Přepis LIMBICKÉHO OTISKU a další techniky podle ELENY TONETTI (Zrození do bytí)

Základní informace

8.-11.9.2015 v Nesměni, Jižní Čechy

"Jaké by to bylo, kdyby tě ve tvém životě nic nedrželo zpět?"

Třídenní sebezkušenostní kurz transformačních technik zaměřený na zrození zralého dospělého v nás, našeho "vnitřního stařešiny".

Transformativní techniky, které vytvořila Elena Tonetti, se dají v zkratce nazvat jako krátkodobá body-psychoterapie se spirituálními přesahy, i když ona sama tomu tak neříká. Svou práci nazývá „Zrození do bytí“ (Birth into Being). E. Tonetti původně začínala pracovat především s těhotnými a rodícími ženami v rámci hnutí porodů do vody v Rusku. Je známá také jako autorka filmu Porod jak jej známe. Při porodu se někdy stává, že se porod zastaví a za tím bývají často nevyřešené emoční bloky. A na jejich vyřešení Elena neměla ani 3 měsíce ani 3 roky času, jak je tomu v běžné v psychoterapii, ale maximálně 1 h času. Takže se musela naučit být velmi efektivní. Rozvinula tak různé transformativní techniky, které jsou určené komukoliv, kdo chce pracovat na sobě.

A protože nejvíce nás drží zpátky a ovlivňuji zkušenosti z raného dětství včetně našeho porodu, konkrétně se zaměříme na "přeprogramování" zážitku z příchodu na tento svět (přeprogramování limbického otisku), na dětskou zkušenost s našimi rodiči a na nalezení harmonie mezi našimi vnitřními částmi. Nabídnuta bude i možnost individuální sesse před skupinou.

Kurz může přinést i silné emoce, ale těch negativních se budeme dotýkat jen na krátkou dobu. Smyslem nebude řešit minulost, co a proč bylo a zůstávat ve starých příbězích a bolestech. Cílem je skrze prožitek vybudovat novou, korektivní pozitivní zkušenost, aby náš nervový systém, nesoucí všechny staré křivdy, získal nový referenční bod, novou zkušenost, co to znamená být živý, být v kontaktu se svou vlastní silu a se svým srdcem.

Více o Eleně Tonetti se můžete dočíst anglicky na jejím webu www.birthintobeing.com.

Elena je také autorkou známého filmu o porodu pod názvem Porod jak jej známe. Doporučuji shlédnout trailer k tomuto filmu nejlépe anglicky s hlasem Eleny Tonetti: https://www.youtube.com/watch?v=nZtYCHASqNM nebo s českým překladem: https://www.youtube.com/watch?v=rcP4BKaBsQg .

Všechny naše zkušenosti včetně těch negativních jsou v nás otištěny a mají svůj význam, svou funkci v našem životě. K něčemu nám také slouží a nebývá proto snadné je opustit. Pokud ale cítíte, že už uzrál čas a jste rozhodnuti opustit staré pocity ublíženosti, postavit se na vlastní nohy a vzít svůj život do svých rukou, tento kurz vám pomůže udělat na vaší cestě další krok.

Kurz je vhodný pro kohokoliv, muže i ženy, které oslovuje hlavní záměr uvedený výše. Vhodný může být také pro páry nebo ženy, které se chystají mít děti, protože jak už bylo zmíněno výše, průběh porodu je ovlivňován nevyřešenými traumaty, jak u rodičky, tak u jejího partnera, pokud je porodu přítomen. A zpracování nevyřešeného předem může průběh porodu učinit hladším.

Kurz se konal v Centru Nesměň a přihlášky byly přímo na jejich stránkách.

Cena 2900 Kč i s ubytováním a stravou!

Lektor kurzu

Tomáš Morcinek - lektor kurzů body-psychoterapieLektorem kurzu bude MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Posledních 10 let pracoval jako psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, v současnosti pracuje v Héliu - centru pro duševní zdraví v Praze. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a další různé psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí, kurz Birth into Being s Elenou Tonetti atd.). Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii. V současnosti působí i jako lektor v probíhajícícm dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku biodynamické psychoterapie.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Cesta Sebepoznání

Roční sebepoznávací cyklus zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku v bezpečném prostředí stabilní skupiny, vede
Honza Nejedlý, zahájení 15.-17.11.2019 v Praze

Úvodní víkend Cesty Sebepoznání

Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání, vede
Honza Nejedlý
4.-6.10.2019 v Praze

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Sabezkušenostní víkend určený především pro terapeuty pracující s poruchami příjmu potravy, vede
Květa Palusková, 1.-3.11.2019 v Praze

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Víkendový kurz zaměřený na praktickou výuku
pozorování těla, vede
Květa Palusková, 20.-22.9.2019 v Praze

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen,
8.-10.11.2019

Úvodní víkend biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
29.11.-1.12.2019 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme
v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
19.–23.9.2019 v Praze
.

Terapeutické masáže a deep draining

Výběrový kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci psychoterapie zaměřené na tělo, vede MUDr. Dana Hlaváčková,
začátek na přelomu 2019/2020.