lisa Boyesen
23.-26.10.2020 v Praze
.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
2.-4.10.2020 v Praze

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku v psychoterapii, vede
Honza Nejedlý
začátek 19.-21.6.2020 v Praze

Přidejte se k nám na:

Facebook